Skip to content

Monthly Archives: marec 2018

Kim Čong Un přijal předsedu Mezinárodního olympijského výboru

 

Pchjongjang, 31. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přijal Thomase Bacha, předsedu Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a jeho doprovod na návštěvě KLDR.
Vážený soudruh nejvyšší vůdce se setkal s předsedou MOV a nechal se s ním vyfotografovat na památku. Srdečně přivítal návštěvu předsedy MOV v KLDR a vedl s ním rozhovor ve vřelé a přátelské atmosféře. Číst dál

Kim Čong Un jednal v Číně se Si Ťin-pchingem


Pchjongjang, 28. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, provedl neoficiální návštěvu Číny od 25. do 28. března na pozvání soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezidenta Čínské lidové republiky a předsedy Ústřední vojenské komise. Číst dál

“Rezoluce o situaci lidských práv v KLDR” je urážkou a výsměchem mezinárodnímu společenství

Pchjongjang, 25. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Stálá mise Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) při Úřadu Spojených národů a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě vydala následující tiskové prohlášení s ohledem na násilné přijetí “Rezoluce o situaci lidských práv v Korejské lidově demokratické republice” (A/HRC/37/L.29), předložené Evropskou unií (EU) a Japonskem, na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 23. března 2018:

Stálá mise KLDR rozhodně a naprosto odmítá “rezoluci” sestavenou USA a dalšími nepřátelskými silami v úsilí o jejich politický záměr poškozovat obraz KLDR a izolovat a potlačit socialismus našeho stylu.
“Rezoluce” je v každém smyslu a záměru pouze dalším zločinným dokumentem, prostoupeným nepravdivými výmysly, jakož i produktem nepřátelské politiky, kterou Spojené státy neustále usilují o svržení systému KLDR.
Univerzálním principem mezinárodního společenství a základem činnosti orgánů OSN pro lidská práva je odmítnout politizování, selektivnost a dvojí standardy lidských práv.
To je hlavním důvodem, proč se většina rozvojových zemí a mnoho dalších tentokrát postavila proti násilnému přijetí “rezoluce”, zatímco se silně zasazují o dodržování nepolitizace, neselektivnosti a nestrannosti lidských práv.
Nehledě na to, EU jako skupina typických porušovatelů lidských práv a Japonsko, kriminální stát první třídy, předložily “návrh rezoluce” proti KLDR Radě OSN pro lidská práva. To je skutečnou urážkou a výsměchem mezinárodnímu společenství. Číst dál

Vyšlechtěno nové plemeno piskoře

 

Pchjongjang, 23. března čučche 107 (2018) (KCNA) – V nedávné době byl v KLDR vyšlechtěn nový druh masitého a vysoce výživného piskoře, označovaný jako piskoř pchjongjangského plemene, a byla založena technologie jeho chovu.
Nový druh piskoře roste rychle, klade mnoho jiker po všechna roční období a mohutně se množí.
Je také vysoce adaptabilní na životní prostředí a dobře chutná, specificky, bez zápachu bahna, a má mnohem vyšší nutriční hodnotu než ostatní sladkovodní ryby. A je možné jej lovit jen 7 nebo 8 měsíců po vylíhnutí. Číst dál

Zveřejňujeme zprávu mezinárodní ženské komise o zvěrstvech Korejské války

Praha, 23. března čučche 107 (2018) – V roce 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky (9. 9. 1948) a 65. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejské válce, 25. 6. 1950 – 27. 7. 1953) zveřejňujeme Zprávu mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky.

Mezinárodní demokratická federace žen předkládá národům světa tento dokument, sestavený Mezinárodní ženskou komisí pro vyšetření zločinů, spáchaných v Koreji americkými interventy a jejich spojenci ze „Spojených národů“. Na návrh Demokratického svazu žen Koreje podjala se MDFŽ iniciativy zorganisovat tuto komisi, kterou tvořily zástupkyně žen nejrůznějšího přesvědčení a náboženských vyznání z Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Komise se vydala do Koreje, aby mohla celému světu předložit pravdivý obraz zhoubné války, rozpoutané vládou USA proti korejskému lidu.

Zpráva byla sestavena a podepsána v době mezi 16. a 27. květnem 1951 na korejském území blízko Pchjongjangu (ve zprávě se uvádí starší nepřesná transkripce „Fenjan“).

Zpráva ve formátu PDF zde.

40. výročí založení Mezinárodního institutu myšlenky čučche

Londýn, 21. března čučche 107 (2018) – Po mezinárodních seminářích o myšlence čučche, které se konaly v září 1976 v Antananarivu v Demokratické republice Madagaskar, a historickém mezinárodním semináři o myšlence čučche v Pchjongjangu v září 1977 bylo rozhodnuto zřídit mezinárodní koordinační a poradenský orgán pro studium a šíření čučche.

Pchjongjangského mezinárodního semináře o myšlence čučche v roce 1977 se zúčastnilo 89 delegací ze 73 zemí, což odráželo rostoucí přitažlivost a význam myšlenky čučche. Seminář prohlásil, že “naše je nová éra dějin, éra nezávislosti, v níž lidé, kdysi utlačovaní a ponižovaní, se stal pány světa a vytvářejí své osudy nezávisle a tvořivě”. Seminář přijal prohlášení vyzývající k vytvoření mezinárodního orgánu pro studium a šíření myšlenky čučche. V dubnu 1978 byl tudíž za velké pozornosti založen Mezinárodní institut myšlenky čučche (anglická zkratka IIJI – International Institute of the Juche Idea) se sídlem v Tokiu. Zkušení stoupenci myšlenky čučche jako Kaoru Yasui a Genaro Carnero Checa hráli při založení velkou roli, stejně jako indický veřejný činitel Dr. Vishwanath. Číst dál

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Meno dieťaťa

Nasledujúca anekdota ukazuje, aké úprimné sú city kórejského ľudu k ich vodcovi súdruhovi Kim Čong Ilovi.

21. marca 2000 vstúpil súdruh Kim Čong Il do domu v okrese Tehongdan v horskej oblasti na severe Kórey. Hlava rodiny, bývalý vojak, mu zasalutoval, poďakoval mu za jeho návštevu a potom povedal, že jeho vlastní rodičia ešte nenavštívili jeho nový domov.

Pozerajúc láskavo na neho a jeho ženu, súdruh Kim Čong Il povedal, že je prirodzené, aby najvyšší veliteľ Kórejskej ľudovej armády bol prvým návštevníkom nového domova bývalého vojaka a opýtal sa ho, kedy sa oženil. Mladý muž bol príliš hanblivý, aby odpovedal. Vysoký funkcionár okresu namiesto neho povedal, že sa oženil minulý rok pri príležitosti založenia armády 25. apríla a že jeho žena, ktorá sa dobrovoľne prihlásila z Pchjongjangu na prácu do Tehongdanu, čaká svoje prvé dieťa. Číst dál

Energičtější socialistické soutěžení pro nová vítězství revoluce

Pchjongjang, 19. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Pondělní úvodník Rodong sinmun (Noviny práce, ústřední orgán Korejské strany práce, pozn. překl.) vyzývá k silnému rozvinutí socialistického soutěžení a důraznému pokroku k novým vítězstvím revoluce.
Úvodník poznamenává, že barbarské intriky sankcí a nátlaku nepřátelských sil vytvářejí vážné překážky na naší cestě. Také zdůrazňuje následující skutečnosti:
Klíčem k odvážnému překonání stávajících zkoušek a potíží a ke zvýšení a urychlení rozvoje je aktivní rozvoj socialistického soutěžení. Stupněm socialistického soutěžení je rychlost velkého pochodu Mallimy (okřídlený kůň desetkrát rychlejší než Čchollima, pozn. překl.). Čím více se socialistické soutěžení prohlubuje, tím větší je bojové nadšení mas a uskuteční se prudký vzestup ve výrobě a výstavbě.
Pomáhat si navzájem a vytvářet kolektivní inovace je povahou a výhodou socialismu korejského stylu. Číst dál

Ministr zahraničí KLDR vykonal zdvořilostní návštěvu švédského předsedy vlády

Pchjongjang, 18. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Ministr zahraničí soudruh Ri Jong Ho navštívil 15. – 17. března Švédské království.

Vykonal zdvořilostní návštěvu Stefana Löfvena, předsedy vlády Švédska, a vedl rozhovory s Margot Elizabeth Wallströmovou, švédskou ministryní zahraničí.

Otázky bilaterálních vztahů a další otázky společného zájmu byly projednávány na základě zdvořilostní návštěvy a rozhovorů.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

(Ilustrační snímek soudruha Ri Jong Ho ze září 2017.)

Zahájena studijní cesta školáků

 

Phophjong, 16. března čučche 107 (2018) (KCNA) – U příležitosti 95. výročí od okamžiku, kdy se velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vydal na studijní cestu dlouhou tisíc ri (400 km, pozn. překl.), byla zahájena studijní cesta školáků z celé země.

Vlastenecká a revoluční cesta, kterou uskutečnil velký vůdce ve svých 11 letech, mu umožnila dobře poznat zemi a připravit velký plán rozdrcení japonských imperialistů samotným korejským lidem a osvobodit zemi. Číst dál

Elektrická lokomotíva Songun Pulgungi 1

Songun Pulgungi 1 je 4-osová elektrická lokomotíva pre striedavú trakciu, využiteľná v osobnej aj nákladnej doprave, pričom je vybavená asynchrónnym trakčným motorom.

Trakčný výkon, brzdný výkon a rýchlosť tejto lokomotívy sú v reálnom čase riadené počítačom v súlade s požiadavkami trakcie. Číst dál