Skip to content

Kto sme

friendship

 

Jsme Češi a Slováci, organizovaní v České a slovenské studijní skupině myšlenek čučche, založené 3. května 2022 a navazující na dlouholeté tradice československo-korejských, česko-korejských a slovensko-korejských vztahů.

Studijní skupina není uznávána, natož ovládána velvyslanectvím ani jinými orgány Korejské lidově demokratické republiky. Podmínkou členství není bezpodmínečný a úplný souhlas s politikou KLDR.

Internetové stránky studijní skupiny nejsou vytvářeny, kontrolovány ani ovlivňovány KLDR a texty nepřevzaté ze sdělovacích prostředků KLDR nemusejí odpovídat její politické linii.

Předsedou České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche je Lukáš Vrobel, nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky (udělen 2019).

Kontaktovat nás můžete e-mailem pektusan@kldr.info.