Skip to content

6. den 8. sjezdu KSP – soudruh KIM ČONG UN zvolen generálním tajemníkem strany

Velká politická událost, která se mimořádně zapíše do dějin posilování a rozvoje velké Korejské strany práce a slavné revoluce čučche

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V atmosféře vysokého politického uvědomění a nadšení delegátů se 10. ledna uskutečnilo zasedání šestého dne 8. sjezdu Korejské strany práce.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, symbol všech vítězství a slávy našeho lidu, se dostavil na místo konání sjezdu společně se členy pracovního předsednictva.

Na sjezdu byl projednán čtvrtý bod programu „Volby ústředního řídícího orgánu Korejské strany práce“.

 

 

Dle stanov KSP dokončil funkční období 7. Ústřední výbor strany a na sjezdu se konaly volby do řídícího orgánu 8. Ústředního výboru strany.

Delegát Čo Jong Won na základě pověření pracovního předsednictva sjezdu přečetl seznam kandidátů na členy 8. Ústředního výboru strany. Po navržení váženého soudruha Kim Čong Una za kandidáta na členství v Ústředním výboru strany delegáti vášnivě skandovali „Hurá!“ společně s bouřlivým potleskem.

Všichni navrhovaní kandidáti byli nominováni jednomyslným souhlasem delegátů na členství v Ústředním výboru strany. Poté se konaly volby nominovaných kandidátů na členy Ústředního výboru strany.

Když předsedající na základě jednomyslné vůle a touhy celé strany a všech delegátů s úctou navrhl zvolit váženého soudruha Kim Čong Una za člena Ústředního výboru strany, všichni delegáti hromovým „Hurá!“ a potleskem vyjádřili svou plnou podporu a souhlas.

 

 

Zvednutím mandátu delegáti schválili výběr 138 členů Ústředního výboru strany a hlasitě tleskali jednomyslnému zvolení všech kandidátů na členství.

Na sjezdu byli zvoleni kandidáti (náhradníci) Ústředního výboru strany. Delegáti schválili počet kandidátů na členství a zkontrolovali pověření 111 nominovaných kandidátů členství. Všichni doporučení kandidáti byli zvoleni jednomyslným souhlasem delegátů.

Poté se na sjezdu diskutovalo o nejdůležitější a nejzodpovědnější otázce, která má rozhodující význam pro posílení a rozvoj slavné Korejské strany práce a završení revoluční věci čučche.

Delegát Ri Il Hwan předložil návrh na volbu generálního tajemníka Korejské strany práce. Všichni delegáti jednomyslně uznali nepochybnou historickou pravdou, že pouze vážený soudruh Kim Čong Un povede naši stranu a lid po jediné cestě vítězství a slávy v období pokračování a rozvoje revoluce, kdy musí být učiněn velký krok k novému vítězství v budování socialismu.

 

 

8. sjezd KSP v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů a ostatních členů strany, lidu celé země a sloužícího mužstva lidové armády rozvíjet a posilovat kimirsensko-kimčongilskou stranu a dosáhnout nového vítězného pokroku v revoluční věci čučche jednomyslně přijal rozhodnutí o zvolení soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce.

V tu chvíli všichni účastníci, naplněni vzrušením a radostí z opětovného zvolení váženého soudruha Kim Čong Una, který se skvělou ideologickou a teoretickou moudrostí, výjimečným uměním vedení a ušlechtilou morálkou otevírá éru bezpříkladných grandiózních změn a zázraků, do čela Korejské strany práce, propukli v bouřlivý jásot „Hurá“ a vyjádřili mu nejvyšší slávu a nejvřelejší gratulace.

Po dlouhou dobu ve sjezdovém sále pokračovalo horlivé nepřetržité jásání delegátů s bezmeznou horoucí oddaností.

Po zvolení řídícího orgánu Ústředního výboru strany se konalo 1. plénum 8. Ústředního výboru KSP. Z pověření váženého soudruha Kim Čong Una delegát Kim Če Rjong informoval sjezd o obsahu usnesení 1. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Sjezd strany zvolil komisi ze členů ústředního řídícího orgánu k vypracování návrhu usnesení sjezdu strany. Komise pro vypracování návrhu usnesení sjezdu strany povede oborová jednání delegátů, kde budou zpracovávat a projednávat otázky důsledného plnění úkolů předložených ve zprávě sjezdu strany, vypracují návrh usnesení a předloží jej sjezdu.

Sjezd pokračuje.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp