Skip to content

Pamětní snímek soudruha KIM ČONG UNA s delegáty 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un byl 14. ledna na paměť vyfotografován s delegáty 8. sjezdu Korejské strany práce.

Fotografování byli přítomni členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a členové a kandidáti politbyra.

Delegáti, kteří měli tu čest být vyfotografováni na paměť společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem na místě jednání slavného sjezdu, byli velmi nadšeni a potěšeni.

Vážený soudruh generální tajemník srdečně reagoval na jásot delegátů, naplněným horoucí vášní a připraveností zůstat bezmezně věrni straně a revoluci, vlasti a lidu.

Vážený soudruh generální tajemník vyjádřil přesvědčení, že delegáti s vysoko vztyčeným rudým praporem strany odvážně překonají všechny výzvy a překážky, které vyvstaly na cestě vpřed, s revolučním duchem Pektu a duchem soběstačnosti, a čestně splní revoluční povinnost jako jádro strany a průkopníci doby v boji za provedení závěrů 8. sjezdu strany, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Všichni delegáti projevili pevné odhodlání těsně se semknout kolem váženého soudruha generálního tajemníka a provést průlom v boji za všestranný rozvoj socialismu našeho stylu dle plánu rozvinutého 8. sjezdem strany.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp