Skip to content

4. den jednání 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 9. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 8. ledna se konalo zasedání 4. dne 8. sjezdu Korejské strany práce.

Sjezd pokračoval ve svém poslaní v atmosféře vysokého nadšení, ohnivé věrnosti a revolučního ducha účastníků, kteří přijali zprávu 7. Ústředního výboru strany, jež na základě přísného a spravedlivého shrnutí výsledků práce celé naší strany a státu ve sledovaném období jasně stanovila nový mezník v pokroku socialistické výstavby.

Jakmile se na místo sjezdu dostavil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un, všichni účastníci propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“

 

Soudruh Ri Il Hwan

 

Proběhla rozprava k prvnímu bodu pořadu jednání „Zpráva o činnosti Ústředního výboru Korejské strany práce“. Projevy přednesli soudruzi Ri Il Hwan, Kim Tok Hun, Pak Čong Čchon, Ri Pjong Čchol, Ri Son Gwon, Čo Jong Won, Mun Kjong Dok a Pak Čchol Min. Řečníci plně podpořili a schválili historickou zprávu váženého soudruha Kim Čong Una, která komplexně odráží vědecky podloženou bojovou linii a strategické a taktické otázky, které mají velký význam pro rozvoj naší strany a revoluce. Zdůraznili, že zpráva Ústředního výboru strany je programovým průvodcem, který jasně osvětluje cestu pro všestranné posílení vedení a účinnosti boje strany v souladu s dozrálými požadavky naší revoluce, která vstoupila do nové fáze vývoje, a dosažení nového vítězství v budování socialismu našeho stylu. Bude tak inspirovat všechny členy strany, lid a sloužící mužstvo lidové armády k odvážnému boji.

Řečníci nadšeně prohlásili, že vážený soudruh Kim Čong Un jasně ukázal cestu vpřed v souladu s požadavky doby a rozvíjející se revoluce a moudře vede celou stranu, celou zemi a všechen lid k zahájení éry zázraků a urychlení času a pozoruhodnému posílení naší moci čučche a strategické pozice.

Rovněž zmínili, že během sledovaného období byla plně prokázána vynikající vedoucí síla Ústředního výboru strany, který s jistotou vedl věc socialismu našeho stylu po cestě vítězství a překonal velké obtíže přímým útokem. Ve všech sférách budování socialismu byla důsledně uplatňována politika „lidové masy nade vše“, a tak důvěra lidu ve stranu neustále vzrůstala a byla posilována jednomyslnost a soudržnost revolučních řad.

 

Soudruh Kim Tok Hun

 

Řečníci vážně analyzovali úspěchy, chyby a zkušenosti z práce svých odvětví a jednotek při provádění závěrů 7. sjezdu strany. Chladně kritizovali nedostatky v práci svých odvětví včetně nesplnění pětiletého plánu hospodářského rozvoje státu, který stanovil sjezd strany, a neúspěšného zavádění opravdových a lidových metod stranické práce. Rovněž vážně analyzovali poučení, že stranická rozhodnutí nebudou správně provedena a rozvoje a novátorství nelze dosáhnout, nebudou-li funkcionáři zodpovědně pracovat a budou-li se tváří v tvář obtížím utápět v defétismu a oportunismu.

Poslechem řečníků, sebekriticky shrnujících nedostatky, když nebylo dosaženo výrazného pokroku v práci a nebyla přijata opatření k překonání obtíží, které se vyskytly na cestě vpřed a řešeny naléhavé problémy vlastním úsilím,  se účastníci ohlédli za prací svých odvětví a jednotek z pohledu získaných zkušeností, vedeni myšlenkami a duchem sjezdu.

Účastníci byli velmi povzbuzeni debatou, která vyvolala živé vnímání věrnosti ke straně a postoj revolucionářů k věci revoluce. Upřímně se podělili o své zkušenosti a názory, aby mohli pokračovat v novátorství a rozvoji.

Řečníci zdůraznili praktické způsoby, jak neustále usilovat o uskutečnění nových ambicí a ideálů a a prosazovat veškerou práci s iniciativním, tvůrčím a podnikavým pracovním stylem. Rovněž vyjádřili své pevné odhodlání nezištně bojovat za stranu a revoluci, vlast a lid.

Čtvrtý den zasedání 8. sjezdu KSP pomohl všem účastníkům plně projevit své revoluční zanícení a horlivost pro práci, boj a pokrok a stonásobně posílit pevné přesvědčení a soustavné odhodlání plnit posvátnou povinnost v provádění bojového programu předloženého ve zprávě o činnosti Ústředního výboru strany.

Sjezd pokračuje.

 

Soudruh Pak Čong Čchon

 

Soudruh Ri Pjong Čchol

 

Soudruh Ri Son Gwon

 

Soudruh Čo Jong Won

 

Soudruh Mun Kjong Dok

 

Soudruh Pak Čchol Min

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Snímky řečníků Korejská ústřední televize