Skip to content

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (21. část)

(Pokračování z 20. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Muzeum hnutí mládeže

 

V pchjongjangském Mangjongde na ulici Kwangbok (Osvobození) naproti hotelu Čchongnjon (hotel Mládeže), velkolepé třicetipatrové stavbě z roku 1989 s 900 pokoji, je otevřeno od ledna 2016 Muzeum hnutí mládeže, jež jsem navštívil o rok a čtvrt později.

 

Sousoší velkých vůdců mezi mládeží. Postava vpředu není součástí.

 

KCNA o otevření muzea informovala 21. ledna 2016 slovy: „Muzeum je velkým památníkem velebícím nehynoucí hrdinské činy vedení mládežnického hnutí neskonalými velikány hory Pektu, kteří založili korejské hnutí mládeže, vytvořili hrdé dějiny budování moci mládeže a nejdokonaleji vyřešili problém mládeže poprvé v dějinách. (…)

Člen politbyra a tajemník ÚV KSP soudruh Čche Rjong He přednesl úvodní projev. Řekl, že muzeum je nádherně postaveno v době, kdy rozkvět mládežnického hnutí orientovaného v duchu čučche ohlašuje vzácné výsledky pod vedením soudruha Kim Čong Una, který proslavuje myšlenku hnutí mládeže a hrdinské činy velkých vůdců na nejvyšší úrovni.

Vyzval všechny mladé, aby plně prokázali čest bojovníků v boji za dosažení revoluční věci čučche a hrdinů moci mládeže a hnali se vpřed jako vítr po dráze korejské revoluce v revolučním duchu Pektu a v duchu vánice z Pektu, věrni vedení soudruha Kim Čong Una.“

 

Průvodkyně v Muzeu hnutí mládeže

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce navštívil muzeum již o den dříve. „Při pohledu na sochy slunečně usměvavého velkého vůdce a velkého generála řekl, že je to poprvé, kdy byly postaveny barevné sochy velkých vůdců mezi mládeží a dětmi. Sochy ukazují skutečný obraz naší společnosti, kde se vůdce a masy staly harmonickým celkem, dodal s radostí.

Prošel výstavní síní, místností pro revoluční historické upomínkové předměty a okolím muzea.

Řekl, že snímky neskonalých velikánů hory Pektu a historické údaje a upomínkové předměty ve výstavních síních jsou nejcennějším národním pokladem, věčným majetkem revoluce, který nelze za cokoliv vyměnit.

Jádrem v dějinách vedení mládežnického hnutí velkými vůdci je, že vždycky podporovali mladé lidi jako hrdiny doby s hlubokou důvěrou v ně, řekl s tím, že pod jejich moudrým vedením a milující péčí korejská mládež projde slavnou cestou, velebíc kroniky revoluce hrdinstvím a zářícími vítězstvími.

Muzeum se komplexně zabývá dějinami Kim Ir Senova a Kim Čong Ilova mládežnického hnutí, řekl a zdůraznil, že je třeba upevnit řady lektorů a neustále zlepšovat své schopnosti a provozovat muzeum pod pečlivým plánem k zajištění efektivního vzdělávání jeho prostřednictvím.

Vyjádřil své velké uspokojení nad tím, že muzeum bylo dobře postaveno, aby jasně ukázalo dějiny mládežnického hnutí vedeného velkými vůdci a jejich nehynoucí zásluhy o rozvoj mládežnického hnutí a dějiny korejské mládeže, věrné straně. Vysoce ocenil rychlé úderné brigády za to, že úspěšně provedly bojový úkol zadaný stranou.

Dal pokyn k dokončení Muzea hnutí mládeže, vyjádřiv přesvědčení, že jeho funkcionáři a lektoři úctyhodně splní svou čestnou povinnost.“

 

Jedna z dobových fotografií s očividně dodatečně vloženým portrétem velkého vůdce

 

Článek KCNA k 5. výročí muzea 21. 1. 2021 uvádí: „Muzeum hnutí mládeže komplexně představuje dějiny korejského mládežnického hnutí od roku 1926, kdy se otevřela jeho nová éra, do roku 2016.

V muzeu jsou uctivě vystaveny stovky fotografií neskonale vynikajících velikánů, kteří vytvořili a uplatnili jedinečnou myšlenku upřednostnění mládeže a připravili mládež jako silné řady předvoje, a představuje také mnoho revolučních historických památek a materiálů.

Vystaveno je také více než 890 materiálů, které ukazují hrdinské činy naší mládeže v revolučních válkách za osvobození země a obranu důstojnosti a svrchovanosti republiky před imperialistickou agresí a za rozkvět vlasti a vnější aktivity k posílení přátelství, jednoty a solidarity s pokrokovou mládeží světa.

Za pět let po otevření Muzea hnutí mládeže jej navštívili žáci a studenti z 8 290 organizací, pracující různých vrstev, sloužící mužstvo lidové armády, zahraniční krajané a cizinci.“

Hranatá kamenná budova muzea se třemi mohutnými kamennými sloupy na každé straně od vstupu vypadá velmi klasicky, takže by návštěvník neřekl, že je takto nová (pokud nejde o nové využití staršího objektu). Před průčelím stojí dvě bronzová sousoší, jedno představující mladého muže a ženu společně zdvihající pochodeň, druhé dělníka se sbíječkou a rolnici se snopem rýže. Průčelí budovy zdobí velký znak Svazu mládeže, v době otevření muzea nesoucího ještě název Kim Ir Senův svaz mládeže.

 

Reliéf znázorňující ozbrojený boj proti japonským okupantům

 

Personál muzea tvořilo několik průvodkyň v čoson-otech. Ve vstupním sále se nachází působivá dioráma Kim Ir Sena Kim Čong Ila mezi dětmi a mládeží. První řadu tvoří osm barevných soch nejspíš v životní velikosti, asi voskových figurín (bližší průzkum není možný, protože stojí na čtyřech schodech, na něž není možné vystoupit a na první z nich se pokládají květiny), další řady pak tvoří panoramatický obraz. Celek působí neuvěřitelně realisticky.

Zajímavé je, že i na tomto místě, jakož i v celém objektu, bylo možné fotografovat. Jednalo se o jediné barevné sochy velkých vůdců, jejichž fotografování bylo umožněno. Kromě vstupního sálu má rozsáhlá expozice dalších 15 místností. Je zaměřena na úlohu mládeže v boji za národní nezávislost a budování socialismu a na zásluhy velkých vůdců o mládežnické hnutí. Kromě obrazů a fotografií obsahuje velké množství tabulí s citáty velkých vůdců, modely, reliéfy, sochy, plakáty a další umělecká díla zobrazující dobové boje a budovatelské úspěchy, prapory, řády a odznaky, knihy, zvětšené novinové listy, mapy, grafy, dioráma jeskynní továrny z Korejské války, fotografie nejslavnějších mladých hrdinů padlých v této válce a údaje o nich a obdobnou galerii hrdinů práce.

Na některých starších fotografiích je patrné, že jsou výrazně upravené, například je do nich velmi nápadně a necitlivě vložen obraz velkého vůdce, který tam historicky nebyl, nebo ne v této podobě. Naopak na žádné fotografii nejsou vidět tehdy běžné obrazy Stalina.

 

Dioráma jeskynní továrny z doby Korejské války

 

Výzdoba muzea byla velmi pěkně a netradičně zpracována, například jeho velká část je stylizována do podoby lesa s umělým mechem, popadanými klacky a s pařezy před vitrínami, přičemž na umělých pařezech stojí další vitríny. Jiné válečné části expozice mají stěny připomínající partyzánské sruby nebo rozbořené cihlové zdi jako připomínku bojů, případně je zdobí umělé zasněžené stromy.

Velká mapa zachycuje cesty delegací Svazu mládeže v letech 1947 – 2011. Pokryly všechny obydlené světadíly kromě Austrálie a kupodivu jsou mezi navštívenými zeměmi znázorněny i USA a Kanada.

Výtah je označen tabulkou, že jím jel soudruh Kim Čong Un. Závěr prohlídky tvoří sály s modelem a diorámou výstavby přehrady s Pektusanskou elektrárnou hrdinné mládeže č. 3, která byla předána v roce 2016 jako dar tehdejšího Kim Ir Senova svazu mládeže 7. sjezdu Korejské strany práce. Již jsem zmínil, že svaz od té doby už dvakrát změnil jméno.

Úderná brigáda mládeže dokončila stavbu elektrárny číslo 3, která předtím dlouho vázla, za méně než půl roku v náročných horských podmínkách. KCNA po dokončení uvedla 23. 4. 2016: „Dokončení Pektusanských elektráren hrdinné mládeže č. 1, 2 a 3 během jednoho roku, železné pěsti hrdinné mládeže, která zesílila láskyplnou péčí strany, tvrdě udeřilo hlavy imperialistů USA a jejich stoupenců, odhodlaných k vystupňování sankcí proti KLDR a udušení jejích principů soběstačnosti a samostatného rozvoje.“

 

Model Památníku zásluh hrdinné mládeže

 

Dioráma zobrazuje zajímavý moment, kdy nákladní vůz shazuje z korby velrybu, kterou zaslal vážený soudruh nejvyšší vůdce jako potravu budovatelům. Nechybí zmenšené sousoší mladých budovatelů s praporem, které od prosince 2016 stojí u dokončené elektrárny.

„Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un osobně inicioval stavbu pomníku, vybral jeho umístění a zkoumal jeho návrh, veda projekt k pravdivému představení jejich hrdinného boje. Dohlédl na to, že na čelní stranu byla umístěna medaile Hrdiny KLDR a jeho vlastnoruční nápis »Památník zásluh hrdinné mládeže«. Pečlivě vedl funkcionáře, aby pomník postavili na nejvyšší úrovni, seznámil se s jeho projektem a osobně vyřešil všechny v něm vzniklé problémy.

Věrni jeho ušlechtilému záměru, členové Pektusanské úderné brigády hrdinné mládeže a funkcionáři a pracující jednotky obětavým bojem úspěšně vztyčili památník.

Díky vybudování pomníku bylo poskytnuto další vzdělávací centrum, aby dodávalo věčný lesk zásluhám vůdce Kim Čong Ila a soudruha Kim Čong Una, kteří vyškolili korejské mladé lidi v hrdiny doby a obry tvorby, ukazujíce, jak členové úderné brigády vytvořili nový duch doby.“ (KCNA 29. 12. 2016)

 

Dioráma výstavby Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže č. 3

 

*

Pokračování v další části.