Skip to content

Pod vedením generálního tajemníka soudruha KIM ČONG UNA se konalo 1. plénum 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 10. ledna v zasedacím sále sekretariátu Ústředního výboru strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Pléna se zúčastnili členové a kandidáti členství Ústředního výboru strany zvolení na 8. sjezdu strany. Jako pozorovatelé se zúčastnili vedoucí funkcionáři oddělení Ústředního výboru strany a provinčních, městských a okresních výborů Korejské strany práce, ministerstev a ústředních institucí.

Na 1. plénu 8. Ústředního výboru strany bylo zvoleno politbyro a prezídium politbyra Ústředního výboru strany v čele s generálním tajemníkem KSP. Rovněž byli zvoleni tajemníci ÚV a sekretariát.

 

Plénum zvolilo Ústřední vojenskou komisi strany a podle aktualizovaných stanov strany se konaly volby do Ústřední kontrolní komise strany.

Byli jmenováni vedoucí oddělení Ústředního výboru strany a šéfredaktor Rodong sinmun (Novin práce), orgánu Ústředního výboru strany.

Také byl prostudován a diskutován důležitý bod programu týkající se zavedení nového systému kontroly disciplíny a dohledu ve straně.

Vážený soudruh Kim Čong Un řekl, že posílení disciplíny je předpokladem pro to, aby strana jako generální štáb revoluce prokázala své vůdčí schopnosti a bojeschopnost. Poznamenal také, že by měl být znovu zaveden systém kontroly disciplíny, aby byla ve straně zavedena pevná disciplína pro přísné provádění stanov a politiky strany a pro vymýcení zneužívání moci, byrokracie a korupce.

Vážený soudruh Kim Čong Un zdůraznil, že důležitým cílem rozhodnutí rozšířit působnost Ústřední kontrolní komise strany, přijatého na 8. sjezdu strany, je nastolit přísnou disciplínu a revoluční pořádek v celé straně a dále posilovat naši stranu ve stranu vedoucí revoluci, boj a pokrok.

Pro Ústřední kontrolní komisi strany byl stanoven nový úkol zavést silnější centralizovanou kázeň uvnitř strany, kontrolovat a vyšetřovat veškerá porušení stranické kázně, zneužití moci, byrokracii, korupci, privilegia a svévoli, vyšetřovat otázky stranické kázně, vyřizovat stížnosti a petice a kontrolovat finanční řízení strany.

1. plenární zasedání 8. Ústředního výboru KSP, které se konalo pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una, slouží jako epochální příležitost k poskytnutí spolehlivé záruky obratné organizace a vedení práce při provádění důležité bojové linie a takticko-strategického kurzu strany a revoluce pro důsledné nastolení ocelové disciplíny a revoluční atmosféry v celé straně při všestranném posilování vedoucí úlohy a bojeschopnosti naší strany.

  

Členové prezídia politbyra Ústředního výboru strany

 

předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění
Čche Rjong He

 


tajemník Ústředního výboru strany
Ri Pjong Čchol

 


předseda vlády
Kim Tok Hun

 

tajemník Ústředního výboru strany
Čo Jong Won

 

Členové politbyra Ústředního výboru strany

 

 tajemník ÚV KSP a vedoucí propagačního oddělení

Pak Tche Song

 

náčelník generálního štábu lidové armády

Pak Čong Čchon

 

 

tajemník ÚV KSP

Čong Sang Hak

 

tajemník ÚV KSP a vedoucí oddělení pro společenské organizace

Ri Il Hwan

 

tajemník ÚV KSP a vedoucí hospodářského oddělení

Kim Tu Il

 

tajemník ÚV KSP a vedoucí oddělení vědy a školství

Čche Sang Gon

 

vedoucí organizačního oddělení ÚV KSP

Kim Če Rjong

 

 

vedoucí  oddělení pro armádní práci ÚV KSP

O Il Džong

 

vedoucí oddělení ÚV KSP pro jednotnou frontu

Kim Jong Čchol

 

předseda 2. hospodářské komise

O Su Jong

 

generální ředitel politbyra lidové armády

Kwon Jong Džin

 

ministr obrany
Kim Čong Gwan

 

ministr státní bezpečnosti
Čong Kjong Tchek

 

ministr veřejné bezpečnosti
Ri Jong Gil

 

Kandidáti politbyra Ústředního výboru strany

 

vedoucí oddělení pro disciplínu a inspekci ÚV KSP

Pak Tche Dok

 

vedoucí oddělení ÚV KSP pro lehký průmysl

Pak Mjong Sun

 

vedoucí kádrového oddělení  ÚV KSP

Ho Čchol Man

 

vedoucí oddělení ÚV KSP pro zemědělství

Ri Čchol Man

 

vedoucí právního oddělení  ÚV KSP

Kim Hjong Sik

 

místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění

Tche Hjong Čchol

 

 vedoucí tajemník městského výboru KSP v Pchjongjangu

Kim Jong Hwan

 

předseda Státní plánovací komise

Pak Čong Gun

 


místopředseda vlády

Jang Sung Ho

 

vedoucí úřadu hospodářské politiky ÚV KSP

Čon Hjon Čchol

 

ministr zahraničních věcí

Ri Son Gwon

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp