Skip to content

Rodong sinmun o ochrane životného prostredia

Pchjongjang, 10. augusta čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) z 10. augusta redakčne vyzývajú všetkých funkcionárov, členov strany a ďalších pracujúcich, aby sa zapojili do ochrany životného prostredia, majúc na pamäti, že ide o vlastenecké dielo trvalého významu pre prosperitu krajiny, národa a potomkov, nehovoriac o súčasnej generácii.

Ochrana životného prostredia je dôležitou a zodpovednou prácou pre skrášľovanie krajiny, zlepšovanie zdravia ľudí a poskytovanie vysoko civilizovaných životných podmienok. V súčasnosti je naliehavo potrebné ochranu životného prostredia zintenzívniť.

Pripisovať dôležitosť ochrane životného prostredia je svetový trend. Rýchla deštrukcia prostredia spôsobuje časté neobvyklé klimatické javy, ktoré ohrozujú existenciu ľudstva a spôsobujú reťazovú reakciu. Globálne otepľovanie, dezertifikácia (rozširovanie púští), znečistenie ovzdušia, riek a morí, úbytok lesov, pôd a voľne žijúcich živočíchov dosahuje astronomické rozmery. Z tohto dôvodu sa ochrana životného prostredia stala dôležitou otázkou medzinárodného záujmu a mnoho krajín na ňu vynakladá veľké úsilie.

Vlastenectvo znamená oddanosť krajine a ľudu. Všetci občania KĽDR by sa mali stať aktívnymi vlastencami v oblasti ochrany životného prostredia a premeniť krajinu na nádhernú socialistickú vlasť blaženosti v ére Strany práce.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp