Skip to content

Kto sme

friendship

Jsme Češi a Slováci, kteří mají přátelský vztah ke Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu, organizovaní v České a slovenské studijní skupině myšlenek čučche, založené 3. května 2022 a navazující na dlouholeté tradice československo-korejských, česko-korejských a slovensko-korejských vztahů.

Usilujeme sa o nadviazanie priateľských vzťahov medzi ľudom Českej a Slovenskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vo všetkých oblastiach života spoločnosti obidvoch krajín. Napomáhame rozvoju kultúrnych, hospodárskych, vedeckých, politických a ďalších česko-slovensko-kórejských vzťahov.

Dbáme o šírenie pravdivých informácií predovšetkým na základe bezprostredného styku medzi ľuďmi obidvoch krajín a opierame sa pritom o vlastné zdroje poznania.

Vychádzame z národných tradícií, rozvoja kultúry, demokracie a humanity a rešpektovania práva na sebaurčenie národov.

Předsedou České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche je Lukáš Vrobel, nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky (udělen 2019).

Kontaktovat nás můžete e-mailem pektusan@kldr.info.