Skip to content

Justice

1. den 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 8. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 7. září se v Paláci shromáždění Mansude konal první den jednání 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového národního shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Číst dál

Konalo se 21. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang 8. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – 7. srpna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 21. plénum prezídia (stálého výboru) 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR soudruh Čche Rjong He. Číst dál

Konalo se rozšířené zasedání sekretariátu ÚV KSP


 
Pchjongjang 28. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 27. června se v sídle Ústředního výboru strany konalo rozšířené zasedání sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové sekretariátu ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni vedoucí příslušných oddělení ÚV KSP, první zástupce vedoucího a zástupci vedoucího organizačního a instruktorského oddělení. Číst dál

20. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 1. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 31. května se v Paláci shromáždění Mansude konalo 20. plénum 14. prezídia (stálého výboru) Nejvyššího lidového shromáždění KLDR.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Zúčastnili se členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Kang Jun Sok a Pak Jong Il a generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Číst dál

Amnestie pro zločince proti vlasti a lidu

Pchjongjang 20. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – U příležitosti 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 80. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila prezídium (stálý výbor) Nejvyššího lidového shromáždění rozhodlo o udělení amnestie odsouzeným za zločiny proti vlasti a lidu.

Amnestie pro vězně bude uplatněna od 30. ledna čučche 111 (2022). Číst dál

Príbeh o ľudovo orientovanej ústave

Druhé zasadnutie Výboru pre prijatie dočasnej ústavy Kórey sa konalo v decembri čučche 36 (1947) za prítomnosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zasadnutie rozdelené do troch podvýborov podrobne preskúmalo návrh ústavy článok po článku.

Na druhý deň, keď sa súdruh Kim Ir Sen dozvedel o názoroch na poradie kapitol návrhu ústavy, rozhliadol sa po členoch podvýborov. Vtedy návrh ústavy pozostával zo 102 článkov v 10 hlavách a v poslednej časti sa nachádzala kapitola o právach a povinnostiach občanov. Číst dál

Zavedený titul vzorového okresu (mesta, obvodu) v dodržiavaní zákona

Pchjongjang 23. októbra čučche 110 (2021) (KCNA) – V KĽDR bol zavedený titul vzorového okresu respektíve mesta a obvodu dodržiavajúceho zákony.

Titulom budú ocenené okresy, mestá a obvody, ktoré prispievajú k dôslednému vytváraniu revolučnej atmosféry dodržiavania zákonov a k ďalšiemu posilňovaniu a rozvoju nášho štátneho sociálneho systému premenou socialistického práva na prácu samotných más v súlade s požiadavkami veľkej éry Kim Čong Una. Číst dál

Konalo se 16. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang 26. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – 24. srpna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 16. plénum prezídia (stálého výboru) 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He. Zúčastnili se členové prezídia NLS, mezi nimi místopředseda prezídia NLS soudruh Pak Jong Il a jeho generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS, sekretariátu vlády, ministerstev, ústředních úřadů a ústřední mimořádné protiepidemické oblasti. Číst dál

15. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 2. července čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. července se ve Paláci shromáždění Mansude konalo 15. plénum prezídia (stálého výboru) 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plenárnímu zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He. Přítomen byl místopředseda prezídia NLS soudruh Pak Jong Il, generální tajemník NLS soudruh Ko Kil Son a členové prezídia. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS, Úřadu vlády, ministerstev, ústředních institucí, orgánů justice a prokuratury a veřejné bezpečnosti. Číst dál

V KĽDR nie je nikto nezamestnaný

Reportér Jang Rjon Hi viedol nedávno rozhovor so súdruhom Kim Čong Namom, riaditeľom oddelenia ministerstva práce.

 

Jang: Všetci pracujúci ľudia v našej krajine vedú stabilný pracovný život bez obáv o svoje zamestnanie. Zásluhu na tom musí mať podľa môjho názoru pracovná politika štátu.

Kim: Máte pravdu. Pre každú krajinu je poskytovanie zamestnania pre jej obyvateľov veľmi dôležitou otázkou pri uspokojovaní ich každodenných potrieb a vytváraní stabilných životných podmienok.

Po oslobodení krajiny (v auguste 1945) vláda KĽDR uplatnením svojej štátnej moci a prevzatím výrobných prostriedkov poskytla pracovné miesta všetkým ľuďom, ktorí boli schopní pracovať, a vytvorila pre nich veľa pracovných pozícií v súlade s plánom národného hospodárskeho rozvoja, čím zabezpečila, aby všetci pracovali podľa svojich želaní a schopností. Vláda vydala v apríli 1978 zákon o socialistickej práci s príslušnými právnymi predpismi.

Zákon stanovil, že nezamestnanosť v krajine je natrvalo eliminovaná, že všetci ľudia si môžu zvoliť povolanie podľa svojich želaní a schopností a štát im bude poskytovať stabilnú prácu a pracovné podmienky.
Číst dál

Nekalost neunikne přísnému soudu spravedlnosti

Pchjongjang 19. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 19. března vydalo Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky následující prohlášení:

17. března se malajský orgán dopustil neodpustitelného zločinu, když násilně vydal našeho nevinného občana do USA při obvinění z „trestného činu“.

Tento incident, šokující pro celý svět, je přímým důsledkem intrik a spiknutí proti naší republice, vyvolaných nejohavnějšími nepřátelskými intrikami Spojených států, jejichž cílem je izolovat a zardousit naši republiku, a proamerickým patolízalstvím malajského orgánu. Číst dál

4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky. Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění a jako pozorovatelé pracovníci Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních útvarů, předsedové městských a okresních výborů Korejské strany práce, předsedové lidových výborů, předsedové výborů pro správu zemědělských družstev a funkcionáři důležitých továren a podniků.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Číst dál

Lidová a revoluční socialistická ústava

Pchjongjang, 27. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 27. prosinec je Dnem socialistické ústavy naší země.

Den ústavy je významným státním svátkem zavedeným k věčnému připomenutí dne, kdy velký vůdce soudruh Kim Ir Sen připravil socialistickou politickou chartu čučche, která věrně slouží lidu.

Velký vůdce vytvořil první lidovou demokratickou ústavu ve dnech vzniku republiky (9. září 1948) a energicky pracoval na přijetí nové socialistické ústavy v souladu s požadavky rozvoje revoluce.

Velký vůdce na základě myšlenky „uctívat lid jako nebe“ jasně zdůraznil základní otázky při vytváření nové ústavy a obsahu každého článku. Po předložení návrhu ústavy zajistil, aby jej příslušní funkcionáři prostudovali a diskutovali o něm. Číst dál

Uskutečnilo se 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 5. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 4. prosince se v Paláci shromáždění Mansude konalo 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia NLS KLDR soudruh Čche Rjong He.

Plenárního zasedání se zúčastnili členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Tche Hjong Čchol a Pak Jong Il a generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS a vlády.

Pořad jednání plenárního zasedání zahrnoval následující otázky: „Svolání zasedání NLS KLDR“, „Přijetí zákona KLDR o odmítnutí reakční ideologie a kultury“, „Přijetí zákona KLDR o zavádění vědecko-technických úspěchů“, „Přijetí zákona KLDR o lesnictví“, „Přijetí zákona KLDR o mobilní komunikaci“ a „Odvolání a volba soudců Ústředního soudu KLDR.“
Číst dál

Uskutečnilo se 20. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 16. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Nyní pod vedením Ústředního výboru veliké strany odvážně probíhá 80denní pracovní kampaň věrnosti, která překonává řadu výzev a těžkostí na cestě k 8. sjezdu strany a dynamicky směřuje k novému vítězství. V této souvislosti se 15. listopadu v sídle Ústředního výboru strany uskutečnilo 20. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromáždění byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Amnestie u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce

Pchjongjang, 15. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Prezídium Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky vyhlásilo 30. července amnestii u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce.

Vyhláška uvádí, že 75 let dějin slavné Korejské strany práce je posvátnými dějinami horoucí lásky k lidu, kdy se strana věnovala lidu a starala se o něj a byla plně zodpovědná za jeho osud a budoucnost. Zdůrazňuje, že je důslednou politikou strany a vlády republiky srdečně a milosrdně se starat o kohokoli, kdo se narodil v této zemi, přičemž jsou plně odpovědné za ochranu jejich osudu a budoucnosti. Číst dál

Zrušení nepřátelské politiky USA vůči KLDR je předpokladem míru a stability na Korejském poloostrově

Zpráva Ústavu pro odzbrojení a mír Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky

 

Pchjongjang, 25. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Uplynulo 70 let od vypuknutí válečné bouře v této zemi.

Korejská válka, vyvolaná Spojenými státy, způsobila našemu lidu těžké rány, způsobila obrovské lidské a materiální ztráty a dodnes po ní pokračuje utrpení z rozštěpení národa, kvůli kterému jsou pokrevní příbuzní nuceni žít odděleně.

Vzhledem k tomu, že korejský národ stále trpí srdcervoucími ranami, touží více než kterýkoli jiný národ žít v zemi míru bez války a dlouhodobě vytrvale usiluje o uskutečnění svého drahocenného snu, ale dosud nedosáhl uspokojivého výsledku.

Základní příčinou této situace jsou černá chapadla nepřátelské politiky USA vůči Koreji. Číst dál

Noviny Rodong sinmun vyzývajú na jednotný boj proti nesocialistickým javom

Pchjongjang, 10. marca čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) vo svojom článku z utorka 10. marca vyzývajú všetkých členov spoločnosti, aby pomohli vytvárať kórejský revolučný, optimistický a kultivovaný spôsob života tým, že budú jednotne bojovať proti nesocialistickým javom a praktikám.

Článok ďalej uvádza, že boj proti cudzím javom je dnes zásadným problémom priamo súvisiacim s osudom ľudových más a socializmu a dôležitou politickou prácou, do ktorej musí byť zapojený celý národ, nie jedna alebo dve osoby. Číst dál

Mladý baník sa dal na správnu životnú cestu

„Bol som známy ako problémový človek, a tak som sa pred 10 rokmi čoraz viac odcudzil rodičom, bratom a sestrám, príbuzným, priateľom a ďalším ľuďom. Keď som vyrástol, bolo pre mňa veľmi srdcervúce pomyslieť na to, ako moja mama plakala, že má zlé dieťa. Neznesiteľnejšia bola však vlastná trpká ľútosť nad mojím minulým životom,“ povedal Kim Tong Čchol, pracovník songnamskej Bane mládeže.

Bol kritizovaný nielen svojou rodinou a dedinou, ale aj verejnosťou za to, že páchal samé priestupky a nakoniec spáchal zločiny proti krajine a dostal trest odňatia slobody.

„Bála som sa stretnutia s inými ľuďmi natoľko, že som cez deň ani nevychádzala na ulicu, pretože som zle vychovala svoje dieťa,“ hovorí jeho 76-ročná matka Ra Čchun Dok.

Po dňoch ľútosti a výčitiek svedomia sa spolu so svojimi delikventnými rovesníkmi rozhodol ísť do Uhoľnej bane mládeže Songnam a vykonávať najťažšie práce v bani, aby odčinil svoje minulé hriechy. Funkcionári uhoľnej bane ocenili a podporili ich rozhodnutie viesť nový život správnym smerom a dali im svoju dôveru. Číst dál

KLDR odmítá absurdní lži o kybernetických zločinech

Pchjongjang, 1. září čučche 108 (2019) (KCNA) – Mluvčí Státního koordinačního výboru KLDR pro prevenci praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu vydal 1. září následující tiskové prohlášení:

Spojené státy a další nepřátelské síly nyní šíří neslýchané lži o tom, že jsme zmobilizovali hackery a nezákonně provedli převod dvou miliard amerických dolarů potřebných pro rozvoj programů zbraní hromadného ničení.

Vyvstává otázka, odkud pocházejí takové smyšlené informace, které nás nepřiměřeně obviňují bez vědeckého podkladu, což se odráží i ve střednědobé zprávě skupiny odborníků sankčního výboru proti KLDR Rady bezpečnosti OSN, kterou neuznáváme. Číst dál