Skip to content

Další doručené kondolence k úmrtí soudruha Jaroslava Kafky

Praha, 3. května čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche děkuje za doručená vyjádření upřímné soustrasti s úmrtím čestného předsedy a bývalého předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jaroslava Kafky (27. 3. 1943 – 25. 4. 2019). Zveřejňujeme další doručené kondolence (1. část zde).

*

Praha, 27. dubna čučche 108 (2019) – Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v České republice vyjadřuje upřímnou soustrast k úmrtí soudruha Jaroslava Kafky.

Jsme v této těžké chvíli s Vámi. Soudruh Jaroslav Kafka jako čestný předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se aktivně podílel na rozvoji přátelských vztahů mezi lidmi obou našich zemí.

Velvyslanectví KLDR ještě jednou vyjadřuje upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

 

V Praze dne 27. dubna 2019

Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky

 

*

Pchjongjang, 27. dubna čučche 108 (2019) – Korejský svaz společenských vědců vyjadřuje upřímnou soustrast k úmrtí pana Jaroslava Kafky, čestného předsedy České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche.

Pan Jaroslav Kafka dlouho významně přispíval k pokroku ideologie čučche a progresivnímu rozvoji v České republice.

Korejský svaz společenských vědců vysoce oceňuje zásluhy pana Jaroslava Kafky a ještě jednou vyjadřuje upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

 

Sekretariát

Korejský svaz společenských vědců
v Pchjongjangu 27. dubna čučche 108 (2019)

 

*

Bern, 28. dubna čučche 108 (2019) – Vážení soudruzi, jménem Švýcarsko-korejského výboru vyjadřuji svou upřímnou soustrast k odchodu soudruha Jaroslava Kafky, čestného předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.
Byl militantním bojovníkem za přátelství a solidaritu mezi Korejskou lidově demokratickou republikou a Československou socialistickou republikou. Po politováníhodném zhroucení socialismu v Československu znovu pozvedl rudý prapor socialismu a bránil socialistickou Koreu proti imperialismu a reakcionářům.
Čest soudruhu Jaroslavu Kafkovi!

S pozdravem

Martin Lötscher,
předseda Švýcarsko-korejského výboru
http://kfaswitzerland.blogspot.com/

 

*

Paříž, 30. dubna čučche 108 (2019) – Drazí přátelé, generální tajemník Společnosti francouzsko-korejského přátelství Patrick Kuentzmann informoval členy národního výboru o úmrtí Jaroslava Kafky.

Nemoc, která ho donutila k rezignaci z funkce předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v červnu 2018, nenechala našemu příteli žádnou šanci.

Odchod ve věku sedmdesáti šesti let je předčasný.

Znám bolest při odchodu milovaného člověka a vyjadřuji svou nejhlubší soustrast všem pozůstalým.

 

Olivier Bouchard
Společnost francouzsko-korejského přátelství
člen národního výboru