Skip to content

Ohlédnutí za 8. sjezdem Korejské strany práce

8. sjezd Korejské strany práce se konal 5. – 12. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky.

Sjezd zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů, všech členů strany a všeho lidu celé země a sloužícího mužstva Korejské lidové armády pro rozvoj kimirsensko-kimčongilské strany a svěží vítězný pokrok revoluční věci čučche.

Sjezd zhodnotil revoluční práci posledních pěti let, provedl vědeckou analýzu rozvoje revoluce a objektivní a subjektivní situace a na základě toho nastolil novou linii boje a strategickou a taktickou politiku upevňování strany a provedení skoku vpřed v budování socialismu.

Generální tajemník soudruh Kim Čong Un objasnil hlavní myšlenku a hlavního ducha 8. sjezdu KSP a zdůraznil, že celá strana by se měla ještě pevněji držet ideálů “uctívat lid jako nebe”, “jednomyslná jednota” a “soběstačnost”.

8. sjezd KSP, jenž osvětlil cestu nového boje korejské revoluce, manifestoval rozhodnou sebedůvěru a schopnost vést věc socialismu k dalšímu vítězství a stal se významnou politickou událostí na bojové cestě KSP.

K oslavě sjezdu byla pořádána vojenská přehlídka, velké umělecké představení “Opěvujeme stranu” a další pestré události.

 

Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang

(materiál laskavě poskytnutý velvyslanectvím KLDR v Praze)

 

Dům kultury 25. dubna, místo konání 8. sjezdu Korejské strany práce

 

generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un

 

logo 8. sjezdu Korejské strany práce

  

Informace o průběhu 8. sjezdu na našich stránkách:

 

Zahájen sjezd boje a pokroku, který se stane významným předělem na cestě všestranného rozvoje socialismu našeho stylu

1. den jednání 8. sjezdu Korejské strany práce

2. den 8. sjezdu KSP – zpráva o činnosti ÚV pokračuje

3. den 8. sjezdu KSP – pokračování zprávy ÚV

4. den jednání 8. sjezdu KSP

5. den jednání 8. sjezdu KSP

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (1)

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (2)

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (3)

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (4)

6. den 8. sjezdu KSP – soudruh KIM ČONG UN zvolen generálním tajemníkem strany

Pod vedením generálního tajemníka soudruha KIM ČONG UNA se konalo 1. plénum 8. ÚV KSP

Konala se odvětvová zasedání 8. sjezdu KSP

Zakončení 8. sjezdu Korejské strany práce

Soudruh KIM ČONG UN navštívil se členy 8. ÚV KSP Palác slunce Kumsusan

Velké představení „Opěvujeme stranu“

Vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu KSP

Pamětní snímek soudruha KIM ČONG UNA s delegáty 8. sjezdu KSP