Skip to content

KĽDR

Zkušební střelba taktických řízených raket

Pchjongjang 18. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Dle plánu příslušných institucí včetně Akademie národní obrany a Druhé hospodářské komise se 17. ledna uskutečnila zkušební střelba taktických řízených raket.

Cílem zkušební palby bylo selektivně vyhodnotit vyráběné a rozmístěné taktické řízené rakety a ověřit přesnost zbraňového systému. Číst dál

Shromáždění odhodlání Socialistického svazu žen

Pchjongjang 14. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – 13. ledna na náměstí Vítězného oblouku konalo shromáždění odhodlání pracovnic a členek Svazu žen za důsledné plnění závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Předsedkyně ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Kim Čong Sun ve své zprávě uvedla, že vážený soudruh Kim Čong Un, který práci Svazu žen věnuje velkou pozornost a péči, v loňském roce konání 8. sjezdu Korejské strany práce svolal 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje a zaslal mu dopis naplněný důvěrou a láskou. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN na místě sledoval zkušební palbu hypersonické rakety

Znovu se celému světu jasně ukázala skvělá zásluha Korejské strany práce, která se jasně zapsala do dějin čučchejského obranného průmyslu

Úspěch v další testovací palbě hypersonické rakety

 

Pchjongjang 12. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un 11. ledna sledoval zkušební palbu hypersonické rakety, vedenou Akademií národní obrany.

Doprovázel ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, zástupci vedoucích příslušných oddělení ÚV strany a vedoucí pracovníci v oblasti obranné vědy. Číst dál

Shromáždění a pochod odhodlání předvoje mládeže

Pchjongjang 11. ledna čučche 111 (2022) – (KCNA) – 10. ledna se v Letním divadle Parku mládeže města Pchjongjangu uskutečnilo shromáždění odhodlání předvoje mládeže k důslednému plnění závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejského strany práce.

Shromáždění se zúčastnil vedoucí oddělení ÚV KSP soudruh Ri Tu Song, funkcionáři svazu mládeže a příslušných odvětví a mládež a studentstvo města. Číst dál

Blahopřání k 80. narozeninám předsedy Společnosti Pektusan

10. ledna 2022 slaví 80. narozeniny předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vážený soudruh RSDr. Jozef Servista, nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky 1. a 2. stupně. Při této příležitosti zveřejňujeme blahopřání od Společnosti korejsko-českého přátelství, doručené z Pchjongjangu. Číst dál

Básníci se aktivně zapojují do tvůrčí práce ve všech oblastech budování socialismu

Pchjongjang 9. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Z celého srdce podporujíce myšlenku a ducha 4. pléna 8. Ústředního výboru strany se básníci z různých míst aktivně zapojují do tvůrčí práce ve všech oblastech budování socialismu.

Básníci vytvořili a zveřejnili více než 170 básní a písňových textů velebících bojového ducha pracujících hlavních továren, podniků a zemědělských družstev, kteří s velkým nadšením učinili významný krok k oslavě tohoto významného roku jako roku velkého revolučního svátku. Číst dál

Akademie národní obrany provedla zkušební start hypersonické rakety

Pchjongjang 6. ledna čučche 111 (2022) – Akademie národní obrany Korejské lidově demokratické republiky provedla 5. ledna zkušební start hypersonické rakety.

Zahájení testu sledovali příslušní vedoucí pracovníci oddělení obranného průmyslu Ústředního výboru Korejské strany práce a oboru národně obranné vědy.

Ústřední výbor strany vyjádřil velkou spokojenost s výsledky zkušebního odpálení a zaslal srdečné blahopřání příslušné oblasti obranného výzkumu. Číst dál

Shromáždění odhodlání občanů Pchjongjangu

Pchjongjang 6. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Shromáždění odhodlání občanů města Pchjongjangu k důslednému provedení závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 5. ledna na Kim Ir Senově náměstí.

Na tribunu se dostavil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun. Shromáždění se zúčastnily kádry strany a vlády, funkcionáři a novátoři práce z Pchjongjangu, novátoři a funkcionáři institucí, továren, podniků a zemědělských družstev a mládež a studentstvo z Pchjongjangu. Číst dál

Vydány nové plakáty

Pchjongjang 3. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo nové plakáty vyzývající celý lid k realizaci usnesení 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Plakáty odrážejí revoluční vůli a vroucný závazek našeho lidu, který bude v tomto významném roce pokračovat v novátorství a pokroku se stejným duchem a odhodláním, s kterým oslavil první rok pětiletého plánu velkým vítězstvím. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory

 

Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory práce, kteří vykonali mimořádné činy v boji prvního roku provádění závěrů sjezdu strany, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat. Číst dál

Naše země oslavila příchod nového roku čučche 111 (2022)


 
Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un u příležitosti nového roku čučche 111 (2022) navštívil Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon a členové ústředního řídícího orgánu strany. Číst dál

Rozhodně bojujme za rozkvět a rozvoj našeho velikého státu a za blahobyt našeho lidu

Zpráva o 4. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. ledna čučche 111 (2022) – Za velké pozornosti a očekávání celé strany a všeho lidu země se od 27. prosince do 31. prosince čučche 110 (2021) v sekretariátu Ústředního výboru strany uskutečnilo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo shrnout výsledky velkého roku boje a stanovit směrnice nového rozvoje.

Plenární zasedání bylo svoláno v historickém období, kdy celá strana, celý stát a všechen lid srdečně podporuje velkolepou strategickou myšlenku a praktický program 8. sjezdu strany k další etapě boje za všestranný rozvoj, poté co završili první rok pětiletého plánu chvályhodným vítězstvím.

Politbyro Ústředního výboru strany pověřilo řízením pléna váženého soudruha Kim Čong Una.

Číst dál

Roľníci ozdobili rok 2021 bohatou žatvou

Pchjongjang 31. decembra čučche 110 (2021) (KCNA) – Vďaka oddanému úsiliu poľnohospodárskych pracovníkov v celej krajine bol tento rok svedkom viac ako 160, 2 400, 9 900 a 68 000 vysoko výnosných roľníckych družstiev, pracovných tímov, podskupín a roľníkov.

Viac ako 160 družstiev bolo ocenených titulom vysoko výnosné družstvo a položili pevné základy pre zabezpečenie stabilnej poľnohospodárskej výroby. Číst dál

Zahájení nové éry posilování vojenské moci

Uplynulo deset let od jmenování váženého soudruha Kim Čong Una vrchním velitelem ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky 30. prosince čučche 100 (2011).

Pod vedením soudruha Kim Čong Una oslavila KLDR rozkvět rozvoje svých ozbrojených sil.

Způsob, jakým korejský lid získal soběstačnou schopnost národní obrany, byl neprošlapanou cestou plnou nejrůznějších výzev a obtíží a vše musel dělat svým vlastním stylem. Číst dál

Jednalo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 28. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – 27. prosince bylo svoláno 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Přítomen byl generální tajemník KSP vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové a kandidáti ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci oddělení ÚV strany, vedoucí funkcionáři ministerstev, ústředních institucí, řídících orgánů na úrovni provincií, měst a okresů, velkých průmyslových podniků a pracovníci příslušných klíčových odvětví. Číst dál

„Soudce terorismu“ musí sedět na lavici obžalovaných

Pchjongjang 28. prosince čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Spojené státy americké, které při každé příležitosti nastolují „problematiku terorismu“, se tváří jako „soudce terorismu“. Pokud se podíváme na krvavé stopy formování jejich státu a celého procesu dějin zabírání kolonií, jsou to USA, které považují masakry, ničení a drancování za jediný způsob existence, a nejsou ničím jiným než semeništěm a vůdcem terorismu.

Již 6. americký prezident John Quincy Adams tvrdil, že terorismus je účinnou metodou při zacházení s ignorantskými a hrubými indiány a černochy a otevřeně podněcoval k terorismu proti domorodým indiánům. Kvůli nelidským teroristickým činům USA se počet indiánů snížil z 5 milionů v roce 1492 na 250 tisíc na počátku 20. století. Číst dál

Príbeh o ľudovo orientovanej ústave

Druhé zasadnutie Výboru pre prijatie dočasnej ústavy Kórey sa konalo v decembri čučche 36 (1947) za prítomnosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zasadnutie rozdelené do troch podvýborov podrobne preskúmalo návrh ústavy článok po článku.

Na druhý deň, keď sa súdruh Kim Ir Sen dozvedel o názoroch na poradie kapitol návrhu ústavy, rozhliadol sa po členoch podvýborov. Vtedy návrh ústavy pozostával zo 102 článkov v 10 hlavách a v poslednej časti sa nachádzala kapitola o právach a povinnostiach občanov. Číst dál