Skip to content

Monthly Archives: jún 2021

2. rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP

Pchjongjang 30. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 29. června politbyro 8. Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo rozšířené zasedání v sídle Ústředního výboru strany, aby důsledně posoudilo zanedbání povinností některých odpovědných kádrů, odhalené při plnění důležitých politických úkolů strany a státu, a vytvořilo nový bod obratu ve zvyšování revolučního uvědomění kádrů celé strany.

Zasedání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Soudruh generální tajemník uvedl, že odpovědné kádry pověřené nejdůležitějšími státními záležitostmi sabotovaly provádění důležitých usnesení strany o přijetí organizačních, strukturálních, materiálních a vědecko-technických opatření v souladu s požadavkem vyvést stát z mimořádného protiepidemického boje za překonání globální zdravotní krize, a způsobily tak závažný incident, který vytvořil hlubokou krizi pro bezpečnost státu a lidu s vážnými následky. Číst dál

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval podniky v západní oblasti

Pchjongjang 27. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých jednotek v západní oblasti.

Při návštěvě Chemického komplexu mládeže v Namhungu zdůraznil, že jeho funkcionáři a dělnická třída si musí uvědomit odpovědnost za ochranu arzenálu zemědělské fronty a s bojovým duchem soběstačnosti a odhodlaného  překonávání obtíží pokročit v plnění závěrů 3. pléna 8. Ústředního výboru KSP, vyrábět více hnojiv a posílat je na socialistický venkov. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 5. výročí zvolení předsedou Komise pro státní záležitosti KLDR

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s úctou připomínají významné 5. výročí Vašeho zvolení předsedou Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato volba znovu potvrdila jednomyslnou jednotu socialistické Koreje pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce a zajistila pokračování neporazitelné korejské revoluce. Číst dál

35 let Západomořského hydrokomplexu

Pchjongjang 24. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Západomořský hydrokomplex (Západomořský val) se nachází v naší zemi asi 20 kilometrů západně od města Nampcho. Tento vodní komplex je zavlažovacím zařízením světové úrovně postaveným jako přehrada o délce 20 ri (cca 8 km) ve volném moři u ústí řeky Tedong do Západního moře.

Západomořský hydrokomplex byl dokončen před 35 lety – v červnu roku čučche 75 (1986) – a od té doby dostatečně zásobuje průmyslové podniky i domácnosti v povodí řeky Tedong, zavlažuje pole zemědělských družstev u pobřeží Západního moře a přispívá k zemědělské produkci. Číst dál

Uskutečnilo se shromáždění odhodlání svazu žen

Pchjongjang 25. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 24. června se uskutečnilo shromáždění odhodlání funkcionářek a členek svazu žen k zahájení období nového vzestupu, období slavných velikých změn v budování socialismu pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una.

Shromáždění, které se konalo na kopci Mansude, kde stojí bronzové sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, se zúčastnil vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Tu Song a delegátky 7. sjezdu Socialistického svazu žen Koreje. Číst dál

Byly vytvořeny nové plakáty

Pchjongjang 22. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Umělecké studio Mansude vytvořily a vydaly nové plakáty, které energicky povzbuzují všechen lid k uskutečnění závěrů historického 3. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Plakáty vyzývají všechny funkcionáře, členy strany a pracující lid, aby dynamicky povstali jako jeden muž k uskutečnění závěrů 3. pléna 8. Ústředního výboru strany. Vyzývají k nezbytnému splnění plánu produkce obilí pro tento rok soustředěním všech sil strany a státu. Odrážejí také myšlenku, že všechna průmyslová odvětví a jednotky musí s vysokým revolučním duchem soběstačnosti a odvážného překonávání obtíží nezbytně dosáhnout bojových cílů letošního roku. Číst dál

Konal se 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje

Pchjongjang 22. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 20. – 21. června se v Pchjongjangu konal 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje.

Sjezd komplexně analyzoval a shrnul práci svazu žen a projednal úkoly a praktické způsoby, jak zajistit, aby svaz jako revoluční organizace žen čestně plnil své poslání a povinnost v boji za dosažení nového velkého vítězství v budování socialismu.

Místo na tribuně zaujali člen politbyra Ústředního výboru a tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, vedoucí oddělení Ústředního výboru strany soudruh Ri Tu Song, členky výkonného výboru Ústředního výboru svazu žen, předsedkyně provinčních výborů svazu žen, funkcionářky pověřené prací se svazem žen v orgánech ozbrojených sil, příkladné funkcionářky a členky pevného jádra organizací svazu žen a příslušné pracovnice. Číst dál

Skončilo 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 19. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. června bylo ukončeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce po úspěšném projednání otázek pořadu jednání.

Na zasedání čtvrtého dne pléna byl jako 7. bod pořadu jednání shrnut ideologický a organizační život členů ústředního řídícího orgánu strany za první pololetí roku 2021.

Soudruh generální tajemník podrobně poukázal na vážné problémy odhalené v práci a životě členů ústředního orgánu strany nově zvolených na 8. sjezdu strany, i když slavnostně přísahali před stranou a lidem. Číst dál

Jednalo 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 19. června 2021 jednalo v Praze 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Jednání bylo zahájeno hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda soudruh RSDr. Jozef Servista v úvodu svého projevu přivítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky soudruha PhDr. Ču Won Čchola a III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Zhodnotil dějiny a činnost organizace, poznamenanou v období od 17. pléna (8. 6. 2019) pandemií koronaviru, kvůli které musela být zrušena většina plánovaných akcí. Číst dál

Prohlášení 18. pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v Praze dne 19. června 2021

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se setkali po dvou letech, aby zhodnotili svou činnost za uvedené období a vyjádřili podporu hrdinné Korejské lidově demokratické republice, pokračující v budování socialismu za mimořádně obtížných podmínek.

Lidová Korea čelila v posledních dvou letech pokračujícím nespravedlivým a nezákonným sankcím a tlaku imperialistů a jejich vazalů. Sliby prezidentů USA a jižní Koreje ze summitů s nejvyšším vedením KLDR zůstaly nenaplněny, pokračuje okupace jižní poloviny Korejského poloostrova, agresivní vojenská cvičení zaměřená proti severní straně a nenávistná mezinárodní mediální kampaň proti ní. Sever neustupuje nemilosrdnému vyhrožování agresorů a posiluje soběstačnou obranyschopnost, věnuje však úsilí také zlepšování životní úrovně lidu. Číst dál

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na 18. plénu 19. 6. 2021

Vážené soudružky, soudruzi, přátelé, sympatizanti KLDR a jejího lidu!

Dovolte mi, abych Vás jménem Společnosti česko-korejského přátelství srdečně přivítal na našem osmnáctém plenárním zasedání. Zvláště srdečně chci mezi námi přivítat mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR v České republice soudruha PhDr. Ču Won Čchola a jeho spolupracovníka, III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Přeji jim, i jejich rodinným příslušníkům, příjemný pobyt. Číst dál

3. den 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 18. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. června pokračovalo ve své práci 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, aby potvrdilo bojovou politiku, která sehraje vedoucí úlohu v dalším urychlení historického pokroku naší strany a lidu pro tento rok, a praktické úkoly.

Na tribunu vstoupil vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Vždy mezi lidmi

 

Soudruh Kim Čong Il, věčný předseda Výboru národní obrany Korejské lidově demokratické republiky, začal pracovat v Ústředním výboru Korejské strany práce 19. června 1964.

Za celé období vedení Korejské strany práce z ní vybudoval stranu, která tvoří harmonický celek s lidovými masami a slouží jim. Vzhledem k tomu, že jeho celoživotním heslem bylo „lid je mým bohem“, vždy chodil mezi lid a zasvětil mu vše.

Šlechetný revoluční život předsedy Kim Čong Ila a jeho zásluhy budou předány následníkům. Číst dál

2. den 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 17. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 16. června se konalo zasedání druhého dne 3. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce. Plenární zasedání pokračovalo za mimořádně vysoké bojové vůle všech účastníků důsledně plnit důležité politické úkoly roku 2021, prvního roku provádění nového pětiletého plánu předloženého sjezdem strany, a nezbytně dosáhnout v celkové práci významných změn a rozvoje.

Během druhého dne zasedání byla organizována odvětvová jednání, jejichž cílem bylo na základě vyhodnocení a analýzy práce první poloviny roku diskutovat a vypracovat podrobnou studii k úspěšnému dokončení bojových úkolů druhé poloviny roku bez nedostatků, jak uvedl v důležitém závěrečném projevu prvního dne jednání vážený soudruh generální tajemník. Číst dál

Zahájeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 16. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 15. června bylo zahájeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velké pozornosti a očekávání členů celé strany a lidu celé země, kteří udržují vysokého bojovného ducha, vzdorujíce mnohonásobným obtížím při postupu po cestě zvolené historickým 8. sjezdem strany.

Ústřední výbor KSP svolal toto plénum za účelem shrnutí průběžných výsledků provádění hlavních politik strany a státu v roce 2021, přijatých na 2. plénu 8. Ústředního výboru strany k řešení naléhavých problémů v hospodářství a životě lidu a k projednání otázek silného a správného pokroku práce státu v souladu se současnou situací.

Práci pléna řídil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Súdruh KIM ČONG UN predsedal 2. rozšírenému zasadnutiu 8. Ústrednej vojenskej komisie KSP

Pchjongjang 12. júna čučche 110 (2021) (KCNA) – V sídle ÚV Kórejskej strany práce sa v piatok uskutočnilo 2. rozšírené zasadnutie 8. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce.

Stretnutiu predsedal generálny tajomník KSP a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vážený súdruh Kim Čong Un. Zúčastnili sa ho členovia Ústrednej vojenskej komisie KSP , velitelia slúžiacich vojsk a zborov KĽA, členovia výkonného výboru straníckeho výboru ľudovej armády a členovia príslušných oddelení ústredného výboru strany. Číst dál

Prohlášení Společnosti Pektusan k 21. výročí Společné deklarace severu a jihu a 3. výročí 1. summitu KLDR-USA

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan sleduje, jak probíhají jednání o míru a znovusjednocení na Korejském poloostrově. Je tomu již dvacet jedna let, kdy došlo k uzavření Společné deklarace 15. června (2000). Situace se však od té doby nezlepšuje.

Odsuzujeme jih, který ostře vyhrocuje situaci zejména tím, že neustále provokuje KLDR pořádanými cvičeními o značné síle armádních uskupení. Tato vojenská cvičení vyvolávají u KLDR a pokrokových lidí celého světa vážné obavy z možnosti vyvolání válečného konfliktu.

Odsuzujeme zejména nehorázné a nepřípustné vměšování USA přítomností svých vojsk přímo v jižní Koreji a neustálým podněcováním nepřátelských akcí jihu proti KLDR. Číst dál