Skip to content

Pektusan

Zemřel soudruh Vilém Danda

Bolestně nás zasáhla smutná zpráva, že 18. října 2021 nás opustil ve věku 82 let soudruh Vilém Danda, dlouholetý člen výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Soudruh Vilém Danda, narozený 28. května 1939, byl dlouholetým členem a funkcionářem Komunistické strany Československa a později Komunistické strany Čech a Moravy. Před kontrarevolučním pučem byl náčelníkem Městského štábu Lidových milicí v Praze. Celý svůj život zasvětil boji za sociálně spravedlivou společnost, budování a obraně socialismu. Po obnově kapitalismu, kterou rozhodně odmítal, z celého srdce podporoval hrdinnou Korejskou lidově demokratickou republiku, která zůstala neporazitelnou pevností socialismu a antiimperialistické nezávislosti.

Čest jeho památce! Číst dál

Oslava 76. výročí Korejské strany práce v Praze

Zástupci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan pod vedením předsedy soudruha RSDr. Jozefa Servisty si v pátek 8. října 2021 připomněli na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze 76. výročí založení slavné Korejské strany práce. Přivítal je mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a pracovníci velvyslanectví. Číst dál

Dopis k 76. výročí založení Korejské strany práce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 
 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

U příležitosti 76. výročí založení Korejské strany práce velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche zasílá srdečné bojové pozdravy ke vzniku Vaší strany, která položila základy socialistické společnosti.

Číst dál

Oslavy 73. výročí vzniku KLDR v Praze

Ve středu 8. září 2021 navštívili zástupci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze u příležitosti 73. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

Dopis k 73. výročí založení KLDR

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu generální tajemníku Korejské strany práce a nejvyšší představiteli Korejské lidově demokratické republiky!

 

Nadešel den, kdy s hrdostí vzpomínáme vzniku KLDR. Současně s tím s vysokou úctou vzpomínáme velkého vůdce strany a lidu soudruha Kim Ir Sena, věčného prezidenta KLDR, který jako Slunce čučche svou houževnatostí, hlubokým myšlením a teorií a skvělou revoluční praxí dovedl korejský lid k velkému vítězství nad japonským imperialismem a ke vzniku KLDR dne 9. 9. 1948. Číst dál

Dopis k 76. výročí osvobození Koreje

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

U příležitosti Dne osvobození Koreje si spolu s Vámi a korejským lidem připomínáme den ukončení japonské okupace Koreje, která trvala od roku 1910 do roku 1945. Bylo to velké vítězství v dějinách Koreje. To nemůže být nikdy zapomenuto! Číst dál

Prehlásenie Pektusanu k aktuálnej situácii na Kórejskom polostrove

Medzi 10. a 26. augustom sa koná spoločné vojenské cvičenie ozbrojených síl južnej Kórey a Spojených štátov amerických. Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan ostro odsudzuje organizovanie tohto vojenského cvičenia v čase, keď KĽDR prejavila záujem o obnovenie všetkých komunikačných kanálov medzi severom a juhom po vyše roku, v snahe zmierniť napätie na Kórejskom polostrove. Číst dál

Dopis k 68. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

 

Vážený súdruh Kim Čong Un!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vás pozdravuje pri príležitosti sviatku 27. júla, 68. výročia víťazstva Vášho ľudu nad americkými imperialistami a ich prisluhovačmi vo Vlasteneckej oslobodeneckej vojne. Číst dál

Pietní akt k 27. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Členové výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a pozvaní hosté se 8. července 2021 na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze zúčastnili pietního aktu k 27. výročí úmrtí věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena.

Přítomni byli mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol, rada velvyslanectví soudruh Ing. Kim Čchon Se a 3. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 27. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu maršále!

Jménem Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche nám dovolte u příležitosti 27. výročí úmrtí největšího myslitele, geniálního politika a věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena vyslovit přesvědčení, že se plní jeho základní myšlenka vybudovat a dále upevnit a rozvinout socialismus ve Vaší krásné zemi.

Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 5. výročí zvolení předsedou Komise pro státní záležitosti KLDR

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s úctou připomínají významné 5. výročí Vašeho zvolení předsedou Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato volba znovu potvrdila jednomyslnou jednotu socialistické Koreje pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce a zajistila pokračování neporazitelné korejské revoluce. Číst dál

Jednalo 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 19. června 2021 jednalo v Praze 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Jednání bylo zahájeno hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda soudruh RSDr. Jozef Servista v úvodu svého projevu přivítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky soudruha PhDr. Ču Won Čchola a III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Zhodnotil dějiny a činnost organizace, poznamenanou v období od 17. pléna (8. 6. 2019) pandemií koronaviru, kvůli které musela být zrušena většina plánovaných akcí. Číst dál

Prohlášení 18. pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v Praze dne 19. června 2021

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se setkali po dvou letech, aby zhodnotili svou činnost za uvedené období a vyjádřili podporu hrdinné Korejské lidově demokratické republice, pokračující v budování socialismu za mimořádně obtížných podmínek.

Lidová Korea čelila v posledních dvou letech pokračujícím nespravedlivým a nezákonným sankcím a tlaku imperialistů a jejich vazalů. Sliby prezidentů USA a jižní Koreje ze summitů s nejvyšším vedením KLDR zůstaly nenaplněny, pokračuje okupace jižní poloviny Korejského poloostrova, agresivní vojenská cvičení zaměřená proti severní straně a nenávistná mezinárodní mediální kampaň proti ní. Sever neustupuje nemilosrdnému vyhrožování agresorů a posiluje soběstačnou obranyschopnost, věnuje však úsilí také zlepšování životní úrovně lidu. Číst dál

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na 18. plénu 19. 6. 2021

Vážené soudružky, soudruzi, přátelé, sympatizanti KLDR a jejího lidu!

Dovolte mi, abych Vás jménem Společnosti česko-korejského přátelství srdečně přivítal na našem osmnáctém plenárním zasedání. Zvláště srdečně chci mezi námi přivítat mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR v České republice soudruha PhDr. Ču Won Čchola a jeho spolupracovníka, III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Přeji jim, i jejich rodinným příslušníkům, příjemný pobyt. Číst dál

Prohlášení Společnosti Pektusan k 21. výročí Společné deklarace severu a jihu a 3. výročí 1. summitu KLDR-USA

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan sleduje, jak probíhají jednání o míru a znovusjednocení na Korejském poloostrově. Je tomu již dvacet jedna let, kdy došlo k uzavření Společné deklarace 15. června (2000). Situace se však od té doby nezlepšuje.

Odsuzujeme jih, který ostře vyhrocuje situaci zejména tím, že neustále provokuje KLDR pořádanými cvičeními o značné síle armádních uskupení. Tato vojenská cvičení vyvolávají u KLDR a pokrokových lidí celého světa vážné obavy z možnosti vyvolání válečného konfliktu.

Odsuzujeme zejména nehorázné a nepřípustné vměšování USA přítomností svých vojsk přímo v jižní Koreji a neustálým podněcováním nepřátelských akcí jihu proti KLDR. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Svátku práce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

posíláme Vám a všemu lidu socialistické Koreje srdečné pozdravy u příležitosti nadcházejícího Svátku práce, mezinárodního svátku pracujícího lidu celého světa.

Svátek práce je významným výročím mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, ve kterém zastává Korejská lidově demokratická republika mimořádnou úlohu jako nezávislý stát skutečné vlády lidu a pevnost boje proti imperialismu. Číst dál

Dopis k výročí založení Korejské lidové revoluční armády

Vážený soudruh

 

Kim Čong Un

 

generální tajemník Korejské strany práce

 

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

 

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

P c h j o n g j a n g

 

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Přijměte naše pozdravy v tyto dny, kdy si připomínáme, že uplynulo 89 let od památného dne 25. dubna 1932, kdy věčný prezident soudruh Kim Ir Sen založil slavnou Korejskou lidovou revoluční armádu. S obdivem si připomínáme hrdinnou bojovou cestu korejské armády, vedoucí až k osvobození Vaší nádherné země a k vytvoření samostatné Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

Mezinárodní seminář ke Dni slunce

Mezinárodní internetový seminář k oslavě Dne slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena – pořádá Mezinárodní institut myšlenky čučche (IIJI) 10. – 17. dubna 2021. Slavnostní zahájení provedl 10. dubna v Mexiku profesor Ramón Jiménez López, generální ředitel Mezinárodního institutu myšlenky čučche. Slavnostní ukončení bude provedeno 17. dubna od 8 hodin mexického času (16 hodin našeho času) a zájemci jej mohou sledovat online prostřednictvím programu ZOOM na stránce https://us02web.zoom.us/j/4388467507.

Písemně odevzdané příspěvky do konference, aktuálně z asi 65 zemí Asie, Latinské Ameriky, Afriky a Evropy, jsou zveřejněny anglicky, japonsky, francouzsky, španělsky a rusky na stránce konference – anglická mutace  zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/english.html, japonská zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/japanese.html. Číst dál