Skip to content

Svetelný pochod

Pochodňová slávnosť k 70. výročiu založenia KĽDR (10. 9. 2018)

Pochodňová slavnost k 9. sjezdu Kim Ir Senova SSM (28. 8. 2016)

Večerná slávnosť a pochodňový sprievod pri príležitosti VII. Zjazdu Kórejskej strany práce (10. 5. 2016)