Skip to content

5. den jednání 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 10. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 9. ledna se konal pátý den 8. sjezdu Korejské strany práce uprostřed velkého vzrušení a svěží důvěry a ducha, který prostupuje celou zemí po přijetí pokynů, které s jistotou povedou naši revoluci, postupující pod vysoko vztyčeným praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu, do další fáze vítězství.

Jakmile na tribunu sjezdu vstoupil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un, všichni účastníci ho bouřlivě radostně pozdravili.

Sjezd pokračoval ve své práci uprostřed rostoucího politického nadšení účastníků, inspirovaných jasnou politikou boje a pokroku.

 

 

Pokračovaly vážné diskuse o prvním bodu pořadu jednání  „Zpráva o činnosti Ústředního výboru Korejské strany práce“.

Projevy přednesli soudruzi Ko In Ho, Čche Sang Gon, Pak Hun, Kang Hjong Bong, Ri Song Hak, Ri Kjong Il, Čong Čchang Ik, So Čchong Hak, Kim Kwang Nam, Jang Jong Gil, Kim Son Jong a Čang Hjok. Jednomyslně vyjádřili plnou podporu zprávě Ústředního výboru strany, která zdůraznila směr pokroku a bojové cíle naší revoluce a je velkým praktickým programem, který spolehlivě zaručuje nový skok vpřed a vítězství v budování socialismu v současné fázi. Zdůraznili jedinečnost a moudrost vedení váženého soudruha Kim Čong Una, který s ušlechtilým smyslem pro povinnost a odpovědností za stranu a revoluci, vlast a lid proslavil posledních 5 let jako příběh obrovských změn a zázraků, které si zaslouží předávání z generace na generaci. Horlivě vyjadřovali velkou hrdost a sebevědomí, že vedou revoluci pod vedením vynikajícího vůdce.

I přes bezpříkladné hromadění zkoušek a obtíží bylo dosaženo pokroku v rozvoji socialistické výstavby, což je zcela neocenitelným výsledkem moudrého vedení Ústředního výboru strany, zdůraznili. Během sledovaného období se v průběhu boje za provádění politiky strany rozdmýchával po celé zemi plamen vědeckého zemědělství a plamen vysoké sklizně a došlo k řadě neocenitelných pokroků v práci různých průmyslových odvětví a jednotek, včetně vědy, školství a zdravotnictví.

Řečníci rovněž vážně analyzovali chyby, které se projevily překážkami v hospodářském rozvoji země a způsobily nepříjemnosti lidu, což bylo způsobeno neúspěchem při studiu jejich oborů a jednotek a nedostatkem ducha bezpodmínečného provádění politiky strany a oddané služby lidu.

 

 

Řečníci, uplatňující sebekritiku ohledně úchylek v zalesňování a regulaci řek, správě půdy a veřejné bezpečnosti činili pokání ze svých chyb před sjezdem strany a vyjádřili vůli tvrději pracovat s novým odhodláním a bojovým duchem.

Účastníci, pozorně naslouchající projevům, znovu zamyšleně vnímali kritizované otázky jako své vlastní nedostatky a poučení svých jednotek a znovu si hluboce uvědomili, že úspěch při plnění úkolů strany zcela závisí na jejich odpovědnosti a roli.

Všichni účastníci se pevněji semkli s pevným odhodláním považovat zkušenosti a poučení z práce během sledovaného období za cenný základ a spolehlivý odrazový můstek pro další pokrok a rozvoj. Proto je nezbytné důsledně provádět nový pětiletý plán.

Sjezd se rozhodl projednat a přijmout usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání poté, co nově zvolený řídící orgán 8. Ústředního výboru strany vytvoří komisi pro přípravu rezolucí a shrne tvůrčí a konstruktivní stanoviska prostřednictvím meziodvětvových poradních schůzí.

 

 

Na sjezdu byla přednesena zpráva o druhém bodu programu „Zpráva Ústřední kontrolní komise Korejské strany práce“.

Zpráva věcně analyzovala a shrnula úspěchy, zkušenosti, nedostatky a poučení z práce strany ve finančním řízení za sledované období, navrhla úkoly a způsoby přísného zavedení systému práce a pořádku v souladu s principem finanční správy a stanov strany a aktivního finančního a věcného zajištění práce a činnosti strany.

Soudruzi Kim Mjong Hun a Ri Čchang Song vystoupili s projevy k druhému bodu pořadu jednání. Sjezd jednomyslně přijal usnesení k druhému bodu pořadu jednání „Další posílení finanční kázně strany a vytvoření nové revoluce ve finančním řízení.“

 

 

Na sjezdu byl projednán třetí bod programu „O změnách stanov Korejské strany práce“.

Soudruh Pak Tche Song přednesl zprávu o potřebě změnit stanovy KSP v souladu se zásadou budování strany orientované na čučche a požadavky vývoje revoluce.

Delegáti uvážlivě studovali obsah návrhů změn stanov strany, které jasně zdůrazňují revoluční povahu, poslání a akční program KSP jako velké strany kimirsenismu-kimčongilismu a provádějí změny a doplnění pravidel činnosti, metod a norem, které musí stranické organizace a členové strany dodržovat.

Sjezd uznal, že návrhy změn stanov strany mají velký praktický význam pro komplexní posílení vedoucí síly a bojeschopnosti strany, generálního štábu revoluce, a pro regulaci a standardizaci budování a činnosti strany. Usnesení o třetím bodu pořadu jednání „O změnách stanov KSP“ bylo jednomyslně přijato.

Sjezd pokračuje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp