Skip to content

Monthly Archives: február 2022

Vzdělávání na místech revolučních bojů a historické revoluční slávy

Pchjongjang 27. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Ve stranických organizacích všech úrovní a organizacích pracujících se uskutečňuje výchovná práce návštěvami míst revoluční bojové slávy a míst historické revoluční slávy, aby funkcionáři, pracující a studentstvo poznali revoluční dějiny reálnou osobní zkušeností, věčným dechem revoluce, nejen z řádek vzpomínek. Číst dál

Zahájena 2. konference tajemníků výborů základních organizací Korejské strany práce

Jednání řídil vážený soudruh KIM ČONG UN


Pchjongjang 27. února čučche 111 (2022) (KCNA) – V době, kdy podle velkolepého plánu Ústředního výboru veliké strany všichni členové strany a všechen lid s pevnou vírou ve vítězství otevírají novou velkou éru rozkvětu země, byla 26. února v Pchjongjangu zahájena 2. konference tajemníků výborů základních organizací Korejské strany práce.

2. konference tajemníků výborů základních organizací Korejské strany práce analyzuje a hodnotí úspěchy a zkušenosti, nedostatky a jejich příčiny v práci základních organizací strany v období po 1. konferenci předsedů (dnes tajemníků, pozn. překl.) výborů základních organizací Korejské strany práce a projednává opatření pro další zlepšení a posílení práce základních organizací strany v souladu s požadavky naší revoluce, která vstoupila do nového období velkého rozmachu a prudkých změn. Číst dál

Urychleno hloubení základů sídliště Hwasong

Pchjongjang 24. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Na staveništi obytných budov s 10 000 bytovými jednotkami v oblasti Hwasong vojenští a civilní stavební dělníci energicky urychlují kopání základových jam.

Velitelství přesně rozdělilo povinnosti stavebních jednotek a pečlivě zajišťuje plánování a velení, určuje pořadí prací v souladu s počasím, sezónními podmínkami a prostředím. Číst dál

KLDR – kolébka šťastného života

Rozhovor Haló novin s velvyslancem KLDR v ČR Ču Won Čcholem

 

Dovolím si říct, že jste ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR již dva roky, ale byl jste už zde ve funkci konzula velvyslanectví, a musím na Vás prozradit, že jste také v České republice studoval na Karlově univerzitě. Říkám to správně?

Rád bych nejdřív srdečně pozdravil všechny čtenáře Haló novin a Vám osobně, pane šéfredaktore, poděkoval za tuto příležitost.

Máte pravdu, jsem už tady v Praze skoro dva roky a před šesti lety jsem působil v České republice jako konzul a zástupce velvyslance. A předtím v 80. letech jsem studoval na Karlově univerzitě. Mám z té doby velmi dobré vzpomínky na tehdejší Československo, to víte, studentská léta, to je většinou pro každého studenta zlatá doba. Tak se dá říct, že jsem prožil kus svého života tady v České republice s československým i českým lidem. Číst dál

Nová podoba KLDR

Vzhled Korejské lidově demokratické republiky se mění k nepoznání.

V loňském roce získaly provincie Severní Pchjongan a Jižní Hwanghe na západním pobřeží země 13 tisíc hektarů půdy (přibližně rozloha Plzně, pozn. překl.) dokončením rekultivace přílivové oblasti Honggondo a dvou částí přílivové oblasti Rjongmedo, což jsou projekty bezpříkladné v dějinách rekultivace přílivových oblastí země. Okružní silnice vedou podél břehů a spojují mnoho ostrovů a venkovských vesnic v provinciích a byla vytvořena pole s plodinami a standardizovaná pobřežní zemědělská družstva. Číst dál

Slavnostní zahájení výstavby skleníkového zemědělského družstva Rjonpcho

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl strhující projev a osobně odhodil první rýč zeminy

 

Pchjongjang 19. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Dle rozhodnutí a směrnice 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které stanovilo velkolepý projekt urychlení komplexního rozvoje výstavby socialismu našeho stylu, bude postaveno rozsáhlé moderní skleníkové zemědělské družstvo v oblasti Rjonpcho v okrese Hamdžu v provincii Jižní Hamgjong.

Ústřední výbor strany, který považuje zlepšení civilizace a blahobytu lidu za nejvyšší princip své činnosti, stanovil zlepšení výživy lidu politikou rozsáhlé výstavby moderních a výnosných skleníkových zemědělských družstev v celém státě. Jako jeden z důležitých státně politických úkolů v budování pro rok 2022 navrhl výstavbu skleníkového zemědělského družstva Rjonpcho a tímto čestným úkolem pověřil jednotky lidové armády, které nashromáždily bohaté zkušenosti s výstavbou skleníkových zemědělských družstev. Číst dál

Celá země si připomněla 80. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Pchjongjang 17. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Všechen lid s velkou radostí a nadšením oslavil 80. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila jako velký svátek vítězství a slávy.

V parku Paláce slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, se lid poklonil portrétům velkého vůdce a velkého generála se slunečným úsměvem. Číst dál

Syn Pektusanu

 

Hora Pektu (Pektusan, Bělohlavá hora) je rodištěm velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. 1942 – 17. 12. 2011).

Je zvána horou předků korejského národa a posvátnou horou korejské revoluce. Je to nejvyšší hora v Koreji a byla odnepaměti neobydlená kvůli členitému terénu a drsnému podnebí. „První obyvatelé“ se objevili v pralesích koncem 30. let (20. století), kdy byla Korea vojensky okupována Japonskem (1905-1945). Číst dál

Ústřední slavnostní shromáždění k 80. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA


 

Pchjongjang 16. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Náš lid, který postupuje mocným krokem k novému vítězství po světlé cestě socialismu našeho stylu pod vedením velké Korejské strany práce, se zvýšeným politickým nadšením a hrdými pracovními úspěchy významně slaví Den zářící hvězdy, největší státní svátek.

U příležitosti významného únorového svátku všechen lid celé země a veškeré sloužící mužstvo lidové armády s úctou vzpomínají na ušlechtilý život velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, zářící na posvátné cestě revoluce čučche, a jeho nesmrtelné revoluční činy pro vlast a lid, dobu a dějiny. Vzdávají také hold v největší úctě a nekonečné slávě velkému generálovi. Číst dál

V oblasti Hwasong byla slavnostně zahájena výstavba 10 tisíc bytů

 

Vážený soudruh Kim Čong Un se zúčastnil slavnostního zahájení stavby a přednesl významný projev

 

Pchjongjang 13. února čučche 111 (2022) (KCNA) – V hlavním městě Pchjongjangu byl zahájen nový projekt výstavby 10 tisíc bytů uprostřed rostoucího revolučního nadšení a oddaného úsilí lidu celé země oslavit 80. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila jako velký revoluční svátek.

Podle plánu výstavby obytných budov s 50 tisíci bytů v Pchjongjangu, který stanovil 8. sjezd Korejské strany práce, a dle rozhodnutí 4. pléna 8. Ústředního výboru strany, začne v oblasti Hwasong výstavba obytných domů s 10 tisíci bytů. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený nejvyšší představiteli velice krásné a hrdé země, Korejské lidově demokratické republiky!

 

Rok 2022 je velkým svátkem nejen KLDR, ale celého mezinárodního pokrokového světa.

Je to rok, ve kterém společně s Vámi a Vaší zemí celý pokrokový svět oslaví výročí velkých vůdců Vašich a světových dějin. Vysoce uctíme 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který vytvořil a v revoluční praxi uplatnil ideje čučche.

S hlubokou úctou si připomeneme také 80. výročí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který rozvinul čučche jako celistvý systém myšlenky a vyhlásil ji za nejvyšší program Korejské strany práce. Číst dál

Některé významné události v KLDR 2021-2022

Prezentace 1. místopředsedy soudruha Lukáše Vrobela na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

 

8. sjezd Korejské strany práce 5. – 9. 1. 2021 – soudruh Kim Čong Un zvolen generálním tajemníkem strany (do sjezdu předsedou).

 

Přehlídka, masové taneční slavnosti a další akce na oslavu sjezdu po jeho zakončení.

Číst dál

Prohlášení semináře k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA (Dni zářící hvězdy)

 

Společnost Pektusan plně podporuje závěry, které přijalo 6. jednání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce pro slavnostní uctění 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 80. výročí narození velkého generála soudruha Kim Čong Ila. Číst dál

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti a přátelé lidu KLDR!

Než začneme naše jednání, dovolte mi, abychom vzpomněli čtvrtého výročí úmrtí soudruha Jiřího Jarky a třetího výročí úmrtí soudruha RSDr. Jaroslava  Kafky. Současně uctíme památku všech zesnulých našich členů a sympatizantů minutou ticha. Děkuji.

Lépe se mi vyslovuje další přání, v němž chci jménem svým a jménem výboru Pektusanu popřát hlavně zdraví, spokojenost a vitalitu naší soudružce Věře Svobodové, která dne 2. 1. 2022 oslavila své kulaté 70. narozeniny. Dále chci popřát naší dlouhodobé člence soudružce Nataše Weberové všechno nejlepší k jejím velice hezkým 79. narozeninám. Číst dál

2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví

Pchjongjang 9. února čučche 111 (2022) (KCNA) – V Pchjongjangu byl 8. února zahájen 2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví.

Aktuální velký seminář na téma „Prudký rozvoj architektury orientované na čučche a období velkého rozkvětu ve stavebnictví“ slouží jako důležitý okamžik k připojení k zásluhám naší strany v historii rozvoje architektury orientované na čučche, analýze a shrnutí úspěchů a zkušeností, nedostatků a ponaučení získaných po 1. velkém semináři pracovníků ve stavebnictví a k nalezení způsobů k provedení dalšího skoku vpřed ve stavebnictví. Číst dál

Konalo se 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 8. února čučche 111 (2022) (KCNA) – 6. a 7. února se v Paláci shromáždění Mansude konalo 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Přítomni byli poslanci NLS a jako pozorovatelé funkcionáři Ústředního výboru strany, prezídia (stálého výboru) NLS, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních institucí, předsedové městských a okresních lidových výborů a funkcionáři provinčních institucí. Číst dál