Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil se členy 8. ÚV KSP Palác slunce Kumsusan

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un spolu s nově zvolenými členy řídícího orgánu 8. Ústředního výboru strany navštívil 12. ledna Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won; člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Ústřední vojenské komise strany a tajemník ÚV soudruh Ri Pjong Čchol a člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun.

Účastníci, kteří přijali důležitou povinnost členů Ústředního výboru strany na 8. sjezdu, nejdůležitější politické události ve vývoji naší strany a revoluce, navštívili nejvyšší svatyni čučche, kde velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il žijí věčně jako slunce.

K sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byl položen květinový koš jménem Ústředního výboru KSP.

Vážený soudruh generální tajemník spolu se členy řídícího orgánu Ústředního výboru strany vyjádřil hlubokou úctu sochám velkých vůdců.

Vážený soudruh generální tajemník vstoupil do sálů nesmrtelnosti, kde leží na katafalcích velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, a hluboce se poklonil na znamení nejhlubší úcty velkému vůdci a velkému generálovi, věčným vůdcům naší strany a lidu, vynikajícím a nejposvátnějším osobnostem, kteří navždy žijí v srdcích našeho lidu a vštěpují mu nevyčerpatelnou všemocnou sílu, bojovou vůli a silné přesvědčení.

Členové řídícího orgánu Ústředního výboru strany stvrdili horoucí odhodlání uchovat ve svých srdcích rozhodnutí historického 8. sjezdu strany jako slavnostní přísahu před lidem a nejvyšší příkaz lidu, se ctí plnit důležité povinnosti svěřené stranou, vlastí a lidem a dosáhnout nového vítězství revoluce pod vedením soudruha generálního tajemníka.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp