Skip to content

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (19. část)

(Pokračování z 18. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

 

Vědecko-technický komplex

 

Vědecko-technický komplex, otevřený 1. ledna 2016 v Pchjongjangu na ostrově Ssuk, navštívila naše delegace v roce 2017. Moderní areál je avantgardně architektonicky pojatý, s budovami uspořádanými do tvaru atomu, jsou v něm umístěny asi tři tisíce počítačů (spíše je nejspíš myšlen počet míst vybavených PC monitorem) a další vyspělé technologie. Má přes 106 tisíc m2 podlahové plochy. Návštěvníci se mohou prostřednictvím naučných expozic, počítačů připojených na korejský internet (či intranet), knih a vystavených strojů a jejich modelů seznamovat se všemi oblastmi vědy a techniky.

 

Model areálu Vědeckotechnického komplexu v jeho vstupním sále

 

Pamětní tabule nad vchodem uvádí zlatým písmem, že objekt dvakrát navštívil soudruh Kim Čong Un. Vstupnímu sálu vévodí velký obraz slunečně usměvavých velkých vůdců, stojících před Velkou lidovou studovnou a Výstavištěm úspěchů tří revolucí, ale i dominantami současného Pchjongjangu, které za svého života nemohli vidět, jako je Vědecko-technický komplex a ulice vědců Mire (Budoucnost). Na obloze obrazu vidíme raketu a družice a v jeho popředí korejské národní květiny, spíše tedy keře, magnólie (šácholany). Za národní květiny KLDR jsou skutečně označovány magnólie, nikoli kimirsenie a kimčongilie. Kromě národní květiny má KLDR ještě národní strom borovici, národního ptáka jestřába a národního psa Pchungsan (bílý lovecký pes).

Personál Vědecko-technického komplexu tvořilo v době naší návštěvy mnoho žen ve světle tyrkysových (nebo světle zelenomodrých) uniformách s bílými košilemi se šátkem, sukněmi nad kolena a černými lodičkami, jen vrátná u turniketů měla tyrkysovo-šedou pracovní bundu s logem instituce. Výjimečně byl přítomen i mužský personál v příslušné obdobě uniforem. Pro místní je vstup umožněn s čipovými kartami, které nosí na krku na červené struze a návod k obsluze je umístěn u vstupu, ale my cizinci jsme procházeli bez karet.

Mnoho místních kromě zaměstnankyň jsme v komplexu neviděli, většina jeho prostor byla po dobu naší návštěvy prázdná. Jak byla a je využívána v běžném provozu, do jaké míry je široce přístupný a navštěvovaný či zda patří k objektům majícím charakter „jen za odměnu“ a „VIP“, netuším.

 

Budovy Vědeckotechnického komplexu

 

Na prostředním z trojice výtahů v objektu, jimiž jsme cestovali, je umístěna pamětní tabulka, že tímto výtahem jel při své návštěvě v roce 2015 soudruh Kim Čong Un. Všichni chtěli samozřejmě jet tímto památečním výtahem a nevešli se do něj. Já jsem tedy památečním výtahem nejel. Toto označení není zrovna praktické, jelikož vede k přetěžování prostředního výtahu. Vícero prostor objektu je označeno tabulkou upomínající návštěvu váženého soudruha. V jednom ze sálů je tak například označeno křeslo, na kterém už od té doby nemůže nikdo sedět, protože na něm sedí rudá cedulka se zlatým textem, že zde seděl vážený soudruh. Člověka tak napadá, že by stejně měl být označen i památeční záchod, pokud byl vyznamenán příslušnou návštěvou.

Pod velkou prosklenou kupolí mezi ochozy ve čtyřech patrech, plnými počítačů, a s knihovnou v přízemí, se tyčí model rakety Unha-3, stejně jako v Paláci školáků Mangjongde. Ano, jde o raketu, jež vynesla v roce 2012 na oběžnou dráhu pozorovací družici Země. Myslím, že cizinci tyto modely raket chápou spíše jako oslavu jaderného programu.

Snad všechna místa osazená zdánlivě počítači byla vlastně vybavena jen monitorem, klávesnicí a myší, vždy označenými korejskou značkou Ullim (Ozvěna) a na monitorech také červeným štítkem, že jde o dar váženého soudruha nejvyššího vůdce. U každého monitoru byla umístěna také sluchátka. Vlastní počítače jsem ale neviděl, takže nevím, kolik monitorů, klávesnic a myší je zapojeno na jeden počítač, kde takový počítač je, jaké je značky a jak vypadá. Pokud jsou klávesnice vyrobené v KLDR, je zvláštní, že na nich je vyznačena jen latinka, nikoli čosongul.

 

Vstupní hala Vědecko-technického komplexu

 

Z horního patra objektu je pěkný výhled na ostrov a okolí, včetně supermoderní zástavby nedaleké ulice vědců Mire. Tou jsme několikrát projížděli autobusem a její architektura je skutečně mimořádná. Ze starších snímků jsem zjistil, že jako výstřední novostavby se tváří i několik starších typických hranatých paneláků asi ze 70. či 80. let, jež byly při výstavbě nové ulice přístavbou nových tvarů přestavěny do poněkud excentrické podoby. (V menším měřítku můžeme takové příklady najít i v Česku.)

Viděli jsme specializované prostory pro výuku v oblasti matematiky, fyziky, astronomie či přírodopisu. Kromě velkého množství nástěnek s údaji z příslušných vědních oborů nechyběla řada modelů, znázorňujících například oběh planet sluneční soustavy, ale i kostru velkého dinosaura v jeho životní velikosti, modely dinosaurů, mamutů a pravěkých lovců. Nechybělo dioráma krajiny z časů dinosaurů, mořského dna nebo vyobrazení hvězdné oblohy. Pro menší děti byl určen model letadla jako prolézačka nebo zábavný počítačový program s animovanými zvířaty.

Viděli jsme několik trenažerů, jeden z nich na řízení automobilu, další na hru badmintonu a jiný na střelbu po vrtulnících. Jeho uživatel měl před sebou dvě kola na navádění raket, modely raket a na boku trenažeru rudou hvězdu. Celý trenažer pak byl natřen maskovacím vzorem a částečně přehozen maskovací plachtou, aby iluze bojiště byla dokonalá. Nevím, k čemu byla vystavena tři obyčejná jízdní kola, připevněná rámy k podlaze, na nichž si mohly děti vyzkoušet jízdu při otáčení kol ve vzduchu. Asi takové svérázné rotopedy.

 

Sál s rudou cedulkou na křesle, na němž seděl soudruh KIM ČONG UN

 

Politická výzdoba byla na poměry KLDR v areálu spíše okrajová, v učebnách ale nechyběly portréty velkých vůdců, jeden z prostor byl ozdoben velkým zlatým citátem Kim Čong Ila přes celou stěnu a význam obrany vlasti byl zdůrazněn modely tanků a nosičů raket středního a dlouhého doletu, určených pro jaderné odstrašení.

Ke komplexu přiléhá velká budova ubytovny pro vědce a pomník vědy a techniky, tvořený kamennými sloupy nesoucími na svém vrcholu model atomu. Na stožárech dokola vlaje mnoho státních vlajek. Ostrov po obvodu komplexu objíždí trolejbus a u vstupu se nachází konečná autobusů, kde jsme viděli stát dvě městské Karosy. Abych si udělal lepší fotku, potřeboval jsem si jen o jeden krok postoupit na trávník, byl jsem však rázně napomenut.

 

Průvodkyně ve Vědecko-technickém komplexu

 

Když byl komplex otvírán, psala o něm v lednu 2016 KCNA: „Komplex světové úrovně v aspektech architektonické krásy a praktičnosti významně přispěje k podpoře hospodářského rozvoje země a vybudování vysoce civilizovaného socialistického národa, jako centrum pro šíření moderní vědy a techniky.“ V březnu uváděla, že „od slavnostního otevření navštívilo vědecko-technický komplex téměř 300 tisíc lidí. Počet návštěvníků dosáhl více než 5 000 denně a maximálně 10 000 denně.

Informační servis komplexu poutá pozornost vědců, techniků, pedagogů a odborníků. (…) Návštěvníky láká nová knihovna, která obsahuje nové zahraniční vědecké a technické knihy a časopisy, zabývající se 34 odvětvími, dostupnými ve více než deseti jazycích.

Roste zájem o nové knihy mezi studenty vysokých škol. Pracující lidé a školní mládež a děti tvrdě studují na počítačích v čítárnách na každém patře včetně hlavní čítárny ve druhém patře.

Studovny pro děti, elektronické knihovny pro studenty a pozorovatelny animovaných souborů jsou velmi populární mezi mládeží.

Počet návštěvníků televizních učeben neustále narůstá. Nyní je čtyřnásobný oproti ranému období provozu.

Roste počet návštěvníků sálů otázek a odpovědí, poskytujících služby nejen těm, kteří přijíždějí do areálu, ale také studentům po celé zemi prostřednictvím počítačové sítě.

Komplex zajišťuje různé programy v sále akademického symposia, dočasné vědecké a technické výstavy a výstavy intelektuálních produktů. Kromě toho nabízí různé vědecké a technické prohlídky.

Sál zabývající se rozvojem vědy a techniky, sál supermoderní vědy a techniky, sál vědecké činnosti, sál aplikační oblasti vědy a techniky a šest dalších vědeckých a technických výstav a venkovní vědecko-technická výstava, tvořená oblastí budoucí energetiky a oblastí vědecké zábavy, jsou přeplněny návštěvníky.“

 

Model rakety uprostřed ochozů komplexu

 

*

Pokračování v další části.