Skip to content

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 27. část

1984 – nová snaha o lepší vztahy se „sovětským blokem“

 

*

 

20. února 1984, velvyslanectví PLR v SSSR o rozhovoru rady s. A. Juniewicze se zástupcem vedoucího oddělení Dálného východu MZV SSSR s. Fadějevem: těžká ekonomická situace KLDR a její zvýšený zájem o spolupráci

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/stanislaw-kramarz-record-conversation-embassy-councillor-minister-com-juniewicz-deputy

 

Kim Ir Sen s K. U. Černěnkem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, v Moskvě v květnu 1984. Vpravo M. S. Gorbačov. KLDR nezveřejňuje žádné snímky z jednání s ním, stejně jako s N. S. Chruščovem. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

 

  1. Vnitřní situace KLDR je stabilní. Po pátém sjezdu Korejské strany práce (1970), který s konečnou platností upevnil postavení Kim Ir Sena, nebyly žádné signály o nějakém důležitém názorovém rozdílu ve vedení. Také nedávná výměna premiéra a ministra zahraničí není důkazem takových rozdílů. Tyto výměny souvisejí s přípravami na nástupnictví a upevnění pozice Kim Čong Ila a právě pro něj se formuje nové vedení. Nový premiér i ministr zahraničí mají blízko ke Kim Čong Ilovi.

 

V podobném duchu jsou změny na nižších úrovních stranického a státního aparátu. Jejich rozsah je značný, zejména v ekonomickém vedení. Skutečnost, že propagují muže, kteří mají pověst schopných organizátorů, ukazuje, že se snaží výrazně zlepšit ekonomiku.

 

Vzhledem k nevyhnutelné posloupnosti moci a ekonomickým těžkostem, kterými země prochází, jsou takové změny jen přirozené a logické. Nezdá se, že by předznamenaly radikální změny ve vnitřní a zahraniční politice, ale spíše určitou korekci, kterou je třeba provést. To je povaha určité liberalizace kulturní politiky, která se projevuje zmírněnějším postojem k historické tradici (cokoli Kim Ir Senovi předcházelo, již není nazýváno „archaickým“). Tak bychom měli chápat aktivaci zahraniční politiky, a to jak vůči socialistickým, tak vůči kapitalistickým zemím.

 

Kim Čong Il prohlubuje myšlenku čučche vynikající inteligencí a neustálými ideologickými a teoretickými aktivitami. Květen 1985. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

  1. Ekonomická situace KLDR je těžká. Navzdory ujištění úřadů se dodávky potravin nezlepšily. Podle oficiálních údajů se loni sklidilo 9 milionů tun obilí, sovětské odhady však hovoří o 7,5 milionu tun. Není dostatek jídla na pokrytí přidělených dávek jídla. Přesto zde nejsou žádné známky nespokojenosti veřejnosti.

 

Nejsložitější situace je v těžebním, energetickém a dopravním průmyslu. Dochází k nedostatku uhlí, výroba elektřiny nestačí pokrýt poptávku, což má za následek zastavení průmyslové výroby. Jedním z vážných problémů je dluh země ve výši 1 miliardy rublů vůči SSSR a více než 1 miliardy dolarů vůči Západu. V důsledku problémů s peněžními toky jsou využívány pouze ¾ kapacity rektifikace ropy (odhadem 4 miliony tun).

 

Plánovací systém je poměrně neefektivní. Ukazatele, které byly přijaty na začátku období, jsou před jeho skončením opraveny. Značné výdaje jsou přidělovány na masivní, prestižní stavební projekty, což podkopává řadu materiálových bilancí. Oficiálně propagovaný asketický životní styl neumožňuje využívat finanční pobídky, které jsou zaměřeny na stimulaci zvýšené produktivity.

 

V důsledku toho výrazně poklesly ukazatele hospodářského růstu. Podle sovětských odhadů (vlastní úřady nezveřejnily) vzrostla v roce 1983 průmyslová výroba KLDR pouze o 2–3 %.

 

Vzdálenost mezi oběma Korejemi tedy roste, přičemž HDP Jižní Koreje vzrostl za poslední rok o 9 %. Politické důsledky tohoto stavu věcí jsou pro KLDR stále znepokojivější. Pravděpodobně sehrály klíčovou roli v rozhodovacím procesu, aby podnikly iniciativy zaměřené na aktivaci vztahů se socialistickými zeměmi. Podle Sovětů by socialistické země měly využít příležitosti a projevit určitou iniciativu ze své strany.

 

Kim Ir Sen s Todorem Živkovem na oficiální přátelské návštěvě v Bulharské lidové republice, červen 1984. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

  1. Letos Kim Ir Sen určitě navštíví SSSR. Původně byla návštěva naplánována na konec loňského roku. Velký zájem měli Korejci, kteří byli velmi skeptičtí k argumentům Sovětů ohledně nutnosti přeložení návštěvy (kvůli zdraví s. Andropova). Kim Ir Sen navštívil Sovětský svaz naposledy v roce 1961.

 

Tento rok byl s. Živkov na návštěvě v KLDR.

 

  1. Koncem minulého roku zahájila KLDR rozsáhlou iniciativu k rozšíření hospodářské a vědecké spolupráce se Sovětským svazem. (…)

 

Je vidět také lepší klima pro spolupráci ve vědě a kultuře. Masmédia KLDR začala věnovat stále více prostoru SSSR a socialistickým zemím.

 

  1. V sovětském hodnocení se zdá, že předmětem posledního návrhu KLDR ohledně rozhovorů s USA a Jižní Koreou je touha čelit propagandisticky účinnějším jihokorejským iniciativám.

 

Stanisław Kramarz,

první tajemník velvyslanectví

 

*

 

7. června 1984, Ministerstvo státní bezpečnosti (Stasi) NDR: Informace o státní návštěvě generálního tajemníka ÚV KSP a prezidenta KLDR KIM IR SENA v NDR

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/information-about-state-visit-general-secretary-wpk-cc-and-president-dprk-kim-il-sung-gdr

 

Kim Ir Sen a Kim Čong Il hovoří s kandidátem na poslance Nejvyššího lidového shromáždění KLDR v listopadu 1986. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Státní návštěva generálního tajemníka ÚV KSP a prezidenta KLDR Kim Ir Sena v NDR se uskutečnila podle plánu od 29. 5. do 4. 6.

 

Předtím byl Kim Ir Sen v SSSR a v Polské lidové republice. Kim Ir Sen neposkytl žádné konkrétní podrobnosti o výsledcích těchto pobytů, i když neoficiálně se odhaduje, že Korejci možná nesplnili své cíle ve všech otázkách, zejména v SSSR. Svědčí o tom zejména problémy ve vývoji vztahů mezi SSSR a Čínou a s tím související aktuálně rozdílné postoje k přístupu (viz zvláštní část tohoto informačního materiálu). Nejsou nám známy žádné komentáře k výsledkům pobytu v Polské lidové republice.

 

V této souvislosti se neoficiálně odhaduje, že jeho večeře v Drážďanech s 15 lidmi z jeho bezprostředního okolí svědčí o spokojenosti Kim Ir Sena s pobytem v NDR. Takový dodatečný bod programu nebyl realizován ani v SSSR, ani v Polské lidové republice.

 

Byly provedeny podstatné součásti plánované agendy jeho pobytu v NDR. (…)

 

Celkově se odhaduje, že na Kim Ir Sena, oficiálně i neoficiálně, jeho pobyt v NDR zapůsobil a že nepronesl žádné kritické poznámky.

 

V souvislosti s deklarovaným pozváním soudruha Honeckera k návštěvě KLDR se vyjádřil, že tato návštěva by měla být uskutečněna brzy, čímž bude dříve moci znovu uskutečnit opětovnou návštěvu NDR. (…)

 

Kim Ir Sen uvedl, že kritizoval personál korejské ambasády, protože ho komplexně neinformovala o ekonomických možnostech NDR.

 

Jako příklad uvedl, že KLDR koupila slévárnu z Japonska a dováží syntetický kaučuk a herbicidy z kapitalistických zemí. Je podle něj špatně, že KLDR tyto a další věci neobstarává z NDR. Kim Ir Sen následně požádal o dodání slévárny do KLDR a vychování potřebných kvalifikovaných pracovníků v NDR.

 

Kim Ir Sen v souvislosti se svou kritikou informační činnosti korejské ambasády kvalifikoval, že v minulosti se vedení KLDR také dostatečně neorientovalo na obchod se socialistickými zeměmi.

 

Pokud jde o zaměření, KLDR v současné době rozšiřuje svou metalurgii neželezných kovů. Kim Ir Sen zmínil, že KLDR má obrovská naleziště a že NDR se může spolehnout na dlouhodobé dodávky slinutého magnezitu z KLDR.

 

Údajně z rozhovorů vyplynul zájem KLDR o NDR jako zemi s vlivem v socialistickém společenství států a zejména v SSSR, což se prý projevilo během upřímného vyjádření názoru Kim Ir Sena vůči soudruhu Honeckerovi.

 

Pozitivně lze hodnotit, že KLDR je v současné době zjevně připravena uplatnit všechny metody v protiimperialistickém boji a podpořit spolupráci s různými silami uvnitř imperialistických států, což je linie, která se za státní návštěvy soudruha Honeckera v KLDR v roce 1977 ještě takto neprojevila.

 

Zatímco v roce 1977 byl problém sjednocení Koreje stále vytlačován do popředí, nyní lze zaznamenat tendenci, že ačkoliv se stále prosazuje cíl antiimperialistického sjednocení Koreje, nejdůležitějším prvkem je odsun amerických jednotek z východní Asie.

 

Během návštěvy soudruha Honeckera v KLDR v roce 1977 korejská strana pro všechny záměry a účely požadovala příslib, že nebudou navázány žádné vztahy s Jižní Koreou. Během této návštěvy tato otázka nehrála žádnou roli. Neoficiálně se odhaduje, že to představuje přizpůsobení se korejského vedení politické realitě.

 

Rozhovory dále ilustrovaly, že v posledních letech se KLDR vyvinula ve spolehlivého spojence v mezinárodním třídním boji, a to i přes pokračující existenci možných rozdílných pozic v taktických otázkách. (…)

 

Kim Ir Sen Kim Čong Il s generálním tajemníkem ÚV KS Číny Chu Jao-pangem v Pchjongjangu v květnu 1984. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

K analýze plánu vůči Číně

 

Kim Ir Sen údajně usoudil, že socialistické země musí udělat vše, aby podpořily budování socialismu v Číně. Zdůraznil, že zatímco v minulosti existovaly protisovětské kampaně, nyní ustaly.

 

Rozvoj vztahů Číny s USA a Japonskem není zaměřen proti třetím státům včetně SSSR. Kim Ir Sen je údajně přesvědčen, že Čína se nikdy nepřidá na stranu USA proti SSSR.

 

S ohledem na komplikovanou situaci ve světě prý Kim Ir Sen doufá, že se bilaterální vztahy mezi SSSR a Čínou rozvinou silněji.

 

V minulosti prý čínské vedení informovalo Kim Ir Sena o každém kroku při navazování vztahů s Japonskem.

 

Kim Ir Sen opakovaně zdůrazňoval, že vztahy s USA a Japonskem jsou pro Čínu důležité, aby získala moderní technologie a kredity.

 

Kim Ir Sen v této souvislosti vyjádřil, že údajně existují zprávy, podle kterých Teng Siao-pching v USA prohlásil, že americké zbrojení slouží míru. Kim Ir Sen zpochybňuje [výskyt] tohoto prohlášení. Čínské vedení se nechce zapojovat do aktivit proti SSSR, ale rozvíjet vztahy mírového soužití s USA, Japonskem, Indií a SSSR. Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistují stranické vztahy mezi SSSR a Čínou, Kim Ir Sen údajně vyzval socialistické státy k neustálému rozšiřování vztahů s Čínou, což Kim Ir Sen považuje za nejlepší příspěvek k obnově stranických vztahů.

 

V rozhovorech mezi Kim Ir Senem a Chu Jao-pangem v květnu 1984 se údajně ukázalo, že čínské vedení skutečně chce zlepšit státní vztahy se SSSR. Chu Jao-pang prý potvrdil, že nejvyšší vedení Číny zastává v této věci jednotný názor.

 

V souvislosti s tím Chu Jao-pang údajně vyjádřil Kim Ir Senovi lítost nad odložením návštěvy prvního místopředsedy vlády SSSR soudruha Archipova v Číně.

 

Čínské vedení má údajně vysoké mínění o soudruhovi Archipovovi, který v 50. letech působil jako ekonomický poradce Číny.

 

Kim Ir Sen při jednání s generálním tajemníkem ÚV KS Číny Chu Jao-pangem v Pekingu v listopadu 1984. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Kim Ir Sen se o tom údajně zmínil ve svých rozhovorech se soudruhem Černěnkem, ale bez odpovědi. Předtím soudruha Černěnka neznal, a proto nevěděl, jak důkladně s ním může tyto záležitosti probrat. Proto se prý vyhnul tomu, aby odložení návštěvy soudruha Archipova v Číně vylíčil jako chybu. Kim Ir Sen je nicméně toho názoru, že tato návštěva by mohla vytvořit důvěru mezi SSSR a Čínou. Zakládá to na skutečnosti, že z pěti členů předsednictva ÚV KS Číny dva znají soudruha Archipova z jeho minulé poradní činnosti, což [v mysli Kim Ir Sena] představuje pevný základ pro efektivní jednání.

 

Kim Ir Sen údajně několikrát požádal soudruha Honeckera, aby ovlivnil sovětské soudruhy na nadcházejícím summitu tak, aby soudruh Archipov mohl brzy uskutečnit svou návštěvu Číny a výměna delegací se celkově zvýšila.

 

Chu Jao-pang údajně Kim Ir Senovi v květnu 1984 řekl, že sovětská strana zřejmě správně nevyhodnocuje čínské snahy o rozvoj vztahů. Chu Jao-pang jako příklad uvedl, že do Moskvy byl vyslán pouze čínský ministr zahraničí na pohřeb soudruha Brežněva, ale za účelem pohřbu soudruha Andropova byl do Moskvy poslán první místopředseda vlády, což mělo být přátelské gesto ze strany Číňanů.

 

Podle názoru Kim Ir Sena by všechny socialistické země měly vyvinout úsilí k vytvoření důvěry mezi SSSR a Čínou a nepodněcovat podezřeníKim Ir Sen během svých rozhovorů v Moskvě údajně také vyjádřil, že současné čínské vedení chce zásadně narovnat socialistickou výstavbu a nepřeje si konflikt. Podle názoru Kim Ir Sena je důležité podporovat Čínskou lidovou republiku v její socialistické modernizaci, aby nedošlo k postoupení důležitého čínského trhu imperialistickým státům.

 

Kim Ir Sen byl toho názoru, že stará čínská vůdčí generace umírá a že ta nová musí začít znovu. Pokud socialistické země nebudou podporovat tuto vůdčí generaci [podle Kim Ir Sena], pak existuje nebezpečí, že se Čína stane polokolonií imperialismu.

 

Ekonomické vztahy s Čínou by se měly zlepšit zejména investicemi [podle Kim Ir Sena].

 

V souvislosti s plánovanou návštěvou soudruha Archipova v Číně by měl být [podle Kim Ir Sena] požádán SSSR o pomoc při modernizaci továren vybudovaných SSSR v 50. letech.

 

 

Kim Ir Sen Kim Čong Il s generálním tajemníkem ÚV KS Číny Chu Jao-pangem v Pchjongjangu v květnu 1984. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

O Hnutí nezúčastněných

 

KLDR je členem tohoto hnutí od roku 1975, ale v poslední době se uvádí, že již členem není. Podle hodnocení Kim Ir Sena hnutí sice podporuje nový světový ekonomický řád, ale na realizaci tohoto cíle nemá sílu. (…)

 

Z pohledu Kim Ir Sena je Afrika v současnosti ústředním bodem. S výjimkou Keni a Maroka byly v KLDR údajně všechny hlavy afrických států, ale kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl Kim Ir Sen na oplátku realizovat návštěvy.

 

Hlavy států těchto afrických států prý předkládaly KLDR mnoho žádostí, ale ekonomický potenciál KLDR na to nestačí. KLDR je může podporovat především politicky. (…)

 

 

O stranách v Africe

 

Podle hodnocení Kim Ir Sena jsou vůdcovské kolektivy, vedoucí osobnosti a strany v Africe velmi odlišně vyvinuté. Nejvyšší úrovně bylo údajně dosaženo v Etiopii, protože tam byla provedena principiální pozemková reforma. Výsledkem bylo, že etiopské vedení získalo rolníky a přispělo ke zničení tradičních kmenových konfliktů.

 

Kim Ir Sen tvrdil, že s pokrokovými africkými stranami by se nemělo zacházet pod jejich úroveň. Například KLDR je v jednu chvíli zvala prostřednictvím Výboru pro kulturní vztahy se zahraničím. To bylo špatně, protože tyto strany, které se považují za bratry ve zbrani KSP, chtějí být také pozvány prostřednictvím strany.

 

O Japonsku

 

Kim Ir Sen prý vyjádřil svůj plný souhlas s přístupem socialistických zemí při rozšiřování bilaterálních vztahů s Japonskem. (…)

 

Pokud jde o Všeobecnou asociaci Korejců v Japonsku, Kim Ir Sen vysvětlil, že jde výhradně o sdružení organizované KLDR a podporované materiálně a ideologicky.

 

 Kim Ir Sen na novoročním představení školáků, prosinec 1986. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

O Vietnamské socialistické republice

 

O aktuálních incidentech na čínsko-vietnamské hranici je Kim Ir Sen údajně informován pouze prostřednictvím tiskových zpráv.

 

Odhaduje, že incidenty neslouží Vietnamcům ani Číňanům a poškozují společnou věc.

 

O činnosti diplomatů Korejského velvyslanectví

 

Neoficiálně se odhaduje, že většina korejských diplomatů byla pověřena dílčími úkoly během pobytu Kim Ir Sena. (…)

 

1. 6. 1984 proběhlo jednání na korejském velvyslanectví bez účasti NDR. Náš zdroj o tom nemá žádné informace.

 

Syn Kim Ir Sena Kim Čong Il byl přítomen jak při vítání, tak v Drážďanech. Vždy byl ve společnosti dvou mladých Korejek, které zřejmě získávají hudební vzdělání v NDR, i když neoficiálně se odhaduje, že jsou pověřeny i bezpečnostními úkoly.

 

Celkově se neoficiálně odhaduje, že během pobytu Kim Ir Sena v NDR nevznikly žádné bezpečnostně-politické problémy.

 

Náš zdroj hodnotí vysoký počet novinářů, kteří byli neustále v těsné blízkosti Kim Ir Sena, a tím ho blokovali – v rozporu se zamýšleným dopadem na obyvatelstvo – zejména během pochodů čestné stráže jako rušivý faktor.

 

 

*

 

23. srpna 1984: Informace o spolupráci mezi Výborem státní bezpečnosti (KGB) SSSR a Ministerstvem státní bezpečnosti KLDR

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/information-about-cooperation-between-kgb-ussr-and-mfs-dprk

 

Kim Ir Sen s Teng Siao-pchingem v Pekingu v listopadu 1984. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Od roku 1945 spolupracuje Výbor státní bezpečnosti SSSR s bezpečnostními orgány KLDR. Nejaktivnější fáze spolupráce byla v prvních letech po osvobození Koreje až do roku 1958. V této době Sovětský svaz významně přispěl ke vzdělávání a rozvoji korejských bezpečnostních orgánů a obecně k řešení úkolů pro upevnění bezpečnostní a obranné schopnosti KLDR. V posledních letech byla spolupráce prakticky zastavena kvůli postoji Korejců. Od roku 1966 až do současnosti jsou kontakty mezi KGB SSSR a Ministerstvem státní bezpečnosti KLDR udržovány prostřednictvím styčných důstojníků v Moskvě a Pchjongjangu.

 

Výbor státní bezpečnosti SSSR si klade za cíl vést spolupráci s bezpečnostními orgány KLDR v souladu se zásadami vzájemnosti a důvěry, abychom sjednotili naše úsilí v boji proti nepříteli a zaručili bezpečnost obou zemí i KLDR celého socialistického společenství.

 

Korejská strana však nedodržuje princip vzájemnosti a důvěry a neustále se snaží získat ze spolupráce jednostranné výhody. (…)

 

Spolupráce mezi KGB SSSR a Ministerstvem StB KLDR v současné době probíhá v těchto hlavních oblastech:

 

  1. Dodávka provozní techniky a zařízení korejské straně

 

Ministerstvo pro státní bezpečnost KLDR projevuje zvláštní zájem o pořízení nejnovějších speciálních technologií. Během všech schůzek na všech úrovních se Korejci dotazují na jejich doručení. (…)

 

Po roce 1973 byla do KLDR dodána pouze dvě speciální zpravodajská zařízení (…).

 

Výbor státní bezpečnosti SSSR přistupuje k uspokojení korejských požadavků na operačně-technologické nástroje opatrně, na základě jejich zamýšleného použití a našich možností. Přístroje, kterými jsou v současnosti vybaveny obslužné jednotky KGB, ty, které jsou dodávány do socialistických bratrských států a jsou vyvíjeny a vyráběny společně s bezpečnostními orgány socialistických zemí, nejsou korejské straně předkládány a nejsou jí dodávány.

 

  1. Výměna informací

 

Od roku 1968 až do současnosti na žádost korejské strany a v souladu s dohodnutým ujednáním předal Výbor státní bezpečnosti SSSR v rámci výměny KLDR 174 informačních materiálů a operačních materiálů o situaci v USA, Japonsku a Jižní Koreji, o činnosti tajných služeb těchto zemí proti KLDR a SSSR a o mezinárodních a regionálních teroristických a extremistických organizacích. Ve stejném období korejská strana zaslala 109 materiálů, které se z velké části zabývají situací v Jižní Koreji.

 

Současná výměna informací je svým rozsahem bezvýznamná. Od července 1983 tak Ministerstvo StB KLDR obdrželo 14 informačních materiálů a rozeslalo 5 materiálů. Korejské materiály jen zřídka přesahují rámec oficiálních oznámení, a proto jsou ze zpravodajského hlediska nezajímavé.

 

Materiály, které jsou určeny k dodání Ministerstvu StB KLDR, jsou připraveny KGB SSSR tak, aby nebyl Korejcům sdělován charakter činnosti jednotek operační služby.

 

Kim Ir Sen s Li Sien-nienem, členem politbyra ÚV KS Číny a prezidentem ČLR, v Pchjongjangu v říjnu 1986. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

  1. Otázky obrany

 

Korejská strana oznamuje zvláštní zájem o spolupráci v oblasti radiové obrany. (…)

 

Výbor pro státní bezpečnost SSSR napomáhá práci bezpečnostních útvarů, které byly vytvořeny pro korejské těžařské organizace na území SSSR, zejména s ohledem na ochranu korejských občanů, kteří jsou nasazeni k těžbě dřeva. Služební jednotky KGB provádějí pátrání po občanech KLDR, kteří uprchli z těžařských organizací, zatýkají je a předávají korejské straně. Totéž platí pro narušitele hranic, kteří jsou korejskými občany.

 

KGB SSSR rovněž pomáhá bezpečnostním orgánům KLDR při zaručování bezpečnosti předních představitelů KLDR na jejich cestách do Sovětského svazu nebo do třetích zemí přes SSSR. Taková pomoc byla poskytnuta mimo jiné během nedávné návštěvy SSSR korejské stranické a státní delegace pod vedením Kim Ir Sena.

 

Na žádost Ministerstva StB KLDR byla poskytnuta pomoc po linii vnější obrany při ochraně delegací KLDR na VIII. mistrovství světa 1966 a Asijských hrách 1982.

 

  1. Výchova kádrů

 

Výbor státní bezpečnosti SSSR pomáhal korejským bezpečnostním orgánům s výchovou kádrů. V letech 1966 až 1967 se ve vzdělávacích zařízeních KGB vzdělávalo 34 zaměstnanců služebních útvarů bezpečnostních orgánů KLDR v oborech kriminalistika, radiotechnika a operační technika, radiorozvědka a odposlechy.

 

V období 1968-1983 se na nás korejská strana kvůli výchově kádrů neobrátila.

 

Od června 1983 Ministerstvo StB KLDR opět houževnatě žádá o vzdělávání korejských důstojníků-studentů ve vzdělávacích zařízeních KGB SSSR. Korejská strana by chtěla ročně vyslat až 50 důstojníků-studentů na pětileté vzdělávání a také speciální výcvikové kurzy KGB, které mají krátkou dobu výcviku.

 

Ministerstvu StB KLDR bylo vysvětleno, že vzhledem ke kapacitě našich vzdělávacích zařízení v příštích letech nebudeme moci přijímat korejské důstojníky-studenty na pětileté vzdělávání. Vzdělávání Korejců v krátkých školicích kurzech si můžeme zopakovat ve druhé polovině roku 1985, jakmile bude vypracován harmonogram práce vzdělávacích zařízení KGB na nové pětileté období. To může řešit pouze otázku vzdělávání malého počtu Korejců v oblasti obranné činnosti. (…)

Společně s Ministerstvem státní bezpečnosti KLDR byl zpracován návrh smlouvy o spolupráci mezi KGB SSSR a Ministerstvem StB KLDR. Její podpis je naplánován na září letošního roku v Pchjongjangu, kam se očekává cesta delegace Výboru státní bezpečnosti SSSR.

 

Kim Čong Il poskytuje terénní pokyny na stavbě Západomořského valu, duben 1984. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

*

 

Pokračování v další části.

 

*

 

Vybral, české znění připravil a komentář doplnil Lukáš Vrobel,

předseda České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche