Skip to content

Korejská strana práce

ksp_znakKorejská strana práce (KSP) byla založena 13. října 1945 jako Severokorejský výbor Komunistické strany Koreje, navazující na činnost KS Koreje, založené r. 1925. Na ustavujícím sjezdu 29. srpna 1946 se na základě principů marxismu-leninismu sloučila s Novou lidovou stranou (zal. 1946) na severu, s Lidovou a Novou lidovou stranou (zal. 1945) na jihu. Výsledkem bylo založení Strany práce severní Koreje a Strany práce jižní Koreje. R. 1949 se obě strany sloučily v jedinou Korejskou stranu práce. Předsedou ÚV byl zvolen Kim Ir Sen (od r. 1966 generální tajemník ÚV).

1. sjezd strany se konal r. 1946, 2. sjezd 1948, 3. sjezd 1956, 4. sjezd 1961, 5. sjezd 1970, 6. sjezd 1980, 7. sjezd 2016 a 8. sjezd 2021.

Na 6. sjezdu byl zvolen členem prezídia politbyra KSP, členem sekretariátu a členem Ústřední vojenské komise strany Kim Čong Il, zastávající již od r. 1974 funkci organizačního tajemníka. Ten byl v r. 1997 zvolen generálním tajemníkem KSP a předsedou Ústřední vojenské komise strany. Na 6. sjezdu nahradila ideologie čučche marxismus-leninismus.

V r. 2010 se stal místopředsedou Ústřední vojenské komise strany Kim Čong Un, od r. 2012 její předseda a první tajemník KSP. 7. sjezd KSP, konaný ve dnech 6. – 9. 5. 2016, zvolil Kim Čong Una předsedou Korejské strany práce, členem prezídia politbyra, předsedou výboru výkonné politiky (dříve sekretariátu) a předsedou Ústřední vojenské komise strany.

8. sjezd KSP 5. – 12. 1. 2021 zvolil maršála Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce.

 

Ústředním orgánem strany je Rodong Sinmun (Noviny práce).

KSP je vedoucí silou Demokratické fronty pro znovusjednocení vlasti, s 607 z 687 poslanců Nejvyššího lidového shromáždění. Dalšími členy DF jsou ostatní dvě politické strany v KLDR – Sociálně demokratická strana Koreje (založena 1945, do r. 1980 Korejská demokratická strana – 50 poslanců Nejvyššího lidového shromáždění), Čchondoistická strana čchongu (Strana mladých přátel nebeské cesty, založena 1946 – 22 poslanců NLS) a další masové organizace (více na stránce O KLDR).

KSP je účastnickou stranou každoročního Mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran.

 

Vedoucí systém Korejské strany práce je politickým systémem, který zaručuje vedoucí postavení a roli KSP v socialistické politice.
Skládá se z disciplíny a řádu, kterým se revoluce a výstavba řídí pod vedením KSP. Jinými slovy, jde o systém, v němž se celá KSP a společnost pohybují jednotně podle linie, politiky, rozhodnutí a směrnic KSP.

Nejdůležitějším aspektem vůdčího systému KSP je to, že jde o politický systém, ve kterém strana dělnické třídy drží nedělitelnou vládu jako vládnoucí strana. Vedle vládnoucí KSP existují v KLDR také některé demokratické strany. Tyto strany nesoupeří s KSP o moc, ale sdílejí s ní zásadní zájmy, podporují ji a pomáhají.

Politici v imperialistických zemích urážejí KSP, vládnoucí v socialistické Koreji, mluvíce o “diktatuře jedné strany” nebo o “despotismu strany”. To je sofistika zaměřená na přikrášlení systému více stran v kapitalistické společnosti a podkopávání socialistické Koreje zevnitř.

Dalším důležitým aspektem vůdčího systému KSP je to, že je to kolektivní systém vedení, tvořený výbory KSP na všech úrovních. Tento systém umožňuje všem státním orgánům a organizacím pracovat pod vedením jejich příslušných výborů KSP a zajišťuje, aby všechny důležité úkoly, jimž čelí příslušné jednotky, byly prováděny na základě kolektivní diskuse výborů KSP.

V KLDR mají všechny sektory a všechny jednotky organizace KSP a jednotný systém vedení KSP je ustaven od Ústředního výboru až po nejnižší stupeň.

 

ksp_1946

Kim Ir Sen na I. sjezdu Korejské strany práce r. 1946

 

ksp_6_sjezd

Kim Ir Sen a Kim Čong Il na VI. sjezdu Korejské strany práce r. 1980

 

ph1-0

Kim Čong Un na VII. sjezdu Korejské strany práce r. 2016

 

Vedení strany zvolené 8. sjezdem v lednu čučche 110 (2021)

 

Členové prezídia politbyra Ústředního výboru strany

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

Kim Čong Un

 

předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění
Čche Rjong He

 


předseda vlády
Kim Tok Hun

tajemník Ústředního výboru strany
Čo Jong Won

 

tajemník Ústředního výboru strany

Pak Čong Čchon

(do prezídia a za tajemníka zvolen dodatečně politbyrem ÚV KSP v září 2021)

 

Členové politbyra Ústředního výboru strany

 

 

tajemník ÚV KSP

Čong Sang Hak

 

tajemník ÚV KSP a vedoucí oddělení pro společenské organizace

Ri Il Hwan

 

tajemník ÚV KSP a vedoucí oddělení vědy a školství

Čche Sang Gon

 

vedoucí organizačního oddělení ÚV KSP

Kim Če Rjong

 

 

vedoucí  oddělení pro armádní práci ÚV KSP

O Il Džong

 

vedoucí oddělení ÚV KSP pro jednotnou frontu

Kim Jong Čchol

 

 

 tajemník a vedoucí hospodářského oddělení Ústředního výboru

O Su Jong

 

generální ředitel politbyra lidové armády

Kwon Jong Džin

 

ministr obrany
Kim Čong Gwan

 

ministr státní bezpečnosti
Čong Kjong Tchek

 

ministr zahraničních věcí

Ri Son Gwon

(zvolen dodatečně 2. plénem 8. Ústředního výboru v únoru 2021)

 

místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění

Tche Hjong Čchol

(zvolen dodatečně 3. plénem 8. Ústředního výboru v červnu 2021)

 

Kandidáti politbyra Ústředního výboru strany

 

vedoucí oddělení pro disciplínu a inspekci ÚV KSP

Pak Tche Dok

 

vedoucí oddělení ÚV KSP pro lehký průmysl

Pak Mjong Sun

 

vedoucí kádrového oddělení  ÚV KSP

Ho Čchol Man

 

vedoucí oddělení ÚV KSP pro zemědělství

Ri Čchol Man

 

vedoucí právního oddělení  ÚV KSP

Kim Hjong Sik

 

 vedoucí tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu

Kim Jong Hwan

 

předseda Státní plánovací komise

Pak Čong Gun

 


místopředseda vlády

Jang Sung Ho

 

vedoucí úřadu hospodářské politiky ÚV KSP

Čon Hjon Čchol

 

vedoucí mezinárodního oddělení Ústředního výboru

Kim Song Nam

(zvolen dodatečně 2. plénem 8. Ústředního výboru v únoru 2021)

 

generální prokurátor

U Sang Čchol

(zvolen dodatečně 3. plénem 8. Ústředního výboru v červnu 2021)

 


vedoucí oddělení muničního průmyslu Ústředního výboru strany

Ju Čin

(dodatečně zvolen politbyrem ÚV v září 2021)

 


náčelník generálního štábu Korejské lidové armády

Rim Kwang Il

(dodatečně zvolen politbyrem ÚV v září 2021)

 


ministr veřejné bezpečnosti

Čang Čong Nam

(dodatečně zvolen politbyrem ÚV v září 2021)

 

 

Bývalí členové politbyra zvolení 8. sjezdem v lednu čučche 110 (2021)

 


tajemník Ústředního výboru strany
Ri Pjong Čchol

 

 tajemník ÚV KSP a vedoucí propagačního oddělení

Pak Tche Song

 

tajemník ÚV KSP a vedoucí hospodářského oddělení

Kim Tu Il

 

ministr veřejné bezpečnosti
Ri Jong Gil

 

Vedení strany zvolené v roce čučche 105 (2016)

 

První plenární zasedání sedmého ÚV KSP 9. května 20016 zvolilo prezídium politického byra a politické byro ÚV KSP.

Prezídium politického byra ÚV KSP:

Kim Čong Un, Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Džu, Čche Rjong He

uv_ksp_01 uv_ksp_02

1 Kim Jong Nam (člen prezídia politického byra)
2 Hwang Pjong So (člen prezídia politického byra)

uv_ksp_03 uv_ksp_04

3 Pak Pong Džu (člen prezídia politického byra)
4 Čche Rjong He (člen prezídia politického byra)

Členové politického byra ÚV KSP:
Kim Čong Un, Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Džu, Čche Rjong He, Kim Ki Nam, Čche Tche Bok, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, O Su Jong, Kwak Pom Gi, Kim Jong Čchol, Ri Man Gon, Jang Hjong Sop, Ro Tu Čchol, Pak Jong Sik, Ri Mjong Su, Kim Won Hong, Čche Pu Il.
Náhradníci politického byra ÚV KSP:
Kim Su Gil, Kim Nung O, Pak Te Song, Ri Jong Ho, Im Čchol Ung, Čo Jon Čun, Ri Pjong Čchol, No Kwang Čchol, Ri Jong Gil.

uv_ksp_05 uv_ksp_06

5 Kim Ki Nam (člen politického byra)
6 Čche Tche Bok (člen politického byra)

uv_ksp_07 uv_ksp_08

7 Ri Su Jong (člen politického byra)
8 Kim Pchjong He (člen politického byra)

uv_ksp_09 uv_ksp_10

9 O Su Jong (člen politického byra)
10 Kwak Pom Gi (člen politického byra)

uv_ksp_11 uv_ksp_12

11 Kim Jong Čchol (člen politického byra)
12 Ri Man Gon (člen politického byra)

uv_ksp_13 uv_ksp_14

13 Jang Hjong Sop (člen politického byra)
14 Ro Tu Čchol (člen politického byra)

uv_ksp_15 uv_ksp_16

15 Pak Jong Sik (člen politického byra)
16 Ri Mjong Su (člen politického byra)

uv_ksp_17 uv_ksp_18

17 Kim Won Hong (člen politického byra)
18 Čche Pu Il (člen politického byra)

uv_ksp_19 uv_ksp_20

19 Kim Su Gil (náhradník politického byra)
20 Kim Nung O (náhradník politického byra)

uv_ksp_21 uv_ksp_22

21 Pak Te Song (náhradník politického byra)
22 Ri Jong Ho (náhradník politického byra)

uv_ksp_23 uv_ksp_24

23 Im Čchol Ung (náhradník politického byra)
24 Čo Jon Čun (náhradník politického byra)

uv_ksp_25 uv_ksp_26

25 Ri Pjong Čchol (náhradník politického byra)
26 No Kwang Čchol (náhradník politického byra)

uv_ksp_27

27 Ri Jong Gil (náhradník politického byra)

 
Plenární zasedání zvolilo místopředsedy Ústředního výboru strany a organizovalo výbor (byro) výkonné politiky a Ústřední vojenskou komisi strany.

Výbor výkonné politiky Ústředního výboru strany:

Předseda KSP Kim Čong Un; místopředsedové ÚV strany Čche Rjong He, Kim Ki Nam, Čche Tche Bok, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, O Su Jong, Kwak Pom Gi, Kim Jong Čchol, Ri Man Gon.

Ústřední vojenská komise strany:
Předseda Kim Čong Un; členové Hwang Pjong So, Pak Pong Džu, Pak Jong Sik, Ri Mjong Su, Kim Jong Čchol, Ri Man Gon, Kim Won Hong, Čche Pu Il, Kim Kjong Ok, Ri Jong Gil, So Hong Chan.

Plenární zasedání jmenovalo ředitele oddělení ÚV KSP a šéfredaktora Rodong sinmun (Noviny práce), orgánu ÚV KSP.

Vedoucí oddělení ÚV KSP:
Kim Ki Nam, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, O Su Jong, Kim Jong Čchol, Ri Man Gon, Ri Il Hwan, An Jong Su, Ri Čchol Man, Čche Sang Gon, Ri Jong Re, Kim Čong Im, Kim Čung Hjop, Kim Man Song, Kim Jong Su.

Šéfredaktor Rodong sinmun (Noviny práce), orgánu ÚV strany:
Ri Jong Sik

Plenární zasedání zvolilo předsedu, prvního místopředsedu, místopředsedu a členy kontrolní komise ÚV KSP.

Předseda kontrolní komise ÚV strany: Hong In Bom; první místopředseda Čong Mjong Hak; místopředseda Ri Tuk Nam; členové Kim Jong Hwan; Kim Kum Čchol; Kim Jong Son; Kim Mjong Čchol.