Skip to content

Zdravotnictví

Šíření pandemie a výsledky léčby – 26. 6.

Pchjongjang 27. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 25. června do 18:00 26. června hlášeno více než 7 300 případů horečky a více než 9 090 uzdravení.

K 18:00 26. června činí od konce dubna celkový počet nemocných více než 4 722 430, z nichž se více než 4 708 510 (99,705 %) uzdravilo a nejméně 13 840 (0,293 %) je v lékařském ošetření. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 21. 6.

Pchjongjang 22. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 20. června do 18:00 21. června celostátně hlášeno více než 15 260 případů horečky a více než 18 540 uzdravení.

K 18:00 21. června činí od konce dubna celkový počet pacientů s horečkou přes 4 672 450, z nichž se více než 4 646 380 (99,442 %) uzdravilo a nejméně 26 000 (0,556 %) je v lékařském ošetření.

Číst dál

V souladu s měnící se epidemickou situací probíhají ofenzivní státní protiepidemické práce

Pchjongjang 19. června čučche 111 (2022) (KCNA) – V celostátním měřítku pečlivá a smysluplná organizace a vedení protiepidemických prací rázně a účinně reagují na neustále se měnící epidemickou situaci.

Ústřední mimořádná protiepidemická oblast v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie v provincii Jižní Hwanghe vyslala do terénu příslušné pracovníky spolu s pohotovostními diagnostickými a léčebnými skupinami Ústřední hygienické a epidemiologické stanice. Tam organizují a dohlížejí na lékařskou práci, provádějí epidemiologický průzkum obyvatel a kontrolují pacienty s horečkou. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN poslal léčiva Městskému výboru KSP v Hedžu


 
Pchjongjang 16. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Vážený soudruh Kim Čong Un poslal 15. června v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie ve městě Hedžu v provincii Jižní Hwanghe léky připravené jeho rodinou Městskému výboru Korejské strany práce v Hedžu.

Vážený soudruh generální tajemník předal léky připravené svou rodinou stranickému výboru ústředí strany a požádal, aby pomocné léky byly zaslány Městskému výboru KSP v Hedžu a aby městský výbor strany konkrétně vzal v úvahu rodiny, které jsou nemocné epidemií, a okamžitě jim poskytl léky ve snaze alespoň trochu přispět k jejich léčbě. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 15. 6.

Pchjongjang 16. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 14. června do 18:00 15. června celostátně hlášeno více než 26 010 případů horečky, více než 32 090 uzdravených a jedno úmrtí.

K 18:00 15. června činí od konce dubna celkový počet nemocných více než 4 558 260, z nichž se více než 4 511 950 (98,984 %) uzdravilo a nejméně 46 230 (1,014 %) je v lékařském ošetření.

Počet obětí je 73 a smrtnost činí 0,002 %. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 12. 6.

Pchjongjang 13. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 11. června 18:00 hodin do 12. června 18:00 hodin zvýšil počet nemocných s horečkou celostátně o více než 36 710 a více než 42 650 pacientů se uzdravilo.

Celkový počet nemocných horečkou od konce dubna je k 12. červnu 18:00 více než 4 469 520, z toho více než 4 404 210 lidí se uzdravilo (98,539 %) a více než 65 230 osob (1,459 %) se léčí. Číst dál

Farmaceutická továrna Mannjon – výrobce tradičních léčiv Korjo

Pchjongjang 12. června čučche 111 (2022) (Arirang meari – Ozvěna arirangu) – Pracující Farmaceutické továrny Mannjon s mimořádným odhodláním bojují dnem i nocí, aby továrna sehrála významnou roli při překonání zhoubné pandemie v co nejkratším čase.

Farmaceutická továrna Mannjon zajišťuje výrobu mnoha tradičních korejských léčiv Korjo. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 7. 6.

Pchjongjang 8. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo v celé zemi od 18:00 6. června do 18:00 7. června hlášeno více než 54 610 případů horečky a více než 66 550 uzdravení.

K 18:00 7. června činí od konce dubna celkový počet osob s horečkou přes 4 253 510, z nichž se více než 4 150 140 (97,57 %) uzdravilo a nejméně 103 300 (2,428 %) je v lékařském ošetření.
Číst dál

Optimální protiepidemická opatření na základě vyhodnocení celkové situace

Pchjongjang 5. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo v celé zemi od 18:00 3. června do 18:00 4. června hlášeno více než 73 780 případů horečky a více než 82 030 uzdravení.

K 18:00 4. června činí od konce dubna celkový počet osob s horečkou přes 4 070 480, z nichž se více než 3 931 920 (96,596 %) uzdravilo a nejméně 138 480 (3,402 %) je v lékařském ošetření. Počet obětí je 71 a smrtnost je 0,002 %. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 1. 6.

Pchjongjang 2. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 31. května do 18:00 1. června hlášeno v celostátním měřítku více než 96 610 případů horečky a 108 990 uzdravených.

K 18:00 1. června od konce dubna je celkový počet nemocných více než 3 835 420, z nichž se více než 3 669 950 (95,686 %) uzdravilo a nejméně 165 390 (4,312 %) je v lékařském ošetření.
Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 29. 5.

Pchjongjang 30. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 28. května do 18:00 29. května v celé zemi hlášeno více než 100 710 osob s horečkou (asi o 11 210 více než předchozí den), uzdravilo se 98 290 (asi o 8 100 méně než předchozí den) a jeden člověk zemřel. Číst dál

Všelidová kampaň proti viru

Pchjongjang 26. května čučche 111 (2022) (Hlas Koreje / KCNA) – Převzetí iniciativy je rozhodujícím faktorem úspěchu nebo neúspěchu každé práce. Od prvních dnů šíření zhoubného viru ve světě přijímá Korejská lidově demokratická republika preventivní protiepidemická opatření a udržuje stabilitu preventivní práce. Nastal však stav největší nouze, když do země vstoupil koronavirus nejnovější varianty omikron.

Díky moudrému vedení váženého soudruha Kim Čong Una jsou nepřetržitě přijímána aktivní protiepidemická opatření a korejský lid úspěšně bojuje proti zhoubnému viru a iniciativu pevně drží ve svých rukou. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 24. 5.

Pchjongjang 25. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 23. května 18:00 do 24. května 18:00 v celostátním měřítku zvýšil počet pacientů s horečkou o více než 115 970 (asi o 18 540 méně než předchozí den), více než 192 870 pacientů se uzdravilo (asi o 20 810 méně než předchozí den) a nikdo nezemřel.

Celkový počet pacientů se zvýšenou teplotou v celostátním měřítku od konce dubna k 24. květnu 18:00 je více než 3 064 880, z toho více než 2 741 470 (v relativním vyjádření 89,448 %) se uzdravilo a více než 323 330 osob (10,55 %) se léčí. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 23. 5.

Pchjongjang 24. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 22. května do 22. května 18:00 do 23. května 18:00 v celostátním měřítku zvýšil počet nemocných s horečkou o více než 134 510 (asi o 33 130 méně než předchozí den), více než 213 680 pacientů se uzdravilo (asi o 53 950 méně než předchozí den) a nedošlo k úmrtí.

Celkový počet nemocných s horečkou od konce dubna k 23. květnu 18:00 je více než 2 948 900 lidí, z toho více než 2 548 590 lidí se uzdravilo (v relativním vyjádření 86,425 %) a více než 400 230 lidí (13,573 %) se léčí.

V současné době je 68 obětí a smrtnost činí 0,002%. Číst dál

Plakáty k protiepidemické kampani

Pchjongjang 23. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Umělecké studio Mansude vytvořilo nové plakáty s různými tématy, které mocně pozvedají všechen lid k boji proti zhoubné pandemii.

Plakát „Svým přesvědčením, vůlí a jednotou překonáme současnou zdravotní krizi a spolehlivě ochráníme blaho vlasti a lidu!“ odráží záměr naší strany posílit přesvědčení celého lidu a veškeré sloužící mužstvo ke zdvojnásobení velké síly k vítěznému ukončení protiepidemické kampaně. Číst dál

Porada politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 21. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo na 21. května poradu do sekretariátu Ústředního výboru strany a projednalo otázky související se zefektivněním a dalším zlepšením stávající státní prevence epidemií a s přípravami na 5. plénum 8. Ústředního výboru strany.

Setkání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 21. 5.

Pchjongjang 22. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 20. května 18:00 do 21. května 18:00 v celostátním měřítku zvýšil počet nemocných s horečkou o více než 186 090 (což je o 32 940 méně než za předchozí den), uzdravilo se více než 299 180 pacientů (o více než 17 830 než předchozí den) a zemřel jeden člověk.

Celkový počet nemocných horečkou od konce dubna k 21. květnu 18:00 je více než 2 646 730 lidí, z toho více než 2 067 270 lidí se uzdravuje (v relativním vyjádření 78,107 %) a více než 579 390 osob (21,89 %) se léčí.

V současné době je 67 obětí a smrtnost činí 0,003 %. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 20. 5.

Pchjongjang 21. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 19. května do 18:00 20. května hlášeno více než 219 030 osob s horečkou, přes 281 350 uzdravených a jedno úmrtí.

K 18:00 20. května od konce dubna je celkový počet osob s horečkou přes 2 460 640, z toho více než 1 768 080 se uzdravilo a minimálně 692 480 je v lékařském ošetření.

Počet obětí je 66. Číst dál