Skip to content

Prohlášení semináře k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA (Dni zářící hvězdy)

 

Společnost Pektusan plně podporuje závěry, které přijalo 6. jednání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce pro slavnostní uctění 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 80. výročí narození velkého generála soudruha Kim Čong Ila.

Politbyro na své schůzi přijalo významnou rezoluci, která jednoznačně určuje, čemu tato výročí budou určena. Rezoluce výstižně ukazuje, že “Žádné svátky nejsou pro KSP a lidi, kteří se snaží posunout revoluční věc socialismu kupředu pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu významnějším svátkem než Den Slunce a Den zářící hvězdy.“

Jedná se o svátky dvou velikánů KLDR, socialistické cesty KLDR a osobnosti, které se zapsaly do mezinárodního pokrokového hnutí.

Také naše společnost Pektusan se svými akcemi připojuje k oslavě díla obou velikánů. K významu a ocenění obou velikých soudruhů pořádáme seminář a připravujeme výstavu k významu KLDR a zejména velkých vůdců soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila.

Zapojujeme se také do akcí mezinárodního přípravného výboru.

Odsuzujeme pokračující a nekončící nepřátelskou politiku USA a jejich vazalů včetně České republiky, kterou neustále vedou vůči KLDR a to i přesto, že KLDR uspořádala několik summitů a podnikla řadu kroků ke snížení napětí.

Plně souhlasíme a podporujeme stanovisko politbyra, že se rozhodlo posílit národní obranu a obnovit pozastavené aktivity. Vidíme v tom  zajištění suverenity a nezávislosti. Jde o rozhodnutí, které bude bránit socialistický systém a osud korejského lidu.

 

Ruce pryč od Koreje!

 

Sláva Korejské straně práce!

 

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 12. února 2022