Skip to content

2. den jednání 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Pchjongjang 8. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce pokračovala 7. dubna za neustále rostoucího revolučního nadšení účastníků k dosažení epochálního pokroku při provádění usnesení 8. sjezdu strany a 2. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru strany dalším posílením buněk strany, jednotek přímého boje za provádění linie a politiky strany.

Druhému dni zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won a další tajemníci ÚV.

 

 

Na druhém dni zasedání byly předneseny projevy. Tajemníci buněk, hluboce si vědomi důležitosti konference v průběhu boje za posílení naší strany a dosažení nového vítězství v budování socialismu, pečlivě poslouchali projevy, analyzovali a hodnotili úspěchy a zkušenosti získané při práci za provádění politiky posilování stranických buněk stanovené na 5. konferenci předsedů buněk KSP.

V projevech byly představeny zkušenosti oddané a iniciativní práce tajemníků buněk strany, kteří šli příkladem v plnění revolučních úkolů, které jim byly svěřeny, rozvinutím svých buněk strany v kolektiv horlivých věrně oddaných aktivistů a předvoje při uskutečňování stranické politiky, který věří pouze váženému soudruhu generálnímu tajemníku a následuje pouze jeho.

Řečníci zdůraznili, že si vzali ponaučení, že jejich neúspěch při zintenzivnění boje proti špatným činům a za dodržování zásad strany bude mít tak vážné důsledky, jako je narušení jednoty kolektivu a poté odtržení strany od mas.

Na zasedání byly zdůrazněny způsoby, kterými by měli všichni tajemníci buněk hluboce uskutečnit svou odpovědnost při provádění rozhodnutí 8. sjezdu strany a 2. pléna 8. Ústředního výboru strany, aby došlo k novému obratu  v přístupu a stylu stranické práce.

Účastníci setkání s hlubokým vědomím odpovědnosti za základní organizace vznešené KSP se semkli s vůlí důsledně uplatňovat dobré zkušenosti ve své práci, zaznamenané v diskusi.

Zasedání pokračuje.

 

Soudruh Čo Jong Won

 


 

 

Řečníci

 

Soudružka Kim Un Gjong, soudruh Čo Jong Gil

 

Soudruh Kim Hong Il, soudruh Ri Kang Čchol

 

Soudruh Kim Jong Il, soudruh Ho Jong Il

 

Soudruh Han Sam Hjok, soudruh Ču Pjong Su

 

Soudruh Kim Mjong Son, soudruh Čche Mjong Song

 

Soudruh Čche Čong Rim, soudruh Kim Čchol Nam

 

Soudruh An Il Gwan, soudruh Čche In Guk

 

Soudruh Kim Kon Il, soudruh  Čche Mjong Il

 

Soudruh Ri Un Song, soudruh Čche Kwang Mjong

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp