Skip to content

Monthly Archives: január 2021

Nové plakáty k urychlení rázného pokroku při budování socialismu

Pchjongjang 31. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Umělecké studio Mansude, Ústřední svaz výtvarných umění, Pchjongjangský institut výtvarných umění a Umělecké studio ministerstva železnic nedávno vydaly propagační plakáty urychlující snahu všeho lidu o provedení závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakáty odrážejí hlavní myšlenku celkové obnovy hospodářství a zlepšení životní úrovně obyvatel pozvednutím metalurgického a chemického průmyslu, což jsou dva pilíře nezávislé ekonomiky. Rovněž zohledňují potřebu růstu klíčových průmyslových odvětví, včetně elektrárenského, uhelného a strojírenského průmyslu, dalšího posilování ekonomického potenciálu a síly pro dynamické vedení celkové hospodářské výstavby. Číst dál

Ohlédnutí za 8. sjezdem Korejské strany práce

8. sjezd Korejské strany práce se konal 5. – 12. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky.

Sjezd zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů, všech členů strany a všeho lidu celé země a sloužícího mužstva Korejské lidové armády pro rozvoj kimirsensko-kimčongilské strany a svěží vítězný pokrok revoluční věci čučche.

Sjezd zhodnotil revoluční práci posledních pěti let, provedl vědeckou analýzu rozvoje revoluce a objektivní a subjektivní situace a na základě toho nastolil novou linii boje a strategickou a taktickou politiku upevňování strany a provedení skoku vpřed v budování socialismu.

Generální tajemník soudruh Kim Čong Un objasnil hlavní myšlenku a hlavního ducha 8. sjezdu KSP a zdůraznil, že celá strana by se měla ještě pevněji držet ideálů “uctívat lid jako nebe”, “jednomyslná jednota” a “soběstačnost”. Číst dál

Aktivní hygienická propagandistická práce

Pchjongjang 26. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední mimořádné protiepidemické jednotky aktivně provádějí propagandistickou práci k zabránění proniknutí celosvětové pandemie. Zaměstnanci s přihlédnutím ke zkušenostem z minulého roku zvyšují intenzitu vysvětlující a hygienické propagandy s cílem posílit protiepidemickou práci. V lednu bylo vydáno mnoho vysvětlujících prohlášení, audio a video materiálů o nutnosti neustále udržovat ostražitost v mimořádné protiepidemické práci. Číst dál

K ustavení výboru pro oslavu Dne zářící hvězdy

Praha 27. ledna čučche 110 (2021) – V souvislosti s blížícím se Dnem zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. čučche 31 /1942/), se v mnoha zemích formují výbory k oslavě tohoto významného svátku. Předsedou českého výboru byl zvolen předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista.

Při této příležitosti přinášíme dopis korejských sdružení pro přátelství s evropskými národy.

 

*

Brzy oslavíme 79. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. 16. únor je slavným dnem pro náš lid a pokrokové lidi celého světa.

Nesmrtelný revoluční život velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila je skutečným příkladem a učebnicí vlastenectví, která ukazuje, jak milovat zemi a lid. Byl skvělým ideologickým teoretikem, vynikajícím vůdcem a velitelem železné vůle, ale především skutečným vlastencem. Číst dál

Zalesnit hory kolem rodné vesnice

Pchjongjang 23. ledna čučche 110 (2021) (Nenara) – Kim Kwang Hun, strážce lesa lesní správy okresu Hečchang v provincii Jižní Pchjongan, je národní zasloužilou osobností socialistického vlastenectví. Začal zalesňovat hory kolem své rodné vesnice po propuštění z vojenské služby. Od té doby 15 let šplhal nahoru a dolů do hlubokých údolí a drsných hřebenů, aby vytvořil několik lesních školek na nezemědělské půdě uprostřed lesů, které má na starosti. Na základě toho vypěstoval desítky tisíc stromků dobrých druhů a každý rok je přesazoval do hor. Číst dál

Skončilo velké představení na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang 25. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení „Opěvujeme stranu“ na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se konalo 13. – 24. ledna v Pchjongjangském paláci sportu. Představení, vyprodané po více než 10 dní, sledovali pracující města Pchjongjangu.

Diváci pocítili celou svou duší, že díky moudrému vedení naší strany, která považuje princip „masy lidu nade vše“ za hlavní ideál a vedoucí myšlenku, bylo dosaženo rozkvětu a rozvoje vlasti. Představení pozvedlo revolučního ducha našeho lidu, který se pozvedl k boji za všestranný rozvoj budování socialismu našeho stylu pod vztyčenými prapory ideálů “uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost”.

Číst dál

Sdružení pro šťastné rodiny

Pchjongjang, 23. ledna čučche 110 (2021) (Pyongyang Times) – Prezident Korejského sdružení pro plánování rodin a zdraví matek a dětí Ko Kwang Džin uvedl, že sdružení v loňském roce řádně provedlo plánovanou činnost. Při loňských informačních aktivitách prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a svých internetových stránek rozšířilo sdružení informace o pohlavním a reprodukčním zdraví a své činnosti mezi 1,01 milionu lidí a podniklo rozsáhlé úsilí včetně posílení řad dobrovolných pracovníků a zlepšení profesionálních schopností mladých funkcionářů.

Sdružení přesunulo jednotky služeb z městských oblastí do venkovských a horských oblastí, aby klientům nabídlo komplexní a kvalitní služby. Ve výsledku bylo téměř 100 tisícům klientů poskytnuto celkem 316 tisíc služeb v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví. Číst dál

Dny mého mládí – k 75 letům svazu mládeže

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (Nenara) – U příležitosti 75. výročí založení svazu mládeže nyní s hlubokým pohnutím vzpomínám na dny svého mládí.

Narodil jsem se do vojenské rodiny ve městě Tokčchon v provincii Jižní Pchjongan v únoru čučche 54 (1965). Po základní a střední škole jsem absolvoval vzdělávání funkcionářů svazu mládeže. Většinu mládí jsem strávil na velkých stavbách socialismu – výstavbě rozsáhlé vodní elektrárny a paláce školáků v Samdžijonu, rekonstrukci severních železnic, výstavbě širokorozchodných železnic mezi Hjesanem a Samdžijonem, lázeňského střediska Jangdok a dalších. Číst dál

Shromáždění armády a lidu v provinciích

Pchjongjang, 20. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Společná shromáždění armády a lidu provincií Severní Pchjongan, Severní Hwanghe, Čagang a Jižní Hamgjong v nejvyšší poctě váženému soudruhu Kim Čong Unovi, který byl zvolen generálním tajemníkem Korejské strany práce, a za důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany, se konala 19. ledna. O den později byla pořádána společná shromáždění v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Kangwon a ve městech Nampcho a Kesong.

Zúčastnili se místní funkcionáři strany, státní správy a organizací pracujících, funkcionáři a pracující továren, podniků a zemědělských družstev, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a příslušníci Sil veřejné bezpečnosti.
Číst dál

Pět let Muzea hnutí mládeže

Pchjongjang, 21. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Muzeum hnutí mládeže v Pchjongjangu slaví 5. výročí svého otevření – 21. ledna čučche 105 (2016).

Muzeum bylo nádherně postaveno ve významné době, kdy se pod vedením Korejské strany práce otevíralo nejzářnější období hnutí mládeže orientovaného na čučche.

Ve vstupním síle muzea stojí barevné sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila obklopených mládeží a dětmi. V lednu čučche 105 (2016) navštívil nově vybudované muzeum vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un. Dlouho se díval na slunečně usměvavé sochy velkého vůdce a velkého generála, vedoucích děti a mládež ke světlé budoucnosti a zahrnujících je horoucí láskou, a řekl, že dokonale ukazují skutečný obraz naší společnosti, kde vůdce a masy tvoří jeden harmonický celek. Číst dál

Plakáty ke splnění závěrů 8. sjezdu strany

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce, Umělecké studio Mansude a Ústřední svaz výtvarného umění vytvořily a vydaly propagandistické plakáty s cílem pozvednout všechen lid ke splnění závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 8. sjezdu strany!“ s hesly “(Uctívat) lid jako nebe“, „Jednomyslná jednota“ a „Soběstačnost“ odráží revoluční vůli a pevnou přísahu všeho lidu celé země, který rozhodně povstal na podporu bojového plánu stanoveného naší stranou. Číst dál

4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky. Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění a jako pozorovatelé pracovníci Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních útvarů, předsedové městských a okresních výborů Korejské strany práce, předsedové lidových výborů, předsedové výborů pro správu zemědělských družstev a funkcionáři důležitých továren a podniků.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Číst dál

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA se členy ÚV, vlády a dalšími kádry

 

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se setkal 18. ledna na místě konání sjezdu strany s nově zvolenými členy 8. ústředního řídícího orgánu strany a byl s nimi na paměť vyfotografován.

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se 18. ledna setkal se členy vlády (rady ministrů) nově jmenovanými 4. zasedáním 14. Nejvyššího lidového shromáždění a byl s nimi na paměť vyfotografován. S každým si potřásl rukou a srdečně mu poblahopřál.
Číst dál

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA s účastníky přehlídky a příslušníky bezpečnosti


 
Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl 16. ledna na paměť vyfotografován s účastníky vojenské přehlídky na počest 8. sjezdu strany.

Fotografování byl přítomen člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil soudruzi Pak Čong Čchon, Kwon Jong Džin, Kim Čong Gwan a Ri Jong Gil.

Účastníci byli naplněni velkým vzrušením, že mají tu čest být na paměť vyfotografováni spolu s váženým soudruhem Kim Čong Unem na Kim Ir Senově náměstí, kde se slavnostně konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu strany.
Číst dál

Shromáždění armády a lidu v Pchjongjangu

Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se 15. ledna konalo shromáždění armády a lidu města Pchjongjangu, aby vzdalo nejvyšší poctu váženému soudruhu Kim Čong Unovi při jeho zvolení generálním tajemníkem Korejské strany práce a slíbilo důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany.

Na pódium vystoupili členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, kádry strany a vlády, vedoucí funkcionáři výborů, ministerstev, ústředních institucí a stranických a správních orgánů v Pchjongjangu, novátoři práce a funkcionáři ozbrojených sil.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci výborů, ministerstev a ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren, podniků a zemědělských družstev v Pchjongjangu a důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti. Číst dál

Pamětní snímek soudruha KIM ČONG UNA s delegáty 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un byl 14. ledna na paměť vyfotografován s delegáty 8. sjezdu Korejské strany práce.

Fotografování byli přítomni členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a členové a kandidáti politbyra.

Delegáti, kteří měli tu čest být vyfotografováni na paměť společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem na místě jednání slavného sjezdu, byli velmi nadšeni a potěšeni. Číst dál

Oslavy na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 14. ledna obyvatelé města Pchjongjangu srdečně přivítali účastníky vojenské přehlídky, kteří spolehlivě bránili 8. sjezd Korejské strany práce nepřemožitelnou vojenskou mocí a projeli ulicemi hlavního města ve slavnostním průvodu demonstrujícím všemocného ducha revoluční armády strany.

Vojáci a důstojníci lidové armády, kteří obdrželi vřelé pozdravy od obyvatel města, složili pevnou přísahu, že ani na okamžik nezapomenou na důvěru vlasti a lidu, aby spolehlivě zdědili tradici věrnosti k revoluční armádě strany a bojové tradice oddané služby. Číst dál

Vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Večer 14. ledna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu Korejské strany práce.

Na zvláště vyzdobené pódium se dostavil Vokální a instrumentální soubor Komise pro státní záležitosti a Ústřední vojenský orchestr Ministerstva obrany, aby hrály přehlídkovou hudbu.

Přehlídkové oddíly vstoupily slavnostním pochodem na náměstí. Motorizované kolony se seřadily na ulicích k náměstí a demonstrovaly nevyčerpatelně mohutnou sílu ozbrojených sil republiky. Letecké eskadry také čekaly na rozkaz ke vzlétnutí.

Na pódium se dostavil generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR soudruh Kim Čong Un. Výkřiky „Hurá!“, „Kim Čong Un“ a „Oddaná obrana“ na projev úcty otřásly nebem i zemí a ohňostroj jasně ozářil noční oblohu. Číst dál

Velké představení „Opěvujeme stranu“

Pchjongjang, 14. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení “Opěvujeme stranu” na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se slavnostně konalo 13. ledna v Paláci sportu v Pchjongjangu.

Představení sledoval generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Mezi diváky byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a delegáti 8. sjezdu strany.

Ve chvíli, kdy do hlediště vešel za zvuku uvítacího pochodu vážený soudruh generální tajemník, propukl bouřlivý jásot „hurá!“ Číst dál