Skip to content

Mezinárodní institut myšlenky čučche (IIJI)

Mezinárodní institut myšlenky čučche (International Institute of the Juche Idea, IIJI) byl založen 9. dubna 1978 v japonském Tokiu jako odraz touhy po mezinárodním šíření myšlenky čučche, založené velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a rozvinuté velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem. Myšlenka čučche byla váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem formulována jako kimirsenismus-kimčongilismus, vedoucí ideologie naší doby.

Mezinárodní institut myšlenky čučche je pilířem a základnou, která organizuje studium a šíření kimirsenismu-kimčongilismu ve světovém měřítku a vede k vítězství svatou věc nezávislosti lidu.

Lidové masy jsou tvůrci společenských dějin, ale musejí být uvědomělé a organizované, pokud mají sehrát tuto svou úlohu. Studium a šíření kimirsenismu-kimčongilismu  je důležitou prací k organizaci a uvědomování širokých lidových mas.

 

Slavnostní shromáždění ke 40 letům IIJI v mongolském Ulánbátaru 8. dubna 2018 

 

Mezinárodní institut myšlenky čučche povzbuzuje k práci jednotlivé národní studijní skupiny kimirsenismu-kimčongilismu, jejichž úkolem je šířit kimirsenismus-kimčongilismus v souladu s dějinami a tradicemi daných zemí a ideály mas, aby tato ideologie pronikla hluboko do srdcí všeho lidu a byla skvěle uskutečněna a předávána z generace na generaci. Vyzývá k poučení z úspěchů a zkušeností KLDR ve vedení revoluce a výstavby pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu a jeho uplatnění v souladu se skutečností jednotlivých zemí. Podporuje boj KLDR za věc socialismu a výstavbu mocné země a národní znovusjednocení.

Mezinárodní institut myšlenky čučche  vyzývá ke studiu kimirsenismu-kimčongilismu k dosažení nezávislého rozvoje a rozkvětu jednotlivých zemí a národů a vybudování nové společnosti aplikací pravdy, k uplatnění kimirsenismu-kimčongilismu jako univerzální vedoucí ideologie současné doby a vedoucí linie pro rozvoj  a přeměnu světa v souladu s konkrétní situací a podmínkami jednotlivých zemí a regionů a tím prokázání jeho životaschopnosti jako mocné zbraně spojením teorie s praxí. “Nic není hodnotnější než zasvěcení svých životů studiu a šíření kimirsenismu-kimčongilismu,” říká generální ředitel  Mezinárodního institutu myšlenky čučche  soudruh Ramón Jiménez López. “Uskutečněme dynamické úsilí k vybudování nového nezávislého světa bez dominance a podřízenosti, intervencí a nátlaku, pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu!”

 

Mezinárodní seminář Myšlenka čučche a 70 let KLDR, Pchjongjang 8. září 2018

 

První studijní skupina myšlenky čučche na světě byla založena v dubnu 1969 v Republice Mali.

V dubnu 1975 velký vůdce soudruh Kim Ir Sen přijal představitele Japonské studijní skupiny myšlenky čučche.

Latinskoamerický seminář o myšlence čučche, první regionální akce tohoto typu, se konal v říjnu 1975 v Peru.

Mezinárodní sympózium o myšlence čučche, pořádané v září 1976 na Madagaskaru, bylo prvním svého druhu.

V září 1977 se uskutečnil Mezinárodní seminář o myšlence čučche v Pchjongjangu za účasti 89 delegací ze 73 zemí a čtyř mezinárodních organizací. Zde padlo rozhodnutí ustavit stálou mezinárodní organizaci myšlenky čučche v Japonsku a následujícího roku byl ustaven její organizační výbor. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen přijal všechny účastníky semináře v Paláci shromáždění Kumsusan a nechal se s ní na paměť vyfotografovat. Přijal také japonskou akademickou delegaci pro studium myšlenky čučche.

V únoru 1978 byl v Kostarice ustaven Latinskoamerický institut myšlenky čučche jako první v Latinské Americe.

9. dubna 1979 se konal ustavující sjezd Mezinárodního institutu myšlenky čučche v Tokiu za účasti zhruba 800 lidí z 10 zemí.

Během 80. let vznikly regionální instituce myšlenky čučche v Asii, Africe, Latinské Americe a Evropě.

V říjnu 1982 a v lednu 1987 velký vůdce soudruh Kim Ir Sen přijal delegaci Mezinárodního institutu myšlenky čučche.

V dubu 1984 se konal v Portugalsku mezinárodní seminář o myšlence čučche jako první svého druhu v Evropě. V říjnu 1985 byl ve Francii založen Evropský regionální výbor pro studium myšlenky čučche.

V dubnu 2012 se uskutečnil v Pchjongjangu světový kongres o myšlence čučche ke 100. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

 

Ramón Jiménez López, generální ředitel Mezinárodního institutu myšlenky čučche

 

Prvním generálním ředitelem Mezinárodního institutu myšlenky čučche byl v letech 1978 – 1980 Yasui Kaoru, emeritní profesor na Hoseiské univerzitě v Japonsku. Následovali generální ředitelé z Rakouska, Japonska a Indie. Současným generálním ředitelem je od října 2015 Ramón Jiménez López, profesor na Národním polytechnickém institutu v Mexiku.

Generálním tajemníkem Mezinárodního institutu myšlenky čučche je Ogami Kenichi z Japonska.

 

Ogami Kenichi, generální tajemník Mezinárodního institutu myšlenky čučche

 

Kontakt:

International Institute of the Juche Idea
1-7-14-302, Ikebukuro,
Toshima-ku, Tokyo
170-0014 JAPAN
TEL/FAX: +81-3-3981-3192
iiji@po.cnet-ta.ne.jp

http://juche.v.wol.ne.jp (japonsky, anglicky, francouzsky, španělsky)