Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 27. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu maršále!

Jménem Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche nám dovolte u příležitosti 27. výročí úmrtí největšího myslitele, geniálního politika a věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena vyslovit přesvědčení, že se plní jeho základní myšlenka vybudovat a dále upevnit a rozvinout socialismus ve Vaší krásné zemi.

Jeho myšlenky čučche byly úspěšné uplatňovány nejen za jeho řízení KLDR, ale v jejich realizaci pokračujete úspěšně ve vedení země také Vy.

Jeho jméno je a bude navždy zapsáno také v srdcích nás všech. Jeho myšlenky budeme prosazovat i ve svém životě a seznamovat s nimi i české občany. Tím chceme přispívat k pravdivé informovanosti o KLDR.

Jeho slunce přineslo Vaší zemi mír, svobodu a socialismus. Jeho myšlenky o zabezpečení obrany proti jakýmkoliv imperialistickým choutkám jsou úspěšně naplňovány nyní také Vámi.

 

Čest památce takovéhoto velikána.

Ať žije a věčně vzkvétá Korejská lidově demokratická republika!

Sláva Korejské straně práce!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 5. července 2021