Skip to content

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (23. část)

(Pokračování z 22. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

KIM IR SENOVA univerzita

 

Druhou navštívenou vzdělávací institucí byla Kim Ir Senova univerzita, nejstarší, největší a nejslavnější vysoká škola v KLDR, založená 1. října 1946.

 

Socha soudruha KIM ČONG ILA na KIM IR SENOVĚ univerzitě

 

Oficiální text k jejímu 70. výročí praví: „První univerzita KLDR byla založena z iniciativy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a byla rozvinuta do centra pro výcvik domácích kádrů a nejvyšší instituce školství a vědy orientovaných na čučche pod moudrým vedením a svědomitou péčí neskonalých velikánů hory Pektu.

Když byla Korea osvobozena od japonské vojenské vlády, trvající více než 40 let, měla malý počet škol z důvodu vzdělávací politiky japonských imperialistů pro koloniální otroctví.

Ačkoli byl velkým městem s více než 400 tisíci obyvateli, Pchjongjang měl pouze některé střední a odborné školy bez vysoké školy. Domácí kádry byly naléhavě zapotřebí k vybudování nové Koreje.

S jasným pohledem na význam přípravy domácích kádrů při utváření osudu národa velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vydal opatření zřídit univerzitu, která by sloužila jako mateřský orgán v zemi pro vysokoškolské vzdělání. Přestože země postrádala pedagogy, zkušenosti a materiálně-technickou základnu, která byla nezbytná pro vybudování a provoz univerzity, učinil odvážné rozhodnutí vybudovat univerzitu s vírou ve vlastenecké nadšení lidu a obezřetně vedl úsilí, aby byla založena.

Problém přednášejících byl prioritou při zakládání a provozu univerzity. Zavolal všechny renomované učence v severní Koreji a poslal zvací dopisy těm v jižní Koreji. Dohlédl na to, aby děti pracujících lidí, kteří byli podrobeni týrání a opovržení, byly přijaty na univerzitu.

Kim Ir Senova univerzita se rozvíjela pod energickým vedením neskonalých velikánů hory Pektu. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vždy projevoval vážný zájem o univerzitu po celý svůj život od jejího založení. Vytížen státními záležitostmi, navštívil instituci při 107 příležitostech, aby osvítil její cestu.

 

Socha soudruha KIM IR SENA na KIM IR SENOVĚ univerzitě

 

Univerzita je také spojena s nesmrtelnou revoluční činností velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Před padesáti šesti lety se zapsal na univerzitu, vystoupil na kopec Rjongnam v jejím areálu a učinil slib povýšit čest Koreje učením se skvělých myšlenek velkého vůdce. Během celého období svého vedení strany, armády a státních záležitostí velký generál navštívil univerzitu 27krát, rozvíjeje ji v nejvyšší instituci čučchejsky orientovaného školství a vědy.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, který nese vpřed myšlenky a věc velkých vůdců, několikrát navštívil univerzitu a zajistil, aby se rozvíjela v univerzitu velkých vůdců.

Na svém počátku měla Kim Ir Senova univerzita sedm fakult, 24 oddělení, více než 60 lektorů a 1 500 studentů. Ale nyní má sedm škol, desítky fakult, fakultu dálkového vzdělání a pedagogickou fakultu, postgraduální studium, více než 500 ústavů a laboratoří. Je obsazena příslušným výukovým personálem včetně akademiků, profesorů a lékařů, a vybavena moderními budovami, ubytovnami, knihovnami, tělocvičnami, krytým bazénem a dalším zařízením. Je to univerzita světové třídy.

Chrám čučchejsky orientovaného školství a vědy vyškolil desítky tisíc rodilých kádrů s dostatkem odborných znalostí v průběhu posledních 70 let, což výrazně přispívá k posílení a rozvoji Korejské strany práce, dosažení věci revoluce čučche a revoluce songun a budování prospívající socialistické země.

 

Model areálu univerzity v jejím revolučním muzeu

 

Univerzita se také ujala vedení při uskutečnění čučchejsky orientované myšlenky Korejské strany práce o vzdělání a principech socialistické pedagogiky. Předměty a odvětví vědy a inovativní a efektivní výchovné metody, které vyvinula, byly všeobecně zavedeny na jiných univerzitách a vysokých školách po celé zemi.

Lektoři, výzkumní pracovníci a studenti univerzity soutěží se zahraničními protějšky v intelektuální schopnosti. Mnoho lektorů a výzkumníků přispívá vědeckými pracemi do mezinárodních vědeckých časopisů a pracuje jako členové jejich redakčních rad na jejich pozvání. Mnozí z nich jsou členy Mezinárodního střediska pro teoretickou fyziku a dalších mezinárodních akademických organizací a podílejí se na společných výzkumných projektech se zahraničními partnery.

Univerzita podporuje vazby se zahraničními protějšky, podporuje vzdělávací a vědeckou výměnu s nimi a vychovává zahraniční studenty. Konalo se zde několik desítek mezinárodních sympozií a seminářů, mnohostranných i dvoustranných, od roku 2011. Mnoho univerzitních vědců se zúčastnilo mezinárodních seminářů pořádaných v zahraničí, aby prezentovali studijní práce – stovky jich byly vysoce oceněny.

Nyní všichni lektoři, vědci a studenti dychtí být světovými, jak řekl velký generál ve svém poselství, které zní: »Udržujte své nohy pevně zasazeny v této zemi a dívejte se po celém světě! Buďte spolehlivými stoupenci revoluce songun, majíce vznešeného ducha a bohaté znalosti! Zdvojnásobte své úsilí, aby byla Korea velké strany a Kim Ir Sena obdivována světem!«“

Mezitím byl songun vygumován a nepoužívají se slova nejvyšší vůdce, ale zbytek platí dál. (Uvidíme, kde se bude škrtat příště.)

 

Studenti univerzity

 

Areál univerzity o rozloze 15 hektarů má za hlavní branou kamenný rudý prapor o délce asi 12 metrů a výšce asi 5 metrů, na něm plakát s jezdcem na oři mallimovi s heslem „Jel jsi na oři mallimovi? Dej plný průchod zásadám upřednostňování vlastního rozvoje!“ Vedle tohoto plakátu je umístěna nástěnka s fotografiemi patrně nejlepších pracovníků a celá řada dalších agitačních hesel, jejichž přesné znění neznám. Podél silnice od hlavní brány k nejvýznamnějším budovám komplexu ve středu areálu je umístěno mnoho dalších hesel na kovových nástěnkách. Nechybějí pamětní kameny a bronzové sochy velkých vůdců, zde však v jiné podobě než univerzální slunečně usměvavé, jakou známe například z Velkého památníku Mansude. Především jejich sochy nestojí vedle sebe, ale každá na jiném místě komplexu. Velký vůdce má na sobě dlouhý kabát, inminbok a placatou čepici se štítkem, ruce má připažené a hledí vpřed s vážným výrazem. Socha velkého generála připomíná jeho studentská léta na této univerzitě a je inspirována fotografií pořízenou přibližně na stejném místě v roce 1960. Velký generál tak má na sobě tehdejší (ale i současnou) studentskou uniformu se sakem evropského střihu a košilí s kravatou, v levé ruce drží studentskou čepici se štítkem a slunečně se usmívá.

V areálu jsme potkávali mnoho studentů, buďto v uniformách nebo v nejednotných bundách a kabátech, které nosili přes ně, protože bylo chladno. Všichni však byli velmi výstavně oblečeni, studentky zásadně v sukních nad kolena a v lodičkách na podpatcích. Studentské uniformy jsou dvoubarevné, k šedému saku se nosí černé kalhoty nebo sukně. K bílé košili nosí muži rudou vázanku, ženy nosí košili bez vázanky či šátku. Čepici (patřící k uniformě) měl však málokdo. Nás cizinců si studenti nevšímali. Také jsme zaznamenali a vyfotili mladé muže v typickém inminboku, kteří se po areálu přemísťovali rychlým pochodovým krokem.

 

Nejstarší budova a vlevo od ní nejvyšší budova univerzity

 

revolučním muzeu univerzity jsme si prohlédli model celého jejího areálu. Zaujalo mě, že na místě soch velkých vůdců jsou v modelu umístěné jen červené diody, protože v tomto měřítku by jejich sošky byly vysoké jen několik centimetrů a to by se neslušelo. Většinu expozice tvoří rozměrné fotografie velkých vůdců při návštěvách univerzity.

Ve staré školní budově, pamatující založení ústavu v roce 1946, za války těžce poškozené bombardováním a po válce obnovené, jsme navštívili elektronickou knihovnu, zřízenou v roce 2010 na popud velkého generála. Na rozdíl od Vědecko-technického komplexu zde u každého monitoru byl umístěn počítač, stejně jako monitor označený rudým štítkem, že jde o dar soudruha Kim Čong Ila. Počítače byly značky HP, tedy korporace se sídlem v USA. Studentů u počítačů bylo málo a viděli jsme je jen zpovzdálí. Seděli u nich v bundách, protože bylo chladno a netopilo se.

 

Elektronická knihovna

 

Výzdoba budovy byla stejná jako jinde v navštívených objektech – obrazy velkých vůdců, rudé a zelené tabule s jejich citáty, dlouhá hesla na zdech, agitační nástěnky s vyobrazením praporu strany, různými hesly atp. Nad vstupem jsou umístěny hned čtyři rudé tabule informující o návštěvách nejen tří vůdců, ale i soudružky Kim Čong Suk (v letech 1947-1948). Vstupní sál je ozdoben velkým zlatým autografem velkého generála s rozkazem k vytvoření elektronické knihovny z roku 2009. Reprodukce jeho písma na světle růžové tabuli dosahuje rozměru asi 5 x 10 metrů. Nechybí velká fotografie velkého generála při návštěvě studovny v roce 2010 a tabulky nad vchody navštívených místností.

Že je celý areál vzorně parkově upraven, s anglickým trávníkem a pečlivě ostříhanými stromy a keři, to se rozumí samo sebou. Zaujala mě i budova tělocvičny s bronzovými sochami sportovců u vchodu. V dnes hlavní výškové budově, která má asi 45 pater, jsme nebyli. Z návrší nesoucího budovy uprostřed komplexu byl pěkný výhled na okolní zástavbu včetně jeho dalších budov, z velké části velmi moderního vzhledu a jistě nevysokého věku. Předpokládám, že z velké části jde o studentské koleje. Část se teprve stavěla.

 

Výhled od vstupu do nejstarší budovy univerzity

 

*

Pokračování v další části.