Skip to content

Monthly Archives: november 2020

Uskutečnilo se 21. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 30. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – 29. listopadu se v sídle Ústředního výboru strany uskutečnilo 21. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromáždění byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry hlavních oddělení Ústředního výboru strany, členové přípravného výboru sjezdu strany a další příslušní pracovníci. Číst dál

Úsilí o důsledné dodržování nouzových státních protiepidemických opatření

Pchjongjang, 29. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V různých částech země se přijímají preventivní opatření proti onemocnění „COVID-19“ a zintenzivňuje nouzový protiepidemický boj.

Ústřední nouzové protiepidemické jednotky zajišťují, aby funkcionáři zvýšili svoji ostražitost proti neopatrným praktikám, a zároveň ostře sledují stále se zhoršující světovou zdravotní krizi. Všude umísťují propagandistické materiály o důsledném potlačení zhoubné pandemie a zvyšují protiepidemickou atmosféru prostřednictvím sdělovacích prostředků, vzdělávacích sítí a reproduktorů. Číst dál

Velvyslanec KLDR se setkal s českým ministrem zahraničí

Praha, 27. listopadu čučche 109 (2020) (MZV KLDR) – Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky v České republice Ču Won Čchol dne 25. listopadu vykonal zdvořilostní návštěvu ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka.

Obě strany si vyměnily názory na otázku rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi a na další otázky společného zájmu. Číst dál

Okouzlující socialistické vesnice zbudovány v oblasti Komdok

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Komdok vyrostly okouzlující socialistické vesnice, které slibují světlou budoucnost hornického města. V oblasti, kde kvůli velkým přírodním katastrofám bylo všechno zaplaveno bahnitou vodou a pohřbeno v hromadě kamenů, v důsledku čehož ani hospodáři nemohli rozeznat svůj dům, byly v horské rokli všude postaveny moderní domy, vytvářející pohádkové scenérie.

Jednopatrové, přízemní a vícepatrové obytné budovy pro více než 2 300 rodin, veřejné budovy a parky byly úspěšně postaveny, a tak se neštěstí oblasti Komdok změnilo v požehnání. Číst dál

Nová ubytovna textilního závodu v Sinidžu

Pchjongjang, 26. listopadu čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – V textilním závodě v Sinidžu (Sinuidžu) na břehu řeky Amnok byla postavena nádherná ubytovna. Je vybavena útulnými pokoji, jídelnou, knihovnou, sálem pro mládež a kulturním sálem a komplexem zdraví s celkovou podlahovou plochou přibližně 29 tisíc metrů čtverečních, který je vybaven bazénem, posilovnou, kadeřnictvím, kosmetickým salonem a dalšími zařízeními služeb. Ubytovaným poskytne veškeré pohodlí, aby mohli vést kulturní život. Číst dál

Národní znovusjednocení

Po věky žil korejský národ v této zemi jako homogenní národ s jedinou kulturou. Nyní však korejský lid trpí tragédií národního rozdělení kvůli pletichám zahraničních sil. Od rozdělení národa na sever a jih již uplynulo tři čtvrtě století. Železobetonová zeď vede 240 kilometrů podél frontové linie jižně od vojenské demarkační linie jako bariéra přes Korejský poloostrov. Rozdělené rodiny a příbuzní se nemohou stýkat, zatímco vyrůstají nové generace. Rozdělení brání koordinovanému využívání přírodního bohatství země a nevyčerpatelné síly a talentu lidu pro její rozkvět.

Otázka znovusjednocení Koreje nepředstavuje jen vnitřní problém korejského národa, ale také naléhavý úkol doby pro světový mír.

Vláda Korejské lidově demokratické republiky předložila návrhy na nezávislé a mírové znovusjednocení dosud při více než 200 příležitostech. Číst dál

Nové okouzlující domy v okresech Orang a Hočchon

Pchjongjang, 23. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města poté, co splnily své přidělené úkoly, se opět vydaly do oblastí, které utrpěly nejvážnější škody, a přeměnily obec Rjongpchjong-ri v okrese Orang provincie Severní Hamgjong a dělnickou čtvrť Sinhong v okrese Hočchon provincie Jižní Hamgjong v okouzlující vesnice.

V bezvadně postavených nových vesnicích se konala shromáždění k předání nových obytných budov. Zúčastnili se jich funkcionáři provincií Severní a Jižní Hamgjong a obyvatelé postižených oblastí. Řečníci srdečně poblahopřáli obyvatelům k novým domovům. Uvedli, že vážený soudruh nejvyšší vůdce, který zanechal stopy obětavosti a úsilí na větrném východním pobřeží, kde ještě nebyly odstraněny následky tajfunu, přijal veškerá opatření k výstavbě domů pro obyvatele postižených oblastí. Konstatovali, že nikde na světě nejsou tak šťastní lidé jako náš lid, který má skvělého otce, a s duší horoucí věrnosti obyvatel postižených oblastí a všeho lidu provincie provolali nejvyšší slávu a vyjádřili nejvřelejší díky váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi. Číst dál

Hrdinské činy divizí členů strany z hlavního města budou navždy zářit v dějinách naší strany

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města, směřující do první linie boje za obranu lidu, kam směřuje naše strana všechny síly, vytvořily hrdinský příběh ve slavných dějinách naší strany za dobu 70 dní úderné pracovní stráže věrnosti, tvrdé nepřetržité bitvy a odvážného bleskového boje.

Přinášíme fotografie hrdinného boje divizí členů strany z hlavního města, kteří s velkým zanícením přijali historický otevřený dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a s pevným závazkem jistě uskutečnit ušlechtilý plán Ústředního výboru strany za cenu svých životů krásně postavili nové okouzlující vesnice v oblasti východního pobřeží, které byly zasaženy přírodní katastrofou. Číst dál

Členové divize členů strany z hlavního města se slavnostně vrátili do Pchjongjangu

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Bojovníci divizí vybraných členů strany z hlavního města, kteří vytvořili hrdinné a legendární příběhy v nejobtížnějších bojových oblastech při odstraňování následků škod v provinciích Jižní a Severní Hamgjong a dosáhli hrdého vítězství, se 20. listopadu vrátili do milovaného Pchjongjangu.

Bojovníci divizí členů strany z hlavního města, kteří odjížděli do Pchjongjangu se zprávou o věrnosti a hrdém vítězství Ústřednímu výboru veliké strany, byli srdečně vyprovázeni funkcionáři stranických a státních orgánů a pracujícím lidem provincií Jižní a Severní Hamgjong. Číst dál

Hnutí Rudého praporu tří revolucí – mocná zbraň pro budování socialistického státu

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ (“Noviny práce”) zveřejnil 18. listopadu autorskou stať věnovanou 45. výročí zahájení hnutí Rudého praporu tří revolucí. V listopadu čučche 64 (1975) velký vůdce soudruh Kim Čong Il zahájil hnutí Rudého praporu tří revolucí, aby úspěšně provedl linii tří revolucí – ideologické, technické a kulturní, kterou stanovil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen.

Dny, které od té doby uplynuly, byly hrdou cestou, na které všechen lid, mocně třímající prapor tří revolucí v oblastech ideologie, techniky a kultury, mocně upevňoval vojensko-politickou základnu naší revoluce a vytvářel skvělé zázraky ve všech odvětvích národního hospodářství. Číst dál

75 let Socialistického svazu žen Koreje

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Socialistický svaz žen Koreje slaví 75. výročí svého založení.

18. listopadu čučche 34 (1945) byl pod moudrým vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena založen Demokratický svaz žen Koreje, předchůdce Socialistického svazu žen Koreje. Vytvoření Svazu žen bylo významnou událostí, která připravila cestu pro rozhodný obrat ve společensko-politickém životě našich žen.

Po osvobození vlasti vytvořil velký vůdce Svaz žen dříve než jiné organizace pracujícího lidu a poté vydal zákon o rovnosti pohlaví. Výsledkem bylo, že naše ženy byly osvobozeny od dlouhodobého feudálního útlaku a ponížení a mohly se tak podílet na politickém, hospodářském a kulturním životě společně s muži a urychlit revoluci a výstavbu jako důstojné paní budování nové společnosti. Číst dál

Oslaven Den matek

Pchjongjang, 16. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Dnes se v naší zemi oslavoval Den matek. Celá země překypovala radostí žen, které se těšily blahopřáním k významnému svátku. Synové a dcery, včetně vojáků lidové armády, a mládež věnující veškeré nadšení 80denní pracovní kampani na velkých stavbách socialismu, předali svým matkám blahopřání.

Atmosféru svátku také pozvedly blahopřejné dopisy od synů a dcer ženám z divizí členů strany z hlavního města, bojujících v kampani obnovy. Blahopřání, odrážející úctu k matkám, které z celého srdce upřímně pracují pro moc a rozkvět vlasti, dodávala matkám radost. Mladí lidé pro ně vybrali krásné květiny. Podniky veřejného stravování na různých místech pořádaly pro matky slavnostní hostiny. Číst dál

Uskutečnilo se 20. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 16. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Nyní pod vedením Ústředního výboru veliké strany odvážně probíhá 80denní pracovní kampaň věrnosti, která překonává řadu výzev a těžkostí na cestě k 8. sjezdu strany a dynamicky směřuje k novému vítězství. V této souvislosti se 15. listopadu v sídle Ústředního výboru strany uskutečnilo 20. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromáždění byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Číst dál

16. listopad – Den matek

Pchjongjang, 14. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Blíží se 16. listopad, Den matek Korejské lidově demokratické republiky.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen 16. listopadu čučche 50 (1961) ve svém projevu na prvním celostátním setkání matek „Odpovědnost matek při výchově dětí“ zdůraznil otázky naplňování odpovědnosti a role žen jako matek.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zajistil, aby tento historický den byl ustanoven jako Den matek, a tak pozvedl na vrchol štěstí a slávy matky, které tlačí jedno ze dvou kol vozíku revoluce a vychovávají budoucí generace vlasti. Číst dál

Vysoká ostražitost k zabránění smrtící pandemii

Pchjongjang, 15. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V naší zemi se stále prohlubuje nouzová protiepidemická práce k zajištění vysoké ostražitosti a všelidové jednoty v akci proti šíření smrtící globální pandemie COVID-19.

Ústřední nouzové protiepidemické jednotky ještě důsledně zavádějí protiepidemickou disciplínu a pořádek, posilují materiálně-technickou základnu protiepidemické oblasti a zajišťují, aby všechny oblasti a jednotky pevně udržovaly vysokou bdělost.

Číst dál

Nové domy pro tisíce rodin ve městě Samdžijon

Pchjongjang, 14. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Ve městě Samdžijon v oblasti Pektusanu došlo k další významné události. Úsilím všech velících důstojníků a členů úderné brigády divize “16. února” a vojenských budovatelů byly postaveny ve více než 10 čtvrtích a obcích města Samdžijon nové obytné domy pro několik tisíc rodin.

Shromáždění k předání nových domů se konala od 11. do 13. listopadu domů se konala v Pektusanmiljong-dong, Sinmusong-dong, Rimjongsu-dong, Pchotche-dong, Ohomuldong-dong, Čunghung-ri, Hunggjesu-ri, Sobeksan-ri, Peksam-ri, Poso-ri a Tchongsin-ri. Číst dál

Nové domy v postižených oblastech okresu Kimhwa

Pchjongjang, 12. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V okrese Kimhwa provincie Kangwon došlo ke šťastné události, kterou může všechen lid závidět. Sloužící mužstvo lidové armády v odvážné nepřetržité bitvě postavilo nové obytné budovy v centru okresu a jeho různých obcích zasažených těžkými přírodními katastrofami a vytvořilo další okouzlující krajinu socialistické pohádky.

Pod pečlivým vedením a péčí váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una byly v postižených oblastech okresu Kimhwa krásně postaveny nové domovy a 11. listopadu se konalo jejich slavnostní osídlení. Číst dál

Komplex hospodářských zvířat okresu Sepcho se každým dnem modernizuje

Pchjongjang, 10. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Stáda ovcí a krav se vlní jako mraky na loukách roztažených do nekonečné dálky a všude jsou postaveny krásné vesnice, stáje pro dobytek a veřejné budovy a ve větru se ozývá píseň pastevců. Toto je nádherné panorama komplexu hospodářských zvířat okresu Sepcho, podobné krásnému obrázku.

Tato oblast je již dlouhou dobu známa sněhem, deštěm a větrem, ale nyní se úplně změnila na oblast s velkou úrodou trávy, masa a mléka. Pod moudrým vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který přijal opatření k zahájení velkolepého díla přeměny přírody na náhorní plošině Sepcho v novém století čučche, byla opuštěná náhorní plošina Sepcho přeměněna k nepoznání. Číst dál