Skip to content

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (2)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

2. část

 

2. Za radikální pokrok v budování socialismu

 

Ve druhé části zprávy vážený soudruh Kim Čong Un analyzoval a shrnul zejména nedostatky a poučení v budování hospodářství, kultury a obrany, řízení vlády a společnosti a v práci organizací pracujícího lidu a navrhl důležité úkoly pro další nový pokrok a rozvoj.

Zpráva ostře kritizovala, že cíle pro růst národního hospodářství nebyly ani zdaleka splněny a proto nebylo možné znatelně zlepšit životní úroveň obyvatel, a to kvůli neúspěchu revolučního zlepšení hospodářské práce za vleklé těžké vnější a vnitřní situace a tváří v tvář neočekávaným výzvám. Rovněž se zabývala stagnací v různých odvětvích a jejími příčinami.

Při analýze subjektivních a objektivních faktorů, které ovlivňovaly dosažení cílů pětileté strategie hospodářského rozvoje státu, byly jako jeden z objektivních faktorů zmíněny především důsledky extrémních barbarských sankcí a blokády USA a dalších nepřátelských sil. Kromě toho vážné přírodní katastrofy, které každý rok zasáhly zemi, a světová zdravotní krize, která vypukla v loňském roce a prodlužuje se, byly vážnými překážkami hospodářské práce.

Zpráva zmiňuje obecné ponaučení, že hospodářství země nelze nikdy pozvednout, aniž by došlo k prolomení nesprávného ideologického hlediska, nezodpovědného pracovního přístupu, nekompetentnosti a zastaralého pracovního způsobu, který dosud převládal.

Hlavním úkolem nového pětiletého plánu je považovat metalurgii a chemický průmysl za klíčový článek, zaměřit na ně investice s cílem zajistit rytmus výroby ve všech odvětvích národního hospodářství, posílit materiálně-technickou základnu zemědělství a poskytnout lehkému průmyslu suroviny a materiály ke zvýšení výroby spotřební zboží.

Zpráva předložila k diskusi nový pětiletý plán, jehož cílem je pokračující růst hospodářství a výrazné zlepšení životní úrovně lidu na základě současného stavu a potenciálu ekonomiky státu.

Spoléhání na vlastní síly a soběstačnost zůstávají jádrem a tématem nového pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu. Naše soběstačné a plánované národní hospodářství slouží lidu.

Ve svém projevu vážený soudruh Kim Čong Un oznámil pevné odhodlání naší strany během nového pětiletého plánu učinit průlom při řešení otázek potravin, oděvů a bydlení obyvatel a dosáhnout skutečných změn a inovací, aby je lid skutečně pocítil.

Dokud na světě zůstane imperialismus a bude pokračovat nebezpečí agresivní války nepřátelských sil proti našemu státu, historické poslání našich revolučních ozbrojených sil se nikdy nezmění a obranyschopnost našeho státu musí být neustále posilována na cestě nového rozvoje.

Zpráva nastiňuje důležité úkoly lidové armády: považovat transformaci celé armády na základě kimirsenismu-kimčongilismu za hlavní úkol při budování ozbrojených sil, stát se revoluční armádou strany vyzbrojenou myšlenkami Korejské strany práce, moderní armádou vyzbrojenou nejnovějšími typy zbraní, spolehlivým obráncem našeho státu a lidu.

Zpráva zmiňuje základní plán a důležité strategické cíle pro rychlé posílení a rozvoj obranného průmyslu.

Je nutné ještě více zvýšit úroveň jaderné technologie a současně dosáhnout dalšího zmenšování a odlehčování jaderných zbraní pro další taktické využití. To umožní vyvinout taktické jaderné zbraně pro jejich použití v moderní válce jako různé prostředky pro účely bojových misí a cílů útoku a nepřetržitě provádět výrobu mimořádně velkých jaderných hlavic. To vše povede k aktivnímu a důslednému omezování, udržení kontroly a zvládání všech forem vojenských hrozeb na Korejském poloostrově, které jsou nevyhnutelně doprovázeny jadernými hrozbami.

Zpráva rovněž stanovila cíl dosáhnout pokročilé schopnosti preventivního a odvetného jaderného úderu dalším zvýšením míry přesnosti dostatečně dobré na to, aby bylo možné přesně zasáhnout a zničit jakékoli strategické cíle v dosahu 15 tisíc kilometrů.

Na pořadu dne jsou také tyto úkoly: vyvinout a v blízké budoucnosti zavést hypersonickou klouzavou hlavici, podle plánu urychlit proces vývoje ponorek a pozemních mezikontinentálních balistických střel s motorem na tuhá paliva, vlastnit jadernou ponorku a strategické jaderné zbraně pro podvodní odpálení, které jsou důležité pro zvýšení schopnosti jaderných útoků na velké vzdálenosti.

Zpráva rovněž zmiňuje potřebu v blízké budoucnosti mít schopnost shromažďovat zpravodajské údaje pomocí vojenské průzkumné družice, dynamicky provádět nejdůležitější výzkumné práce na vývoji průzkumných dronů a dalších průzkumných prostředků schopných provádět přesný průzkum do hloubky 500 km za frontovou linií.

Zpráva nastiňuje hlavní úkol, kterému nyní čelí vědci v oblasti obrany: maximálně rozvíjet vědu a techniku v této oblasti, zkoumat a vyvíjet více nových typů zbraní a vojenského vybavení s cílem dosáhnout rychlého rozvoje transformace zastarale vybavené lidové armády v supermoderní elitní armádu.

Zajištění inteligentního, přesného, ​​automatizovaného, vysoce výkonného a lehkého vojenského vybavení by mělo být stanoveno jako prioritní cíl muničního průmyslu a za tímto účelem by měl být zaměřen výzkum a vývoj.

Zpráva zmiňuje zásadní úkol zlepšit přípravu na všelidovou válku odporu, což je důležitá otázka, kterou nelze v žádném případě opomenout při všestranném upevňování obranyschopnosti státu.

Důležité úkoly pro posílení obranyschopnosti státu, které zpráva předkládá, jsou vyjádřením železné vůle a odhodlání neustále posilovat vojenské kapacity země, dokud nebude jednou provždy odstraněn začarovaný kruh na pokraji války a uvolnění, napětí a dialogu, a dokud nezmizí taková slova jako vyhrožování a vydírání nepřátelskými silami, s přihlédnutím k situaci, v níž se mezinárodní rovnováha sil rozpadá kvůli bezohlednému hromadění zbraní USA a dalšími nepřátelskými silami.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ve zprávě stanovil úkoly pro sebevědomé otevření cesty k dosažení rozkvětu díky soběstačnosti podporou rozvoje vědy a techniky.

Dalekosáhlým cílem a ideálem naší strany je vést v novém století náš lid k civilizaci našeho vlastního stylu otevřením nové éry rozkvětu socialistické kultury.

Zpráva se zabývala podrobnými plány pro poskytování lepších zdravotních výhod lidu rozvojem naší socialistické zdravotní péče v nejvýhodnější a nejpokročilejší veřejné zdravotnictví.

Všechen lid by měl vytvořit a rozvinout ušlechtilý a civilizovaný nový život našeho vlastního stylu a vést silnou masovou kampaň proti praktikám, které jsou v rozporu se socialistickým životním stylem, s hlubokým vědomím víry v socialismus a lásky a důvěry ve svou vlastní věc.

Zpráva zdůraznila otázky posílení lidové povahy státu a zavedení jednotného, ​​vědeckého a strategického řízení v souladu se základními rysy socialistického systému našeho stylu – důsledné nastolení revoluční atmosféry dodržování zásad právního státu v celé společnosti v souladu s požadavky budování socialistického právního státu, plnění posvátného poslání a povinnosti ochrany systému, politiky a lidu orgány spravedlnosti, státních zástupců, veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti jako spolehlivého obhájce socialistického systému.

Zpráva vyzdvihla, že společenské organizace pracujících by v souladu se svými povinnostmi jako ideologické a vzdělávací organizace měly důkladně vyzbrojit všechny své členy revolučními myšlenkami strany a zejména připravit svaz mládeže jako spolehlivého nástupce a rezervu strany.

Zpráva, která osvětlila skutečnou cestu epochálního pokroku socialistické výstavby, je bojovým praporem, který v současné situaci umožňuje využít všechny výhody a sílu socialismu našeho stylu ve všech státních záležitostech, včetně ekonomiky, obrany, vědy a techniky a kultury a mocně inspiruje nová vítězství.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp