Skip to content

Kondolence k úmrtí soudruha Jaroslava Kafky

Praha, 27. dubna čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche děkuje za doručená vyjádření upřímné soustrasti s úmrtím čestného předsedy a bývalého předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jaroslava Kafky (27. 3. 1943 – 25. 4. 2019).

Zveřejňujeme doručené kondolence.

*

Pchjongjang, 26. dubna čučche 108 (2019) – Společnost korejsko-českého přátelství vyjadřuje hlubokou soustrast k úmrtí soudruha Jaroslava Kafky, jednoho ze zakladatelů a vůdců Společnosti česko-korejského sdružení přátelství Pektusan.

S pocitem obdivu a úcty k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi aktivně podporoval spravedlivý boj našeho lidu, který vytrvale postupuje po cestě vítězství, třímaje prapor socialismu a maře zlomyslné manévry imperialistů.

Nedokážeme si představit úspěšné přátelství a solidaritu Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan bez zásluh soudruha Jaroslava Kafky, jednoho ze zakladatelů a bývalého předsedy Vaší společnosti.

Nikdy nezapomeneme na soudruha Jaroslava Kafku a jeho zásluhy, které přispěly k rozvoji přátelských vztahů našich dvou zemí, KLDR a Česka, a podpořily boj našeho lidu za socialistickou výstavbu.

Výbor pro kulturní vztahy se zahraničními zeměmi a Společnost korejsko-českého přátelství znovu vyjadřují upřímnou a hlubokou soustrast všem jeho pozůstalým a přátelům a také všem členům Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Čest jeho památce!

 

Výbor pro kulturní vztahy s cizími zeměmi,

Společnost korejsko-českého přátelství

 

*

Stockholm, 25. dubna čučche 108 (2019) – Vážení čeští přátelé, s hlubokou lítostí se dozvídáme o úmrtí zakladatele, čestného předsedy a bývalého předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan Jaroslava Kafky.

Vyjadřujeme svou soustrast a hluboké sympatie jeho příbuzným a Vaší společnosti.

Nechť jeho dlouholetá angažovanost pro přátelství s hrdinnou Korejskou lidově demokratickou republikou inspiruje nové generace, aby udržely práci pro přátelství a boj za spravedlivou věc korejského lidu!

S pozdravem

Christer Lundgren

předseda, Společnost švédsko-korejského přátelství

 

*

Nikósie, 26. dubna čučche 108 (2019) – Členové Společnosti korejské kultury a přátelství (Kypr) a já osobně zasíláme své upřímné projevy soustrasti s úmrtím soudruha Jaroslava Kafky, čestného předsedy a bývalého předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Jeho působivá činnost pro spravedlnost a solidaritu s lidem KLDR nás všechny inspiruje k tomu, abychom pokračovali v podpoře našich přátel v Koreji.

Prosím, sdělte náš velký zármutek jeho rodině a všem soudruhům, členům Vaší Společnosti.

 

S pozdravem

Adamos Katsantonis

předseda, Společnost korejské kultury a přátelství (Kypr) 

*

Vladivostok, 26. dubna čučche 108 (2019) – Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu. Truchlíme s Vámi. Lidé jako Jaroslav Kafka jsou na světě zřídka, tím důležitější jsou v našich životech.
Spi sladce, náš soudruhu, věc revoluce nezanikla, protože revoluci nelze zabít!

G. P. Kulikov, Dálněvýchodní společnost myšlenek kimirsenismu-kimčongilismu

 

*

Londýn, 26. dubna čučche 108 (2019) – Vážení soudruzi, s lítostí jsem si přečetl zprávu o tom, že Váš čestný předseda zemřel. Jménem Britské společnosti přátelství s Koreou vyjadřuji svou hlubokou soustrast Vám a členům jeho rodiny.

Několikrát jsem četl o aktivitách soudruha Kafky v KCNA (Korejská ústřední tisková agentura, pozn. překl.) a setkal jsem se s korejskými soudruhy, kteří ho znali.
Dílo soudruha Jaroslava Kafky si budeme připomínat navždy!

 

Se soudružským pozdravem

Dr. Dermot Hudson
předseda Britské společnosti přátelství s Koreou
oficiální delegát Společnosti přátelství s Koreou pro Spojené království
Předseda Britského výboru solidarity pro mír a znovusjednocení na Korejském poloostrově
předseda Anglické studijní skupiny myšlenky čučche
prezident Společnosti pro studium politiky songun, Spojené království

 

*

Řím, 26. dubna čučche 108 (2019) – Vážení soudruzi, s hlubokým zármutkem se připojujeme k Vaší soustrasti ke skonu soudruha RSDr. Jaroslava Kafky. Čest životu, který žil, a nesmazatelné vzpomínce, kterou zanechal.

Miriam Pellegrini Ferri,  prezidentka Ateistické dialekticko-materialistické skupiny  (G.A.MA.DI.) a Italského výboru za songunskou nezávislost (CISIS)
Roberto Gessi, ředitel La VOCE, tiskového orgánu G.A.MA.DI.