Skip to content

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (3)

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

3. část

 

3. Za nezávislé znovusjednocení vlasti a rozvoj vnějších vztahů

 

Vážený soudruh Kim Čong Un ve třetí části své zprávy poukázal na důležité otázky pro nezávislé znovusjednocení vlasti a rozvoj zahraničních vztahů.

Zpráva zvážila otázku jihu země v souladu se současnou situací a změněnými požadavky doby a objasnila principiální postoj naší strany k mezikorejským vztahům.

Jak je uvedeno ve zprávě, náš národ stojí v současné době na důležité křižovatce, zda prolomit mrtvý bod mezikorejských vztahů a postupovat po cestě míru a znovusjednocení nebo stále trpět bolestí rozdělení v bludném kruhu konfrontace a nebezpečí války.

Bez nadsázky lze říci, že současný stav mezikorejských vztahů se posunul zpět do období před zveřejněním Pchanmundžomské deklarace a naděje na znovusjednocení země se oddálila. V jižní Koreji pokračují nepřátelské vojenské akce a intriky proti naší republice, což zhoršuje situaci na Korejském poloostrově a vytváří nejasné vyhlídky na zlepšení mezikorejských vztahů.

Zpráva dochází k závěru, že současné zmrazené vztahy mezi severem a jihem nelze vyřešit pouze úsilím jedné strany, ani se nemohou zlepšit samy. Zdůrazňuje, že pokud upřímně toužíme po míru a znovusjednocení země, staráme se o osud národa a budoucnost potomků, pak již není možné na tuto vážnou situaci pohlížet se založenýma rukama, ale je třeba přijmout aktivní opatření k nápravě a zlepšení současných mezikorejských vztahů, které čelí katastrofě.

V současné době jihokorejské orgány, které navrhují nepodstatné otázky, včetně protiepidemické spolupráce, humanitární spolupráce a individuálního cestovního ruchu, předstírají zájem o zlepšení mezikorejských vztahů. Staví se proti provádění mezikorejské dohody o zajištění míru a vojenské stability na Korejském poloostrově bez ohledu na naše opakovaná varování, že by měly přestat zavádět nejnovější vojenské vybavení a provádět společná vojenská cvičení s USA.

Ještě horší je, že stále zběsileji modernizují své ozbrojené síly, ačkoli náš vývoj různých konvenčních zbraní, který je zcela naším nezávislým právem, označují za „provokaci“.

Pokud jihokorejské orgány chtějí hledat chyby v našem vývoji, pak musí nejprve objasnit přímá prohlášení svého vládce, například že je nutné urychlit proces získávání a vývoje nejnovějšího vojenského vybavení, vyvíjet přesnější a výkonnější rakety dlouhého doletu než jejich stávající balistické a řízené střely a vyvinout balistické střely s nejtěžšími hlavicemi na světě. Měly by také přesvědčivě vyjasnit účel a skutečné záměry nepřetržitého dovozu nejnovějších typů útočných zbraní.

Zpráva vážně varovala, že pokud jihokorejské úřady budou nadále označovat naše akce za „provokaci“ s dvojím metrem a zaujatým přístupem, nezbývá nám nic jiného, ​​než s nimi zacházet jinak.

V závislosti na přístupu jihokorejských orgánů se mezikorejské vztahy mohou brzy vrátit k novému výchozímu bodu míru a prosperity v souladu s touhou všech krajanů, jako tomu bylo na jaře před třemi lety, analyzuje zpráva.

Vážený soudruh Kim Čong Un ve své zprávě vyzdvihl obecné směřování a politické stanovisko naší strany pro komplexní rozvoj zahraničních vztahů.

Hlavními výsledky a závěry zahraničněpolitické činnosti naší strany, získanými během sledovaného období, je důsledná obrana strategie, která na sílu reaguje silou, proti bezdůvodně běsnícím nepřátelským silám a mocnostem uchylujícím se k násilí.

Po potvrzení tohoto postoje zpráva stanovila jako obecný směr naší zahraničněpolitické činnosti v současné době komplexně rozvíjet zahraniční vztahy tak, aby odpovídaly strategickému postavení našeho státu, a tak poskytovat spolehlivé politické a diplomatické záruky socialistické výstavbě. Na základě toho zpráva zdůraznila základní úkoly, které je třeba v oblasti zahraniční politiky dodržovat.

Za hlavní poslání diplomacie republiky musíme považovat ochranu důstojnosti naší strany, zvyšování věhlasu státu a ochranu státních zájmů a pevné dodržování zásad nezávislosti v zahraniční politice.

Je nutné zmařit intriky nepřátelských sil, které se snaží narušit naši suverenitu, a rozhodně vést diplomatickou bitvu na obranu práva na normální vývoj našeho státu.

Je nezbytné zaměřit zahraniční politickou činnost na potlačení a přemožení USA, které jsou hlavním nepřítelem a hlavní překážkou rozvoje naší revoluce.

Zpráva konstatuje, že kdokoli se v USA dostane k moci, nezmění samotnou podstatu USA a skutečné záměry jejich politiky vůči KLDR. Bylo zdůrazněno, že v oblasti zahraničních věcí musíme takticky zavést strategii vůči USA a neustále rozšiřovat solidaritu se silami antiimperialistické nezávislosti.

Rovněž bylo poukázáno na nutnost zmařit reakční útoky nepřátel a demonstrovat obraz státu posílením role v propagandistickém sektoru v zahraničí.

Ve zprávě je zmíněno, že v oblasti zahraniční politiky je třeba dále prohlubovat vztahy se socialistickými zeměmi, posilovat soudržnost a spolupráci s revolučními a pokrokovými stranami usilujícími o nezávislost a v celosvětovém měřítku je nutné směle zahájit společný antiimperialistický boj za účelem vytvoření příznivějšího vnějšího prostředí pro náš stát.

Zpráva vyjadřuje pevnou vůli naší strany spolehlivě chránit mír a stabilitu na Korejském poloostrově a na celém světě.

Na této planetě kromě nás neexistuje žádná jiná země, která by byla neustále vystavena vojenským hrozbám, a proto náš lid tak silně touží po míru. To, že jsme nashromáždili nejsilnější válečné odstrašující prostředky a neustále je rozvíjíme, je zaměřeno na obranu a otevření éry skutečného míru navěky bez války.

Vzhledem k tomu, že obranná kapacita našeho státu se zvýšila do takové míry, že je schopna preventivně potlačit hrozbu nepřátelských sil mimo území naší země, povede další zhoršení situace na Korejském poloostrově k nestabilitě bezpečnosti sil ohrožujících naši republiku.

Zpráva konstatuje, že klíčem k navázání nových vztahů mezi KLDR a USA je zrušení nepřátelské politiky USA vůči KLDR, a slavnostně oznamuje postoj naší strany, která bude i nadále zacházet s USA na principu „síla proti síle“ a  „dobrá vůle za dobrou vůli“.

Zpráva také znovu potvrdila, že naše republika jako odpovědná země s jadernými zbraněmi nepoužije jaderné zbraně, pokud se agresivní nepřátelské síly nepokusí použít své jaderné zbraně proti nám.

Zpráva Ústředního výboru strany zdůrazňuje zahraničněpolitický postoj naší strany, zaměřený na posílení přátelství a solidarity se všemi zeměmi světa, které respektují naši suverenitu a na uskutečnění skutečné mezinárodní spravedlnosti. Tak je připraven taktický a strategický kompas pro další zvýšení vnější autority republiky a jejího mezinárodního vlivu v novém období.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp