Skip to content

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (29. část)

(Pokračování z 28. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Zahraničněpolitické okolnosti návštěv

 

Rok 2017, kdy jsem poprvé navštívil KLDR, byl rokem zvýšené pozornosti světa vůči této zemi a zvýšeného napětí ve vztazích s ní.

V únoru toho roku zemřel na letišti v Malajsii občan KLDR, dle zprávy KCNA z 23. 2. 2017 v důsledku infarktu, zatímco malajská strana tvrdila, že byl z vůle KLDR zavražděn a že šlo o staršího bratra samotného severokorejského předsedy, což KLDR samozřejmě ani ve svých kritikách malajských stanovisek nereflektovala.

V důsledku tohoto incidentu byly ukončeny diplomatické vztahy Malajsie a KLDR.

Velmi vyhrocené byly i mezikorejské, nebo chcete-li severo-jižní vztahy. Nejmenovaný mluvčí Ústředního výboru Demokratické fronty pro znovusjednocení Koreje v únoru označil jihokorejského ministra zahraničí za idiota žvanícího nesmysly.

 

Vojáci u Lidového divadla na Mansude

 

13. 3. 2017 uvedla KCNA na adresu USA: „Nyní, když USA opět začaly nebezpečná cvičení jaderné války, KLDR nemá jinou možnost, než jim oponovat nejtvrdšími opatřeními pro posílení jaderné síly, jak to již deklarovala.

Pokud byť i jediná patrona bude vystřelena na území, na kterém je vykonávána suverenita KLDR, budou základny agrese a provokace obráceny v takové trosky, že zde nezůstane nic živého.

USA by měly důkladně pochopit, že jejich sebemenší pochybení ohledně KLDR je povede ke konečné zkáze.“

22. 4. 2017, dva dny po mém prvním odletu z Koreje, byl na Pchjongjangském mezinárodním letišti zatčen občan USA korejského původu Kim Sang Dok, obviněný ze „spáchání trestných činů nepřátelství zaměřených na zničení KLDR nejen v minulosti, ale také během jeho posledního pobytu před zatčením.“ (KCNA 3. 5. 2017)

 

S Karosou C 734 Korejské lidové armády

 

22. 5. bylo vydáno prohlášení Ministerstva státní bezpečnosti, že v nedávné době byla odhalena ohavná teroristická skupina, kterou CIA a IS (Národní informační služba Jižní Koreje, pozn. LV) infiltrovaly do KLDR na základě skrytých a pečlivých příprav na spáchání státem podporovaného terorismu proti nejvyššímu vedení KLDR pomocí biochemických látek.

Vražední démoni IS, kteří se spikli s CIA, ideologicky poškodili a podplatili občana KLDR příjmením Kim, tehdejšího pracovníka dřevozpracující pobočky na území Chabarovského kraje Ruska v červnu 2014, a přeměnili jej na teroristu plného odporu a pomsty proti nejvyššímu vedení KLDR.

Naplánovali spiknutí, které by umožnilo lidskému vyvrheli Kimovi, aby se dopustil bombového terorismu zaměřeného na nejvyšší vedení během událostí v Paláci slunce Kumsusan a při vojenské přehlídce a veřejném průvodu po návratu domů.

Řekli mu, že atentát za použití biochemických látek, včetně radioaktivních látek a nano-jedovatých látek, je nejlepší metodou, která nevyžaduje přístup k cíli, jejich smrtelné výsledky se objeví po šesti nebo dvanácti měsících; (…) biochemická látka pro účely terorismu je znalostí CIA a pouze CIA může vyrábět tuto látku a že zbraně, zásoby a finanční prostředky potřebné pro páchání terorismu proti nejvyššímu vedení plně zajistí IS. Pak mu dali více než 20 000 amerických dolarů při dvou příležitostech a satelitní vysílač-přijímač a dovolili mu, aby se s ním seznámil.

Nakonec mu poskytli ujištění o tom, že budou udržovat jeho povinnost týkající se terorismu proti nejvyššímu vedení jako tajemství a infiltrovali ho poté, co ho uklidnili a vyhrožovali, že jeho rodina nezůstane bez úhony v případě neúspěšného vykonání povinnosti.

 

Děti s učitelkou před snímkem velkého vůdce na výstavě KIMIRSENií

 

V lednu, květnu, srpnu a září roku 2016 měli agenti IS satelitní kontakty s Kimem, který bydlel v Pchjongjangu. Agenti IS mu dali pokyny k výběru a hlášení nejefektivnější a nejbezpečnější metody s vysokou pravděpodobností úspěchu při prezentaci různých teroristických metod používajících biochemické látky spolu s operačním kódem terorismu proti nejvyššímu vedení, způsobu uplácení objektů, který by přímo prováděly teroristické činy, a způsobu, jak vstupovat do běhu událostí.

12. srpna 2016 mu dali pokyn, aby shromáždil a poslal co nejvíce informací o okolním prostředí místa, kde se často konají oslavy, ostraze situace a rozkazů pozorovaných v době událostí, říkajíce, že jakmile budou konkrétní a podrobné údaje, budou studovat nejvhodnější způsob ve spolupráci s CIA.

Vyzvali ho, aby zřídil zámořské kontaktní středisko pro bezpečné zavedení vybavení, materiálů a fondu pro teroristické činy, a financovali jej 100 tisíci amerických dolarů při dvou příležitostech pro založení centra a podplácení teroristických kompliců.

V březnu a dubnu se agent IS Čo Ki Čchol a jeho tajný agent Xu Guanghai, generální ředitel společnosti Qingdao NAZCA Trade Co. Ltd. setkali s teroristickým komplicem v Tan-tungu v Číně a předali mu nový satelitní vysílač a přijímač a 50 tisíc amerických dolarů. Podepsali »smlouvu« o založení zámořského kontaktního centra a nechali jako první splátku na začátku května dovézt potřebné vybavení a materiály.

7. dubna muž příjmením Han, šéf týmu IS, naučil Kima způsob, jak podplatit teroristické spolupachatele, a řekl, že »i americká CIA používá postupné zapojení s patřičným zřetelem na chamtivost a mentalitu osob v závislosti na tom, do které třídy a vrstvy patří,« a řekl mu, aby se na něj odkázal při zapojování teroristických kompliců, aby byli infiltrováni do místa události.

7. listopadu 2016 a 13., 17. a 20. dubna 2017 dali Kimovi na vědomí, že oficiálně potvrzují typy biochemických látek a zbraní, které mají být použity pro spáchání teroristického činu proti nejvyššímu vedení, a požádali o ně CIA, a pověřili ho, aby obnovil »krédo« teroristického vykonavatele a znovu potvrdil stav »vymývání mozku« a informoval je. Také ho opakovaně poučili, aby přijal nejlepší opatření pro vyšetřování a přípravu na teroristickou operaci, neboť může nastat takový katastrofický incident jako válka, jakmile bude známa skutečnost o teroristických prostředcích a fondech poskytnutých IS.

Šéf jihokorejské loutkové zpravodajské služby Ri Pjong Ho chválil teroristy jako »velmi cennou existenci pro národ a IS« a přímo organizoval teroristickou operaci a nechal vedoucího týmu IS Hana a agenta Čo Ki Čchola vést vykonání. Loutkové síly daly teroristovi více než 80 instrukcí k provedení operace. (…)

 

Revoluční výzdoba v centru Pchjongjangu

 

Vyvrátíme a nelítostně zničíme do posledního teroristy CIA Spojených států a loutkové IS jižní Koreje, zasahující důstojnost nejvyššího vedení KLDR. (…) Ministerstvo státní bezpečnosti, jehož posláním je ochránit vůdce, společenský systém a lid, rozdrtí do posledního organizátory, spiklence a následovníky nedávného státem sponzorovaného terorismu, dokonce i prohledáním celé země, v odezvě na vůli armády a lidu KLDR, zažehnuvších svá srdce nenávistí a hněvem proti ohavným vražedným ďáblům, bez ohledu na to, na kterém koutě planety mohou být.

Od tohoto okamžiku bude zahájen protiteroristický útok korejského stylu, který smete zpravodajské a spiklenecké organizace amerických imperialistů a loutkovou kliku, nejzásadnější a brutálně hroznou teroristickou skupinu na světě.

Přestože zlikvidujeme všechny tyto darebáky, kteří byli zapleteni do nedávného státem sponzorovaného terorismu, neexistuje záruka, že nepřátelé přestanou manévrovat, dokud  zůstanou náčelníci a spiklenecké základny.

Není tajemstvím, že američtí imperialisté a loutková skupina zrádců jsou každým dnem stále nezodpovědnější a jejich pohyby jsou vedeny proti nejvyššímu ústředí korejské revoluce.

Je jasné jako poledne, že se takové hanebné zločiny zaměřené na nejvyšší velení korejské revoluce pokusí pokračovat, dokud američtí imperialisté a jihokorejská loutková skupina zrádců nezmění svou nepřátelskou politiku vůči KLDR a dokud povedou CIA a IS vražedné šílenství jako špičku při provádění politiky.

Proto je naším odhodláním vykořenit všechny brlohy spiknutí a intrik, jakými jsou CIA a IS, zdroj veškerého zla ve světě, a okamžitě bude zahájena řada účinných protiteroristických útočných akcí našeho stylu. (…) USA a jihokorejská loutková skupina zrádců by měly jasně vidět svůj špinavý vzhled krvavého vraždícího maniaka a omluvit se KLDR za svůj hanebný terorismus a nelidský zločin a okamžitě dát zločincům trest smrti.“

 

Mladé soudružky se fotografují na výstavě KIMIRSENií

 

Jako už tolikrát předtím i potom, USA ani Jižní Korea se za nic neomluvily, nikomu nedaly trest smrti, celý případ se ztratil v zapomnění a život šel dál.

6. 5. 2017 „příslušná instituce KLDR zadržela amerického občana Jin Xue Songa podle zákona KLDR o zastavení jeho nepřátelských činů proti ní. Pracoval pro provoz Pchjongjangské univerzity vědy a techniky.“ (KCNA 9. 5. 2017)

6. 6. byl občan USA Otto Frederick Warmbier, který byl odsouzen k nucené práci, odeslán domů z humanitárních důvodů podle rozsudku Ústředního soudu KLDR. (KCNA 15. 6. 2017) O jeho dalším osudu jsem již psal.

6. 8. byl kanadský občan Rim Hjon Su z humanitárních důvodů propuštěn kvůli nemoci rozhodnutím Ústředního soudu KLDR. Byl v trestu doživotní nucené práce, protože prováděl nepřátelské činy proti KLDR. (KCNA 9. 8. 2017)

6. 8. bylo zveřejněno prohlášení nejmenovaného mluvčího Ústředního soudu KLDR, odsuzující v nepřítomnosti k trestu smrti čtyři občany Korejské republiky, s odůvodněním, že „článek 60 trestního zákoníku KLDR stanoví, že ti, kdo urážejí důstojnost KLDR z protistátního účelu, budou odsouzeni dokonce k maximálnímu trestu, včetně smrti, v závislosti na závažnosti zločinu.

Ústřední soud KLDR prohlašuje, že novinář »Dong-a ilbo« Son Hjo Rim a generální ředitel Kim Če Ho a novinář »Čoson ilbo« Jang Či Ho a generální ředitel Pang Sang Hun budou odsouzeni k nejvyššímu trestu podle trestního zákoníku KLDR.

Zločinci nemají právo se odvolat a poprava bude provedena kdykoli a na jakémkoli místě, aniž by prošla dalšími postupy, jakmile budou objekty potvrzeny.

Sledujeme až do konce ty, kteří vedli a manipulovali ohavné provokace pomlouvání a urážky důstojnosti KLDR a vyměřujeme jim smrt.

Využívajíce této příležitosti, varujeme jihokorejské orgány, stále shovívavé k tomuto zločinu pisálků »Dong-a ilbo« a »Čoson ilbo«. Pokud nebude zahájeno okamžité vyšetřování těchto zločinců, kteří urážejí důstojnost KLDR, a nebudou potrestáni, budou (jihokorejské orgány) označeny jako spolupachatelé.“

 

Ostraha Výstaviště KIMIRSENií a KIMČONGILií

 

Uvedení jihokorejští novináři samozřejmě od té doby nevstoupili na území KLDR, aby mohli být popraveni, jihokorejský režim je nijak nepotrestal, kauza utichla a život šel dál. Od té doby až dosud už se nestalo, že by KLDR odsoudila občany Jižní Koreje (byť v nepřítomnosti) k trestu smrti (ani jinému trestu).

Počátkem května 2017 se KLDR odvážila dokonce veřejně kritizovat svého nebližšího spojence a obchodního partnera Čínu, když komentář politického analytika KLDR Kim Čchola (neznámého autora, spekulovalo se i o pseudonymu) uvedl, že „»Lidový deník (Žen-min ž‘-pao)« a »Global Times«, které jsou všeobecně známé jako média, která uvádějí oficiální stanovisko čínské strany a vlády, nedávno provedly komentáře tvrdící, že přístup KLDR k atomovým zbraním ohrožuje národní zájmy Číny, a přesouvající vinu za zhoršené vztahy mezi KLDR a Čínou na KLDR a uvádějící laciné výmluvy pro nečestné tančení podle not USA. (…)

Jejich výzva nejen ke schválení přísnějších sankcí, ale také nevyloučení vojenského zásahu, pokud KLDR odmítne opustit svůj jaderný program, není nic víc než extrémně egoisticky řízená teorie založená na velmocenském šovinismu. Strategické zájmy, ale také důstojnost a životně důležitá práva KLDR by měly být obětovány pro zájmy Číny.“

Od té doby až dosud jsem veřejnou kritiku ČLR ze strany KLDR nezaznamenal.

 

Mozaika velkých vůdců stojících na vrcholu Pektusanu

 

Jako předtím i potom, s určitými přestávkami, pokračovaly zkušební střelby strategických balistických raket středního doletu, a KLDR rozhodně odmítala tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN a další kampaně proti takovým aktivitám. 16. 5. 2017 uvedl nejmenovaný mluvčí Ministerstva zahraničních věcí KLDR, že „pokud by se USA odvážily provést vojenskou provokaci proti našemu státu, snadno ji potlačíme. Nejdokonalejší zbrojní systémy na světě nikdy nebudou věčným výlučným vlastnictvím USA a den, kdy KLDR použije odpovídající odvetné prostředky, jistě přijde. Poté se USA samy přesvědčí, zda balistické rakety KLDR pro ně představují skutečnou hrozbu nebo ne.“¨

Další raketové testy byly následovány dalšími sankcemi a ty dalšími odsuzujícími prohlášeními. Příznačné je, že z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, přijímající další a další sankce, je nevetovalo ani Rusko, dnes jeden z klíčových spojenců KLDR, z její strany nekriticky podporovaný i ve své imperialistické agresi, v rozporu s proklamacemi Socialistické stavy KLDR o její mezinárodní politice.

1. 8. 2017 kritizovala KCNA dokonce i výroky tehdejšího českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD), který kritizoval severokorejské raketové testy. „Pokud mají evropské země včetně České republiky skutečně zájem na tom, aby se situace na poloostrově uklidnila, měly by od začátku požadovat ukončení nepřátelské politiky vůči KLDR, kterou prosazují USA.“ Na tom něco je.

1. 8. toho roku KLDR eufemisticky deklarovala možnost jaderného útoku na USA ve vládním prohlášení, uvádějícím, že „USA se smutně mýlí, pokud považují svou pevninu za bezpečné útočiště, protože je na druhé straně oceánu. (…) Pokud Spojené státy nedokáží jednat uvážlivě, přetrvávajíce ve svých bezohledných pokusech o potlačení KLDR, nebudeme kolísat nebo váhat použít jakoukoli formu konečných prostředků.“

 

Trenažer řízení automobilu ve Vědeckotechnickém komplexu

 

Internetový zpravodajský portál KLDR „Mezi naším národem“ („Uri minzokkiri“) uvedl 20. 9., že „KLDR, která se vztyčila jako nejmocnější jaderně ozbrojený stát navzdory bezpříkladným obtížím a zkouškám, se nebojí žádných sankcí, tlaku a války. Je nyní v plné připravenosti ke zničení nepřátelských základen svým rozhodným a preventivním úderem v případě, že budou vykazovat jakkoli nepatrné známky provokace.

V případě, že USA nakonec zvolí konfrontaci a válku, pohrdajíce strategickou pozicí KLDR, jaderné mocnosti čučche a světového vojenského obra, setkají se s hrozným jaderným úderem a ubohým a konečným zničením.“

Zajímavá je také rázná a nediplomatická kritika tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa například ve stati KCNA z 22. 9. 2017, jež ho nazvala „duševně vyšinutým chuligánem“ a jeho výroky označila za „odporné žvásty“. Reagovala tím na Trumpův výrok „…Pokud budou USA nuceny bránit sebe nebo své spojence, nebudeme mít jinou možnost, než úplně zničit Severní Koreu.“

 

Most přes řeku Potchong(gang) u Pchjongjangské tepelné elektrárny

 

Sám vážený soudruh nejvyšší vůdce, jinak téměř nikdy veřejně nekomentující výroky a jednání zahraničních představitelů, vydal 21. 9. 2017 prohlášení, že Trump „není způsobilý pro výsadu nejvyššího velení země a zjevně je lupičem a gangsterem, libujícím si ve hře s ohněm, spíše než politikem.

Jeho poznámky, které popsaly americkou alternativu prostřednictvím přímého vyjádření jeho vůle, mě přesvědčily, spíše než zděsily nebo zastavily, že cesta, kterou jsem si zvolil, je správná a že se jí musím držet až do konce.

Nyní, když Trump odepřel existenci a urazil mě a mou zemi před očima světa a učinil nejzuřivější vyhlášení války v dějinách, že zničí KLDR, budeme zodpovědně zvažovat uplatnění odpovídající, nejvyšší úrovně tvrdých protiopatření v dějinách.

Akce je nejlepší volbou pro jednání se senilním starcem, neschopným naslouchat, a jen pronášejícím to, co chce říct.

Jako muž zastupující KLDR a důstojnost a čest svého státu a lidu i svou vlastní, dokáži, že muž, který drží výsadu nejvyššího velení v USA, draze zaplatí za svou řeč, která vyzývá k úplnému zničení KLDR.

Toto není rétorické vyjádření, které Trump miluje.

Nyní přemýšlím o tom, jakou reakci mohl očekávat, když si dovolil vypustit z úst tak výstřední slova.

Bez ohledu na to, co Trump očekává, bude čelit následkům nad své očekávání.

Určitě a rozhodně zkrotím duševně vyšinutého amerického senilního starce ohněm.“

Neuplynul ani rok a oba státníci si v červnu 2018 s úsměvem podávali ruce.

 

Model rakety a jejího nosiče ve Vědeckotechnickém komplexu

 

24. 9. 2017 rozeslal Ústřední výbor Korejské strany práce otevřený dopis zahraničním politickým stranám s konstatováním, že „je nutno čelit jaderným tyranům cenným jaderným mečem spravedlnosti“.

24. 12. konstatoval nejmenovaný mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, že USA každodenně propagují jadernou válku na Korejském poloostrově, a to vzbuzuje naši náležitou ostražitost.

Nechceme válku, ale nebudeme se před ní schovávat, a pokud by se USA přepočítaly s naší trpělivostí a zažehly by jiskru jaderné války, zajisté přimějeme USA draze zaplatit následky naší mohutné jaderné síly, kterou trvale posilujeme.

Pokud USA nechtějí být upáleny ohněm, který zažehly, měly by se raději chovat rozvážně a opatrně.“

Prohlášení mluvčího MZV z 24. 12. 2017 sděluje, že „USA by neměly ani na chvíli zapomínat na existenci KLDR, která se rychle stala strategickým státem schopným představovat podstatnou jadernou hrozbu pro pevninu Spojených států.

Přejí-li si USA bezpečně žít, musí se vzdát své nepřátelské politiky vůči KLDR a naučit se soužití se zemí, která má jaderné zbraně, a měly by se vzbudit ze sna, že se naše země vzdá jaderných zbraní, které jsme vyvinuli navzdory všem druhům těžkostí.“

Mlčením přešly sdělovací prostředky KLDR 100. výročí ruské Velké říjnové socialistické revoluce (7. 11. 1917-2017), tak jako mlčí k výročím klasiků marxismu-leninismu a většině dalších výročí mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.

V první polovině roku 2018 pokračovala eskalace napětí mezi KLDR a USA se svými spojenci. Došlo však k výraznému zlepšení vztahů s Čínou, když v březnu soudruh Kim Čong Un s manželkou navštívil ČLR. Druhé setkání nejvyšších stranických a státních představitelů obou států se uskutečnilo v květnu a třetí v červnu. Znovu pak v lednu 2019.

 

Agitační plakát v Muzeu hnutí mládeže

 

Už od počátku ledna 2018 docházelo k rychlému zlepšování vztahů s Jižní Koreou po příslibu účasti KLDR na zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu v novoročním projevu váženého soudruha nejvyššího vůdce 1. ledna 2018. Následovaly rozhovory na vysoké úrovni na demarkační linii v Pchanmundžomu, vyslání uměleckého souboru a přípravného týmu olympijské účasti do Jižní Koreje, společný trénink lyžařů obou polovin rozdělené země v severokorejském Masikrjongu a nakonec účast sportovců a delegace KLDR na vysoké úrovni na 23. zimních olympijských hrách v únoru 2018 a její setkání s tehdejším jihokorejským prezidentem Mun Če Inem. Umělecký soubor a roztleskávačky KLDR tehdy zaujaly snad celý svět, zatímco sportovci se her zúčastnili jen okrajově a nezískali žádnou medaili.

Na přelomu března a dubna následovala cesta jihokorejského uměleckého souboru do Pchjongjangu a jeho představení za účasti vůdce s manželkou a tamtéž společné představení zápasníků tchekwondo Severu a Jihu.

 

Na Vítězném oblouku

 

V atmosféře sbližování Severu s Jihem a nadějí na brzké znovusjednocení nebo alespoň lepší spolupráci se tak nesla má druhá návštěva Koreje v dubnu 2018. Až po ní, v závěru dubna, se v Pchanmundžomu poprvé setkali nejvyšší představitelé obou korejských států, jež se vzájemně jako státy neuznávají, natož aby měly diplomatické styky, a 27. 4. podepsali Pchanmundžomskou deklaraci o míru, prosperitě a znovusjednocení Korejského poloostrova.

Již v květnu se však mezikorejské vztahy opět zhoršily zásluhou společného vojenského cvičení Jižní Koreje USA. Přesto se 26. 5. nejvyšší představitelé obou zemí, svými nejvyššími státními funkcemi předseda a prezident, znovu setkali v Pchanmundžomu. „Společně sdíleli názor, že se v budoucnu budou scházet, aby rozvíjeli dialog a integrovali moudrost a úsilí a společně usilovali o denuklearizaci Korejského poloostrova,“ tvrdila 27. 5. KCNA, z této proklamace však brzy nezůstal kámen na kameni. Následovala společná jednání zástupců obou stran demarkační linie například o spolupráci v železniční a silniční dopravě, ke skutečné spolupráci ale nedošlo.

 

Na ostrově Rungra(do)

 

V srpnu 2018 se na území KLDR v Diamantových horách (pohoří Kumgang) setkaly rozdělené rodiny Severu a Jihu. 14. 9. byl otevřen Společný styčný úřad Severu a Jihu Koreje na demarkační linii v Kesongu a 18.-20. 9. navštívil jihokorejský prezident s manželkou a politickou delegací území KLDR, kde kromě Pchjongjangu navštívil také nejvyšší horu celé Koreje Pektusan, považovanou za „posvátnou horu národa“ a místo zrození národa (narození krále Tanguna), což mělo mimořádný symbolický význam. Avizovaná reciproční návštěva předsedy Kim Čong Una a jeho delegace v Jižní Koreji se už ale neuskutečnila, a tak dosud jihokorejské území nenavštívil žádný ze tří vůdců KLDR, kromě několika kroků stávajícího vůdce za demarkační linii v Pchanmundžomu.

Avizovaný rozkvět vzájemných vztahů a spolupráce se nekonal a do konce roku tyto opět stagnovaly, až v následujícím roce zamrzly úplně, jako už tolikrát v dějinách.

V květnu 2018 bylo za účasti zahraničních a jihokorejských novinářů demonstrativně zničeno „severní jaderné testovací stanoviště“.

V březnu vážený soudruh nejvyšší vůdce přijal předsedu Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha (Německo) a jeho doprovod na návštěvě KLDR a v květnu nejprve tehdejšího ministra zahraničních věcí USA Mikea Pompea a poté ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na jejich návštěvě země.

V červnu se nejprve v Pchjongjangu setkal se singapurským ministrem zahraničí Vivianem Balakrishnanem a poté odletěl do Singapuru na setkání s předsedou vlády Lee Hsien Loongem, ale především prezidentem USA Donaldem Trumpem, k němuž došlo 12. 6. 2018. Proklamované ukončení nepřátelství a zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi ale z dlouhodobějšího hlediska nenastalo, USA nezrušily sankce a blokádu a KLDR nepřistoupila na jaderné odzbrojení.

 

Reklamy na vitamíny v obchodním domě Minje, vpravo balení ženšenového čaje a kávy

 

Ve druhé polovině roku 2018 přijal nejvyšší vůdce KLDR státní delegace Číny, RuskaUSA (podruhé ministra zahraničí Pompea s jeho doprovodem). V listopadu přiletěl na návštěvu předseda Státní rady a předseda Rady ministrů Kubánské republiky soudruh Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez s manželkou.

V listopadu 2018 byla po delší době a snad dosud naposledy zveřejněna přímá konfrontace s občanem USA, když KCNA stroze konstatovala, že 16. října občan USA Bruce Byron Lawrence nelegálně vstoupil do naší země přes korejsko-čínskou hranici a byl zadržen příslušným orgánem.

Během vyšetřování Lawrence vypověděl, že do Korejské lidově demokratické republiky nelegálně vstoupil na příkaz americké CIA.

Příslušný orgán rozhodl vyhostit občana USA z republiky.“

Posun v pouhém vyhoštění namísto odsouzení k nuceným pracím je zjevný.

 

Agitační plakát k plnění úkolů pětiletky v centru Pchjongjangu

 

Koncem února 2019 navštívil soudruh Kim Čong Un Vietnam, kde se podruhé setkal s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Obecně se soudí, a následující vývoj až dosud tomu nasvědčuje, že tato jednání skončila neúspěchem, oficiální zpráva o nich to však nedávala znát. KCNA napsala 1. 3. 2019, že rozhovory potvrdily společné chápání toho, že úsilí a iniciativní opatření přijatá oběma stranami ke zmírnění napětí, zachování míru na Korejském poloostrově a úplné denuklearizaci mají velký význam pro budování vzájemné důvěry a pro zásadní obrat v desítky let trvajících bilaterálních vztazích charakterizovaných nedůvěrou a nepřátelstvím.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Trump vzájemně vyslechli své názory na otázky, které by měly být v současné době vyřešeny, aby byly splněny společné cíle uvedené ve společném prohlášení ze Singapuru, a vážně diskutovali o způsobech jejich provedení.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Trump vyjádřili přesvědčení, že ačkoli stojí vysoká bariéra antagonismu a konfrontace kvůli více než sedmi desetiletím nepřátelských vztahů a existují nevyhnutelné těžkosti a obtíže na cestě k psaní nových dějin vztahů KLDR a USA, mohou dosáhnout významného pokroku ve vztazích KLDR a USA dle přání národů obou zemí, pokud pevně spojí ruce, aby moudře a trpělivě překonali nesnáze a těžkosti.

Vedoucí představitelé obou zemí ocenili, že druhé setkání v Hanoji nabídlo důležitou příležitost k prohloubení vzájemného respektu a důvěry a k pozvednutí vztahů mezi oběma zeměmi na novou úroveň.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Trump souhlasili s tím, že budou nadále navzájem v úzkém kontaktu pro denuklearizaci Korejského poloostrova a epochální rozvoj korejsko-amerických vztahů a budou pokračovat v produktivních jednáních pro řešení otázek diskutovaných na summitu v Hanoji.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost prezidentu Trumpovi za to, že podnikl dlouhou cestu a vynaložil pozitivní úsilí pro úspěšné setkání a rozhovory, přislíbil mu opětovné setkání a rozloučil se s ním.“

Při návštěvě Vietnamu se nejvyšší představitel KLDR setkal také se soudruhem Nguyễn Phú Trọngem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu a prezidentem Vietnamské socialistické republiky, a s dalšími vietnamskými představiteli.

 

Příslušnice dopravní bezpečnosti hlídá světelnou křižovatku s minimálním provozem u hlavního nádraží

 

Těsně po mé třetí návštěvě Koreje se koncem dubna 2019 soudruh Kim Čong Un setkal při své návštěvě Vladivostoku s prezidentem Ruské federace Vladimirem Vladimirovičem Putinem a dalšími ruskými představiteli. Při návštěvě Vladivostoku se vážený soudruh nejvyšší vůdce nechal vyfotografovat i před sochou V. I. Lenina, oficiální text o návštěvě však její přítomnost nezmínil, natož snad přímo uctění jeho památky. Je to charakteristické pro rozporuplný vztah KLDR k teorii a dějinám mezinárodního komunistického a dělnického hnutí a vřelý vztah k současnému oligarchickému ruskému vedení, které by patrně nemělo být odkazy na socialismus drážděno.

Oproti tomu soudruh Kim Čong Il navštívil v roce 2001 mauzoleum V. I. Lenina na Rudém náměstíMoskvě a uctil Leninovu památku, i když se tehdejší ruské vedení už dávno k Leninovi nehlásilo (a prezidentem již byl Putin) a tato událost byla široce medializována.

 

Východ slunce nad Pchjongjangem z hotelu Korjo, uprostřed Věž čučche

 

Revoluční anekdota ze života velkého generála praví, že při návštěvě Moskvy „řekl funkcionářům: »Pojedu do Leninova mauzolea během této návštěvy Ruska bez ohledu na to, co kdo říká. Jdu do mauzolea kvůli morálnímu závazku skutečného revolucionáře k jeho vůdci. Pokud mi někdo bude vytýkat tuto mou návštěvu, usvědčí se tím z vlastní podlosti a morální zkaženosti. Drahokam svítí i v bahně. Svět se dozví, co je ušlechtilý morální závazek upřímného revolucionáře, navštívíme-li mauzoleum v době, kdy ho ostatní opouštějí a zrádci revoluce ho urážejí. Musíme navštívit Leninovo mauzoleum podle plánu, bez ohledu na to, co říkají ostatní.«

Když jeho kolona přijela na Rudé náměstí, korejští představitelé zůstali překvapeni. Ruská vláda, která jim až do poledne nesdělila podobu přijetí drahého vůdce, umístila k mauzoleu čestnou stráž. Během předchozích deseti let žádní straničtí a státní představitelé nenavštívili Leninovo mauzoleum a strážní budka i čestná stráž zmizela. Rudé náměstí vypadalo pustě. Avšak v ten den bylo náměstí zahaleno slavnostní atmosférou.

Soudruh Kim Čong Il pomalu přicházel k mauzoleu, se slavnostním pohledem zračícím se v jeho tváři. Potom vykročil na cestu, na kterou dopadaly paprsky letního slunce. Před ním slavnostně pochodovali mladí ruští vojáci a nesli věnec, který drahý vůdce připravil. Do mauzolea už bylo jen pár kroků a kameramani z Ruska a dalších zemí byli u vytržení, aby mohli zaznamenat tento historický moment. Moskva, Rusko a celý svět ho sledovaly se zatajeným dechem.

Když ruští vojáci položili věnec a odstoupili, soudruh Kim Čong Il upravil stuhu na věnci, na které bylo napsáno: »V. I. Leninovi. Kim Čong Il.«

Slavnostní výraz naplnil oči drahého vůdce, když vzdával úctu.

Svět překypoval novinkami o jeho návštěvě mauzolea. 4. srpen je dnem, kdy se Leninovo mauzoleum, vystavované ponížení od reakcionářů všech odstínů, setkalo s jeho spasitelem. Návštěva soudruha Kim Čong Ila v mauzoleu byla skvělým a odvážným činem, který vštípil revolucionářem celého světa, bojujícím za socialismus, nevyčerpatelnou sílu a odvahu, a historickou událostí, která potvrzuje jejich víru, že socialistické hnutí může dosáhnout jistého vítězství pouze tehdy, když následuje takové lidi, jakým je Kim Čong Il.

Vznešená úcta vůdce věci socialismu 21. století, prokázaná průkopníkovi věci socialismu 20. století, je převratnou událostí, která poukazuje na morální závazek soudruha Kim Čong Ila jako vůdce díla globální nezávislosti.“

Blízký hrob J. V. Stalina s jeho bustou však zřejmě takovou poctou velký generál neobdařil. V případě Vladivostoku roku 2019 už ani pomník Lenina nestál za zmínku…

 

Mladé průvodkyně – studentky

 

V květnu 2019 navštívila KLDR česká parlamentní delegace vedená tehdejším předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Šlo o první návštěvu českých státních představitelů v KLDR od roku 2005 a o dosud poslední. Zlepšení vztahů mezi KLDR a ČR však nenastalo, nedošlo ani ke státní návštěvě z KLDR do ČR (poslední proběhla v roce 2008).

V červnu 2019 navštívil KLDR generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezident Čínské lidové republiky soudruh Si Ťin-pching.

Už na jaře 2019 se znovu výrazně zhoršily vztahy s Jižní Koreou, zejména pod dojmem tamních společných vojenských cvičení s USA, zaměřených proti KLDR.

30. 6. 2019 se soudruh Kim Čong Un krátce setkal s prezidenty USA a Jižní KorejePchanmundžomu, přičemž se jednalo o první a dosud poslední setkání v tomto formátu a také dosud poslední setkání nejvyššího představitele KLDR s prezidentem USA. Prezident Trump tehdy o několik kroků překročil demarkační linii, čímž jako první prezident USA v dějinách stanul na území KLDR.

Při mé třetí návštěvě Koreje se jednání s prezidentem USA teprve očekávala a u příznivců KLDR budila jisté obavy, zda se země postupně nevydá na kapitalistickou prozápadní cestu, zvlášť při zlepšujících se vztazích s Jižní Koreou.

 

Stěna s rozměrnými agitačními plakáty pod památníkem čchollima

 

6. 7. jihokorejský profesor Čche In Guk, syn Rju Mi Jong, bývalé předsedkyně Ústředního výboru Čchondoistické strany čchongu (Strany mladých přátel nebeské cesty), přicestoval do Pchjongjangu, aby se trvale usadil v KLDR. Šlo o jeden z nemnohých příkladů emigrace z Jižní Koreje do KLDR, z pohledu Jihu samozřejmě nelegální a trestný. Sdělovací prostředky KLDR se o tomto případu zmiňovaly jen naprosto letmo a o „přeběhlém“ profesorovi jsem od té doby již neslyšel.

Během podzimu KLDR znovu ostře kritizovala jednání USA, které zemi zařadily do „Zprávy o terorismu podle zemí za rok 2018“. V průběhu podzimu a zimy KLDR opakovaně deklarovala, že již o další jednání s USA nemá zájem, protože USA nesplnily své sliby, pokračují v provokacích a nemají KLDR co nabídnout.

V závěru roku 2019, posledního roku, kdy jsem Koreu navštívil, tedy byly vztahy KLDR s USA a Jižní Koreou opět podobně napjaté a nepřátelské jako před začátkem jednání v roce 2017. V období těchto tří let se však výrazně zlepšily vztahy KLDR s Čínou, Ruskem, Kubou a Vietnamem, rozvíjely se také vztahy např. s Íránem, Venezuelou, Laosem, Singapurem a Mexikem (které paradoxně navštívila státní delegace KLDR v roce 2018 pouhý rok po vypovězení velvyslance KLDR z Mexika) a aktivity v Hnutí nezúčastněných. Konstantně oboustranně nepřátelské zůstávaly vztahy s Japonskem, s nímž neexistují diplomatické styky. V mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí se v uvedených letech delegace Korejské strany práce účastnily Mezinárodních setkání komunistických a dělnických stran, ale sdělovacími prostředky KLDR tomu byla věnována jen zcela okrajová pozornost.

 

Obyvatelé Pchjongjangu čekají na trolejbus

 

*

Pokračování v další části.