Skip to content

Hnutí nezúčastněných

hnuti_nezucastnenychKorejská lidově demokratická republika je od r. 1976 členem Hnutí nezúčastněných (HN, anglicky Non-aligned movement, NAM).

HN bylo založeno v r. 1961, jeho členy je 120 států a dalších 15 je pozorovateli. Jedná se především o státy Afriky, Jižní Ameriky, Asie a Oceánie. Z evropských států je členem pouze Bělorusko, pozorovateli Bosna a Hercegovina a Srbsko. Členy jsou všechny socialistické státy (KLDR, Vietnamská socialistická republika, Laoská lidově demokratická republika, Kubánská republika) s výjimkou Čínské lidové republiky, která je pozorovatelem.

Cílem HN je posílit národní kapacity a kolektivní soběstačnost rozvojových zemí, přispět ke zrychlení a zlepšení národního rozvoje posilováním a rozšiřováním technické spolupráce Jih-Jih v rámci zahraniční rozvojové spolupráce a dosažení udržitelného rozvoje rozvojových zemí, přičemž středem zájmu bude obyvatelstvo, a umožnit rozvojovým zemím, aby se staly rovnocennými partnery v mezinárodních vztazích.

hn_venezuela

Zásady členství v HN jsou:

Dodržování základních lidských práv a cílů a zásad Charty Organizace spojených národů.
Respekt k suverenitě a územní celistvosti všech národů.
Uznání hnutí za národní nezávislost.
Uznání rovnosti všech ras a rovnosti všech národů, velkých i malých.
Zdrženlivost od zásahu nebo vměšování do vnitřních záležitostí jiné země.
Respektování práva každého národa se bránit jednotlivě nebo kolektivně, v souladu s Chartou Organizace spojených národů.
Upuštění od činů či hrozeb agrese nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu.
Vypořádání všech mezinárodních sporů mírovými prostředky, v souladu s Chartou Organizace spojených národů.
Podpora společných zájmů a spolupráce.
Respekt ke spravedlnosti a mezinárodním závazkům.

 

hnuti_nezucastnenych_01

 

17. summit Hnutí nezúčastněných, který se konal 13. – 18. září 2016 ve venezuelském Porlamaru, pozdravil předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR Kim Jong Nam (Kim Yong Nam), který ve své řeči uvedl, že myšlenka HN výrazně podpořila boj rozvojových zemí za budování mírového a prosperujícího světa, stejně jako nezávislý a spravedlivý svět a učinila významný přínos ke změnám ve světě během posledních 55 let. Dnes se HN potýká s vážnými problémy kvůli aktům agrese, války a zasahování imperialistů a dominátorů.
Najdeme vážné ponaučení ve strohé skutečnosti, že národy HN, které zabírají většinu členství v OSN a mají obrovské materiální a personální zdroje, nemají patřičnou pozici nebo hlas na mezinárodní scéně a stále nejsou zbaveny setkání s libovůlí a panovačností několika velkých mocností s vzájemnými akcemi HN.
Vyzval národy HN, aby usilovaly o skutečnou mezinárodní spravedlnost a dodržování zásad přikládání důležitosti jednotě a spolupráci, dávajíce stranou rozdíly ve svých názorech a vylepšujíce organizační schopnosti a schopnost působení HN na mezinárodní scéně včetně OSN.
Pozdvihujíc pokyny a zásluhy velkého soudruha Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a soudruha Kim Čong Ila, bude vláda KLDR přispívat, stejně jako v minulosti, k ideálu HN pro budování mírového a prosperujícího světa a plnit svou odpovědnost a roli jako člen HN k posílení a rozvoje globální nezávislosti a HN, zdůraznil. (Celý článek o účasti Kim Jong Nama na summitu ZDE.)

hnuti_nezucastnenych_03