Skip to content

Zemřel soudruh Pavel Franěk

V úterý 20. září 2022 ve věku 76 let tragicky zahynul soudruh Ing. Pavel Franěk, MBA, DiS, člen České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche a dlouholetý člen Komunistické strany Čech a Moravy, dříve Komunistické strany Československa (od roku 1966).

Soudruh Pavel Franěk, narozený 27. března 1946, byl zaměstnán v odvětví zahraničního obchodu a cestovního ruchu, ve kterém také podnikal. Od prosince 2021 byl rovněž předsedou dozorčí rady nakladatelství FUTURA. Byl rozhodným zastáncem myšlenek socialismu a velkým příznivcem Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

10. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 26. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 25. září se v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 10. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP, členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany.

Z pověření váženého soudruha Kim Čong Una předsedal schůzi člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV strany pro organizační záležitosti soudruh Čo Jong Won. Číst dál

Nové plakáty

Pchjongjang 13. září čučche 111 (2022) (KCNA) – Byly vytvořeny nové plakáty vyzývající všechny funkcionáře, členy strany a pracující lid k plnění programových úkolů, které ve svém historickém politickém projevu stanovil vážený soudruh Kim Čong Un.

Plakát „Ukažme jasněji ideologickou a politickou moc našeho státu!“ odráží snahu všeho lidu o další posílení jednomyslné jednoty, nepřekonatelné síly socialismu našeho typu a nejlepší zbraně našeho státu. Číst dál

Fotografie soudruha KIM ČONG UNA se zasloužilými pracovníky protiepidemického sektoru účastnícími se oslav 74 let KLDR

 

Pchjongjang 10. září čučche 111 (2022) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un byl 9. září vyfotografován se zasloužilými pracovníky protiepidemického sektoru, kteří se zúčastnili oslav na počest 74. výročí založení republiky.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil srdečné blahopřání a povzbuzení rudým protiepidemickým bojovníkům strany na protiepidemické zdravotní frontě, kteří přispěli ke stabilizaci protiepidemické situace poté, co úspěšně zvládli nejhorší krizi veřejného zdraví s horoucí věrností straně, neochvějnou duševní silou a vřelou starostí o lid. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s novátory práce účastnícími se oslav 74. výročí založení KLDR


 
Pchjongjang, 9. září čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 8. září setkal s novátory práce a oceněnými pracujícími, kteří se zúčastnili oslav na počest 74. založení republiky, blahopřál jim a povzbudil je.

Účastníci byli ohromeni vzrušením a potěšením z toho, že mají největší čest v lidském životě být vyfotografováni se soudruhem generálním tajemníkem na kopci Mansude, kde stojí bronzové sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, zakladatelů a budovatelů našeho důstojného státu. Číst dál

Velkolepé oslavy 74 let KLDR

 

Pchjongjang 9. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 8. září večer se v Pchjongjangu na úpatí historického vrchu Mansude, kde majestátně stojí bronzové sochy velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, průkopníků a vůdců budování socialistického státu, konaly slavnostní akce na počest 74. výročí založení republiky.

Slavnostních akcí se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

2. den 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang 9. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 8. září se v Paláci shromáždění Mansude konal druhý den jednání 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového národního shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se zúčastnil zasedání, aby objasnil politické směřování vlády republiky.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl historický politický projev. Číst dál

1. den 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 8. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 7. září se v Paláci shromáždění Mansude konal první den jednání 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového národního shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Číst dál

Shromáždění ke shrnutí výsledků prevence přírodních katastrof

 

Shromáždění předsedal vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 6. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 4. a 5. září se v Pchjongjangu uskutečnilo státní shromáždění k hodnocení prevence katastrof, jehož cílem bylo zhodnotit celkovou situaci v zemi v oblasti prevence katastrof a přijmout rozhodná opatření k vybudování schopnosti reagovat na krize.

Shromáždění předsedal generální tajemník Korejské strany práce, předseda pro státních záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Vernisáž celostátní výstavy obrazů k 74. výročí založení KLDR

Pchjongjang 3. září čučche 111 (2022) (KCNA) – U příležitosti 74. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky byla zahájena celostátní výstava umění v odvětví malby.

Ve výstavní síni jsou uctivě vystavena umělecká díla zobrazující velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Vystavena jsou umělecká díla, včetně korejských národních maleb, olejů a rytin, která živě zobrazují, že díky váženému soudruhu Kim Čong Unovi se v naší zemi otevřela nová éra samostatného života a rozkvětu a naše vlast ukazuje celému světu důstojnost a sílu mocného státu.
Číst dál

6. konference velitelů Dělnicko-rolnických rudých gard

Pchjongjang 31. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – 29. a 30. srpna se v „Domě kultury 25. dubna“ konala 6. konference velitelů Dělnicko-rolnických rudých gard.

Jednání se zúčastnili člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun; člen prezídia politbyra ÚV KSP, tajemník ÚV strany pro organizační záležitosti soudruh Čo Jong Won; člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV KSP soudruh Pak Čong Čchon; vedoucí oddělení ÚV KSP soudruh Čo Čchun Rjong a ministr veřejné bezpečnosti soudruh Pak Su Il. Číst dál

Nové domy v oblasti Kumhak

Pchjongjang 26. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Obyvatelé oblasti Kumhak v okrese Čchongdan provincie Jižní Hwanghe se přestěhovali do nových domovů.

Přízemní a několikapatrové obytné budovy s více než 200 byty pro obyvatele obce Kumhak-ri se skládají z několika pokojů, kuchyní a koupelen. Plně tak vytvářejí veškeré podmínky pro pohodlí obyvatel. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s vojenskými zdravotníky a přednesl významný blahopřejný projev


 
Pchjongjang 19. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 18. srpna setkal se zdravotníky vojenské zdravotnické služby Korejské lidové armády, kteří se zúčastnili maximální nouzové protiepidemické kampaně, plnili posvátný úkol ochrany hlavního města a lidu a vykonali nesmrtelné činy, blahopřál jim a povzbudil je. Číst dál

Nové propagandistické plakáty

Pchjongjang 16. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily nové plakáty, které silně povzbuzují všechen lid k boji za ještě větší zázraky a dosažení úspěchů ve všech sférách budování socialismu ve stejném duchu, s jakým bylo dosaženo velkého vítězství v protiepidemické válce pod vedením strany.

Plakát „Velké vítězství v protiepidemické kampani!“ odráží hrdost a důstojnost našeho lidu a vojáků lidové armády, kteří s neochvějným bojovým duchem a impulsem dosáhli nebývale velkého vítězství v protiepidemické válce, vnímajíce protiepidemickou politiku a vedení strany a státu jako absolutní pravdu. Číst dál

Nastolení běžného protiepidemického systému

Pchjongjang 13. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – V souvislosti s tím, že u nás vzniklá krize veřejného zdraví zapříčiněná zhoubným infekčním onemocněním byla zažehnána a celá země se v co nejkratší době změnila v čistou oblast bez zhoubného viru, jsou uskutečňována protiepidemická opatření strany a státu k převedení maximálního nouzového protiepidemického systému na intenzivní a posílený běžný protiepidemický systém.

Za situace, kdy byl zrušen nejvyšší nouzový protiepidemický systém, přijímá Státní mimořádné protiepidemické velitelství opatření ke zrušení účinnosti jím vydaných nařízení a mimořádných pokynů a k normalizaci práce, výrobní činnosti a života lidu. Číst dál

100 let od narození soudruha Miloše Jakeše

Dnes si připomínáme 100 let od narození velkého přítele Korejské lidově demokratické republiky soudruha RSDr. Miloše Jakeše. V květnu 1988 generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Miloš Jakeš navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku, kde jednal s generálním tajemníkem Korejské strany práce a prezidentem KLDR soudruhem Kim Ir Senem.

I po obnově kapitalismu v bývalé Československé socialistické republice zůstal soudruh Miloš Jakeš aktivním a rozhodným zastáncem socialismu a až do svého pozdního věku se účastnil akcí velvyslanectví KLDR a česko(slovensko)-korejského přátelství. Číst dál

Znamenité vítězství našeho skvělého lidu – shromáždění ke shrnutí výsledků protiepidemické práce


 

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl důležitý projev o shrnutí výsledků mimořádné protiepidemické práce

 
Pchjongjang 11. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – 10. srpna se v hlavním městě Pchjongjangu konalo celostátní shromáždění ke shrnutí výsledků mimořádné protiepidemické práce, které svolal Ústřední výbor Korejské strany práce a Vláda Korejské lidově demokratické republiky.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál