Skip to content

Kórejská ľudová armáda

Poslanie KĽA

 

Poslanie KĽA definuje ústava KĽDR takto: “Poslaním ozbrojených síl Kórejskej Ľudovodemokratickej Republiky je obrana vedenia revolúcie, ochrana záujmov pracujúceho ľudu, obrana socialistického systému a výdobytkov revolúcie, a ochrana slobody, nezávislosti a mieru v krajine pred zahraničnou agresiou, čo je zavedené revolučnou líniou songun.

Kórejská ľudová armáda je ľudovou preto lebo je jednotná s pracujúcim ľudom, ktorého záujmy chráni.

 

4s4s45gVeľkosť KĽA

 

KĽDR má 4. najväčšou armádu na svete hneď po Číne, USA a Indii. Počtom jej aktívnych členov (1 190 000 príslušníkov) je takmer rovnako veľká ako armáda USA (1 361 755 príslušníkov).

Spolu počtom aktívnych záloh KĽA a počtom ozbrojených príslušníkov Robotnícko-roľníckych červených gárd (obdoba našich Ľudových milícií)  – 9 495 000 členov – je Kórejská ľudová armáda najväčšou vojenskou organizáciou na svete.

33

Ideológia KĽA

KĽA sa vo svojej činnosti riadi myšlienkou čučche, čo je aplikácia marxizmu-leninizmu na kórejské pomery a politikou songun, čo je vojenská doktrína zavedená Kim Čong Ilom v reakcii na rozpad socialistickej sústavy.

 

KĽA je politická armáda

 

KĽA je armádou Kórejskej strany práce (KSP). Ako povedal Kim Ir Sen, KĽA nie je ani armádou Národnej fronty, ani štátu ale armádou KSP. Je to politická armáda, preto KĽA pracujúci ľud nikdy nemôže zradiť, v armáde pri jej vysokej uvedomelosti nemôže prebehnúť žiaden prevrat ako sa to deje v kapitalistických štátoch.

 

Jadrové zbrane

KĽA nie je dobyvateľská armáda. Jadrové zbrane KĽDR slúžia iba ako odstrašujúci prostriedok, ako prevencia pred agresívnym napadnutím USA.

V ústave KĽDR sa píše: “Tvárou v tvár rozpadu svetovej socialistickej sústavy a hrozivej ofenzíve imperialistických spojených síl za účelom zničenia Kórejskej Ľudovodemokratickej Republiky, Súdruh Kim Čong Il aplikoval politiku songun do praxe; čím statočne zachránil úspechy socializmu, ktoré sú vzácnym dedičstvom Súdruha Kim Ir Sena, rozvinul KĽDR v neporaziteľnú politicko-ideologickú silu, nukleárny štát a neporaziteľnú vojenskú silu, a otvoril širokú cestu k vybudovaniu prosperujúceho národa.”

Viac o tejto téme sa píše v článku Pochopenie obrany KĽDR.

 

Téma Útok KĽDR na južnú Kóreu

KĽDR na svojom Youtube kanáli uriminzokkiri v roku 2013 publikovala toto video ako reakciu na provokácie USA a juhokórejskej vlády:

Útok KĽDR na juh Kórey (video publikované KĽDR):

 

“Lidová armáda musí udržovat plnou bdělost ke zdolání nebezpečných válečných manévrů imperialistů USA a jihokorejských agresivních sil proti KLDR, a pokud nepřítel rozpoutá válku, nemilosrdně potlačit agresory a dosáhnout historické věci národního znovusjednocení.” (Kim Čong Un na 7. sjezdu Korejské strany práce, květen 2016)

 

32KĽA je ochrancom mieru

Vysoká bojová pohotovosť a pripravenosť socialistickej armády je zárukou zachovania svetového mieru, čo je faktor, ktorý sa v histórii objavuje prvý raz, lebo všetky armády triedne antagonistických spoločností boli budované ako agresívne.

Armáda USA je imperialistickou armádou, teda je budovaná ako agresívna. KĽA je na kvalitatívne vyššej úrovni ako armáda USA a armády ďalších kapitalistických krajín.

KĽA má prevahu nad armádou USA

Kim Čong Il povedal: “Nie je možné zvíťaziť v boji so silnejším nepriateľom, ktorý sa pýši “najväčšou silou” a za takej situácie nie je možné uhájiť vlasť ani socializmus bez odhodlania na život a na smrť a bez bojovej vôle. Na tomto svete nie je nikto, kto by sa vyrovnal ľuďom odhodlaným na smrť“.  Kórejská ľudová armáda bojuje bez strachu zo smrti. Iba s takýmto odhodlaním je možné ubrániť socializmus v KĽDR po tom ako sa rozpadla socialistická sústava a kórejská revolúcia narazila na historicky nebývalé ťažké skúšky a ťažkosti a kórejský ľud sa postavil tvárou v tvár americkému imperializmu, takže musel od 90-tych rokov čeliť sústredenému útoku imperialistických agresívnych síl.


2Ako môžu vojaci KĽA bojovať bez strachu zo smrti?

Na to výborne odpovedá výrok jedného účastníka Parížskej komúny:  “Keď kat mŕtvych komunardov nahádzal do jamy, nepostrehol budúcnosť, ktorú už nemožno zahrabať“. Podľa marxizmu-leninizmu je dosiahnutie komunizmu zákonitá, teda istá vec a žiaden kórejský komunista sa od cesty za komunistickou budúcnosťou neodkloní a nepokorí sa pred otrockým životom v kapitalizme.

V. I. Lenin charakterizoval morálku komunistu takto: “Komunisti, pokiaľ ide o vymoženosti revolúcie, nesmú šetriť svoje zdravie a svoje životy“.

Ďalej v ústave KĽDR sa píše: “Revoluční bojovníci, rodiny revolučných a vlasteneckých mučeníkov, rodiny vojakov ľudovej armády a invalidní vojaci zo služby v armáde majú zabezpečenú osobitnú ochranu štátu a spoločnosti.” Občan KĽDR sa nemusí obávať o svoju budúcnosť a rodiny v prípade zranení, pretože v socializme sa spoločnosť postará o každého.

 

Prehliadka KĽA 10. 10. 2015

Prehliadka KĽA 15. 4. 2017

Prehliadka KĽA 9. 9. 2018

Dokumentárne filmy (anglicky)

Hudobné diela o KĽAMobilizačné video odvysielané KCTV

 

Fotogalerie