Skip to content

Zdravotnictví

Zahájen nový školní rok čučche 112 (2023)

Pchjongjang 2. dubna čučche 112 (2023) – Nový školní rok čučche 112 (2023) byl 1. dubna slavnostně zahájen na všech školách v republice.

Před zahájením se konalo slavnostní vztyčení státní vlajky.

Při zahajovacích projevech řečníci uvedli, že všechny kouty země zvoní učením díky lásce a péči váženého maršála-otce Kim Čong Una, který velebí myšlenky velkého vůdce generalissima Kim Ir Sena a velkého vůdce generalissima Kim Čong Ila o výchově budoucích generací a zásluhy jejich vedení. Číst dál

Zintenzivnění prevence výskytu a šíření nakažlivých nemocí

Pchjongjang 3. února čučche 112 (2023) (KCNA) – Vzhledem k tomu, že se celosvětová zdravotní krize stále zhoršuje a zvyšuje se pravděpodobnost propuknutí virových respiračních onemocnění v zimních podmínkách, všechny sektory a jednotky zintenzivňují protiepidemickou propagandistickou práci.

Všichni obyvatelé mají přísný zákaz kontaktu s cizími předměty a divokými zvířaty a snaží se s maximálním vědomím řešit abnormální jevy kolem sebe. Číst dál

Fotografie soudruha KIM ČONG UNA se zasloužilými pracovníky protiepidemického sektoru účastnícími se oslav 74 let KLDR

 

Pchjongjang 10. září čučche 111 (2022) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un byl 9. září vyfotografován se zasloužilými pracovníky protiepidemického sektoru, kteří se zúčastnili oslav na počest 74. výročí založení republiky.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil srdečné blahopřání a povzbuzení rudým protiepidemickým bojovníkům strany na protiepidemické zdravotní frontě, kteří přispěli ke stabilizaci protiepidemické situace poté, co úspěšně zvládli nejhorší krizi veřejného zdraví s horoucí věrností straně, neochvějnou duševní silou a vřelou starostí o lid. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s vojenskými zdravotníky a přednesl významný blahopřejný projev


 
Pchjongjang 19. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 18. srpna setkal se zdravotníky vojenské zdravotnické služby Korejské lidové armády, kteří se zúčastnili maximální nouzové protiepidemické kampaně, plnili posvátný úkol ochrany hlavního města a lidu a vykonali nesmrtelné činy, blahopřál jim a povzbudil je. Číst dál

Nové propagandistické plakáty

Pchjongjang 16. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily nové plakáty, které silně povzbuzují všechen lid k boji za ještě větší zázraky a dosažení úspěchů ve všech sférách budování socialismu ve stejném duchu, s jakým bylo dosaženo velkého vítězství v protiepidemické válce pod vedením strany.

Plakát „Velké vítězství v protiepidemické kampani!“ odráží hrdost a důstojnost našeho lidu a vojáků lidové armády, kteří s neochvějným bojovým duchem a impulsem dosáhli nebývale velkého vítězství v protiepidemické válce, vnímajíce protiepidemickou politiku a vedení strany a státu jako absolutní pravdu. Číst dál

Nastolení běžného protiepidemického systému

Pchjongjang 13. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – V souvislosti s tím, že u nás vzniklá krize veřejného zdraví zapříčiněná zhoubným infekčním onemocněním byla zažehnána a celá země se v co nejkratší době změnila v čistou oblast bez zhoubného viru, jsou uskutečňována protiepidemická opatření strany a státu k převedení maximálního nouzového protiepidemického systému na intenzivní a posílený běžný protiepidemický systém.

Za situace, kdy byl zrušen nejvyšší nouzový protiepidemický systém, přijímá Státní mimořádné protiepidemické velitelství opatření ke zrušení účinnosti jím vydaných nařízení a mimořádných pokynů a k normalizaci práce, výrobní činnosti a života lidu. Číst dál

Znamenité vítězství našeho skvělého lidu – shromáždění ke shrnutí výsledků protiepidemické práce


 

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl důležitý projev o shrnutí výsledků mimořádné protiepidemické práce

 
Pchjongjang 11. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – 10. srpna se v hlavním městě Pchjongjangu konalo celostátní shromáždění ke shrnutí výsledků mimořádné protiepidemické práce, které svolal Ústřední výbor Korejské strany práce a Vláda Korejské lidově demokratické republiky.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 6. 8.

Pchjongjang 7. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství nebyly od 18:00 5. srpna do 18:00 6. srpna v celé zemi hlášeny žádné nové případy horečky COVID-19.

V souvislosti s vypuknutím šesti případů horečky ve městě Čongdžu v provincii Severní Pchjongan a v okrese Sinhung v provincii Jižní Hamgjong 5. srpna večer vyrazili členové rychlých mobilních protiepidemických týmů a skupin pro rychlou diagnostiku a léčbu z příslušných mimořádných protiepidemických orgánů na místa a provedli různé důkladné experimenty a testy, včetně potvrzení epidemiologických souvislostí, pozorování příznaků horečky a PCR testů. To vědecky objasnilo, že horečka byla způsobena jinými nemocemi, jako je gastroenteritida.

Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 24. 7.

Pchjongjang 25. července čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 23. července 18:00 do 24. července 18:00 hlášeno více než 50 případů horečky a více než 80 uzdravení.

K 18:00 24. července činí od konce dubna celkový počet případů horečky více než 4 772 740, z nichž se více než 4 772 330 (99,991 %) uzdravilo a nejméně 330 (0,007 %) je v lékařském ošetření. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 18. 7.

Pchjongjang 19. července čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo celostátně od 18:00 17. července do 18:00 18. července hlášeno více než 250 případů horečky a více než 380 uzdravení.

K 18:00 18. července činí konce dubna celkový počet případů horečky přes 4 771 860, z nichž se více než 4 771 200 (99,986 %) uzdravilo a nejméně 590 (0,012 %) je léčeno. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 4. 7.

Pchjongjang 5. července čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 3. července do 18:00 4. července celostátně hlášeno více než 2 500 případů horečky a více než 3 430 uzdravení.

K 18:00 4. července činí od konce dubna celkový počet případů horečky více než 4 757 620, z nichž se více než 4 752 920 (99,901 %) uzdravilo a nejméně 4 620 (0,097 %) je léčeno.
Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 26. 6.

Pchjongjang 27. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 25. června do 18:00 26. června hlášeno více než 7 300 případů horečky a více než 9 090 uzdravení.

K 18:00 26. června činí od konce dubna celkový počet nemocných více než 4 722 430, z nichž se více než 4 708 510 (99,705 %) uzdravilo a nejméně 13 840 (0,293 %) je v lékařském ošetření. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 21. 6.

Pchjongjang 22. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 20. června do 18:00 21. června celostátně hlášeno více než 15 260 případů horečky a více než 18 540 uzdravení.

K 18:00 21. června činí od konce dubna celkový počet pacientů s horečkou přes 4 672 450, z nichž se více než 4 646 380 (99,442 %) uzdravilo a nejméně 26 000 (0,556 %) je v lékařském ošetření.

Číst dál

V souladu s měnící se epidemickou situací probíhají ofenzivní státní protiepidemické práce

Pchjongjang 19. června čučche 111 (2022) (KCNA) – V celostátním měřítku pečlivá a smysluplná organizace a vedení protiepidemických prací rázně a účinně reagují na neustále se měnící epidemickou situaci.

Ústřední mimořádná protiepidemická oblast v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie v provincii Jižní Hwanghe vyslala do terénu příslušné pracovníky spolu s pohotovostními diagnostickými a léčebnými skupinami Ústřední hygienické a epidemiologické stanice. Tam organizují a dohlížejí na lékařskou práci, provádějí epidemiologický průzkum obyvatel a kontrolují pacienty s horečkou. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN poslal léčiva Městskému výboru KSP v Hedžu


 
Pchjongjang 16. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Vážený soudruh Kim Čong Un poslal 15. června v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie ve městě Hedžu v provincii Jižní Hwanghe léky připravené jeho rodinou Městskému výboru Korejské strany práce v Hedžu.

Vážený soudruh generální tajemník předal léky připravené svou rodinou stranickému výboru ústředí strany a požádal, aby pomocné léky byly zaslány Městskému výboru KSP v Hedžu a aby městský výbor strany konkrétně vzal v úvahu rodiny, které jsou nemocné epidemií, a okamžitě jim poskytl léky ve snaze alespoň trochu přispět k jejich léčbě. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 15. 6.

Pchjongjang 16. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 14. června do 18:00 15. června celostátně hlášeno více než 26 010 případů horečky, více než 32 090 uzdravených a jedno úmrtí.

K 18:00 15. června činí od konce dubna celkový počet nemocných více než 4 558 260, z nichž se více než 4 511 950 (98,984 %) uzdravilo a nejméně 46 230 (1,014 %) je v lékařském ošetření.

Počet obětí je 73 a smrtnost činí 0,002 %. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 12. 6.

Pchjongjang 13. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 11. června 18:00 hodin do 12. června 18:00 hodin zvýšil počet nemocných s horečkou celostátně o více než 36 710 a více než 42 650 pacientů se uzdravilo.

Celkový počet nemocných horečkou od konce dubna je k 12. červnu 18:00 více než 4 469 520, z toho více než 4 404 210 lidí se uzdravilo (98,539 %) a více než 65 230 osob (1,459 %) se léčí. Číst dál

Farmaceutická továrna Mannjon – výrobce tradičních léčiv Korjo

Pchjongjang 12. června čučche 111 (2022) (Arirang meari – Ozvěna arirangu) – Pracující Farmaceutické továrny Mannjon s mimořádným odhodláním bojují dnem i nocí, aby továrna sehrála významnou roli při překonání zhoubné pandemie v co nejkratším čase.

Farmaceutická továrna Mannjon zajišťuje výrobu mnoha tradičních korejských léčiv Korjo. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 7. 6.

Pchjongjang 8. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo v celé zemi od 18:00 6. června do 18:00 7. června hlášeno více než 54 610 případů horečky a více než 66 550 uzdravení.

K 18:00 7. června činí od konce dubna celkový počet osob s horečkou přes 4 253 510, z nichž se více než 4 150 140 (97,57 %) uzdravilo a nejméně 103 300 (2,428 %) je v lékařském ošetření.
Číst dál