Skip to content

Monthly Archives: február 2021

Folklórní svátek čongwoldeborum – první úplněk lunárního nového roku

Pchjongjang 27. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Náš lid, usilující o nové inovace, odvážnou tvorbu a neustálý pokrok, vytvářející civilizaci svého vlastního stylu, oslavil folklórní svátek čongwoldeborum (15. ledna lunárního kalendáře).

Stravovací základny hlavního města potěšily lid podáváním různých národních jídel. Lid si užil svátek na různých místech včetně měst Hedžu a Hamhung. Po západu slunce obdivoval úplněk z kopce Moranbong a dalších malebných míst, z nových ulic hrdé socialistické civilizace a pohádkových socialistických vesnic postavených v oblastech zasažených přírodními katastrofami. Číst dál

Společná shromáždění organizací pracujících

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – V Pchjongjangu a provinciích se konala společná shromáždění odhodlání organizací pracujícího lidu pro důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem Korejské strany práce.

Na společných shromážděních organizací pracujících řečníci zdůraznili, že funkcionáři a členové organizací pracujících musí projevovat neochvějného revolučního ducha, vést boj na život a na smrt a proslavit první rok provádění závěrů sjezdu strany hrdým novátorstvím a pokrokem, a tím skvěle a nejdokonaleji splnit závěry 2. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Číst dál

1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce se konalo 24. února v sekretariátu Ústředního výboru strany.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un předsedal rozšířenému zasedání.

Zasedání se zúčastnil místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a její členové. Přítomni byli také velící důstojníci sborů Korejské lidové armády, členové výkonného výboru stranického výboru lidové armády, velitelé některých útvarů ozbrojených sil a zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany. Číst dál

Tri generácie kúzelníckej rodiny

Súdruh Kim Tchek Song bol v 70. rokoch minulého storočia všeobecne známy po celej krajine, keď KĽDR na obdiv sveta pozdravila zlatý vek v oblasti umenia a literatúry. Pred jeho érou bavili kúzelníci divákov kúzlami, ktoré zahŕňali jednoduché triky a optické klamy, ale súdruh Kim veľmi ovplyvnil mágiu v tom, aby sa vyvinula v umenie, ktoré pomáha ľuďom prejaviť ich tvorivosť a stimuluje ich duševný rozvoj.

Predstavil na pódiu viac ako 200 kúzelníckych kúskov, ako napríklad „Kvetinový kôš“, „Bohatá úroda jabĺk“ a „Nekonečný prúd hodvábu“, a získal ceny na niekoľkých medzinárodných kúzelníckych festivaloch. Je nositeľom Ceny Kim Ir Sena, vyznamenania „Hrdina práce“ a titulu Ľudový umelec. Číst dál

Shromáždění dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe

Pchjongjang 23. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Shromáždění odhodlání dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe pro rozhodné plnění úkolů prvního ročníku pětiletého plánu v souladu s duchem 2. pléna 8. Ústředního výboru strany se na místě konalo 22. února.

Shromáždění se zúčastnili tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh O Su Jong, ministr hutního průmyslu soudruh Kim Čchung Gol, vedoucí tajemník provinčního výboru KSP v Severním Hwanghe soudruh Pak Čchang Ho, vedoucí provinčního lidového výboru soudruh Im Hun, funkcionáři provincie a funkcionáři a pracující komplexu.

Číst dál

Pchjongjang – vzorné město

Nedávno vyšla kniha Pchjongjang: Vzorné město s podtitulem Architektura KLDR – snění o dokonalém městě. Autoři této knihy jsou dva architekti z Itálie a Srbska. Kniha mimo jiné uvádí:

Není snadné odpovědět, proč jsme se poprvé zapojili do kulturního projektu pro KLDR. Začali jsme s prostou zvědavostí a poté jsme zjistili, že se stále více zajímáme o tuto neznámou věc. Mnoho lidí na světě souhlasí s logikou omezování, odmítání a izolace KLDR, takže se na nás někdy dívají s podezřením. Číst dál

Jednomyslná jednota – zdroj síly KLDR

Jednomyslná jednota je bezpečnou zárukou, že Korejská lidově demokratická republika nebude otřesena jakýmikoli politickými nepokoji. Za nejhorší situace v závěrečných letech minulého století, kdy se socialismus v mnoha zemích postupně zhroutil a spojené imperialistické síly soustředily svou protisocialistickou ofenzívu na KLDR, se korejský lid jednomyslně semknul kolem svého vůdce a bránil prapor socialismu.

Země, které o sobě tvrdí, že jsou silné, se v takových těžkých zkouškách dějin hroutí, ale tyto zkoušky spíše upevnily politické základy jednomyslné jednoty korejské společnosti. Nepřátelské síly stále zesilují své politické a ekonomické sankce za účelem rozložení socialistické Koreje, ale naše země rázně buduje socialistickou mocnost a překonává všechny zkoušky a výzvy silou jednomyslné jednoty. Číst dál

Shromáždění k plnění úkolů prvního roku pětiletky

Pchjongjang 19. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. února se v Letním divadle parku mládeže v Pchjongjangu konalo shromáždění odhodlání mladého předvoje za důsledné splnění úkolů prvního roku pětiletého plánu  přijatého 8. sjezdem strany.

Shromáždění se zúčastnil tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, funkcionáři svazu mládeže a příslušných oblastí a mládež a studenti města.

Předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min ve svém projevu uvedl, že srdce mladého předvoje, který obdržel zprávu o 2. plénu 8. Ústředního výboru strany, v níž se živě odráží ušlechtilá láska váženého soudruha Kim Čong Una k lidu, jsou naplněna nadšením pro plnění úkolů prvního roku nového pětiletého plánu. Číst dál

Zatímco ostatní mluví, KLDR skutečně zachraňuje zelené plíce planety

Úpadek kapitalismu, umocněný v posledních měsících zdravotní krizí, již velmi zřetelně odhaluje nelidskost tohoto systému a jeho neschopnost zvládnout výzvy týkající se základních podmínek existence života na Zemi. Zatímco téma zdraví nyní vrchovatě naplňuje všechna média, otázka zdevastovaného životního prostředí z nich načas ustoupila.

Jakoby už v současné době neexistoval problém masivního odlesnění planety se všemi jeho důsledky, dobře viditelnými na krajině v České republice i na Slovensku, připomínající místy doslova spálenou zem. Zatímco nadvýroba požírá lesy bezmála ve všech oblastech periférie kapitalistického jádra, včetně Amazonie, ruské Sibiře, centrální Afriky, a nevyhýbá se ani přísně chráněným lokalitám Bělověžského pralesa v Polsku či slovenských hor, Korejská lidově demokratická republika jde zcela jiným směrem. Číst dál

Oslavy Dne zářící hvězdy

Pchjongjang 16. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Lid celé země slaví Den zářící hvězdy s hlubokou touhou po velkém vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi.
 
Před bronzové sochy a portréty velkého vůdce a velkého generála se slunečným úsměvem v různých částech hlavního města, včetně kopce Mansude, Kim Ir Senovy univerzity, Ministerstva obrany a Uměleckého studia Mansude byly položeny koše květin jménem orgánů strany, vlády a ozbrojených sil, společenských organizací, ministerstev, ústředních orgánů, jednotek Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti, institucí, továren a podniků města Pchjongjangu na všech úrovních. Číst dál

Vážený súdruh KIM ČONG UN navštívil Palác slnka Kumsusan

Pchjongjang 17. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Vážený generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky súdruh Kim Čong Un navštívil dňa 16. februára, na Deň žiariacej hviezdy – najväčší sviatok kórejského národa, Palác slnka Kumsusan.

Sprevádzali ho členovia prezídia politbyra ÚV KSP, členovia a náhradníci politbyra ÚV KSP a členovia ústredného orgánu strany.

Palác slnka Kumsusan bol zahalený do vznešenej atmosféry uprostred hlbokej túžby po veľkom vodcovi súdruhovi Kim Čong Ilovi, ktorý žil životom úplnej oddanosti ľudu, aký v histórii nemá obdoby, a jeho heslom bolo „uctievať ľud ako nebesá“. Číst dál

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu žiariacej hviezdy

Pchjongjang 17. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Súdruh Kim Čong Un, generálny tajomník Kórejskej strany práce (KSP) a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, sledoval v utorok 16. februára s členmi ústredného riadiaceho orgánu strany predstavenie pri príležitosti osláv Dňa žiariacej hviezdy, výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila.

Umelecké divadlo Mansude, ktoré bolo dejiskom predstavenia, bolo naplnené veľkou radosťou a vzrušením divákov, ktorí mali to šťastie sledovať veľkolepé predstavenie spolu s váženým generálnym tajomníkom v historickom divadle, kde sú živo prítomné posvätné stopy a dych súdruha Kim Čong Ila, ktorý otvoril obdobie rozkvetu čučchejsky orientovaného umenia. Číst dál

Představení ke Dni zářící hvězdy

Pchjongjang 15. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Koncerty Ústřední umělecké agitační brigády mládeže a Ústřední umělecké agitační brigády Svazu pracovníků v zemědělství na počest Dne zářící hvězdy se konaly samostatně 14. února.

V Ústředním sále mládeže se konal koncert Ústřední umělecké agitační brigády mládeže „Budeme pokračovat v pochodu zahájeném na hoře Pektu až do konce“.

Koncert Ústřední umělecké agitační brigády Svazu pracovníků v zemědělství „Nebe, kterému je navždy svěřen osud“ se uskutečnil v zeleninovém zemědělském družstvu Čangčchon v obvodě Sadong Pchjongjangu. Číst dál

Internetová fotovýstava ku Dňu žiariacej hviezdy (16. 2.)

P R E   B L A H O   Ľ U D U

Celý život súdruha Kim Čong Ila, večného vodcu kórejského ľudu, bol históriou náklonnosti k ľudu. Pokiaľ ide o jeho celoživotné motto „Ľudia sú môj Boh“, až do posledných dní svojho života navštevoval továrne, vidiecke obce a dokonca aj vzdialené ostrovy po celej krajine.

Kórejský ľud odovzdáva svedectvo o nehynúcich činoch súdruha Kim Čong Ila z generácie na generáciu s najvrúcnejšou túžbou po ňom.

 

1. Súdruh Kim Čong Il, veľký vodca kórejského ľudu Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

Vážený súdruh maršal,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vám posiela srdečné pozdravy pri príležitosti významného štátneho sviatku KĽDR, Dňa žiariacej hviezdy – 79. narodenín súdruha Kim Čong Ila.

Zásluhy súdruha Kim Čong Ila, ktorý pevne držal rudý prápor socializmu vo Vašej krajine počas obdobia namáhavého a núteného pochodu, sú nehynúce nielen v srdciach kórejského ľudu, ale aj v srdciach ľudí veriacich v lepšiu, socialistickú spoločnosť vo všetkých krajinách sveta. Nesmrteľné revolučné činy veľkého generála sú nositeľmi nádeje komunistov 21. storočia. Číst dál

Syn bývalej vojačky so zdravotným postihnutím

Súdružka Pak Jong Hi, vyznamenaná zdravotne postihnutá vojačka žijúca v Mangjongde-dong v obvode Mangjongde v Pchjongjangu, opustila v januári pchjongjanskú pôrodnicu s novorodencom v náručí. Keď odchádzala z nemocnice uprostred vrelého lúčenia s lekármi a sestrami, povedala svojmu manželovi súdruhovi Kim Son Ho, že len ťažko verí, že sa stala „maminkou“.

Potom, čo bola počas vojenskej služby vážne zranená, absolvovala súdružka Pak Jong Hi osem operácií chrbtice. V tom čase jej bolo odporúčané, že by nemala mať dieťa. Podľa primára pôrodníckeho oddelenia č. 4 súdruha U Ri Čchola, keď ženy ako súdružka Pak Jong Hi otehotnejú, môžu trpieť extrémnym fyzickým vyčerpaním a prísť o život na pôrodnej posteli. Je to však žena a tak veľmi túžila byť matkou. Cítiac vinu za to, že nedokázala dať roztomilé dieťa svojmu manželovi, ktorý sa oženil so zmrzačenou ženou a obetoval všetko pre to, aby sa o ňu dobre staral, si, keď bola sama, často poplakala. Číst dál

Agitační plakáty na pochod prvního roku nové pětiletky

Pchjongjang 14. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Umělecké studio Mansude, Ústřední svaz výtvarných umění a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily a vydaly agitační plakáty, rázně povzbuzující ke splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!“ vyzývá všechny členy strany a další pracující, aby jednotně povstali k novému revolučnímu pochodu s bezmeznou věrností velké věci strany. Číst dál

První rok provádění závěrů sjezdu strany oslavme hrdým novátorstvím a pokrokem

Zpráva o 2. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang  12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 8. do 11. února čučche 110 (2021) se konalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velkého očekávání a pozornosti všech členů strany a lidu, kteří aktivně povstali k novému revolučnímu pochodu a vysoko pozvedli prapor bojového programu přijatého 8. sjezdem KSP.

Plénu předsedal generální tajemník KSP soudruh Kim Čong Un.

Plenární zasedání jednomyslně schválilo body pořadu jednání:

1. Důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany.

2. Další intenzivní rozvoj boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům v celé společnosti.

3. Změny souboru hesel Ústředního výboru strany.

4. Přezkoumání „Výkladu Stanov KSP“.

5. Organizační záležitosti. Číst dál

Představení k lunárnímu Novému roku

 

Pchjongjang 12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un 11. února společně se členy ústředního řídícího orgánu strany sledoval představení na počest lunárního Nového roku.

Vystoupení umělců Státního zasloužilého sboru a hlavních uměleckých souborů zahrnovala monumentální mistrovská díla odrážející bezmeznou důvěru lidu v Korejskou stranu práce a vedoucí vlast a lid k velkým změnám a vítězstvím v letech revoluce. Číst dál

3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 11. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konal 10. února.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve své zprávě k 1. bodu pořadu jednání.

Zpráva soudruha generálního tajemníka, která zdůrazňuje účinné praktické způsoby, jak úspěšně plnit revoluční povinnosti svěřené každému odvětví v klíčové době, kdy začíná první pochod k provádění rozhodnutí sjezdu strany, vnáší mezi účastníky velkou důvěru a odvahu. Číst dál