Skip to content

Gramatika

Správna výslovnosť kórejských slov

Čučche sa síce píše s “ch” ale číta sa čuče.

 

Spisovné skloňovanie slova Kórea

 

Pád Singulár Plurál
Nominatív (čo)        Kórea (čo)        Kórey
Genitív (bez)      Kórey (bez)      Kóreí
Datív (ku)        Kórei (ku)       Kóreám
Akuzatív (vidím)  Kóreu (vidím)  Kórey
Lokál (o)          Kórei (o)          Kóreách
Inštrumentál (s)          Kóreou (s)           Kóreami

Rovnaké skloňovanie platí pre slová Andrea, Lea, idea a orchidea.