Skip to content

Věda

5. konference průkopníků tří revolucí

Vážený soudruh KIM ČONG UN zaslal účastníkům programový dopis

 

Pchjongjang 19. listopadu čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. listopadu byla v hlavním městě Pchjongjangu zahájena 5. konference průkopníků tří revolucí.

Shromáždění se zúčastnili vlajkonoši tří revolucí a členové skupin tří revolucí, kteří se vyznamenali v provádění ideologické, technické a kulturní revoluce. Přítomni byli také vedoucí funkcionáři provinčních, městských a okresních výborů strany, vedoucí straničtí funkcionáři ministerstev a ústředních institucí, političtí pracovníci orgánů ozbrojených sil, pracovníci příslušných oddělení Ústředního výboru strany a další příslušní funkcionáři. Číst dál

Medzinárodný deň letectva a kozmonautiky

12. apríl je Medzinárodným dňom letectva a kozmonautiky. Pred šesťdesiatimi rokmi vyniesla Jurija Alexejeviča Gagarina, astronauta bývalého Sovietskeho zväzu, do kozmu vesmírna loď menom Vostok. Počas 108 minút vykonala oblet okolo Zeme a úspešný opätovný vstup do atmosféry. Tým sa uskutočnil dlhoročný sen ľudstva o kozmických letoch a vesmírna veda a technológia vstúpili do novej etapy svojho vývoja. Číst dál

Stručně k významu myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí

Ke Dni slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA 15. dubna čučche 110 (2021)

 
(Příspěvek do mezinárodního semináře pořádaného Rumunským národním výborem pro studium myšlenky čučche)
 
Význam myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí vynikne zvláště ve srovnání dějin Korejské lidově demokratické republiky a bývalých socialistických států, ve kterých došlo ke kontrarevoluci a obnově kapitalismu.

Takové srovnání rovněž objasňuje, jak bylo možné korejský socialismus uhájit v nejtěžších letech zostřené ofenzívy reakčních sil po pádu světové socialistické soustavy.

Síla korejského socialismu je zajištěna především jednomyslnou jednotou, ukovanou velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem, pod jejichž vedením byly rozdrceny všechny frakční a nepřátelské síly v celé straně a společnosti. Oproti tomu bývalé socialistické státy draze doplatily na přítomnost kontrarevolucionářů dokonce i ve vedení bývalých vládnoucích stran, kteří se stali hlavní vnitřní silou obnovy kapitalismu. Číst dál

Nastolení socialistického způsobu života pro rozvoj revoluce

Pchjongjang 14. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ (Noviny práce) ze 14. března v autorské stati zdůraznil, že nastolení socialistického způsobu života je nezbytným dílem pro přeměnu všeho lidu ve skutečné lidské bytosti se vznešenými morálními a duchovními vlastnostmi a pro dynamické urychlení hospodářského budování, stejně jako důležitou prací pro spolehlivou ochranu a oslavu socialismu našeho stylu.

Vážný politický a třídní boj, na kterém závisí vítězný postup revoluce a budování nebo jejich obrácení vniveč, to je právě práce na nastolení socialistického způsobu života. Číst dál

Jednomyslná jednota – zdroj síly KLDR

Jednomyslná jednota je bezpečnou zárukou, že Korejská lidově demokratická republika nebude otřesena jakýmikoli politickými nepokoji. Za nejhorší situace v závěrečných letech minulého století, kdy se socialismus v mnoha zemích postupně zhroutil a spojené imperialistické síly soustředily svou protisocialistickou ofenzívu na KLDR, se korejský lid jednomyslně semknul kolem svého vůdce a bránil prapor socialismu.

Země, které o sobě tvrdí, že jsou silné, se v takových těžkých zkouškách dějin hroutí, ale tyto zkoušky spíše upevnily politické základy jednomyslné jednoty korejské společnosti. Nepřátelské síly stále zesilují své politické a ekonomické sankce za účelem rozložení socialistické Koreje, ale naše země rázně buduje socialistickou mocnost a překonává všechny zkoušky a výzvy silou jednomyslné jednoty. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN je největším ztělesněním revolučního mravního závazku

Pchjongjang, 25. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ („Noviny práce“) 25. prosince zveřejnil stať věnovanou 25. výročí vydání díla „Úcta k revolučním předchůdcům je vznešený mravní závazek revolucionářů“ velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Tato práce, publikovaná 25. prosince čučche 84 (1995), zdůrazňuje myšlenku, že uchování, obrana a úspěšné dědictví myšlenek a zásluh starší generace revoluce je zásadní pro vítězný pokrok naší revoluce a socialistické zdokonalování člověka.

Stať zdůrazňuje následující:

Dějiny naší strany a revoluce jasně zachycují věčné a nesmrtelné zásluhy velkého generála, který poprvé v dějinách vytvořil světově historický příklad uskutečnění věci nesmrtelnosti vůdce a dosáhl jednoty a semknutosti revolučních řad na základě vznešeného mravního závazku a horoucí lásky k soudruhům. Číst dál

Hnutí Rudého praporu tří revolucí – mocná zbraň pro budování socialistického státu

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ („Noviny práce“) zveřejnil 18. listopadu autorskou stať věnovanou 45. výročí zahájení hnutí Rudého praporu tří revolucí. V listopadu čučche 64 (1975) velký vůdce soudruh Kim Čong Il zahájil hnutí Rudého praporu tří revolucí, aby úspěšně provedl linii tří revolucí – ideologické, technické a kulturní, kterou stanovil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen.

Dny, které od té doby uplynuly, byly hrdou cestou, na které všechen lid, mocně třímající prapor tří revolucí v oblastech ideologie, techniky a kultury, mocně upevňoval vojensko-politickou základnu naší revoluce a vytvářel skvělé zázraky ve všech odvětvích národního hospodářství. Číst dál

Hospodářský potenciál socialistické Koreje

Korejská lidově demokratická republika má strategické zdroje, pomocí nichž může oživit národní ekonomiku a postavit ji na světovou úroveň tváří v tvář blokádě nepřátelských sil.
Prvním z nich jsou základy soběstačného hospodářství, které byly konsolidovány po několik desetiletí. To je základem pro existenci socialismu v zemi a hybnou silou jeho pokroku a rozvoje.
V minulosti se nepřátelské síly pokusily izolovat a zničit KLDR, pevnost nezávislosti. Po více než sedm desetiletí je na ni uvalena bezpříkladně tvrdá politická a hospodářská blokáda.
Pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994) a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (1942-2011) však korejský lid neustoupil ani na krok od principu soběstačnosti tváří v tvář výzvám a nátlaku, ale vybudoval soběstačné hospodářství, rozvíjící se při spoléhání na vlastní úsilí, technologii a zdroje. Číst dál

Prohlášení zástupce Státního koordinačního výboru KLDR pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Pchjongjang, 29. srpna 109 (2020) (MZV KLDR) – V poslední době se americká spiklenecká kampaň proti KLDR rozšířila dokonce i do oblasti kybernetické bezpečnosti.

26. srpna nás Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA, Ministerstvo financí, Federální úřad pro vyšetřování a Armádní kybernetické velení USA obvinily, že hackerská skupina „BeagleBoyz“ je s námi spojena a vyhlásily takzvaný společný technický poplach, čímž podnítily tlak proti KLDR.

27. srpna nás americké ministerstvo spravedlnosti spojilo s trestnými činy na internetu bez jakýchkoli důkazů a 28. srpna americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo podporu společnému technickému poplachu. Číst dál

Súdruh Kim Če Rjong skontroloval závody chemického priemyslu v provincii Južný Hamgjong

Hamhung, 23. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – Predseda kabinetu, člen politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a člen Komisie pre štátne záležitosti KĽDR súdruh Kim Če Rjong skontroloval príslušné jednotky chemického priemyselného odvetvia v provincii Južný Hamgjong.

Pri návšteve závodu na výrobu hnojív v Hungname a Vinalonového závodu ‚8. februára‘ sa súdruh Kim Če Rjong podrobne oboznámil s projektom na zvýšenie výrobnej kapacity, výstavbou nových výrobných liniek a výrobou chemického tovaru, ako je sóda bikarbóna, a hydroxid sódny a vinalon. Číst dál

Hydrometeorologický ústav skvalitňuje predpovedanie počasia

Pchjongjang, 20. júna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Štátny hydrometeorologický ústav pracuje na modernejšom a vedeckejšom základe s cieľom zlepšiť pozorovanie a predpovedanie počasia.

V poslednom období bola zvýšená frekvencia denného pozorovania na pozorovacích staniciach, aby poskytovali podrobnejšie dáta, a bolo nainštalovaných viac ako 100 automatických pozorovacích zariadení na zvýšenie hustoty meteorologickej pozorovacej siete. Číst dál

Priehrada Mirim, prvá svojho druhu v KĽDR

Pchjongjang, 19. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – Priehrada Mirim je prvou komplexnou vodohospodárskou stavbou v KĽDR vybudovanou na rieke Tedong. Za posledných 40 rokov zohrala veľkú úlohu pri zabezpečovaní vody pre poľnohospodárstvo, umožňovaní splavnosti rieky a zabezpečovaní osobnej dopravy, výrobe elektriny a ochrane mesta Pchjongjang pred povodňami.

Správa priehrady Mirim teraz zaviedla nový systém riadenia, ktorý je založený na IT a vedeckom základe a vykazuje vysokú úroveň automatizácie. Pomocou systému prenosu údajov v reálnom čase a automatického riadiaceho systému protipovodňovej ochrany a plavebnej komory prostredníctvom počítačovej siete, sa zvýšila efektivita a prepravná intenzita na priehrade. Číst dál

Duch Pektusanu

Na světě je mnoho národů a každý národ má svou duchovní oporu. Duchovní oporou korejského lidu je duch hory Pektu (Pektusan).

Duch hory Pektu je nepoddajným útočným duchem zdolávání překážek a obtíží a spolehlivým bojovým duchem povstání bez ohledu na to, jak často může jednotlivec padnout a znovu se zvednout k boji.

Korejský lid už od dávných dob uctíval horu Pektu a považoval ji za svou rodnou horu. V minulosti cizinec, který vystoupil na Pektusan, napsal ve svém článku: „Pektusan je alfou a omegou Koreje.“ Měl na mysli, že Pektusan je začátkem i koncem Koreje. Číst dál

Lze očekávat v KLDR nějakou změnu?

Některé západní země vykreslují Korejskou lidově demokratickou republiku jako izolovanou zemi bez jakéhokoli rozvoje, označují ji za „nejizolovanější a nejuzavřenější“ zemi a „totalitní stát“ a zdůrazňují „potřebu vyvolat její změnu“.

Opravdu KLDR stagnuje a je izolovaná od civilizovaného světa?

KLDR je ve skutečnosti zemí, kde se věci měnily včera a mění se dnes, od rána do večera. Změny a vývoj v KLDR jsou mimo představivost národů světa z hlediska rozsahu, hloubky a rychlosti. Číst dál

130 let Svátku práce

Pchjongjang, 1. května čučche 109 (2020) (KCNA) – Ústřední deníky 1. května zveřejnily úvodníky ke 130. výročí 1. máje, mezinárodního svátku pracujících celého světa.

Deník Rodong sinmun (Noviny práce) uvedl, že od doby, kdy jsou kladivo, srp a štětec vyobrazeny na rudém praporu Korejské strany práce, vykonali naši pracující pod vedením veliké strany vynikající poslání a povinnost před dobou a revolucí. Naši pracující jsou oddaným oddílem, který hájil stranu produkcí oceli, obilí a vědeckým přesvědčením v drsných letech revoluce. Věrnost našich pracujících, kteří absolutně věřili pouze straně v těžkých i zlých časech, se vůbec nezměnila. Číst dál

Ke Dni slunce – KIM ČONG UN: Velký soudruh KIM IR SEN je věčný vůdce naší strany a lidu

U příležitosti největšího národního svátku Dne slunce, 108. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, přinášíme stať váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una „Velký soudruh Kim Ir Sen je věčný vůdce naší strany a lidu“, vydanou 20. dubna čučche 101 (2012).

Text stati naleznete na samostatné stránce.

Zavedení kultury výroby a kultury života je posvátným vlasteneckým dílem

Pchjongjang, 5. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník Rodong sinmun (Noviny práce) v autorské stati 5. dubna zdůrazňuje, že jedním z důležitých úkolů k dosažení vítězství v ofenzívě pro čelní průlom je aktivní práce na založení kultury výroby a kultury života.

Zavedení kultury výroby znamená udržovat uklizená a čistá pracoviště, řádně se starat o vybavení a materiály a zajišťovat kvalitu výrobků a jejich kulturní a hygienický charakter. Zavedení kultury každodenního života znamená udržovat na vysoké úrovni ulice, vesnice a obydlí a ostatní životní prostředí, udržovat je v čistotě a vést každodenní život od oblékání, etikety, veřejné morálky až po výživu v souladu se socialistickým způsobem života. Číst dál

Perspektiva revoluce závisí na výchově mladé generace

Pchjongjang, 3. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník Rodong sinmun  (Noviny práce) 3. dubna v autorské stati uvádí, že práce na výchově mladé generace je nejdůležitější otázkou, která by neměla být ani na okamžik opomíjena a nemělo by se k ní přistupovat lhostejně.

V článku je zdůrazněno následující: Vždy je třeba pracovat na výchově mladé generace, protože rázný boj mládeže urychluje proces budování silného socialistického státu. Mládež je nejdůležitější složkou společnosti. Pokud jsou mladí lidé plni energie a horlivosti, budou továrny, zemědělská družstva a stavby celé země naplněny duchem skoku a inovací. Číst dál