Skip to content

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (30. část)

(Dokončení z 29. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Vnitřní politika v letech mých návštěv

 

Rok 2017 byl druhým rokem pětiletky vyhlášené o rok dříve na 7. sjezdu Korejské strany práce, jež byl prvním sjezdem strany od roku 1980 (kdy stávající vůdce, na 7. sjezdu zvolený předsedou strany, ještě nebyl na světě). Soudruh Kim Čong Un ve svém novoročním projevu přednesl mimo jiné následující procítěný závěr s nezvyklou sebekritikou:

 

Členky armádního uměleckého souboru na výstavě KIMIRSENií

 

„Soudruzi,

stoje zde, abych ohlásil začátek dalšího roku, cítím nával úzkosti v tom, co bych měl udělat, abych měl náš lid ve větší úctě, nejlepší lid na světě, který mě srdečně podporuje s jednotnou myslí ze své pevné důvěry ve mě.

Mé touhy planuly po celou dobu, ale strávil jsem poslední rok v pocitu úzkosti a kajícnosti pro nedostatek svých schopností. Upevňuji své odhodlání usilovat o další úkoly v zájmu lidu v tomto roce a vykonat zdvojnásobené, oddané úsilí za tímto účelem.

Dříve všichen lid zpíval píseň »Jsme nejšťastnější na světě«, cítě se optimisticky do budoucnosti s důvěrou ve velké soudruhy Kim Ir Sena a Kim Čong Ila. Budu oddaně pracovat k zajištění toho, že minulá doba nezůstane jako okamžik v dějinách, ale bude znovu uvedena v současné éře. V tomto prvním ránu nového roku přísahám, že se stanu opravdovým služebníkem věrným našemu lidu, plně jej podporujícím s čistým svědomím. A budu prosazovat úsilí pro nastolení v celé straně revoluční atmosféry oddané tvorby, která je věnována úsilí pro dobro lidu.“ (KCNA 2. 1. 2017)

 

V Mangjongde před Pchjongjangským cirkusovým divadlem

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vedl práci například Pchjongjangské základní školy pro sirotky, Revoluční školy Mangjongde, Pektusanského architektonického institutu, Muzea korejské revoluce, Pchjongjangské houbové farmy, Stáčírny minerální vody Kangso, Obuvní továrny Rjuwon, Pchjongjangské kosmetické továrny, (automobilových) Závodů 16. března, Kumsongského traktorového závodu, Automobilového komplexu Sungri, Sunčchonské sumčí farmy, Továrny na pneumatiky Amnokgang, okresu Samdžijon, výstavbu pchjongjangské ulice Rjomjong, plné mrakodrapů, či Samdžijonské továrny na bramborovou mouku.

Sledoval také velké množství vojenských cvičení včetně testů raket středního doletu a zkušební střelby balistické rakety z ponorky a vykonal návštěvy v různých vojenských jednotkách, vojenských podnicích a výzkumných ústavech a na vojenských farmách. Poskytl pokyny k úspěšnému testu vodíkové bomby pro mezikontinentální balistickou raketu.

Navštívil také různá kulturní představení a horu Pektusan. K tomu nutno přičíst řízení různých schůzí a konferencí a pietní akce a samozřejmě účast na nejvýznamnějších oslavách toho roku, 105. výročí narození soudruha Kim Ir Sena s vojenskou přehlídkou 15. 4. 2017, jíž jsem byl přítomen a popsal ji v samostatné kapitole.

 

Čekání na tramvaj v centru Pchjongjangu

 

Revolučních aktivit váženého soudruha nejvyššího vůdce (jak se oficiálně říká jeho činnosti) bylo publikováno tolik a v tak krátkých intervalech, že to budí pozornost zvláště ve srovnání se současnou praxí, kdy již od roku 2020 podstatně prořídly a prakticky zmizely kdysi tak slavné a mediálně vděčné příklady terénního vedení, zatímco zůstaly hlavně běžné politické akce typu řízení různých jednání a konferencí stranických a státních (těch však sporadicky) orgánů.

Terénní vedení v podnicích, při výstavbě či v armádních jednotkách bylo přenecháno ostatním členům politbyra, mezi nimi zejména předsedovi vlády či v menší míře předsedovi prezídia Nejvyššího lidového shromáždění.

Pokles návštěv vůdce v terénu nelze přičítat jen pandemii koronaviru a prevencí před nákazou touto nemocí, tím spíše, že pandemie byla v srpnu 2022 oficiálně prohlášena za ukončenou, ale i předtím se vůdce účastnil obrovských masových shromáždění bez jinde panujících protiepidemických opatření, tedy bez roušek a rozestupů, takže nelze tvrdit, že by mu v činnosti bránila obava o jeho zdraví, ať už ze strany vlastní nebo jeho okolí. (O dalších opatřeních, která tam panovala, jako testování nebo očkování, můžeme jen spekulovat, zveřejněno o tom nebylo nic.)

Téměř úplné zastavení výjezdů vůdce do terénu ale může nasvědčovat zvěstem o značném rozšíření různých jiných nemocí, kterým by nebylo radno ho vystavovat, tím spíše, že nyní před podzimní chřipkovou sezónou bylo současně s vyhlášením skoncování s pandemií plošně ukončeno nošení roušek, které si okolní asijské země do značné míry zachovaly.

 

Mozaika velkých vůdců v Mangjongde

 

Postupným omezením terénního vedení bylo opět prohloubeno odtržení vůdce od lidu. To bylo značné už předtím v důsledku natolik vyhroceného kultu osobnosti, že vůdce by se nemohl jen tak setkávat s obyčejnými lidmi a upřímně si s nimi povídat, protože ti by upadli do takových rozpaků se setkání se zbožštěným maršálem, že by vesměs zřejmě nebyli schopni s ním jednat jako člověk s člověkem, natož jako soudruh se soudruhem. Je to patrné z fotografií a filmových záběrů ze setkání vůdce s prostými lidmi, kteří se setkávají s vůdcem výjimečně, často poprvé a možná naposledy v životě. Ti nezřídka při setkání s ním pláčou štěstím, až se v emocích hroutí a doslova z jeho přítomnosti šílí, ženy a děti zvláště. Rozhodně to není přetvářka, je to výsledek upřímného štěstí, hypertrofovaného třígenerační kampaní zbožštění vůdců.

Z dávnějších fotografií, filmů a záznamů vidíme, že minimálně do 60. let byli vůdci přijímáni běžnými lidmi mnohem civilněji, postupně se však čím dál více vzdalovali zemi a přibližovali nebi.

Při svých terénních pokynech byl vážený soudruh nejvyšší vůdce zpravidla obklopen jen členy politbyra a nejvyššími funkcionáři příslušných sektorů, případně vedoucími představiteli navštívených oblastí, podniků, vojenských útvarů apod. Pokud se setkával s obyčejnými pracujícími lidmi nebo řadovými vojáky, pak většinou jen za účelem společného fotografování. Výjimkou bylo několik návštěv zasloužilých rodin.

 

V Paláci školáků Mangjongde

 

V novoročním projevu 1. ledna 2018 soudruh Kim Čong Un konstatoval, že „velkolepým úspěchem bylo dosažení historické věci završení státní jaderné síly. Byla provedena zkouška mocné termonukleární zbraně spolu se zkouškami různých nosičů jaderných zbraní, což znamenalo úspěšné dosažení naší hlavní ambice a strategického cíle.

Nakonec republika získala silný a spolehlivý vojenský odstrašující prostředek, nezvratný jakoukoli silou. Spojené státy nikdy nemohou bojovat ve válce proti mně a našemu státu. Bylo by dobré vědět, že celé území USA je v rozsahu našich jaderných zbraní a jaderné tlačítko je vždy na stole mé kanceláře, a to je realita, nikoli hrozba.“

Dodal, že „letos je významný rok pro severní i jižní Koreu, protože náš lid oslaví velkou událost – 70. výročí vzniku KLDR, a na jihu budou zimní olympijské hry. Abychom nádherně oslavili velké události národa a prokázali jeho důstojnost a vytrvalost, měli bychom rozehřát zamrzlé vztahy mezi severem a jihem a ozdobit tento významný rok jako rok, který zaujme zvláštní místo v historii národa.“

Deklaroval, že „KLDR jako mírumilovná a zodpovědná jaderná mocnost nepoužije jaderné zbraně, pokud nepřátelské agresivní síly nebudou zasahovat do svrchovanosti a zájmů našeho státu, a tyto zbraně nepředstavují jadernou hrozbu pro žádnou zemi nebo region. Korejská strana práce a vláda KLDR budou rozvíjet dobré sousedské a přátelské vztahy se všemi zeměmi, které respektují suverenitu naší země, chovají se k ní přátelsky a snaží se vybudovat nový, spravedlivý a mírový svět.“ (KCNA 1. 1. 2018)

 

Dvůr s agitačními hesly, plakátem, pomníkem a vlajkou KLDR na střeše v pohledu z hotelu Korjo

 

K objektům a místům, jejichž práci v roce 2018 na místě řídil, patřily například Státní akademie věd, Pchjongjangský pedagogický institut, Pchjongjangský farmaceutický závod, Pchjongjangský trolejbusový závod, tramvajová vozovna Songsan v Pchjongjangu, nová železniční trať Koam – Tapčchon, výstavba pobřežní turistické oblasti Wonsan – Kalma (měla být hotová do 15. 4. 2019 a nebyla dokončena dosud a sdělovací prostředky už o ní dlouho nepřinesly žádnou zprávu), rybí restaurace Tedonggang, okres Sindo, okres Samdžijon, Kosmetická továrna města Sinuidžu, Textilní továrna města Sinuidžu, loděnice v Čchongdžinu, výstavba hotelu Jombundžin (probíhající tehdy již sedm let, což vůdce oprávněně kritizoval; zprávu o dostavbě hotelu jsem dosud nezaznamenal), Strojírenský závod „1. září“ Ranamského uhelného komplexu, rekreační středisko Onpcho, výstavba skleníkové farmy v Čungpchjong-ri, Čchongdžinská továrna na tašky, výstavba Orangčchonské elektrárny (kde ostře tepal její nedokončení, ačkoli velký vůdce dal pokyn k její výstavbě před více než 30 lety), Lesní školka provincie Kangwon, Wonsanská továrna vojenských invalidů na tašky, Songdowonský potravinový závod, Samčchonská sumčí farma, Hlavní dobytčtí farma oblasti Ungok, Továrna na nakládání ryb Kumsanpcho, Sádky jezera Jonpchung, výstavba lázní Jangdok, Továrna lékařských přístrojů Mjohjangsan, Kim Čchekova polytechnická univerzita, Divadlo orchestru Samdžijon, výstavba ve městě Sinuidžu, Tegwanská sklárna, rybářské stanice na východním pobřeží či Wonsanská obuvní továrna.

Některá místa navštívil opakovaně. Vykonal také zkušební jízdu novým trolejbusem a tramvají a zúčastnil se vojenských přehlídek k 70. výročí založení Korejské lidové armády 8. února 2018 a k 70. výročí založení KLDR 9. září 2018. Kromě toho opět vedl práci některých vojenských jednotek a testy zbraní, navštěvoval kulturní a pietní akce a aktivity spojené se svátky a výročími, zejména se 70. výročím republiky. Vojenské aktivity byly však v tomto roce výrazně upozaděny, aby nemařily jednání s Jižní Koreou a USA. Hlavní aktivity v mezinárodní a severo-jižní oblasti, jež byly v roce 2018 skutečně nebývalé, popisovala předchozí kapitola.

Při poskytování terénních pokynů zaujalo jistě nejen domácí publikum, ale i zahraničí, že nezůstal u obvyklých konstatování, že se pracuje dobře, ale mělo by se pracovat ještě lépe, nýbrž naopak mnohde ostře kritizoval vážné nedostatky.

 

Zastávka trolejbusu před Palácem sportů

 

Například v rekreačním středisku Onpcho „při pohledu na koupelnu tábora poukázal na její velmi špatný stav a poznamenal, že vany pro léčbu horkou vodou jsou špinavé, sešlé a nehygienické kvůli nedbalému vedení. Přísně poukázal na to, že pokud rekreační středisko sklízí kritiku lidu namísto jeho přízně kvůli tak špatnému provozu a řízení, ačkoli je opatřeno pamětní deskou, která označuje, že je to objekt navštívený velkým vůdcem a velkým generálem, dopouští se zločinu zmaření zásluh velkých vůdců, kteří postavili prázdninový tábor pro lid v tak krásném prostředí, kde po celý rok tryská horká pramenitá voda.“ (KCNA 17. 7. 2018)

V Čchongdžinské továrně na tašky „přísně poukázal na to, že provinční výbor strany pracuje ledabyle, ignoruje důležitou politiku, kterou má upřednostňovat, a že jeho postoj k přijetí a provádění politiky strany je velmi špatný a výbor nemá revolučního ducha a zodpovědný přístup k tvrdé práci k provádění politiky strany.“ (KCNA 17. 7. 2018)

Vůdcovu kritiku fungování městské hromadné dopravy v Pchjongjangu Mjohjangsanské továrny na lékařské přístroje jsem již zmiňoval dříve.

Zprávy o případném potrestání viníků nebyly nikdy zveřejněny, ale byla vydána například reportáž z Čchongdžinské továrny na tašky, kterak napravuje chyby a zlepšuje výrobu. Hovořila tam stejná ředitelka nebo vedoucí, která doprovázela vůdce během jeho kritiky, bylo tedy patrné, že nebyla odvolána, natož jinak potrestána.

 

Vojenská výzdoba, čs. tramvaj KT8D5 a světelně řízená křižovatka bez světelně řízeného přechodu přes 6 pruhů, na kterém chodci nemají přednost

 

V novoročním projevu 1. ledna 2019, mimochodem dosud posledním (v následujících letech už novoroční projevy nepřednášel), řekl vážený soudruh nejvyšší vůdce, že „díky našemu aktivnímu a pozitivnímu úsilí byl na Korejském poloostrově vytvořen mírově orientovaný proud a nadále rostla mezinárodní prestiž naší republiky a uprostřed toho jsme oslavili 70. výročí založení slavné Korejské lidově demokratické republiky v lesku s velkou důstojností a sebedůvěrou.

Prostřednictvím zářijových oslav byla před očima světa plně projevena síla KLDR, která dosáhla ideologické jednoty celé společnosti a jednomyslné jednoty strany a lidu, a která má spolehlivou soběstačnou ekonomiku a schopnost samostatné obrany, a horoucí vůle hrdinného korejského lidu bojovat až do konce za vítězství věci socialismu.“ (Což je obvyklý slovní obrat, jehož význam mi není znám, protože nevím, kdy a jak má být konečného vítězství věci socialismu dosaženo a proč jej ještě nebylo dosaženo za více než 70 let budování.)

„V loňském roce všechen lid dále upevnil základy soběstačné ekonomiky povstáním do boje za uskutečnění nové strategické linie strany koncentrovat veškeré úsilí na hospodářskou výstavbu.“ Kritizovány byly ale i nedostatky: „Měli bychom napřít primární úsilí ke zmírnění nedostatku elektřiny, abychom dosáhli průlomu při revitalizaci národního hospodářství.“ (…) „Stranické a vládní orgány a organizace pracujícího lidu (…) by měly zintenzivnit boj za vymýcení jak závažných, tak nepatrných případů zneužití moci, byrokratismu a korupce, které mohou způsobit zmatek v harmonickém celku strany a mas a podkopat socialistický systém.“

Pchanmundžomská deklarace, Zářijová pchjongjangská společná deklarace a severo-jižní dohoda ve vojenské oblasti, které byly přijaty v odrazu pevné rozhodnosti a vůle ohlásit éru míru, v níž už neexistuje válka na Korejském poloostrově, mají velký význam jako skutečné deklarace o neútočení, ve kterých se sever a jih zavázaly k ukončení bratrovražedné války založené na síle zbraní. (…)

Přestože se jednalo o počáteční krok, sdružené záměry a moudrost severu a jihu jistě obrátily mezikorejské vztahy od nanejvýš extrémní nedůvěry a konfrontace ke vztahům důvěry a usmíření a v krátké době učinily překvapující úspěchy, které byly v minulosti nepředstavitelné. Jsem s tím velmi spokojen.“

Jak víme a jak jsem i já již uvedl, během roku 2019 se v tomto ohledu vývoj vrátil zpět k ostré konfrontaci.

 

Figurky příslušnic dopravní bezpečnosti a postav v lidových krojích na Výstavišti Wolhjang 

 

K otázce vztahů s USA a jaderných zbraní vůdce řekl: Je neměnným postojem naší strany a vlády naší republiky a mou pevnou vůlí nastolit nový bilaterální vztah, který splní požadavky nové éry, jak je vyjasněno ve Společném prohlášení KLDR-USA z 12. června, budovat trvalý a trvalý mírový režim a pokročit směrem k úplné denuklearizaci.

V souladu s tím jsme deklarovali doma i v zahraničí, že už nebudeme vyrábět ani testovat jaderné zbraně, ani je používat a rozšiřovat, a přijali jsme různá praktická opatření.“

Jak jsme brzy viděli, „neměnný postoj“ se záhy změnil. Asi nikdo soudný na světě neočekával, že by KLDR za panující mezinárodněpolitické situace jednostranně demobilizovala.

„Jsem připraven se kdykoli znovu setkat s prezidentem USA a vynasnažím se dosáhnout výsledků, které by mezinárodní společenství mohlo přivítat.

Ale pokud Spojené státy nedodržují slib, který učinily před očima světa, a nesprávně odhadují trpělivost našeho lidu, pokoušejí se nám jednostranně něco vnutit a tvrdošíjně lpí na uložení sankcí a tlaku proti naší republice, možná budeme nuceni nalézt nový způsob obrany suverenity země a nejvyšších zájmů státu a dosažení míru a stability Korejského poloostrova.“

Zdá se, že takový „nový způsob“ nalezen nebyl, zato se začal znovu naplno uplatňovat starý, osvědčený způsob.

 

Modely pamětihodností jako suvenýry na Výstavišti Wolhjang

 

V závěru projevu vůdce prohlásil: „S pocitem oprávněné hrdosti, se kterým shrnujeme výsledky minulého roku, kdy jsme navzdory brutální hospodářské blokádě a sankcím věřili ve svou sílu a vydláždili vlastní cestu vpřed a dosáhli rychlého rozvoje, jsme znovu byli přesvědčeni o pravdě: bez jakékoli vnější podpory a pomoci jsme plně schopni se dynamicky rozvíjet cestou socialismu našeho stylu, spoléhajíce se na obrovské síly a úsilí našeho lidu.“

Zahraniční zdroje pravidelně zmiňují značně rozsáhlou potravinovou pomoc, poskytovanou už po léta KLDR. Že by údaje například Světového potravinového programu Organizace spojených národů (WFP) byly podvržené, aby poškodily obraz KLDR v zahraničí, asi nemůžeme předpokládat. Sdělovací prostředky země každopádně nikdy nehovoří o žádné zahraniční pomoci, nebo dokonce o pomoci z Jižní Koreje, naopak ji otevřeně popírají, jak ukazuje citát z uvedeného novoročního projevu.

WFP v květnu 2018 uvedla, že si klade za cíl pomáhat každý měsíc 650 tisícům žen a dětí v KLDR poskytnutím vysoce výživných obohacených cereálií a sušenek, ale nedostatek financí způsobil, že v některých případech musely být příděly sníženy nebo pozastaveny.

WFP také ocenil, že v červnu 2019 poskytla Korejská republika 50 tisíc tun rýže a 4,5 milionu amerických dolarů v hotovosti na pomoc KLDR, zasažené suchem a špatnou úrodou.

 

Umělecká díla prodávaná na Výstavišti Wolhjang

 

V listopadu 2014 WFP konstatoval, že obdržel od vlády Korejské republiky 7 milionů dolarů na podporu nutričních potřeb žen a dětí v KLDR. Dodal, že na tento program finančně přispěly také Čína, Kuvajt, Lichtenštejnsko a Rusko a že „operace WFP v KLDR podporují nutriční potřeby žen a dětí, z nichž mnohé trpí chronickou podvýživou kvůli stravě postrádající klíčové mikroživiny, bílkoviny a tuky. Cílem programů WFP je poskytnout každý měsíc výživné, obohacené potraviny 1,1 milionu malých dětí a jejich matek.“

Tentýž zdroj sděluje, že Čína v roce 2012 poskytla KLDR 240 074 tun (!) potravinové pomoci. Britská BBC odkazuje na sdělení sdělovacích prostředků ČLR, že Čína v roce 2016 poskytla KLDR 3 miliony dolarů na humanitární pomoc po povodních. Rusko dle BBC poskytlo v roce 2019 4 tisíce tun pšenice a 4 miliony dolarů a potravinovou pomoc financovaly také Švýcarsko, Švédsko, Kanada, Norsko, Francie, Německo, Dánsko, Finsko a Irsko.

Hospodářskou pomoc KLDR poskytovala opakovaně i Česká republika, přestože KLDR má vůči ČR nevyřešený dluh ve výši necelých 3 milionů USD,“ jak uvádějí internetové stránky MZV ČR a dodávají:

„ČR od r. 1997 poskytovala KLDR humanitární pomoc menšího měřítka, např. dodávkami zdravotnického materiálu nebo jabloňových sazenic. V r. 2008 poskytla ČR humanitární pomoc formou dodávky 45 tisíc ks roubovanců jabloní ve výši 3 milionů Kč. Na farmě Ončchon (cca 100 km JZ od Pchjongjangu) byl ze stromů z ČR vybudován jabloňový sad. Na ploše 15,3 ha se nyní nachází 41 tisíc stromů.

V r. 2013, 2014 a 2015 byl na této farmě realizován rozvojový malý lokální projekt organizovaný MZV ČR v hodnotě 200 000 Kč/rok.

Pomoc je dodávána i prostřednictvím mezinárodních organizací. Po povodních v létě 2007 poskytla ČR prostřednictvím Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce humanitární pomoc ve výši 500 tisíc Kč na nákup léků.

V letech 2008 a 2009 MZV ČR zorganizovalo týdenní ekonomický seminář pro severokorejské ekonomy.“

 

Jedna ze stěn s agitačními plakáty

 

Takže s proklamovanou absolutní soběstačností „bez jakékoli vnější podpory a pomoci“ je to také poněkud „složitější“…

Srovnejme výše uvedené údaje například s projevem soudruha Kim Čong Una na 1. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR 12. 4. 2019, kde řekl na toto téma mimo jiné: „Ekonomická soběstačnost je materiální zárukou a předpokladem budování nezávislého státu. Pouze spoléháním na nezávislou a silnou ekonomickou schopnost je možné hájit důstojnost státu a zvyšovat jeho politickou a vojenskou moc na stabilním základě.

Současná politická situace vyžaduje, aby náš stát vysoko třímal prapor soběstačnosti a samostatnosti. (…)

Tak jako jsme ukončili dlouhodobou jadernou hrozbu silou jaderných zbraní, musíme zmařit sankce nepřátelských sil silou soběstačnosti a samostatnosti.“

Zatím to paradoxně vypadá, že sankce nepřátelských sil do značné míry KLDR maří hospodářskou pomocí nepřátelských sil…

 

Umělecká díla v knihkupectví hotelu Korjo

 

Zatímco vážený soudruh nejvyšší vůdce opakovaně hovořil o utahování opasků, nechával se na veřejnosti vidět v nových obrněných západních automobilech v hodnotě asi 12,5 milionu Kč za kus.

Nyní připomenu ještě některé hlavní politické akce v KLDR v roce 2019, kdy jsem tuto zemi navštívil naposledy. V tomto roce vážený soudruh nejvyšší vůdce vedl na místě práci například Ministerstva lidových ozbrojených sil (dnes už Ministerstva obrany), výstavbu okresu Samdžijon a turistických oblastí Ončchon a Wonsan-Kalma, lázeňské oblasti Jangdok, navštívil nový obchodní dům Tesong, Závod obráběcích strojů Čangdžagang, Strojírenský kombinát Pchjongnam, Kombinát přesného obrábění Kanggje, Traktorový kombinát Kanggje a Strojírenský kombinát „8. února“, také vedl na místě práci Paláce školáků studijní cesty tisíce ri (název odkazuje na tisíc ri /400 km/ dlouhou studijní cestu, kterou podnikl velký vůdce soudruh Kim Ir Sen ve svém dětství v roce 1923), generální plán výstavby měst Kanggje a Manpcho, stavbu skleníkové farmy Čungpchjong a lesní školky v okrese Kjongsong, práci obnovené Továrny lékařských přístrojů Mjohjangsan, práci rybářské stanice „25. srpna“ Korejské lidové armády a nového podniku na zpracování ryb Tchongčchon.

2. prosince se zúčastnil slavnostního dokončení výstavby centra okresu Samdžijon, rozsáhlého skleníkového zemědělského družstva a moderní lesní školky a lázeňské zóny Jangdok.

 

Heslo Ilsim tangjol – Jednomyslná jednota – u divadla Moranbong

 

Nechyběla samozřejmě návštěva řady vojenských, kulturních, společenských a pietních akcí včetně zahájení velkého tělocvičného a uměleckého představení „Země lidu“ 3. června na Stadionu 1. máje. „Po představení vážený soudruh nejvyšší vůdce zavolal tvůrce představení a vážně je kritizoval za jejich špatného tvůrčího ducha a nezodpovědný přístup k práci, poukazuje na obsah a formu uměleckých děl. Podotýkaje, že tvůrci a umělci v sektoru literatury a umění mají důležitý úkol v socialistické kulturní výstavbě, stanovil důležité úkoly pro správné provádění revoluční politiky naší strany v oblasti literatury a umění.“ (KCNA 4. 6. 2019)

21. července 2019 navštívil volební místnost 94 obvodu 201 provincie Jižní Hamgjong, aby se zúčastnil voleb poslanců do provinčních, městských a okresních lidových shromáždění.

V říjnu zaujal domácí i zahraniční veřejnost svou jízdou na koni na Pektusan, kterou ještě zopakoval začátkem prosince návštěvou revolučních pamětihodností v jeho okolí.

V říjnu také zkontroloval turistickou oblast Kumgangsan (Diamantových hor), kdysi za přechodného zlepšení vztahů využívanou k rekreaci občanů Jižní Koreje, kde „vyzval k odstranění všech nechutně vypadajících staveb jižní strany po konzultaci s příslušnou jednotkou na jižní straně a k vybudování nových moderních zařízení služeb naším vlastním způsobem, příhodných ke krásné přírodní scenérii hory Kumgang.“ (KCNA 23. 10. 2019) Zda se něco z toho skutečně stalo, už zveřejněno nebylo.

 

Voják u Výstaviště KIMIRSENií a KIMČONGILií 

 

Politický život roku 2019 zakončilo na konci prosince 5. plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce, kde soudruh Kim Čong Un v projevu uvedl: „Výzvy, kterým čelíme v posledních několika měsících, byly tak kruté a velmi nebezpečné, že ostatní by nemohli vydržet ani jeden den a museli by ustoupit. Žádné potíže však nemohly zastavit a zpozdit rychlý pokrok našeho lidu, který vytvořil soudržný celek a neúnavně kráčel vpřed, a tak dosáhl velkých úspěchů při posilování státní moci a obranyschopnosti. (…)

Korejsko-americká konfrontace, která trvá po desítky let, dnes podává jasný obraz mezi spoléháním na vlastní síly a sankcemi. Pokud by nedošlo k jadernému problému, USA by na nás hledaly jiné chyby a americké vojenské a politické hrozby by nekončily. Současná situace, hrozící dlouhodobou konfrontací s USA a dlouhodobými sankcemi nepřátelských sil, naléhavě vyžaduje další posílení vnitřních sil ve všech směrech.

Z hlediska posilování vlastních sil ve státní správě, v hospodářské práci a v dalších oblastech existuje mnoho problémů, které je třeba napravit. (…)

Vítězství revoluce je nevyhnutelné, ale nelze jej dosáhnout bez překážek a útrap. Pokud nebudeme podněcovat k boji za posílení síly samostatnému rozvoje, očekávajíce zrušení sankcí, reakční nepřátelská ofenzíva bude stále více blokovat náš pokrok. Čím více posílíme svou vlastní sílu, tím cennější bohatství soběstačnosti a samostatného rozvoje vytvoříme, a tím nepřátelé zažijí ještě větší úzkost a den vítězství socialismu přijde rychleji. (…)

 

Tady se zastavil čas… Mercedesy u hotelu Sosan

 

Za poslední dva roky, kdy jsme pro budování důvěry mezi KLDR a USA přijali preventivní důležitá opatření k ukončení jaderných testů a zkoušek odpálení mezikontinentálních balistických raket a uzavřeli jaderné testovací území, USA neodpovídaly odpovídajícími opatřeními. Několikrát byla zahájena velká a malá společná vojenská cvičení, jejichž ukončení prezident osobně slíbil. Přivezli do jižní Koreje moderní vojenské vybavení, vojensky nám vyhrožovali a přijali více než deset samostatných sankčních opatření, a tak světu znovu dokázali, že nedochází ke změnám v úsilí o potlačení našeho systému.

V takové situaci není důvod, proč bychom se měli jednostranně držet závazku, nedodržovaného druhou stranou, a to ochlazuje naše úsilí o celosvětové jaderné odzbrojení a zabránění šíření zbraní hromadného ničení. (…) Musíme posílit svou moc natolik, aby se nepřátelské síly nemohly odvážit dotknout se naší svrchovanosti a bezpečnosti, a musíme se bránit sami. Touto cestou musíme jít bez zastavení a zaváhání, i když je to pro nás těžké.“

Zpráva KCNA z 1. ledna 2020 dodává, že „Soudruh předseda KSP vyzval k zintenzivnění boje za odstranění protisocialistických a nesocialistických jevů, posílení práce organizací pracujících a zpřísnění morální disciplíny v celé společnosti. Uvedl nezbytnost posílení strany, štábu revoluce, a výrazného posílení její vedoucí úlohy.“

Plénum provedlo dosti rozsáhlé změny ve složení politbyra, Ústředního výboru, komisí a oddělení.

Končil dosud poslední rok bez pandemie a poslední rok, kdy mohli KLDR navštěvovat cizinci. Možná se tam ještě někdo z nich dostal v lednu 2020, než pro ně byly hranice uzavřeny a dosud už neotevřeny.

 

*

 

Co by to bylo za publikaci o KLDR bez vyobrazení váženého soudruha KIM ČONG UNA?

S fotoaparátem mě k němu nepustili, tak alespoň snímek jeho fotografie při návštěvě Paláce školáků Mangjongde, vyvěšené tamtéž.

 

*

 

Použitá literatura

 

Internetové stránky České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche, dříve Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, 2015-2022, https://www.kldr.info

Internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, https://www.mzv.cz

 

Sdělovací prostředky KLDR:

 

Korejská ústřední tisková agentura (anglická zkratka KCNA), http://www.kcna.kp

Noviny práce (Rodong sinmun) – http://www.rodong.rep.kp

Naše země (Nenara) – http://www.naenara.com.kp

Mezi naším národem (Uri minzokkiri) – http://www.uriminzokkiri.com

Hlas Koreje (Čosonui sori) – http://www.vok.rep.kp

Korea dnes (Čosonui onul) – http://www.dprktoday.com

Pchjongjangský deník (Pchjongjang sinmun) – http://www.pyongyangtimes.com.kp

Zahraniční obchod (Foreign Trade) – http://www.korean-books.com.kp

Ministerstvo zahraničních věcí KLDR – http://mfa.gov.kp

 

Publikace KLDR:

 

Ústav dějin strany ÚV Korejské strany práce: Stručné dějiny revoluční činnosti soudruha Kim Ir Sena, Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang 1970 (česky)

Kim Ir Sen: Sebrané spisy I, Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang 1972 (česky)

Kim Ir Sen: Za revoluční literární a uměleckou tvorbu, Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang 1972 (česky)

Kim Čong Il: Filosofie čučche – původní tvořivá filosofie revoluce, FUTURA, Praha 2003 (česky)

Kim Jong Un: Aphorisms 1, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang 2016

Kim Hye Hui, Ri Jung Gil: Kim Jong Suk, Mother of Korea, Korea Pictorial 1997

O Hae Yon, Kang Ryon Sil, Han Pong Chan: Panorama of Korea, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang 2017

Neuvedený autor: Kumsusan Palace of the Sun, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang 2016

Kim Kwang Su a kol.: International Friendship Exhibition House, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang 2021

 

Ostatní zahraniční zdroje:

 

Wikipedia, příslušná hesla o KLDR v angličtině, https://www.wikipedia.org

Dermot Hudson: Travels in the Land of Juche Korea 1992-2017, vlastním nákladem, London 2018

Internetové stránky cestovní kanceláře Young Pioneer Tours, https://www.youngpioneertours.com

World Food Programe, https://www.wfp.org

BBC (British Broadcasting Corporation), https://www.bbc.com

CNN (Cable News Network), https://edition.cnn.com

 

 

„Teorie oddělená od skutečnosti není o nic lepší než kniha v knihovně.“

KIM ČONG UN

 

*

 

KONEC. (끝)