Skip to content

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 22. část

1976 – vyčerpání a žádní skuteční přátelé

 

*

16. února 1976, memorandum maďarského ministerstva zahraničí: KLDR míří jadernými zbraněmi na Jižní Koreu a Japonsko

Kim Ir Sen si prohlíží vlastnoručně pořízené snímky dětí v nových školních uniformách, duben 1977. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-hungarian-foreign-ministry-1

 

(…) Oni [Severokorejci] jsou připraveni na válku. Pokud v Koreji dojde k válce, bude vedena spíše jadernými zbraněmi než konvenčními. KLDR je na takovou situaci připravena: země se proměnila v systém opevnění, důležité továrny byly přesunuty do podzemí (nedávno například přemístily ocelárny v Kangsonu), letiště, přístavy a další vojenské objekty byly usazeny v sítích podzemních jeskyní. Pchjongjangské metro je propojeno několika odbočnými tunely, které jsou v současné době uzavřeny, ale v případě nouze tam umí umístit obyvatele Pchjongjangu.

V současné době má KLDR také jaderné hlavice a nosné rakety, které jsou zaměřeny na velká města Jižní Koreje a Japonska, jako je Soul, Tokio a Nagasaki, a také na místní vojenské základny, jako je Okinawa. Když jsem se zeptal, zda Korejská lidová armáda obdržela jaderné hlavice z Číny, odpověděli, že je vyvinuli bez pomoci prostřednictvím experimentů a vyrobili je sami.

[…]

István Garajszki

 

*

 

15. dubna 1976, zpráva velvyslanectví MLR v KLDR pro maďarské ministerstvo zahraničí: KLDR vyhrožuje Sovětskému svazu

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/report-embassy-hungary-north-korea-hungarian-foreign-ministry-21

 

[…] Strana KLDR také vznesla požadavek na výstavbu jaderné elektrárny. Z různých důvodů – především vojenských a výše investice – sovětská strana prohlásila, že tento [požadavek] je nyní nevhodný a navrhla vrátit se k němu až v průběhu příštího [pětiletého] plánu. Korejská strana velmi neochotně přijala toto sovětské rozhodnutí a odmítnutí několika dalších investičních požadavků.

 

Zejména v průběhu jednání o úvěru, ale i v jiných otázkách […] se vedoucí korejské delegace – místopředseda vlády Kong Čin Tche – choval extrémně agresivně, rozhodně hrubě a urážlivě v některých prohlášeních vůči svému sovětskému protějšku, místopředsedovi vlády Archipovovi. Několikrát prohlásil, že pokud Sovětský svaz nebude ochoten „přiměřeně“ zohlednit „frontovou situaci“ KLDR a zcela nevyhoví korejským požadavkům, bude KLDR nucena přerušit své hospodářské vztahy se Sovětským svazem.

 

Teprve po své návštěvě u soudruha Kosygina změnil Kong Čin Tche své chování, a tak bylo možné podepsat dohody. Soudruh Kosygin ho mimo jiné důrazně pokáral a prohlásil, že Sovětský svaz ultimáta nepřijímá.

 

Ferenc Szabó
velvyslanec

 

*

 

29. dubna 1976, MZV PLR: Naléhavá zpráva o současné situaci v KLDR a na Korejském poloostrově – vyčerpání a akutní nedostatek potravin

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/wasilewski-urgent-report-regarding-current-situation-dprk-korean-peninsula

 

Kim Ir Sen s předsedou Komunistické strany Číny a předsedou vlády Čínské lidové republiky Chua Kuo-fengem v Pchjongjangu v květnu 1978. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

 

V souvislosti se zprávami o zvýšeném politickém a vojenském napětí v Koreji jsme se obrátili na sovětské soudruhy, aby zhodnotili situaci v regionu.

 

Sovětské velvyslanectví ve Varšavě předalo II. oddělení následující hodnocení:

 

  1. Vnitřní situace v KLDR

 

Šestiletý plán, ve srovnání s oficiálním komuniké Ústředního statistického úřadu KLDR, ve skutečnosti v řadě odvětví ekonomiky splněn nebyl. Toto hodnocení bylo potvrzeno v usnesení 11. pléna Korejské strany práce. V roce 1975 vzrostla průmyslová výroba o cca 15 %, což je největší úspěch za posledních 5 let. Životní úroveň lidí se ale nezvedla. Usnesení sjezdu o zvýšení reálné mzdy nebylo provedeno. Nedostatek potravin je velmi akutní, zejména masa, másla a cukru. Zároveň se vyzývá, aby se každá rodina zásobila rýží pro případ války.

 

Vedení KSP se snaží vysvětlit a ospravedlnit fyzické a morální vyčerpání společnosti i nízkou životní úroveň v KLDR odkazem na vnější faktory.

 

Mezi nejvyšším vedením se objevila nová postava. Syn Kim Ir Sena, Kim Čong Il, člen politického byra a tajemník ÚV KSP. Řídí celou stranu a je vychován jako Kim Ir Senův nástupce. Za tím, co korejský tisk nazývá „stranickým centrem“, se skrývá Kim Čong Il.

 

  1. Zahraniční politika KLDR

 

V poslední době je velmi aktivní a vícesměrná. Diplomatické vztahy KLDR vzrostly v roce 1975 ze 78 na 90 zemí. V té době Jižní Korea (tzv. Korejská republika) udržovala diplomatické styky s 94 zeměmi. KLDR zvolila sblížení s rozvojovými zeměmi a spolupráci se stranami v těchto zemích, zejména s těmi, které podporují tzv. revoluční názory korejského vedení, a to i s ohledem na znovusjednocení Koreje. Politika KLDR vůči rozvojovým zemím se vyznačuje úzkým pragmatismem. KLDR používá vyčkávací taktiku a nezaujímá žádné stanovisko k mnoha mezinárodním otázkám, jako je situace na Blízkém východě, v Portugalsku atd.

 

  1. Vztahy KLDR se SZ [socialistickými zeměmi]

 

Korejští soudruzi neuznávají systém socialistických zemí a neuznávají princip socialistického internacionalismu, nechtějí spolupracovat se Sovětským svazem na mezinárodní scéně. Požadují však, aby socialistické země aktivně podporovaly politiku KLDR. Oficiálně nepodpořili jediný mezinárodní návrh socialistických zemí. Aktivně rozvíjejí vztahy s Jugoslávií a Rumunskem a rozšiřují mezistranickou spolupráci se Svazem komunistů Jugoslávie a Rumunskou komunistickou stranou. Tato spolupráce je realizována na základě ročních plánů.

 

Značný vliv na zahraniční politiku KLDR má její soupeření s Jižní Koreou. Tato konkurence nutí KLDR rozšiřovat vztahy s kapitalistickými zeměmi, zejména s Japonskem. Podle informací západního tisku si KLDR vzala úvěry na rozšíření svého průmyslu ve výši kolem 430 mil. dolarů celkem a krátkodobý obchodní úvěr v celkové výši 1 miliardy dolarů.

 

V důsledku návštěvy Kim Ir Sena v Pekingu dali Číňané KLDR 400 mil. úvěr v cizí měně. V lednu 1976 byl dokončen ropovod z Číny do KLDR. Počet čínských specialistů v KLDR vzrostl.

 

Vedení KLDR přijalo taktiku slalomu mezi maoisty a společenstvím socialistických zemí a [současně] zdůrazňovalo své přátelství s Čínskou lidovou republikou. Návštěva Kim Ir Sena v ČLR byla v KLDR označena za nejdůležitější událost té doby. Číňané uvítali členství KLDR v Hnutí nezúčastněných.

 

Vedení KLDR se nevydalo cestou antisovětismu, nepřijalo by čínské názory na SSSR. Korejští soudruzi to však veřejně neprezentují.

 

  1. Situace na Korejském poloostrově

 

Obě korejské strany zahájily další konfrontaci. Ozbrojené síly Jižní Koreje mají 700 000 pravidelných vojáků a 2,5 milionu záložníků. Potenciál Severní Koreje: 0,5 mil. pravidelného vojska a 1,5 mil. záložníků. V Jižní Koreji je 42 000 amerických vojáků vybavených taktickými jadernými zbraněmi (nepotvrzeno).

 

Cvičení 7. americké flotily poblíž korejského pobřeží a výměna amerických jednotek v Jižní Koreji by mohly KLDR znepokojit. Korejští soudruzi záměrně poukazují na situaci jako na dramatičtější pro domácí spotřebu a za účelem nastolení korejských problémů v globálním měřítku.

 

  1. Vztahy SSSR-KLDR

 

V poslední době vidíme ochlazení. Mohlo to být důsledkem loňského sovětského odmítnutí přijmout Kim Ir Sena. Politická spolupráce SSSR-KLDR je v zásadě omezena na výměnu názorů na Koreu. KLDR nezaujímá postoj k uvolnění ani odzbrojení. Nereaguje na návrhy socialistických zemí na vytvoření systémů kolektivní bezpečnosti také v Asii.

 

Korejští soudruzi přitom usilují o udržení vztahů se SSSR na určité úrovni. Loňský plán mezistranické výměny KSSS-KSP nebyl realizován.

 

Spolupráce mezi společenskými organizacemi je jednostranná a omezuje se na návštěvy sovětských delegací v KLDR; v poslední době: odbory, sdružení architektů a filmařů. Sovětské delegace jsou korejskými soudruhy velmi vřele přijímány, což by mohlo znamenat, že chápou důležitost spolupráce se spřátelenými socialistickými zeměmi.

 

Sovětský svaz staví v KLDR 23 průmyslových zařízení.

 

Korejští soudruzi rozvíjejí kontakty se stranami v rozvojových zemích, ale nepřekračují určité hranice. Nepřijímají v KLDR žádné odpůrce marxistických stran v obavě z negativní reakce spřátelených stran.

 

Sovětští soudruzi vidí smysl v pokračující spolupráci s korejskými soudruhy a Korejskou stranou práce.

 

/–/ Wasilewski

 

 

*

 

6. května 1976, zpráva velvyslance NDR v KLDR o rozhovoru se sovětským velvyslancem soudruhem Krjulinem: KLDR už nemá žádné skutečné přátele

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/report-gdr-embassy-dprk-note-about-conversation-soviet-ambassador-comrade-kryulin-5-may

 

Kim Ir Sen s předsedou Komunistické strany Číny a předsedou vlády Čínské lidové republiky Chua Kuo-fengem v Pchjongjangu v květnu 1978. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

(…) O Korejcích lze říci, že se Číňanů bojí, protože ti se již jednou pokusili v roce 1956 sesadit Kim Ir Sena.

 

Čínské postoje ke Kim Ir Senovi během kulturní revoluce vyvolaly nedůvěru v čínskou politiku [mezi Korejci]. Korejské soudruhy navíc vyděsila pochybná čínská politika ohledně otázky znovusjednocení Koreje a s tím souvisejícího požadavku na stažení amerických sil z Jižní Koreje. Celkově je KLDR v současnosti ve velmi napjaté politické situaci.

 

Korejci se ve své snaze dosáhnout zisků s takzvaným „třetím světem“, spolehlivým partnerem pro jejich politiku znovusjednocení, vzdálili od nás [Sovětského svazu a spojenců], aniž by se přiblížili čínské straně.

 

Ve skutečnosti, kvůli své vlastní činnosti, KLDR už nemá žádné skutečné přátele. Je těžké a složité takovou situaci prožít. Zbývá jen jediná cesta: My (odkázal na státy socialistického společenství) musíme uzavřít řady a pomoci korejským soudruhům v hledání cesty ven, aby si uvědomili, kdo jsou jejich skuteční a opravdoví přátelé. Musíme se však chopit příležitosti ve spolupráci s nejbližšími přáteli. S tímto dojmem se vrátil ze svého sjezdu [KSSS, v Moskvě].

 

Rovněž všechna mnohostranná a dvoustranná jednání na úrovni ministrů a náměstků ministrů musí být využita k trpělivému a vytrvalému ovlivňování korejských soudruhů.

 

Soudruh Krjulin poznamenal, že mezi nejbližšími bratrskými přáteli mělo pouze Bulharsko příležitost – dvakrát během krátké doby – mít setkání [s Kim Ir Senem] na nejvyšší úrovni. Vyjádřil své velké naděje, že ke konci roku, možná v říjnu, přijede Kim Ir Sen na svou návštěvu do Moskvy. Byl přesvědčen, že samotná taková návštěva pro nás bude velkým krokem vpřed.

 

Soudruh Krjulin potvrdil mé vlastní hodnocení vztahů mezi KLDR a ČLR. Zdůraznil, že následující skutečnosti jsou obzvláště důležité:

 

Číňané vždy podporovali korejskou politiku „soběstačnosti“, která se nyní stále více obrací proti Číňanům samotným. Příkladem jsou pozice KLDR vůči Chile a Angole. Odvolání korejských poradců [ze Zairu] je také třeba vnímat jako krok namířený přímo proti čínským zájmům a politice vojenské podpory KLDR pro Zair, jak se dříve dohodly Čína, Korea a Zair.

 

Rovněž demonstrativní účast vysokých delegací KLDR na sjezdech bratrských stran (Sovětský svaz, Maďarsko, Kuba, Polsko, Bulharsko, Československo, DKP [Západoněmecká komunistická strana], NDR) je proti čínské politice a prohlubuje čínskou izolaci v mezinárodním komunistickém hnutí.

 

Čínským zájmům neodpovídá ani politika KLDR vůči Indii.

 

Podle informací sovětského velvyslanectví v ČLR Číňané v poslední době o KLDR příliš nepublikovali. Korejští soudruzi to berou na vědomí a celkově je to znejisťuje.

 

(…) Sovětští ekonomičtí experti obecně dospěli k závěru, že hospodářské vztahy mezi ČLR a KLDR za poslední dva roky neudělaly žádný významný pokrok. To, co KLDR skutečně potřebuje pro svůj ekonomický rozvoj, Číňané nedokážou dodat. (…) Tuto situaci lze vysvětlit domácí situací v ČLR. Panoval zde ekonomický chaos a žádné jasné koncepce zahraničního obchodu.

 

To dále potvrzuje boj o moc v ČLR v posledních měsících. Nicméně soudruh Krjulin zdůraznil, že podobná situace existuje v KLDR.

 

Kim Ir Sen se staral především o politické otázky a evidentně zanedbával ekonomický rozvoj země. Nedávné provedené změny, jmenovitě odvolání soudruha Kim Ila z funkce předsedy vlády a jeho nahrazení Pak Song Čcholem, by také mohly mnohé věci v hospodářské politice KLDR obrátit k lepšímu. Kim Il byl nemocný muž a za poslední dva roky se už neukázal. Naproti tomu Pak Song Čchol je velmi energický politik, který také hodně rozumí ekonomice.

 

Soudruh Krjulin nazval Pak Song Čchola osobou, která se vždy hlásila k přátelství se Sovětským svazem. Pro budoucí vývoj však bude důležité, jakou roli bude hrát syn Kim Ir Sena a jaký bude jeho vztah k Sovětskému svazu. V tuto chvíli zde nikdo není schopen provést hodnocení. (…)

 

[podepsán]

Everhartz

velvyslanec

 

*

27. května 1976, zpráva velvyslance NDR v KLDR o rozhovoru v Moskvě s vedoucím oddělení Dálného východu soudruhem Kapicou a vedoucím oddělení jihovýchodní Asie soudruhem Sudarikovem: obtížná situace KLDR v důsledku subjektivismu

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/report-gdr-embassy-dprk-note-concerning-conversation-moscow-12-may-1976-head-far-east

 

Socialistická ústava KLDR, české vydání Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR) z roku 1973. Foto Lukáš Vrobel, kldr.info

 

 

(…)

  1. Ekonomická situace v KLDR je skutečně nesmírně obtížná a komplikovaná. Hlavními důvody jsou kult osobnosti [obklopující Kim Ir Sena] a z něj odvozený subjektivismus.

 

2. V korejské zahraniční politice se objevují nové tendence. Jsou patrné ve vztahu k ČLR a ve zjevně značně odlišných postojích obou států k důležitým otázkám zahraniční politiky.

Kvůli nejistým postojům čínských politiků ohledně rozmístění amerických sil v Jižní Koreji se KLDR stala vůči Číně velmi skeptickou a nedůvěřivou.

 

Sovětští soudruzi zdůraznili, že to muselo tvrdě zasáhnout korejské soudruhy, když slyšeli prohlášení amerických senátorů ohledně jejich jednání s čínskými politiky o této otázce. (…)

 

S ohledem na vztahy se státy třetího světa se KLDR také potýká s narůstajícími problémy. (…)

[podepsán]

Everhartz

 

*

Pokračování v další části.

*

Vybral, české znění připravil a komentář doplnil Lukáš Vrobel,

předseda České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche