Skip to content

CZ a SK studijní skupina

Zemřel soudruh Pavel Franěk

V úterý 20. září 2022 ve věku 76 let tragicky zahynul soudruh Ing. Pavel Franěk, MBA, DiS, člen České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche a dlouholetý člen Komunistické strany Čech a Moravy, dříve Komunistické strany Československa (od roku 1966).

Soudruh Pavel Franěk, narozený 27. března 1946, byl zaměstnán v odvětví zahraničního obchodu a cestovního ruchu, ve kterém také podnikal. Od prosince 2021 byl rovněž předsedou dozorčí rady nakladatelství FUTURA. Byl rozhodným zastáncem myšlenek socialismu a velkým příznivcem Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

100 let od narození soudruha Miloše Jakeše

Dnes si připomínáme 100 let od narození velkého přítele Korejské lidově demokratické republiky soudruha RSDr. Miloše Jakeše. V květnu 1988 generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Miloš Jakeš navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku, kde jednal s generálním tajemníkem Korejské strany práce a prezidentem KLDR soudruhem Kim Ir Senem.

I po obnově kapitalismu v bývalé Československé socialistické republice zůstal soudruh Miloš Jakeš aktivním a rozhodným zastáncem socialismu a až do svého pozdního věku se účastnil akcí velvyslanectví KLDR a česko(slovensko)-korejského přátelství. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 90. výročí revoluční armády

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s úctou připomínají 90. výročí založení Korejské lidové revoluční armády, významné historické události s rozhodujícím významem pro vítězství korejské revoluce. Číst dál

Zahájenie medzinárodného internetového seminára pri príležitosti 110. výročia narodenia súdruha KIM IR SENA

V nedeľu 10. apríla čučche 111 (2022) bol prostredníctvom elektronického prenosu zahájený seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si 110. výročie narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zúčastnilo sa ho približne 120 účastníkov z rôznych krajín celého sveta, zástupcovia niekoľkých diplomatických zborov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a predstavitelia Kórejskej asociácie spoločenských vedcov (KASS). Seminár hosťoval Ramón Jiménez López z Mexika. Svoje zastúpenie mala aj Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan.

Číst dál

Seminář Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan uspořádala v sobotu 9. dubna 2022 v Praze seminář u příležitosti nadcházejícího Dne slunce, 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (15. 4. 1912 – 8. 7. 1994).

Shromáždění bylo zahájeno státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Jednání řídil předseda soudruh RSDr. Jozef Servista. Kromě něho se zúčastnili 1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš, členové výboru, členové Společnosti Pektusan a pozvaní hosté.

Svou přítomností jednání poctili diplomaté Korejské lidově demokratické republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a 3. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son.

Číst dál

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 9. 4. 2022 ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti, přátelé Korejské lidově demokratické republiky!

Korejská lidově demokratická republika v letošním roce oslavuje dva velikány, kteří v dějinách KLDR sehráli velice významnou a důstojnou roli. Jedná se o soudruha Kim Ir Sena, věčného prezidenta KLDR a věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila.

Společnost Pektusan uctila vzpomínkou soudruha Kim Čong Ila v únoru tohoto roku. Dnešního dne pořádáme seminář k připomenutí člověka, který byl svým hrdinským postojem tvůrcem vzniku KLDR. Jeho krédem bylo: „Věříš-li v lid a opíráš se o jeho sílu, stokrát zvítězíš. Opustíš-li lid, stokrát prohraješ.“ Toto krédo neopustil v průběhu svého života. On byl u všech rozhodujících událostí, které v KLDR proběhly. Číst dál

110 let od narození génia revoluce, velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Projev 1. místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Lukáše Vrobela na semináři ke Dni slunce 9. dubna 2022

 

15. dubna tomu bude již 110 let od narození génia revoluce, velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, v Mangjongde u Pchjongjangu. Z hlediska lidského života je to velmi dlouhá doba a soudruh Kim Ir Sen již téměř tři dekády bohužel není mezi námi. Jeho dílo však stále žije a vítězí nejen v socialistické Koreji, ale je příkladem i pokrokovým lidem celého světa. Se vznešeným dílem mnoha velkých revolucionářů světových dějin tomu tak nebylo a není, zvláště po vlně kontrarevolucí v bývalých socialistických státech. Jednou z nehynoucích zásluh soudruha Kim Ir Sena je skutečnost, že dokázal zabezpečit předávání revoluce z generace na generaci a stabilitu socialistického zřízení v severní polovině Koreje navzdory nesčetným obtížím a úkladům nepřátel a zrádců. Číst dál

Některé významné události v Koreji v roce 2022

(prezentace prvního místopředsedy soudruha Lukáše Vrobela na semináři Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 9. 4. 2022)

 

Leden

 

  1. 1. – Oslavy Nového roku, slavnostní vztyčení státní vlajky na Kim Ir Senově náměstí; s. Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan a vyfotografoval se před ním se zasloužilými pracovníky a novátory; nové plakáty vyzývající celý lid k realizaci usnesení 4. pléna 8. Ústředního výboru strany

Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 10. výročí zvolení do nejvyšších stranických a státních funkcí

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Jménem společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se připojujeme k těm, kteří Vám v této době blahopřejí k desátému výročí zvolení do nejvyšších funkcí Korejské lidově demokratické republiky.

Dne 11. dubna 2012 jste byl zvolen do funkce prvního tajemníka Korejské strany práce a dne 13. dubna 2012 se stal prvním předsedou tehdejšího Výboru státní obrany Korejské lidově demokratické republiky (nyní předsedou pro státní záležitosti KLDR). Tím jste se postavil do čela strany a státu a do čela korejské revoluce a stal jste se velkým vůdcem budování odkazu prezidenta Kim Ir Sena a velkého generála Kim Čong Ila. Stal jste se nejvyšším vůdcem Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu maršále!

Naše společnost česko-korejského přátelství Pektusan si Vás dovoluje pozdravit u příležitosti 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Jste pokračovatelem odkazu věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena, velkého myslitele, politika, skvělého, generála a velitele, který svou pílí, houževnatostí a schopnostmi dovedl revoluci k vítězství. Číst dál

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 110. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jakož i další pokrokově smýšlející lidé a přátelé korejského lidu, se setkali v sobotu 9. dubna v Praze, aby oslavili nadcházející 110. výročí narození soudruha Kim Ir Sena, velkého vůdce korejského národa a zakladatele myšlenky čučche.

Soudruh Kim Ir Sen je nejen symbolem korejského národně-osvobozeneckého boje, ale také jedním z nejvýznamnějších představitelů komunistického hnutí 20. století. Za jeho éry byla lidově demokratická Korea osvobozena zpod jařma japonské okupace a odolala zlověstným úkladům amerických imperialistů, ale také rozkvetla v květinovou zahradu socialismu, ve které mají občané zajištěnou důstojnou životní úroveň a tvoří velkou socialistickou rodinu. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený nejvyšší představiteli velice krásné a hrdé země, Korejské lidově demokratické republiky!

 

Rok 2022 je velkým svátkem nejen KLDR, ale celého mezinárodního pokrokového světa.

Je to rok, ve kterém společně s Vámi a Vaší zemí celý pokrokový svět oslaví výročí velkých vůdců Vašich a světových dějin. Vysoce uctíme 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který vytvořil a v revoluční praxi uplatnil ideje čučche.

S hlubokou úctou si připomeneme také 80. výročí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který rozvinul čučche jako celistvý systém myšlenky a vyhlásil ji za nejvyšší program Korejské strany práce. Číst dál

Seminář v Praze k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Seminář Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 80. výročí narození nejvyššího představitele Korejské lidově demokratické republiky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (Dni zářící hvězdy) se konal v sobotu 12. února 2022 v Praze.

Jednání řídil předseda soudruh RSDr. Jozef Servista. Kromě něho se zúčastnili 1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš, členové výboru, členové Společnosti Pektusan a pozvaní hosté.

Svou přítomností jednání poctili diplomaté Korejské lidově demokratické republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a rada velvyslanectví soudruh Ing. Kim Čchon Se. Číst dál

Nezapomenutelné dílo soudruha KIM ČONG ILA žije a vítězí

Projev prvního místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Lukáše Vrobela na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA, Praha 12. 2. 2022

 

Společně s lidem hrdinné Korejské lidově demokratické republiky a pokrokovými lidmi celého světa slavíme letošní Den zářící hvězdy, 80. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, velikána boje za socialismus a národní nezávislost.

Soudruh Kim Čong Il pocházel z revoluční a vlastenecké rodiny a narodil se 16. února 1942 v období vrcholícího ozbrojeného boje korejských partyzánů proti japonským okupantům. Nejen, že oba jeho rodiče patřili k předním organizátorům partyzánského, národně osvobozeneckého a komunistického hnutí, ale i další jeho předkové byli neohroženými revolucionáři. Není tedy překvapivé, že se od útlého věku věnoval studiu teorie vědeckého socialismu a praxe mezinárodního revolučního hnutí a zapojil se do politické práce pro velkou věc komunistické budoucnosti a pro záchranu a rozkvět svého národa, za doby jeho školních let zmasakrovaného vyhlazovací válkou amerických agresorů a jejich přisluhovačů a na jihu země potom nadále brutálním násilím drženého v jejich područí. Číst dál

Některé významné události v KLDR 2021-2022

Prezentace 1. místopředsedy soudruha Lukáše Vrobela na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

 

8. sjezd Korejské strany práce 5. – 9. 1. 2021 – soudruh Kim Čong Un zvolen generálním tajemníkem strany (do sjezdu předsedou).

 

Přehlídka, masové taneční slavnosti a další akce na oslavu sjezdu po jeho zakončení.

Číst dál

Prohlášení semináře k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA (Dni zářící hvězdy)

 

Společnost Pektusan plně podporuje závěry, které přijalo 6. jednání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce pro slavnostní uctění 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 80. výročí narození velkého generála soudruha Kim Čong Ila. Číst dál

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti a přátelé lidu KLDR!

Než začneme naše jednání, dovolte mi, abychom vzpomněli čtvrtého výročí úmrtí soudruha Jiřího Jarky a třetího výročí úmrtí soudruha RSDr. Jaroslava  Kafky. Současně uctíme památku všech zesnulých našich členů a sympatizantů minutou ticha. Děkuji.

Lépe se mi vyslovuje další přání, v němž chci jménem svým a jménem výboru Pektusanu popřát hlavně zdraví, spokojenost a vitalitu naší soudružce Věře Svobodové, která dne 2. 1. 2022 oslavila své kulaté 70. narozeniny. Dále chci popřát naší dlouhodobé člence soudružce Nataše Weberové všechno nejlepší k jejím velice hezkým 79. narozeninám. Číst dál

Dopis k 74 letům Korejské lidové armády

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR

 

Vážený súdruh maršal!

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vás pozdravuje pri príležitosti 8. februára, sviatku založenia Kórejskej ľudovej armády, pravidelného vojska chrániaceho záujmy KĽDR a jej ľudu. Číst dál

Blahopřání k 80. narozeninám předsedy Společnosti Pektusan

10. ledna 2022 slaví 80. narozeniny předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vážený soudruh RSDr. Jozef Servista, nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky 1. a 2. stupně. Při této příležitosti zveřejňujeme blahopřání od Společnosti korejsko-českého přátelství, doručené z Pchjongjangu. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Novému roku 2022

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Dovolte mi, abych Vám jako nejvyššímu představiteli Korejské lidově demokratické republiky, u příležitosti Nového roku 2022 vyjádřil hlubokou úctu za Vaši obětavou práci, kterou neustále vyvíjíte ke zvyšování životní úrovně velice pilného a pracovitého lidu, který svou krásnou zemi pod Vaším vedením jako vrchního velitele ozbrojených sil od roku 2011 přetváří v kvetoucí zahradou, která je příkladem i ostatním v budování socialismu pod vedením kimirsenismu-kimčongilismu. Číst dál