Skip to content

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 24. část

1978 – náklonnost k Číně a „třetímu světu“

*

 

2. února 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničí: mimořádná pozornost vztahům s Čínou

 

Kim Ir Sen s předsedou Komunistické strany Číny a předsedou vlády Čínské lidové republiky Chua Kuo-fengem v Pchjongjangu v květnu 1978. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066566-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

Vztahům KLDR s ČLR, sousední zemí, s [historií] spolupráce a tradičních přátelských vztahů, velmocí s vlivem v regionu a ve světě, je věnována mimořádná pozornost v zahraniční politice korejské vlády, která má zvláštní místo v zahraničních vztazích KLDR. (…)

 

Šest z přibližně deseti čínských oficiálních delegací, které navštívily KLDR v roce 1977, (…) bylo přijato prezidentem Kim Ir Senem (největší počet delegací přijatých v jednom roce z jedné jediné země).

 

Kromě toho ČLR navštívilo několik korejských delegací (…).

 

Přestože v průměru věnuje KLDR svým vztahům s ČLR velkou pozornost, všimli jsme si, že ve svých zahraničních vztazích se KLDR snaží zachovat určitou rovnováhu ve vztazích s ČLR a SSSR, alternativně se přiklání k jednomu a druhému (…).

 

Zároveň jsme si všimli, že pozitivní politický postoj a hodnocení, které KLDR přikládá politice ČLR, má stálou převahu. (…)

 

Korejci tlačí na Číňany, aby zvýšili vývoz ropy do KLDR, ale ČLR není schopna dát kladnou odpověď (hrubá spotřeba na hlavu v KLDR je vyšší než spotřeba ropy na hlavu v Číně).

 

V současné době probíhají jednání o podpisu korejsko-čínského obchodního protokolu na rok 1978. Hlavním problémem je cenový mechanismus. (…)

 

podepsaný

Dumitru Popa

 

*

24. února 1978, velvyslanectví MLR v KLDR: Oslava narozenin KIM ČONG ILA

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/hungarian-embassy-dprk-telegram-24-february-1978-subject-celebration-kim-jong-ils-birthday

 

Kim Ir Sen a Kim Čong Il si prohlížejí Věž myšlenky čučche. Duben 1982. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

16. února byla [oslava] narozenin Kim Čong Ila (syna Kim Ir Sena) skromnější než v předchozích letech. V tento den velvyslanectví nemohla pořádat takové programy, do kterých by byli zapojeni Korejci. Jak vernisáž maďarské elektrotechnické výstavy, tak tisková zpráva sovětské ambasády ke Dni armády se musely konat den před plánovaným termínem. Na rozdíl od více než stovky věnců, které byly loni položeny před náhrobek matky [Kim Čong Ila], nyní jich bylo pouze pět, z nichž žádný nebyl od Kim Ir Sena. Nestalo se [jako v předchozím roce], že by k památným místům pochodoval několikatisícový dav. Kubánští studenti nám řekli, že dne 16. se nevyučovalo. Studenti se zúčastnili semináře s názvem „Následujme Kim Čong Ila“, který trval celý den.

 

*

 

13. dubna 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: dobré a ještě zlepšené vztahy KLDR-SSSR

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066618-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

U příležitosti nedávného setkání A. Bělyj, první tajemník sovětského velvyslanectví v Pchjongjangu, řekl V. Nanuovi, že sovětsko-korejské vztahy (…) zůstávají v dobrém stavu a ve srovnání s předchozími lety zaznamenaly relativní pokrok. Proto v roce 1977 navštívilo KLDR téměř 30 sovětských delegací na různých úrovních a SSSR přibližně 40 korejských delegací. (…)

 

podepsaný

Dumitru Popa

*

 

18. května 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: význam návštěvy čínského předsedy v KLDR

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066588-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

Kim Ir Sen s členkou politbyra ÚV KS Číny a místopředsedkyní stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Teng Jing-čchao v Pchjongjangu v květnu 1979. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Čínský velvyslanec Lü Zhixian (anglická transkripce, pozn. překl.) v rozhovoru s velvyslancem Dumitru Popou s odkazem na oficiální návštěvu prezidenta (ve skutečnosti předsedy, pozn. překl.) Chua Kuo-fenga v Severní Koreji (5.-10. května) zdůraznil význam a výjimečné výsledky této návštěvy.

 

Během oficiálních jednání prezidentů Chua Kuo-fenga a Kim Ir Sena se obě strany vzájemně informovaly o situaci ve svých zemích a diskutovaly o otázce rozvoje militantního přátelství a bratrské spolupráce, [stejně jako] revoluční jednotě mezi oběma stranami a zeměmi, stejně jako několika mezinárodních záležitostech společného zájmu.

 

Program oficiálních jednání obou prezidentů se soustředil na následující otázky:

 

  1. Bilaterální vztahy – obě strany vyjádřily spokojenost s vysokou úrovní politických vztahů mezi KSP a KS Číny, [stejně jako] mezi KLDR a ČLR.

 

Podle čínského velvyslance mezi oběma stranami a národy nejsou žádné rozdíly.

 

  1. S ohledem na znovusjednocení Koreje

 

 

Korejci zopakovali postoj vlády KLDR ohledně znovusjednocení a Číňané znovu potvrdili plnou podporu politice znovusjednocení KLDR a důrazně odsoudili jakýkoli pokus o umělé vytvoření „dvou Korejí“. (…)

 

  1. Země třetího světa a Hnutí nezúčastněných zemí

 

Prezidenti Kim Ir Sen a Chua Kuo-feng vyjádřili svůj názor, že solidarita a jednota zemí třetího světa a Hnutí nezúčastněných v současné době čelí nepřízni osudu způsobené vměšováním a vlivem zejména dvou supervelmocí (USA a SSSR). Kim Ir Sen v této souvislosti ukázal, že současná situace naléhavě vyžaduje vytvoření společné fronty nedávno osvobozených a nezúčastněných zemí (…).

 

Chua Kuo-feng řekl, že Kim Ir Senův návrh je správný. (…)

 

podepsaný

Dumitru Popa

*

 

27. května 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: KLDR zveřejnila čínské prohlášení proti SSSR

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066705-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

(…) 13. května vydání novin Rodong sinmun zveřejnilo čínskou protestní nótu týkající se nedávných incidentů na čínsko-sovětské hranici (…).

 

Sovětský diplomat z vlastní iniciativy dodal, že Korejci odůvodňují zveřejnění nóty jako odpovědi na kritický článek o ČLR publikovaný v Pravdě 11. května, v němž bylo mimo jiné poukázáno na to, že nedávné návštěvy některých čínských představitelů v asijských zemích se snaží přilákat vedení těchto zemí k protisovětské kampani. (…)

 

podepsaný

Dumitru Popa

 

*

 

14. července 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: KLDR se nezúčastní Světového festivalu mládeže

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066787-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

Kim Ir Sen s Teng Siao-pchingem na návštěvě Pekingu v září 1982. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

(…) Stranické a státní vedení KLDR se původně rozhodlo vyslat delegaci mládeže na Světový festival mládeže, který se bude konat v Havaně.

 

Vedení Svazu pracující mládeže v tomto ohledu přijalo nezbytná opatření k přípravě a nabídce vhodných materiálních podmínek a dopravy delegace.

 

Během těchto příprav si [vedení Svazu pracující mládeže] uvědomilo, že [oni] čelí řadě překážek, které nelze překonat, což vedlo k rozhodnutí, že se korejská delegace Světového festivalu mládeže nezúčastní. S ohledem na příčiny [tohoto rozhodnutí] korejský partner vysvětlil, že hlavním problémem je přeprava delegace. V současné době KLDR nemá prostředky pro přepravu na dlouhé vzdálenosti přes oceán. V tomto ohledu Korejci před 5 lety požádali SSSR, aby jim poskytl letoun IL-62, Sověti pod různými záminkami dotyčný letoun nedodali, ačkoli [Korejci] svůj požadavek opakovali a trvali na něm na nesčetných příležitostech.

 

Nedávno u příležitosti jednání požádal zástupce Svazu pracující mládeže zástupce vedení Komsomolu o podporu s přepravou korejské delegace do Havany. Zástupce Komsomolu odpověděl, že v dané věci zaslal předseda Ústředního výboru Korejského svazu pracující mládeže písemnou zprávu prvnímu tajemníkovi ÚV Komsomolu. Korejci řekli, že odpověď, kterou obdrželi, nebyla ta, kterou očekávali, a že to představuje „formu tlaku ze strany velké země, která se snaží zabránit cestě korejské delegace do Havany“.

 

Druhým problémem, který přispěl ke korejskému rozhodnutí, byl nedostatek finančních zdrojů. Mezinárodní přípravný výbor festivalu požádal o velmi významné částky v tvrdé měně, které jsou nad rámec nutných částek pro minulé takové akce.

 

Korejcům se přes vynaložené úsilí nepodařilo tyto potíže – nedostatek dopravních prostředků a finančních prostředků – překonat.

 

Korejský přípravný výbor festivalu informoval Mezinárodní výbor, že KLDR nevyšle delegaci mládeže na festival v Havaně.

 

podepsaný

Victor Nanu

*

 

1. srpna 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: KLDR zveřejnila čínské útoky na „sociálimperialistický“ SSSR

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066808-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

Kim Ir Sen s členkou politbyra ÚV KS Číny a místopředsedkyní stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Teng Jing-čchao na návštěvě KLDR v květnu 1979. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Rádi bychom vás informovali, že vydání novin Rodong sinmun z 1. srpna pod názvem „Musíme zvýšit svou ostražitost a připravit se na válku“ zveřejňuje rozsáhlé úryvky ze stejnojmenného článku publikovaného v 8. čísle čínských novin Rudý prapor, podepsané čínským ministrem obrany.

 

[Byly zveřejněny následující poznámky]: „Síly, které mohou vyvolat světovou válku, jsou SSSR a USA“, „hegemonická pozice amerických imperialistů oslabila, zatímco SSSR se proměnil ze socialistické země na sociálimperialistickou zemi,“ „SSSR je v ofenzivě, zatímco USA jsou v defenzivě ve svém boji za rozdělení světa [do sfér vlivu]“ atd.

 

Rádi bychom dodali, že je to letos podruhé, co korejský tisk zveřejnil [výňatky] z čínského tisku, jehož obsah kritizuje SSSR.

 

Touto záležitostí se budeme i nadále zabývat.

 

podepsaný

Victor Nanu

 

*

 

7. srpna 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: protisovětský článek vysvětlen jako chyba redaktora

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-066812-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

Večer 2. srpna byl sovětský chargé d’affaires ad interim v KLDR B. K. Pimenov pozván na schůzku v sídle novin Rodong sinmun s ohledem na shrnutí článku „Musíme zvýšit svou ostražitost a připravit se na válku“, převzatého z 8. čísla čínského časopisu „Rudý prapor“ a zveřejněného ve vydání těchto novin z 1. srpna. Během setkání zástupce šéfredaktora vysvětlil, že zařazení výše uvedeného materiálu do Rodong sinmun bylo výsledkem politováníhodné chyby, které se dopustil redaktor Korejské ústřední tiskové agentury; [zástupce šéfredaktora řekl], že KLDR nijak nezměnila svůj postoj vůči SSSR. Vyjádřil své přesvědčení, že korejsko-sovětské přátelství a spolupráce neutrpí [tímto incidentem]. Šéfredaktor se za incident omluvil.

 

(…)

 

podepsán

Victor Nanu

 

*

 

1. listopadu 1978, telegram rumunského ministerstva zahraničních věcí rumunskému velvyslanectví v Pchjongjangu: KLDR se vzdaluje zemím socialistického tábora

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-1010020-romanian-ministry-foreign-affairs-romanian-embassy-pyongyang

 

 

Pro vaši informaci a pro informaci [vašich] asistentů vám zasíláme následující sovětská hodnocení hlavních rysů sovětsko-korejských vztahů:

 

  1. Obecně lze dvoustranné stranické a státní vztahy považovat za normální. Stranické a státní delegace se účastní ceremonií u příležitosti významných událostí konaných v druhé zemi. [Tyto dvě země] si vyměňují delegace za účelem výměny dokumentace a zkušeností z řízení stranických a masových organizací. Sověti pokračují v budování hospodářských zařízení v KLDR na úvěr. Obchodní výměny vzrostly a jejich tok v obou směrech se vyvíjí mnohem lépe než v roce 1977.

 

  1. Podle Sovětů však rozvoji bilaterální spolupráce brání některé postoje Korejců, jako např.:

 

A. Odložení návštěvy soudruha Kim Ir Sena v SSSR. (…)

 

B. Ve stranických dokumentech a projevech korejského vedení je ignorována role SSSR při osvobozování Koreje a pomoc nabízená SSSR a dalšími socialistickými zeměmi během americké agrese; tato pomoc přispěla k přežití KLDR. Navíc blahopřejné telegramy zaslané sovětskému vedení se vyhýbají zmínce o tom, že „bilaterální vztahy probíhají na základě marxisticko-leninských principů“.

 

C. Provokativní zařazení článku, napsaného čínským ministrem obrany a publikovaného v 8. čísle časopisu „Rudý prapor“ v „Rodong sinmun“ (Novinách práce), věnovaného výročí Čínské lidové osvobozenecké armády – který zahrnoval silné útoky čínského typu na SSSR.Vysvětlení, která sovětskému chargé d’affaires ad interim v Pchjongjangu poskytlo vedení novin Rodong sinmun a Kim Jong Nam, člen politbyra a tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce, který řekl, že zveřejnění čínského článku bylo výsledkem „technické“ chyby a  vydání Rodong sinmun bylo staženo z novinových stánků, nestačilo k uspokojení Sovětů. Pokud obsah čínského článku neodrážel postoj korejského vedení, mělo být v tomto ohledu učiněno veřejné odsouzení. „Zahrnutí výše uvedeného článku ukazuje, že korejští soudruzi se postavili na stranu ČLR v jejím sporu se SSSR a dostali za to určitou odměnu.“

 

Korejská akce přiměla sovětské vedení, aby neustoupilo korejskému návrhu, aby sovětskou stranickou a státní delegaci, která se zúčastnila oslav 30. výročí vzniku KLDR, vedl člen politbyra Ústřední výboru KSSS.

 

D. Absence jakékoli zmínky o sovětsko-korejských vztazích v korejském dokumentu o vytvoření KLDR. Části o návštěvě prezidenta Chua Kuo-fenga v KLDR vyvolaly velké zděšení u sovětských hostů, mezi nimiž byli i zástupci sekce zahraničních vztahů ÚV KSSS, včetně velvyslanectví KLDR v Moskvě.

 

3. Postoj Korejců ke vztahům KLDR k SSSR, jakož i k některým mezinárodním záležitostem ukazuje, že KLDR se vzdaluje zemím socialistického tábora, přibližuje se Číně a stále více věnuje pozornost členství KLDR ve třetím světě.

 

4. Diplomat z velvyslanectví KLDR v Moskvě řekl rumunskému diplomatovi, že:

 

A. Politické vztahy KLDR jsou lepší s ČLR než se SSSR.Čínský tisk publikuje více materiálů o Koreji než tisk SSSR. Korejský tisk zase vydává více materiálů o Číně než o SSSR

 

B. Hospodářské vztahy a obchodní výměny KLDR jsou lepší se SSSR než s Čínou.

 

C. Sověti se snaží Korejce přesvědčit, že oficiální prohlášení Pekingu na podporu KLDR neodpovídají jejich konkrétním akcím v zákulisí. Zatímco Čína deklaruje, že podporuje znovusjednocení Koreje, ve skutečnosti se čínské vedení snaží udržet přítomnost Ameriky v Jižní Koreji.

 

D. Korejci pozorně sledují čínskou pozici, ale nemají potřebné důkazy, aby tvrdili, že činy [Pekingu] nejsou v souladu s jeho oficiálními prohlášeními. [KLDR] nevěří, že by ČLR byla schopna vzdát se podpory pro mírové a nezávislé znovusjednocení Koreje bez vnějšího vměšování.

 

podepsaný

Vasile Sandru

 

*

 

18. prosince 1978, telegram velvyslanectví RSR v Pchjongjangu rumunskému ministerstvu zahraničních věcí: vzestupy a pády vztahů se SSSR a ČLR

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/telegram-067056-romanian-embassy-pyongyang-romanian-ministry-foreign-affairs

 

Kim Ir Sen s členkou politbyra ÚV KS Číny a místopředsedkyní stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Teng Jing-čchao v Pekingu v září 1982. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

  1. Přání KLDR mít dobré vztahy se svými dvěma sousedy, SSSR a ČLR, obecně odpovídá vyváženosti sovětsko-korejských a čínsko-korejských vztahů.

 

Této rovnováhy však bylo možné dosáhnout pouze celkově, [protože] vztahy KLDR se SSSR, respektive s ČLR, mají vzestupy a pády podle dočasných nebo dlouhodobých faktorů.

 

V posledních dvou až třech letech byl proto v korejském tisku a v diskusích korejských představitelů se zahraničními diplomaty patrný vzestupný vývoj korejsko-čínských vztahů a relativní ochlazení sovětsko-korejských vztahů, zejména v oblasti politických záležitostí. (…)

 

Ochlazení korejsko-sovětských vztahů se podle našeho názoru zhmotnilo v nižší úrovni zastoupení v sovětských delegacích, které při různých příležitostech navštívily KLDR, a v korejských delegacích, které navštívily SSSR, v nižší úrovni pozornosti udělené hostitelskou zemí hostům z druhé země, v přísném postavení, které SSSR zaujal při svých obchodních jednáních s KLDR. (…)

 

Jako přímější a přesvědčivější důkaz ochlazení korejsko-sovětských vztahů bychom rádi uvedli zveřejnění protestní nóty sepsané ČLR o incidentech na čínsko-sovětské hranici v čísle Rodong sinmun ze 13. května, výše uvedené noviny z 1. srpna s článkem podepsaným čínským ministrem obrany, který kritizuje SSSR; v nízké úrovni zastoupení sovětské delegace, která se zúčastnila oslav 30. výročí KLDR v Pchjongjangu; mlčení o korejské otázce v projevu A. Gromyka na 33. zasedání Valného shromáždění OSN.

 

Počínaje koncem října a zejména připomínkou 7. listopadu v KLDR bylo možné zaznamenat citelnou změnu v postoji KLDR k SSSR.

 

V tomto ohledu korejská masmédia značně zvýšila počet zpráv a informací o SSSR. Články a komentáře obsahují mnoho odkazů na sovětsko-korejské přátelství. Televizní kanály a kina promítají sovětské filmy častěji. Všimli jsme si, že to bylo poprvé po letech, co korejský plakát inzeroval sovětský film, nebo vlastně zahraniční film. (…)

podepsán

Paul Marinescu

 

*

 

Pokračování v další části.

 

*

 

Vybral, české znění připravil a komentář doplnil Lukáš Vrobel,

předseda České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche