Skip to content

Monthly Archives: jún 2022

Konalo se rozšířené zasedání sekretariátu ÚV KSP


 
Pchjongjang 28. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 27. června se v sídle Ústředního výboru strany konalo rozšířené zasedání sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové sekretariátu ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni vedoucí příslušných oddělení ÚV KSP, první zástupce vedoucího a zástupci vedoucího organizačního a instruktorského oddělení. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 26. 6.

Pchjongjang 27. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 25. června do 18:00 26. června hlášeno více než 7 300 případů horečky a více než 9 090 uzdravení.

K 18:00 26. června činí od konce dubna celkový počet nemocných více než 4 722 430, z nichž se více než 4 708 510 (99,705 %) uzdravilo a nejméně 13 840 (0,293 %) je v lékařském ošetření. Číst dál

Shromáždění k pomstě nepřátelům

Pchjongjang 25. června čučche 111 (2022) (KCNA) – U příležitosti 25. června, Dne boje proti americkým imperialistům, pořádaly 24. června organizace pracujícího lidu shromáždění k přísaze pomsty nepřátelům.

Shromáždění se zúčastnili předseda Ústředního výboru Socialistického svazu vlastenecké mládeže soudruh Mun Čchol, předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků soudruh Han Čong Hjok, předsedkyně Ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Kim Čong Sun, funkcionáři příslušných odvětví, Svazu mládeže, Svazu zemědělských pracovníků a Svazu žen, pracující a studující mládež, pracovníci v zemědělství a členové těchto svazů. Číst dál

Zahájena umělecká výstava třídního vzdělávání

Pchjongjang 24. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Umělecká výstava na téma třídního vzdělávání u příležitosti Dne boje proti americkým imperialistům – 25. června – byla zahájena 23. června v Mezinárodním domě kultury v Pchjongjangu.

Výstava představuje přes 70 uměleckých děl, včetně korejských obrazů, olejomaleb, soch a kaligrafie, která ukazují zločinnou minulost a zvěrstva amerických a japonských imperialistů, třídních nepřátel, kteří způsobili našemu lidu nepředstavitelné neštěstí a utrpení. Číst dál

Skončilo 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce


 
Pchjongjang 24. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Celá strana a celá společnost, horlivě podporující myšlenky a závěry 5. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, s pevnou vírou ve vítězství a neochvějnou vůlí odhodlaně kráčet vstříc těžkým obtížím a výzvám vedou gigantický boj za nastolení zlomové fáze v rozvoji socialismu našeho typu. V tak vzrušujícím období se od 21. do 23. června v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise, jehož cílem bylo shrnout celkovou vojenskou a politickou činnost Korejské lidové armády, revolučních ozbrojených sil naší strany, a určit nejdůležitější úkoly, kterým čelí doba a dějiny.

3. rozšířenému zasedání 8. ÚVK KSP předsedal generální tajemník KSP, předseda ÚVK KSP, předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

2. den rozšířeného zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce


 
Pchjongjang 23. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 22. června se konalo jednání druhého dne 3. rozšířeného zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Druhému dni jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP vážený soudruh Kim Čong Un.
Číst dál

Modernizované továrny místního průmyslu v okrese Kimhwa

Pchjongjang 23. června čučche 111 (2022) (KCNA) – V okrese Kimhwa v provincii Kangwon byly krásně postaveny a uvedeny do provozu příkladné továrny pro rozvoj místního průmyslu.

Potravinářské, oděvní a papírenské závody a továrna na výrobu domácích potřeb, vybudované podle rozhodnutí 8. sjezdu Korejské strany práce a plenárních zasedání strany, jsou ukázkovými objekty, svědčícími o správnosti a životnosti politiky naší strany v budování místního průmyslu. Ukazují nový vpřed skok v rozvoji místního průmyslu. Číst dál

Svoláno 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce

 

Pchjongjang 22. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Na 21. června bylo svoláno 3. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové Ústřední vojenské komise KSP a jako pozorovatelé pracovníci příslušných oddělení Ústředního výboru strany, členové výkonného výboru Korejské lidové armády Korejské strany práce, velící důstojníci štábu Ministerstva obrany, vojenští a političtí velitelé velkých formací Korejské lidové armády. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 21. 6.

Pchjongjang 22. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 20. června do 18:00 21. června celostátně hlášeno více než 15 260 případů horečky a více než 18 540 uzdravení.

K 18:00 21. června činí od konce dubna celkový počet pacientů s horečkou přes 4 672 450, z nichž se více než 4 646 380 (99,442 %) uzdravilo a nejméně 26 000 (0,556 %) je v lékařském ošetření.

Číst dál

20 let Pivovaru Tedonggang, moderní základny výroby chlazených nápojů

Pchjongjang 18. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Pivovar Tedonggang, vybudovaný jako moderní základna pro výrobu chlazených nápojů díky péči velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, slaví 20. výročí svého založení.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il, který v srpnu čučche 89 (2000) inicioval stavbu továrny specializované na výrobu nejlepší značky piva pro lid, určil umístění továrny a věnoval pozornost stavbě od organizace pracovních sil až po formování technických sil. Také dal tomuto závodu název Pivovar Tedonggang (podle řeky protékající Pchjongjangem, pozn. překl.). Číst dál

V souladu s měnící se epidemickou situací probíhají ofenzivní státní protiepidemické práce

Pchjongjang 19. června čučche 111 (2022) (KCNA) – V celostátním měřítku pečlivá a smysluplná organizace a vedení protiepidemických prací rázně a účinně reagují na neustále se měnící epidemickou situaci.

Ústřední mimořádná protiepidemická oblast v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie v provincii Jižní Hwanghe vyslala do terénu příslušné pracovníky spolu s pohotovostními diagnostickými a léčebnými skupinami Ústřední hygienické a epidemiologické stanice. Tam organizují a dohlížejí na lékařskou práci, provádějí epidemiologický průzkum obyvatel a kontrolují pacienty s horečkou. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN poslal léčiva Městskému výboru KSP v Hedžu


 
Pchjongjang 16. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Vážený soudruh Kim Čong Un poslal 15. června v souvislosti s vypuknutím akutní střevní epidemie ve městě Hedžu v provincii Jižní Hwanghe léky připravené jeho rodinou Městskému výboru Korejské strany práce v Hedžu.

Vážený soudruh generální tajemník předal léky připravené svou rodinou stranickému výboru ústředí strany a požádal, aby pomocné léky byly zaslány Městskému výboru KSP v Hedžu a aby městský výbor strany konkrétně vzal v úvahu rodiny, které jsou nemocné epidemií, a okamžitě jim poskytl léky ve snaze alespoň trochu přispět k jejich léčbě. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 15. 6.

Pchjongjang 16. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle informací Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 14. června do 18:00 15. června celostátně hlášeno více než 26 010 případů horečky, více než 32 090 uzdravených a jedno úmrtí.

K 18:00 15. června činí od konce dubna celkový počet nemocných více než 4 558 260, z nichž se více než 4 511 950 (98,984 %) uzdravilo a nejméně 46 230 (1,014 %) je v lékařském ošetření.

Počet obětí je 73 a smrtnost činí 0,002 %. Číst dál

Nový kravín zemědělského družstva Hungsang

Pchjongjang 14. června čučche 111 (2022) (KCNA) – V provincii Jižní Hamgjong byla vybudována nová provozovna zemědělského družstva dojnic Hungsang.

Skládá se z kravína, přípravny krmiv, prostor pro zpracování mléka atd. V areálu byly vysázeny stovky ovocných stromů těch nejlepších druhů a trávníky.

Po obstarání mnoha dojnic nejlepšího plemene byly v krátké době zorganizovány výkrmové a pečovatelské, veterinární a protiepidemické práce na vědeckém a technickém základě. Číst dál

Dokončen rozsáhlý projekt gravitačního vodního kanálu

Pchjongjang 15. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Lid provincie Jižní Hamgjong dokončil projekt 40 km dlouhé gravitační vodní cesty v okrese Kumja, přičemž překonal řadu útrap a potíží včetně náhlé zdravotní krize.

Tato vodní cesta, založená na řece Kumja, bude dodávat dostatek zavlažovací vody na rýžová a suchá pole o rozloze 4 000 hektarů ve více než 10 zemědělských družstvech v okrese. Číst dál

Konalo se jednání sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 13. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Sekretariát Ústředního výboru Korejské strany práce svolal na 12. června schůzi do sídla Ústředního výboru strany za účelem projednání hlavních otázek stranické práce.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Setkání se zúčastnili tajemníci ÚV KSP soudruzi Čo Jong Won, Pak Čong Čchon, Ri Pjong Čchol, Ri Il Hwan, Kim Če Rjong, Čon Hjon Čchol a Pak Tche Song. Číst dál

Šíření pandemie a výsledky léčby – 12. 6.

Pchjongjang 13. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 11. června 18:00 hodin do 12. června 18:00 hodin zvýšil počet nemocných s horečkou celostátně o více než 36 710 a více než 42 650 pacientů se uzdravilo.

Celkový počet nemocných horečkou od konce dubna je k 12. červnu 18:00 více než 4 469 520, z toho více než 4 404 210 lidí se uzdravilo (98,539 %) a více než 65 230 osob (1,459 %) se léčí. Číst dál

Farmaceutická továrna Mannjon – výrobce tradičních léčiv Korjo

Pchjongjang 12. června čučche 111 (2022) (Arirang meari – Ozvěna arirangu) – Pracující Farmaceutické továrny Mannjon s mimořádným odhodláním bojují dnem i nocí, aby továrna sehrála významnou roli při překonání zhoubné pandemie v co nejkratším čase.

Farmaceutická továrna Mannjon zajišťuje výrobu mnoha tradičních korejských léčiv Korjo. Číst dál

Konalo se 5. rozšířené plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 11. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 5. rozšířené plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo v konferenčním sále sekretariátu Ústředního výboru strany ve dnech 8. až 10. června čučche 111 (2022) za zrychleného velkého pochodu všeho lidu k oslavě tohoto historického roku jako velkého předělu v rozvoji revoluce a zároveň při překonávání bezpříkladných obtíží, kterým národ čelí s přesvědčením, vůlí a jednotou, které jsou vlastní čučchejské Koreji pod vedením vždy vítězného Ústředního výboru strany.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál