Skip to content

Konala se odvětvová zasedání 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 12. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 11. ledna se konala odvětvová zasedání 8. sjezdu Korejské strany práce a začala zpracovávat návrh usnesení o důsledném plnění úkolů uvedených ve zprávě Ústředního výboru.

Odvětvovým poradním zasedáním předsedali členové prezídia politbyra Ústředního výboru strany soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a další členové řídícího orgánu Ústředního orgánu strany.

Na zasedáních byla vážně diskutována praktická témata pro realizaci bojových cílů a úkolů na příštích 5 let, kterých musí být dosaženo ve všech sektorech socialistické výstavby pro nový pokrok a rozvoj naší revoluce.

 

 

Účastníci diskutovali o praktických otázkách, které vyvstaly při prosazování práce na ustavení a neustálém zintenzivňování jednotného systému vedení Ústředního výboru strany jako hlavní linie důkladným nastolením železné disciplíny a revoluční atmosféry v celé straně a při komplexním posílení vedoucí síly a bojové funkce strany a zlepšování stranické práce.

Poradní zasedání funkcionářů organizací pracujícího lidu vyjádřila názory na vybavení všech členů organizací pracujícího lidu, převodních pásů a podpůrných organizací strany, revolučními myšlenkami strany nasměrováním prioritních snah do vnitřní práce organizací a ideologického vzdělávání. Zejména došlo k vyjádření názorů na přípravu svazu mládeže, aby byl spolehlivým následníkem a rezervou strany.

Na odvětvových poradních zasedáních, probíhajících v upřímném a technickém ovzduší prostřednictvím hloubkového studia a aktivní kolektivní diskuse, byly shromážděny vědecké a novátorské názory, které zaručí provádění rozhodnutí sjezdu strany.

Všichni delegáti účastnící se poradních zasedání byli plni nadšení projevit svou věrnost vůči straně a slavnostní slib k boji za provádění rozhodnutí 8. sjezdu strany vynaložením velkého úsilí s vysokým uvědoměním a vytrvalostí na výrazné zlepšení práce svých odvětví v souladu s požadavky nového období velkého vzestupu a obratu revoluce.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp