Skip to content

Monthly Archives: apríl 2021

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Svátku práce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

posíláme Vám a všemu lidu socialistické Koreje srdečné pozdravy u příležitosti nadcházejícího Svátku práce, mezinárodního svátku pracujícího lidu celého světa.

Svátek práce je významným výročím mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, ve kterém zastává Korejská lidově demokratická republika mimořádnou úlohu jako nezávislý stát skutečné vlády lidu a pevnost boje proti imperialismu. Číst dál

Zväz mládeže premenovaný

Pchjongjang 30. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – 28. apríla bolo prijaté uznesenie 10. zjazdu Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže „O premenovaní zväzu mládeže“.

Uznesenie poznamenalo, že zápas o dosiahnutie nového víťazstva v socialistickej výstavbe je posvätným vlasteneckým bojom za uskutočnenie ušľachtilých vlasteneckých túžob veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena, veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila a váženého súdruha Kim Čong Una po vybudovaní mocnej krajiny. Je čestnou úlohou a povinnosťou našej mládeže voči dobe a revolúcii, urobiť prelomový pokrok v tomto zápase. Číst dál

Zahájený 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže

Pchjongjang 29. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – 27. apríla sa v Pchjongjangu, hlavnom meste KĽDR, začal 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže.

Zjazd bude komplexne a hlboko analyzovať a sumarizovať prácu zväzu mládeže za sledované obdobie a prijme praktické opatrenia na dosiahnutie radikálnej zmeny v práci zväzu. Bude tiež diskutovať o úlohách a spôsoboch organizácií zväzu a mladých ľudí v boji za implementáciu uznesení 8. zjazdu strany a 2. plenárneho zasadnutia 8. Ústredného výboru strany. Číst dál

Významně oslaveno 89. výročí založení revoluční armády

Pchjongjang 26. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – V různých částech země bylo významně oslaveno 89. výročí založení Korejské lidové revoluční armády.

Nekonečný proud lidu mířil do Paláce slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il.

Na nádvoří paláce se masy poklonily slunečně usměvavým portrétům velkého vůdce a velkého generála.

Sloužící mužstvo a lid navštívili slunečně usměvavé bronzové sochy a portréty velkého vůdce a velkého generála na kopci Mansude a v dalších částech země a připomněli si revoluční život vynikajících velikánů, kteří budou navždy oslavováni spolu s dějinami budování revolučních ozbrojených sil čučche. Číst dál

87 vzorových škôl postavených v provincii Severný Pchjongan

Pchjongjang, 25. apríla čučche 110 (2021) (Rodong sinmun) – 8. zjazd Kórejskej strany práce stanovil úlohu zvýšiť investície a podporu v oblasti vzdelávania a usilovne pracovať na budovaní škôl a zlepšovaní vzdelávacích podmienok a prostredia škôl a univerzít. Provincia Severný Pchjongan zodpovedne pracuje na tejto úlohe a vo svojej práci pri zlepšovaní vzdelávania dosahuje dobré výsledky. Číst dál

89. výročí založení Korejské lidové revoluční armády

Pchjongjang 25. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední noviny 25. dubna vydaly úvodníky věnované 89. výročí založení Korejské lidové revoluční armády velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem.

Deník Rodong sinmun (Noviny práce) uvedl, že 25. duben čučche 21 (1932) je historickým dnem, kdy se splnil sen našeho lidu, který hluboce toužil mít svou skutečnou revoluční armádu.

Naše revoluční ozbrojené síly po mnoho let od svého založení dosahují vynikajících výsledků při zakládání a vítězném postupu revoluční věci čučche. Číst dál

22. duben – Den Země

Pchjongjang 22. dubna čučche 110 (2021) (Nenara) – 22. duben je Dnem Země.

Svět nyní čelí řadě výzev vyplývajících z lidské činnosti, změny klimatu a ničení biologické rozmanitosti a ekosystémů. Mezi nimi jsou ničivé požáry, rekordně vysoké teploty, invaze rojů kobylek, šíření eboly atd. Nedávno vypukla pandemie koronaviru způsobená přenosem infekce mezi zvířaty a lidmi a zdravotní krize pokračuje. To vše je obtížné překonat bez společného vědomí a společného úsilí lidstva. Tato skutečnost ukazuje, že cesta k radikálnímu potlačení pandemie COVID-19 a jiných infekčních onemocnění spočívá ve snížení kontaktu člověka s různými biologickými druhy a v zachování zdravého ekosystému a zdravé přírody.

Z tohoto pohledu slouží Den Země jako dobrá příležitost k zajištění domova v úzkém vzájemném vztahu se zvířaty a životním prostředím. Číst dál

Dopis k výročí založení Korejské lidové revoluční armády

Vážený soudruh

 

Kim Čong Un

 

generální tajemník Korejské strany práce

 

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

 

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

P c h j o n g j a n g

 

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Přijměte naše pozdravy v tyto dny, kdy si připomínáme, že uplynulo 89 let od památného dne 25. dubna 1932, kdy věčný prezident soudruh Kim Ir Sen založil slavnou Korejskou lidovou revoluční armádu. S obdivem si připomínáme hrdinnou bojovou cestu korejské armády, vedoucí až k osvobození Vaší nádherné země a k vytvoření samostatné Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

Světelný festival na počest Dne slunce

Pchjongjang 20. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 18. dubna se v hlavním městě Pchjongjangu koná světelný festival na počest Dne slunce „Kouzelné paprsky světla – 2021“.

Okolí Pchjongjangského obchodního domu číslo 1 a úpatí kopce Čangde byly od podvečera plné obyvatel, kteří se shromáždili, aby sledovali světelný festival.

Kouzelné světelné umění bylo zahájeno titulkem „Kouzelné paprsky světla – 2021“, nápisem „Den slunce“ a čísly „4.15“ (datum 15. 4. v korejském formátu, pozn. překl.).

Světelný festival ukázal podobu naší socialistické vlasti, která pod vedením veliké strany otevírá éru nového rozvoje, éru prvořadosti našeho státu, stejně jako hodnotný boj a život našeho lidu budujícího krásnou budoucnost. Číst dál

V KĽDR nie je nikto nezamestnaný

Reportér Jang Rjon Hi viedol nedávno rozhovor so súdruhom Kim Čong Namom, riaditeľom oddelenia ministerstva práce.

 

Jang: Všetci pracujúci ľudia v našej krajine vedú stabilný pracovný život bez obáv o svoje zamestnanie. Zásluhu na tom musí mať podľa môjho názoru pracovná politika štátu.

Kim: Máte pravdu. Pre každú krajinu je poskytovanie zamestnania pre jej obyvateľov veľmi dôležitou otázkou pri uspokojovaní ich každodenných potrieb a vytváraní stabilných životných podmienok.

Po oslobodení krajiny (v auguste 1945) vláda KĽDR uplatnením svojej štátnej moci a prevzatím výrobných prostriedkov poskytla pracovné miesta všetkým ľuďom, ktorí boli schopní pracovať, a vytvorila pre nich veľa pracovných pozícií v súlade s plánom národného hospodárskeho rozvoja, čím zabezpečila, aby všetci pracovali podľa svojich želaní a schopností. Vláda vydala v apríli 1978 zákon o socialistickej práci s príslušnými právnymi predpismi.

Zákon stanovil, že nezamestnanosť v krajine je natrvalo eliminovaná, že všetci ľudia si môžu zvoliť povolanie podľa svojich želaní a schopností a štát im bude poskytovať stabilnú prácu a pracovné podmienky.
Číst dál

Významně oslaven Den slunce

Pchjongjang 16. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Všechen lid země oslavil největší svátek národa – Den slunce. U příležitosti Dne slunce jsou všechna zákoutí vlasti zaplavena pocitem úcty k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi.

U příležitosti největšího a nejvýznamnějšího svátku národa generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un spolu se svou manželkou Ri Sol Džu navštívil 15. dubna Palác slunce Kumsusan. Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, člen politbyra ÚV KSP a náčelník generálního štábu Korejské lidové armád maršál Pak Čong Čchon a zástupkyně vedoucích oddělení ÚV KSP soudružky Kim Jo Džong a Hjon Song Wol. Číst dál

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu slnka


Pchjongjang 16. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – Generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vážený súdruh Kim Čong Un vo štvrtok sledoval spoločné umelecké vystúpenie „Navždy so stranou“, ktoré predstavili hlavné umelecké súbory pri príležitosti osláv Dňa slnka.

Keď vážený súdruh generálny tajomník prišiel do auly divadla so svojou manželkou Ri Sol Džu za doprovodu uvítacej hudby, všetci zúčastnení nadšene volali na slávu tomu, ktorý vo všetkých ohľadoch posilňuje vodcovstvo a bojovnosť veľkej kimirsensko-kimčongilskej strany, a tým rázne vedie vec socializmu na ceste k víťazstvu.

Predstavenie tiež sledovali členovia predsedníctva politického byra ÚV KSP súdruhovia Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, ako aj kádre a pracovníci oddelení Ústredného výboru strany a ich rodinní príslušníci. Číst dál

Mezinárodní seminář ke Dni slunce

Mezinárodní internetový seminář k oslavě Dne slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena – pořádá Mezinárodní institut myšlenky čučche (IIJI) 10. – 17. dubna 2021. Slavnostní zahájení provedl 10. dubna v Mexiku profesor Ramón Jiménez López, generální ředitel Mezinárodního institutu myšlenky čučche. Slavnostní ukončení bude provedeno 17. dubna od 8 hodin mexického času (16 hodin našeho času) a zájemci jej mohou sledovat online prostřednictvím programu ZOOM na stránce https://us02web.zoom.us/j/4388467507.

Písemně odevzdané příspěvky do konference, aktuálně z asi 65 zemí Asie, Latinské Ameriky, Afriky a Evropy, jsou zveřejněny anglicky, japonsky, francouzsky, španělsky a rusky na stránce konference – anglická mutace  zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/english.html, japonská zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/japanese.html. Číst dál

Deň Slnka

 

15. apríl je dňom narodením veľkého vodcu a večného prezidenta Kórejskej ľudovodemokratickej republiky súdruha Kim Ir Sena. Členovia Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českej skupiny pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche, ako aj ostatní pokrokovo zmýšľajúci ľudia, si s úctou pripomínajú jeho nesmrteľné zásluhy.

 

Pamětní fotografie soudruha KIM ČONG UNA s účastníky 6. konference tajemníků buněk KSP

Pchjongjang 14. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 13. dubna byl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un na paměť vyfotografován s účastníky 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce.

Fotografování se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, tajemníci ÚV strany soudruzi Čong Sang Hak a Ri Il Hwan, vedoucí oddělení  ÚV strany soudruzi Kim Če Rjong a O Il Džong a náčelník Generálního politbyra Korejské lidové armády soudruh Kwon Jong Džin. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni slunce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 
Vážený soudruhu maršále!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si Vám dovoluje jménem svých členů, sympatizantů a přátel KLDR u příležitosti Dne slunce – 109. výročí narození velikána socialistické politiky, zakladatele KLDR a jejího věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena zaslat nejsrdečnější blahopřání k nejvýznamnějšímu dni, který není jen Vaším svátkem, ale připomínají si jej všichni pokrokoví lidé světa. Číst dál

Medzinárodný deň letectva a kozmonautiky

12. apríl je Medzinárodným dňom letectva a kozmonautiky. Pred šesťdesiatimi rokmi vyniesla Jurija Alexejeviča Gagarina, astronauta bývalého Sovietskeho zväzu, do kozmu vesmírna loď menom Vostok. Počas 108 minút vykonala oblet okolo Zeme a úspešný opätovný vstup do atmosféry. Tým sa uskutočnil dlhoročný sen ľudstva o kozmických letoch a vesmírna veda a technológia vstúpili do novej etapy svojho vývoja. Číst dál

Oslavy 9 let soudruha KIM ČONG UNA v čele strany a státu

Pchjongjang 12. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Lid celé země oslavil 9. výročí povýšení váženého soudruha Kim Čong Una na nejvyšší místo strany a státu.

Povýšení váženého soudruha Kim Čong Una na nejvyšší místo strany a státu v dubnu čučche 101 (2012) bylo projevem absolutní důvěry a bezmezné věrnosti všech členů strany a všeho korejského lidu a velkým revolučním svátkem, který poskytl rozhodující záruku vítězství socialismu našeho stylu a jeho skvělou budoucnost. Číst dál

Plakáty k povzbuzení budovatelů bytové výstavby

Pchjongjang 10. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Umělecké studio Mansude vytvořily plakáty povzbuzující budovatele zapojené do výstavby řadové obytné čtvrti na břehu řeky Potchong.

Plakát „Postavme co nejdříve šťastné domovy, které lid netrpělivě očekává!“ vyzývá k oddanému uskutečnění plánu a záměru Ústředního výboru Korejské strany práce zkrášlit hlavní město Pchjongjang a poskytnout lidu kulturnější životní prostředí a podmínky.

Další plakáty vyzývají k dokončení moderní řadové bytové čtvrti na nejlepší úrovni na malebném břehu řeky prostřednictvím dynamické stavební kampaně a odrážejí slib věrnosti budovatelů splnit velkou důvěru a očekávání strany vytvořením nové budovatelské legendy a  nové pchjongjangské rychlosti.

Číst dál