Skip to content

Monthly Archives: apríl 2016

Rozhodnutí o zahájení 7. sjezdu KSP

ksp_znakPchjongjang, 29. dubna čučche 105 (2016) (Uriminzokkiri) – Politické byro Ústředního výboru Korejské strany práce (KSP) dne 26. dubna zveřejnilo následující rozhodnutí o zahájení sedmého sjezdu KSP:
Provinční konference Korejské strany práce se úspěšně konaly v emocemi nabité době, kdy síla velkého pektusanského národa pod vedením prvního tajemníka KSP Kim Čong Una je projevována na nejvyšší úrovni a všichni vojáci a lid země stupňují 70denní kampaň věrnosti v konečné fázi.
Konference hrdě zhodnotily vítězný kurs, který provinční výbory KSP urazily pod moudrým vedením prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a vůdce Kim Čong Ila po jejím šestém sjezdu a zvolily nové vedoucí orgány provinčních výborů strany. Číst dál

Kim Čon Un řídil odpálení balistické rakety z ponorky

MM00242169

Pchjongjang, 24. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Vrchní velitel Korejské lidové armády (KLA) Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce a první předseda Komise národní obrany KLDR, vedl na místě podvodní testovací střelbu balistické rakety ze strategické ponorky. Na pozorovatelně byl informován o plánu zkušební střelby a vydal pro ni rozkaz. Číst dál

Kim Čong Un poskytl pokyny Elektrárně mládeže pektusanských hrdinů č. 3

MM00242137
Pchjongjang, 23. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, poskytl terénnní pokyny Elektrárně mládeže pektusanských hrdinů č. 3, úspěšně dokončené jako dárek oddanosti mladých lidí, mistrů moci mládeže, představený 7. sjezdu KSP.
Číst dál

Známky k oslavě Dne slunce

2016-04-21-E-01-1

Pchjongjang, 21. dubna čučche 105 (2016) (Uriminzokkiri) – Státní známkový výbor Korejské lidově demokratické republiky vydal čtyři jednotlivé známky u příležitosti výročí narození prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).
Číst dál

Cizinci navštívili Festival kimirsenií

MM00241797

Pchjongjang, 15. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Sbor vojenských přidělenců a stoupenci myšlenky čučche, včetně generálního tajemníka Mezinárodního institutu myšlenky čučche a jeho strana navštívili místo konání 18. festivalu kimirsenií (kimilsungií) v pátek, v Den slunce (výročí narození prezidenta Kim Ir Sena /Kim Il Sunga/). Číst dál

Korejci významně oslavili Den slunce

MM00241857

Pchjongjang, 15. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Armáda a lid KLDR výrazně oslavili šťastný Den slunce, největší státní svátek (výročí narození prezidenta Kim Ir Sena /Kim Il Sunga/).
Obrovské davy lidí navštívily náměstí Paláce slunce Kumsusan, kde jsou pohřbeni prezident Kim Ir Sen a vůdce Kim Čong Il. Číst dál

Den slunce v ČR

2013-07-27-01-02

V úterý 12. dubna čučche 105 (2016) proběhlo na velvyslanectví KLDR v Praze slavnostní shromáždění u příležitosti Dne slunce, připomínajícího 104. výročí narození věčného prezidenta generalissima Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).
Úvodní slovo přednesl velvyslanec KLDR v ČR soudruh Kim Pchjong Il (text projevu zde). Za české přátele lidové Koreje promluvil I. místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, generální tajemník ÚV KSČ s. Jiří Vábr, bývalý generální tajemník ÚV KSČ s. Miloš Jakeš a členové výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ss. Jozef Servista, Nataša Weberová a Jiří Jarka.
Následovaly přípitky na zdraví a štěstí hrdinné socialistické Koreje a jejích příznivců, občerstvení a volná diskuse.
Účastníci zhlédli film, přibližující současnou činnost nejvyššího velitele maršála Kim Čong Una. Všichni přítomní vyjádřili své vřelé díky za pozvání a pohoštění zástupcům nejpokrokovějšího státu světa.

Projev soudruha velvyslance KLDR ke Dni slunce

kim_pchjong_ilProjev velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila u příležitosti Dne slunce, 104. výročí narození věčného prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga), přednesený v Praze dne 12. dubna čučche 105 (2016)

Vážené soudružky, vážení soudruzi!
Slavíme 104. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga v době, kdy všichni naši vojáci a lid dosahují největších úspěchů a nejskvělejších zásluh v 70denní kampani ke slavnému pozdravení sedmého sjezdu Korejské strany práce. Číst dál

Mezinárodní maraton o cenu Mangjongde

MM00241248

Pchjongjang, 10. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – V Pchjongjangu se v neděli konal mezinárodní maraton o cenu Mangjongde u příležitosti výročí narození prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).
Maraton zahrnoval běžce z KLDR, Namibie, Jižní Afriky, Rwandy, Zambie, Číny, Zimbabwe, Keni, Etiopie a čínské Tchaj-peje (hlavní město Tchaj-wanu, nelegitimní reakční tzv. Čínské republiky, pozn. překl.) a nejméně 1 000 amatérů z více než 50 zemí a regionů, jako je Nizozemí, Německo, USA, Kanada, Francie, Británie, Austrálie a Japonsko. Číst dál