Skip to content

Monthly Archives: jún 2017

Rok víťazstva a zázrakov

Pchjongjang, 29. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – Uplynul rok od zvolenia rešpektovaného najvyššieho vodcu Kim Čong Una za predsedu Komisie pre štátne záležitosti KĽDR.

Posledný rok bol rokom veľkých víťazstiev a zmien pri dosahovaní cieľa vybudovať socialistickú mocnosť v súlade s grandióznym plánom zdokonaleným na VII. Zjazde Kórejskej strany práce (KSP).

Kim Čong Un posunul vpred modelovane celej spoločnosti na báze kimirsenizmu-kimčongilizmu, ako hlavného programu KSP a zahájil novú éru realizácie zvečnenia veľkých vodcov, pokračujúc v revolučnej histórii prezidenta Kim Ir Sena a vodcu Kim Čong Ila. Číst dál

Čche Rjong He skontroloval škody spôsobené suchom v okrese Čerjong

Pchjongjang, 28. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – Súdruh Čche Rjong He, člen predsedníctva Politického byra ÚV Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda ÚV KSP, navštívil jednotné roľnícke družstvá Pudok a Kosan v okrese Čerjong v provincii Južné Hwanghe, aby sa oboznámil so škodami spôsobenými suchom. Číst dál

Mesiac solidarity s kórejským ľudom vyhlásený na Kube

Havana, 28. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – 25. júna bol na Kube zahájený mesiac solidarity s kórejským ľudom. Na slávnostnom ceremoniáli boli vystavené fotografie zobrazujúce hrdinské činy prezidenta Kim Ir Sena, vodcu Kim Čong Ila a váženého najvyššieho vodcu Kim Čong Una.

Prítomní boli predstavitelia Kubánskeho výboru pre podporu zjednotenia Kórey, Kubánskeho inštitútu pre priateľstvo s národmi, Hydinárne kubánsko-kórejského priateľstva, ľudové masy, veľvyslanec KĽDR na Kube a pracovníci jeho ambasády. Číst dál

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Čche Hjonova pištoľ

Funkcionári z úseku správy pamiatok súvisiacich s históriou revolučných aktivít Kim Ir Sena zistili, že Čche Hjon, ktorý bojoval v protijaponskom ozbrojenom boji spolu so súdruhom Kim Ir Senom, má pištoľ z čias bojov.

Išli za veteránskym bojovníkom a požiadali ho, aby daroval pištoľ, s tým, že je to dôležité pre vzdelávanie budúcich generácií. Čche Hjon skríkol:
– Čože? Minule ste ma prehovorili, aby som daroval moju jantárovú fajku a dnes žiadate o moju jedinú pištoľ? Číst dál

KLDR ke Světovému dni uprchlíků

Pchjongjang, 17. června čučche 106 (2017) (KCNA) – Institut pro lidská práva Akademie sociálních věd KLDR vydal v sobotu bílou knihu, která objasňuje příčinu největší světové uprchlické krize, která se stává každým dnem vážnější, u příležitosti 20. června, Světového dne uprchlíků.
Nyní, když počet uprchlíků celosvětově přesáhl 65 milionů, stal se jedním z nejzávažnějších problémů, kterým čelí mezinárodní společenství v sociálně politické a humanitární oblasti, aby se s tím vypořádalo a zaručilo jejich práva, uvádí bílá kniha a pokračuje:
Hlavní příčinu bezpříkladné uprchlické krize lze dnes připsat agresivní a loupežné zahraniční politice USA a dalších západních zemí.
Veškerá zahraniční politika USA a Západu je založena na imperialistickém pohledu v tom, že se dívají spatra na jiné národy a potlačují je při sledování vlastních zájmů při naprostém nerespektování druhých, “logiky síly” vedené zákonem džungle k ovládnutí všech zemí a národů světa silou a pohledem všeobjímajícího dolaru na hodnoty.
Je to kvůli reakční vnější politice USA a Západu, že suverenita zemí je otevřeně porušována a byly vytvořeny extrémní politický chaos a nepořádek, aby způsobily brutální porušování lidských práv v různých částech světa. Číst dál

Občania Vrbna pod Pradědem sa dozvedeli pravdu o KĽDR

V piatok 23. júna čučche 106 (2017) sa v meste Vrbno pod Pradědem uskutočnila prednáška pod názvom KĽDR v súvislostiach.

Na prednáške odzneli informácie o ceste delegácie Spoločnosti česko-kórejského priateľstva do KĽDR v apríli 2017 a bolo odprezentovaných vyše 200 fotografií. Po prezentácii nasledovala diskusia. Divákom boli rozdané propagačné materiály Spoločnosti česko-kórejského priateľstva PEKTUSAN. Číst dál

Pak Pong Ču skontroloval výstavbu chovného zariadenia

Pchjongjang, 20. júna čučche 106 (2017) (Rodong Sinmun) – Premiér KĽDR súdruh Pak Pong Ču urobil terénny prieskum výstavby zariadenia na chov hospodárskych zvierat v oblasti Sepho.
Prechádzajúc závodom na spracovanie mäsa Phjonggang, dobytčou farmou Aeguk a ďalšími miestami, povzbudil premiér členov Stavebnej údernej brigády č. 922 v úspešnom budovaní chovného zariadenia v oblasti Sepho. Číst dál

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Jeseteri do mora

21. júna 2009 navštívil súdruh Kim Čong Il rybiu farmu, ktorá bola s obrovským úsilím vybudovaná v období Namáhavého pochodu. S hlbokými emóciami sa obzrel späť do obdobia ťažkostí, ktoré v tých rokoch prežili.

Na chvíľu sa ponoril do hlbokých myšlienok a povedal, že v poslednom čase sa rybia farma preorientovala od pstruha dúhového na jesetera. Poznamenal, že je veľkým úspechom, že naša krajina dosahuje úspechy v umelom chove jeseterov a dodal, že donedávna by to nikoho ani vo sne nenapadlo. Číst dál

Výročie zahájenia straníckej práce súdruha Kim Čong Ila

Pchjongjang, 19. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – Vojsko a ľud KĽDR významne oslávili 53. výročie začatia straníckej práce vodcu Kim Čong Ila na ústrednom výbore Kórejskej strany práce. Počas tohoto sviatku vojsko a ľud zo všetkých oblastí pôsobnosti, vrátane školopovinných detí a mládeže navštívili sochy prezidenta Kim Ir Sena a vodcu Kim Čong Ila na kopci Mansu a na rôznych miestach, aby im vzdali úctu. Rovnako tak učinili pri ich usmievajúcich sa portrétoch. Číst dál

Rezoluce pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se setkali, aby zhodnotili svou činnost v uplynulém roce, schválili zaměření činnosti pro příští období, provedli změnu stanov a volby orgánů.

Rok čučche 106 (2017) je významný pro KLDR a celý svět nejen z hlediska velkých historických výročí, ale i vyhrocené a nebezpečné aktuální situace a vážných hrozeb pro brzkou budoucnost. V tomto roce si připomínáme 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která umožnila vítězství pracujícího lidu na šestině světa a stala se mocným podnětem pro rozvoj světového revolučního hnutí, včetně národně osvobozeneckého hnutí v Koreji, okupované militaristickým Japonskem. Nedlouho po Říjnové revoluci se ve svém dětském věku do tohoto hnutí zapojil věčný prezident soudruh Kim Ir Sen, jehož 105. výročí narození jsme si připomněli letošního 15. dubna. Před 80 lety stál u zrodu Korejské lidové revoluční armády, která za pomoci Rudé armády osvobodila v r. 1945 severní část Koreje od japonských okupantů, čímž byly vytvořeny podmínky pro vznik Korejské lidově demokratické republiky. S revolučním vedením generalissima Kim Ir Sena v čele slavné Korejské strany práce je spjato vítězství nad imperialistickými interventy ve Vlastenecké osvobozenecké válce, vybudování socialismu v osvobozené severní části KLDR i jeho udržení v obtížné situaci po kontrarevolučních převratech ve většině států někdejšího socialistického tábora. Číst dál

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Hodinové meškanie

1. júna 1998 poskytoval súdruh Kim Čong Il terénne pokyny v provincii Čagang. Po skončení jeho ranného programu požiadal vysokého predstaviteľa provinčného výboru Strany, aby si spolu s predstaviteľmi miestnych robotníkov, ktorí prídu popoludní, pozreli umelecké vystúpenie Štátneho zaslúžilého zboru a umeleckých súborov vojenských jednotiek.

Ako ste včera nariadili, dojednal som s veľkými továrňami a podnikmi v provincii, aby vybrali zástupcov z radov svojich robotníkov a poslali ich sem, ale niektorí sú…“ funkcionár sa vytratil. Číst dál

Informační pracovníci strany se setkali k přísaze věrnosti

 

Pchjongjang, 11. června čučche 106 (2017) – Informační pracovníci strany, kteří uskutečnili studijní cestu na revoluční bitevní místa v oblasti hory Pektu, uspořádali 11. června slavnostní shromáždění před sochou velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) před Samčijonským velkým památníkem.
Účastníci před sochou položili kytice květin a vzdali hold velkému vůdci. Číst dál