Skip to content

Monthly Archives: august 2020

Prohlášení zástupce Státního koordinačního výboru KLDR pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Pchjongjang, 29. srpna 109 (2020) (MZV KLDR) – V poslední době se americká spiklenecká kampaň proti KLDR rozšířila dokonce i do oblasti kybernetické bezpečnosti.

26. srpna nás Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA, Ministerstvo financí, Federální úřad pro vyšetřování a Armádní kybernetické velení USA obvinily, že hackerská skupina “BeagleBoyz” je s námi spojena a vyhlásily takzvaný společný technický poplach, čímž podnítily tlak proti KLDR.

27. srpna nás americké ministerstvo spravedlnosti spojilo s trestnými činy na internetu bez jakýchkoli důkazů a 28. srpna americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo podporu společnému technickému poplachu. Číst dál

Funkcionáři ÚV KSP rozpoutali boj za odstranění následků tajfunu

Pchjongjang, 30. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce v oblastech zasažených tajfunem v provincii Jižní Hwanghe společně se zemědělskými pracovníky pracují vší silou v kampani za eliminaci škod na orné půdě a plodinách.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un řekl, že být uprostřed lidu, sdílet s ním zármutek i radost, vštěpovat mu sílu a elán, pomáhat mu z celého srdce v těžkých a obtížných dobách, je jedním z hlavních úkolů, které musí plnit naše strana. Pracovníci Ústředního výboru strany, podporující jeho vznešený plán, okamžitě odešli do postižených oblastí za účelem odstranění škod. Číst dál

Představení “Mládeži, podporuj naši stranu!”

Pchjongjang, 29. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Představení na počest Dne mládeže „Mládeži, podporuj naši stranu!“ se konalo 28. srpna na náměstí před Domem kultury “25. dubna“ v Pchjongjangu.

Účinkující z Ústřední umělecké agitační brigády mládeže a uměleckých skupin z centra i regionů a učitelé, studenti a žáci v oblasti umělecké výchovy v Pchjongjangu na Den mládeže rozzářili noc pestrými vystoupeními. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval oblasti zasažené tajfunem v provincii Jižní Hwanghe

Pchjongjang, 28. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un zkontroloval oblasti zasažené tajfunem v provincii Jižní Hwanghe a seznámil se se škodami.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si předvolal předsedu provinčního výboru Korejské strany práce v Jižním Hwanghe soudruha Ri Čchol Mana a obdržel od něho podrobnou zprávu o stavu škod v provincii. Číst dál

Konalo se 17. rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 26. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – 17. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce a 5. zasedání výkonné politické rady 7. Ústředního výboru KSP se konalo 25. srpna v sídle Ústředního výboru strany.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Aktivní práce na odstranění následků povodní

Pchjongjang, 25. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Na různých místech se vede rozhodující boj za rychlé odstranění následků povodní a zajištění stabilních životních podmínek lidu postižených oblastí.

Lidová armáda, mobilizovaná na obnovu Tečchong-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe, vyrobila několik milionů tvárnic a zajistila tak základ pro dokončení výstavby bytových domů. Číst dál

60 let songunského revolučního vedení

Londýn, 22. srpna čučche 109 (2020) (ASSPUK) – Před 60 lety, 25. srpna 1960, došlo k mimořádné a nanejvýš významné události – bylo zahájeno songunské revoluční vedení. 25. srpen je nyní oslavován Korejskou lidově demokratickou republikou a stoupenci myšlenek čučche a songun jako Den songunu.

Songunské revoluční vedení začalo, když mladý soudruh Kim Čong Il navštívil Soulskou Rju Kjong Suovu 105. tankovou divizi Korejské lidové armády, která je armádní jednotkou hluboce zapsanou v revolučních dějinách: jako první jednotka KLA vstoupila do Soulu v červnu 1950 během Vlastenecké osvobozenecké války a byla pojmenována po veliteli protijaponských partyzánů Rju Kjong Suovi. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni songunu 2020

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan Vám srdečně blahopřeje ke slavnému 60. výročí zahájení songunského vedení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Díky skvělé politice upřednostnění armády se Korejská lidově demokratická republika stala nejmocněji ozbrojeným nezávislým socialistickým státem, kterého se žádný nepřítel neodváží dotknout. Rozhodným revolučním vedením soudruha Kim Čong Ila bylo zajištěno, že socialistická Korea úspěšně překonala nejtěžší období náročného a nuceného pochodu po pádu světové socialistické soustavy a úspěšně pokračovala v rozvoji nesmrtelného díla velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Číst dál

Kolébka štěstí dětí – mezinárodní dětský tábor Songdowon

Pchjongjang, 20. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Mezinárodní dětský tábor Songdowon, postavený jako palác a komplexní základna pro mimoškolní život dětí na malebném pobřeží východního moře díky lásce neskonalých velikánů, oslavil 60. výročí svého vzniku.

Od prvního tábora členů Svazu dětí, který začal v srpnu čučche 49 (1960), zde strávilo mnoho školáků z naší země a z celého světa příjemné dny táboření. Číst dál

Stalinova upřímnost

Pchjongjang, 19. srpna čučche 109 (2020) (Nenara) – V roce čučche 38 (1949) velký soudruh Kim Ir Sen uskutečnil oficiální návštěvu tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik.

Na počest Kim Ir Sena Stalin připravil velkou hostinu a osobně přednesl projev.

Ve svém přípitku uvedl:

“Soudruh Kim Ir Sen je skutečným proletářským internacionalistou a zářným příkladem komunistů, kteří na východě za cenu krve ozbrojeně bránili Sovětský svaz před imperialistickou agresí. Dnes Sovětský svaz buduje socialismus v mírovém ovzduší, a to vše díky boji skutečných komunistů, jako je soudruh Kim Ir Sen.” Číst dál

6. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce – svolán 8. sjezd strany

Pchjongjang, 20. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – 19. srpna čučche 109 (2020) se v sekretariátu Ústředního výboru strany, nejvyššího generálního štábu korejské revoluce, konalo 6. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Plenární zasedání vedl předseda Korejské strany práce, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se jej členové a kandidáti Ústředního výboru KSP a členové Ústřední revizní komise strany. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci oddělení Ústředního výboru strany. Číst dál

Soudruzi Pak Pong Džu a Kim Tok Hun zkontrolovali provincie zasažené povodněmi

Pchjongjang, 19. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil s následky povodní v okresech Kimhwa, Čcholwon a Pchjonggang v provincii Kangwon.

Soudruh Pak Pong Džu se zabýval situací povodněmi zasažených oblastí a plánem jejich obnovy a vyzval funkcionáře stranických a vládních orgánů, aby se hluboce věnovali myšlenkám a duchu 16. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru strany k zajištění stabilního života lidu a splnili svou odpovědnost a povinnost při obnově vzhledu obytných oblastí v souladu s přáním a touhou lidu. Číst dál

Zdravotnické potřeby pro okres Unpcha zasažený povodněmi

Pchjongjang, 17. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poslal zdravotnické potřeby lidové nemocnici okresu Unpcha a obyvatelům obce Tečchong-ri v provincii Severní Hwanghe zasaženým povodněmi.

15. srpna se v okresním správním středisku konalo shromáždění u příležitosti jejich doručení. Zúčastnili se jej funkcionáři okresu Unpcha, personál okresní lidové nemocnice a obyvatelé Tečchong-ri. Číst dál

Uctění památky vojáků Rudé armády u příležitosti 75. výročí osvobození Koreje

Pchjongjang, 16. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zaslal u příležitosti 75. výročí osvobození vlasti věnec k Památníku osvobození.

U památníku stála čestná stráž Korejské lidové armády. Člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Ri Il Hwan z pověření váženého soudruha nejvyššího vůdce položil věnec před Památník osvobození. Číst dál

Amnestie u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce

Pchjongjang, 15. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Prezídium Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky vyhlásilo 30. července amnestii u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce.

Vyhláška uvádí, že 75 let dějin slavné Korejské strany práce je posvátnými dějinami horoucí lásky k lidu, kdy se strana věnovala lidu a starala se o něj a byla plně zodpovědná za jeho osud a budoucnost. Zdůrazňuje, že je důslednou politikou strany a vlády republiky srdečně a milosrdně se starat o kohokoli, kdo se narodil v této zemi, přičemž jsou plně odpovědné za ochranu jejich osudu a budoucnosti. Číst dál