Skip to content

Kim Čong Il

 

Kim_Cong_il

Generálny tajomník Kórejskej strany práce

 

[bg_faq_start]

Stručný životopis

Veľký vodca súdruh Kim Čong Il sa narodil ako syn veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a hrdinky protijaponského odboja súdružky Kim Čong Suk v tajnom tábore na hore Pektusan 16. februára čučche 31 (1942).

Všeobecné vzdelanie získaval od septembra čučche 39 (1950) do augusta čučche 51 (1960). Kim Ir Senovu univerzitu navštevoval od septembra čučche 51 (1960) do marca čučche 53 (1964).

Členom Kórejskej strany práce sa stal 22. júla čučche 50 (1961).

Kandidátom Ústredného výboru KSP bol menovaný v júni čučche 53 (1964). V priebehu doby zastával funkcie vedúceho pre sekcie, zástupca vedúceho oddelenia a vedúceho oddelenia.

Členom ÚV KSP bol zvolený na piatom plenárnom zasadaní piateho ÚV KSP v októbri čučche 61 (1972), a tajomníkom ÚV KSP bol zvolený na siedmom plenárnom zasadaní piateho ÚV KSP v septembri čučche 62 (1973).

Členom politického výboru ÚV KSP a rešpektovaným nástupcom súdruha Kim Ir Sena  bol zvolený na ôsmom plenárnom zasadaní piateho ÚV KSP vo februári čučche 63 (1974).

Bol zvolený členom prezídia politbyra KSP, tajomníkom ÚV KSP a členom Ústrednej vojenskej komisie v októbri čučche 69 (1980).

Medzi februárom a marcom čučche 71 (1982) bol zvolený poslancom po dobu výkonu siedmeho až dvanásteho Najvyššieho ľudového zhromaždenia (NĽZ).

V decembri čučche 80 (1991) bol menovaný Najvyšším veliteľom Kórejskej ľudovej armády.

Predsedom Národnej obrannej komisie KĽDR bol zvolený v apríli čučche 82 (1993) na piatom zasadnutí Najvyššieho ľudového zhromaždenia.

Generálnym tajomníkom KSP bol zvolený v októbri čučche 86 (1997) a potom bol ním opäť zvolený na tretej konferencii KSP v septembri čučche 99 (2010).

Znovuzvolený za predsedu Národnej obrannej komisie KĽDR bol na prvom zasadnutí desiateho Najvyššieho ľudového zhromaždenia (NĽZ) v septembri čučche 87 (1998), potom na prvom zasadnutí jedenásteho NĽZ v septembri čučche 92 (2003) a neskôr na prvom zasadnutí dvanásteho NĽZ v apríli čučche 98 (2009).

V apríli čučche 81 (1992) bol povýšený do hodnosti maršala.

Zomrel na náhle ochorenie spôsobené nadmernou duševnou a fyzickou námahou počas práce na budovaní prosperujúcej krajiny počas pracovnej návštevy od veľkého vyčerpania 17. decembra čučche 100 (2011).

Armáda a ľud súdruha Kim Čong Ila menovali vo veľkej úcte večným generálnym tajomníkom KSP a večným predsedom Národnej obrannej komisie KĽDR na štvrtej konferencii KSP v apríli čučche 101 (2012).

Publikoval veľké množstvo prác, vrátane zobraných spisov a 10 zväzkového diela „Realizovanie revolučnej veci čučche“, a to vďaka energickej a brilantnej ideologickej a teoretickej činnosti.

Boli mu udelené štyri tituly Hrdina KĽDR v rokoch čučche 64 (1975), čučche 71 (1982), čučche 81 (1992) a čučche 100 (2011), štyri tituly Radu Kim Ir Sena v rokoch čučche 67 (1978), čučche 71 (1982), čučche 81 (1992) a čučche 101 (2012, in memoriam), dva tituly Ceny Kim Ir Sena vo februári čučche 62 (1973) a v marci čučche 101 (2012), a mnohé ďalšie vyznamenania a medaile.

Hodnosť generalisima KĽDR získal in memoriam vo februári čučche 101 (2012).

Návštev zahraničných krajín sa zúčastnil pri 18-tich príležitostiach od januára čučche 48 (1959) do augusta čučche 100 (2011), pričom prekonal vzdialenosť 98 000 kilometrov. Od zahraničných krajín získal 380 dekorovaní, medailí a čestných titulov.

[bg_faq_end]

 

[bg_faq_start]

Teoretické práce Kim Čong Ila


Historická poučení z výstavby socialismu a generální linie Korejské strany práce (1993)


S úctou učiňme veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena večným prezidentom našej republiky (1994): >>OTVORIŤ (.pdf)<<  >>OTVORIŤ (.doc)<<


Navždy žijeme s úctou k velikému Vůdci a až do konce dovršíme jeho veliké dílo (1994)


Korejská strana práce je stranou velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1995): >>OTVORIŤ (.pdf)<<


Úcta k revolučním předchůdcům je vznešený mravní závazek revolucionářů (1995)


Filosofie čučche – původní tvořivá filosofie revoluce (1996)


Korejská lidově demokratická republika je neporazitelně silný stát typu čučche (2008)


Kim Čong Il okrem iného objavil vedeckú teóriu Songun, ktorá vysvetľuje súčasnú vojenskú politiku KĽDR a o ktorej sa môžete dočítať v tomto článku >>Politika Songun<<.


[bg_faq_end]

 

[bg_faq_start]

Galéria

KimCongIl1
kimcongil_03
kimcongil_04
kimcongil_05

kimcongil_02

MM00242672
MM00242674
MM00242678
MM00242681
MM00242179
MM00242180
MM00242181
MM00242182
MM00242183
MM00242184

MM00243734
MM00243726
MM00243727
MM00243728
MM00243729
MM00243730
MM00243731
MM00243732
MM00243733

MM00242185
kimcongil_08
MM00242686
kimcongil_02

[bg_faq_end]

 

[bg_faq_start]

Hudobné práce o Kim Čong Ilovi

[bg_faq_end]

 

[bg_faq_start]

Dokumentárne filmy

 

 

 

[bg_faq_end]

 

[bg_faq_start]

Kim Čong Il: Veterán nezávislé politiky

Ve světové historii politiky je zlatým písmem zapsáno jméno Věčného generálního tajemníka Korejské strany práce, Věčného předsedy Výboru státní obrany KLDR Kim Čong Ila (1942-2011). Jeho politickou filozofií jsou ideje ČUČCHE, velmi uznávané v mezinárodním společenství jako vedoucí ideologie v uskutečňování nezávislosti. V praxi revoluce i budování socialismu následně vyjádřil tyto ideje, které v podstatě hlásí: Ty sám jsi pánem svého osudu a síla k jeho určení je v tobě.

V posledních letech minulého století, kdy mnohé socialistické země utrpěly porážku jedna za druhou, KLDR zůstala pevnou. To bylo uloženo jím vytyčenou nezávislou linií. V tyto roky všelijaké antisocialistické síly světa hovořily o „konci socialismu“. V tu dobu Kim Čong Il vydal své důležité práce včetně „Historické poučení budování socialismu a generální linie naší strany“; „Pomluvy socialismu nedopustíme“; „Socialismus je věda“. V nich autor objasnil pravdivost a vědeckost socialismu, neodvratnost jeho vítězství a slavnostně prohlásil, že v socialistické Koreji nebude žádného podkopávání, žádného odklonu od zvolené cesty.

Nejpozoruhodnější zásluhou Kim Čong Ila je politika SONGUN (priorita armády).

Po skončení „studené války“ se USA samy nazvaly „jedinou světovou velmocí“. Koaliční síly imperialismu v čele s nimi, narušujíce rovnováhu sil na planetě, nastolily na mezinárodní aréně svévolnost a zlořád. Otevřeně se dopustily agrese a vměšování vůči pro ně neposlušným zemím, zvláště KLDR, která s vysoko zdviženým praporem antiimperialismu a nezávislosti s jistotou postupuje vpřed po cestě socialismu. Na ni temné síly zaměřily ostré útoky ve všech sférách života.

V této složité situaci Kim Čong Il ještě výše zdvihl prapor SONGUN. Jím byla stanovena politika SONGUN, jako základní způsob politiky v rámci socialismu. Jeho songunská politika přivedla k neobyčejnému rozmachu vojenské síly země a KLDR začala demonstrovat svoji sílu jako vojenské mocnosti, na kterou se jakékoliv vražedné hordy neosmělí sáhnout. Jeho politika SONGUN nejenom dovolila KLDR zmařit všelijaké odporné snahy USA a ochránit socialismus, ale také zahájila dobu nového zlomu v budování mohutného a vzkvétajícího socialistického státu. Tato skutečnost vyvolala ve světě velké ohlasy:„Je to jediná země ve světě, která jistě a tvrdě reaguje na násilí a zvůli USA“. „KLDR svou nezávislou politikou SONGUN zahání USA do bezvýchodné situace. “, „Jestli USA táhnou za sebou svět, tak KLDR táhne za sebou USA“.

Kim Čong Il neměnně považoval nezávislost, mír a přátelství za základní ideály mezinárodní politiky KLDR a věnoval hlubokou pozornost na budování nového světa, ve kterém bude vládnout nezávislost. Aktivně vedl mezinárodní aktivity pro upevnění antiimperialistických nezávislých sil světa.

Tak v novém století několikrát navštívil Čínu, přispíval k upevnění a rozvoji tradičního korejsko-čínského přátelství a s novou silou inspiroval lid obou zemí v jejich společném boji za obranu socialismu a záchranu míru ve světě.

Jeho několikeré návštěvy Ruska přivedly korejsko-ruské přátelství na nový stupeň spolupráce, přidaly živý impuls mezinárodnímu úsilí, namířenému na vytvoření světa, ve kterém bude uskutečněna nezávislost.

Jeho pozornost byla věnovana i na diplomatické činnosti s osobnostmi ze západních zemí,včetně delegace na nejvyšší úrovni ze strany EU, aby se jasně uplatnila správnost a vitalita nezávislé vnější politiky KLDR.

Tak se nastaly některé změny – i ty země, které dříve neobracely pozornost ke KLDR a odstrkovaly ji od sebe, zlepšily k ní svoje vztahy. Během několika let víc než dvacet zemí obnovilo, nebo ustanovilo diplomatické vztahy s KLDR, mezi nimi jsou nejvíc ze západoevropských zemí včetně Itálie, Velké Británie, Nizozemska, Německa, Španělska a EU a také Kanada, Brazílie, Nový Zéland, Kuvajt a Bahrajn..

Síla a vitalita nezávislé politiky Kim Čong Ila se plně projevily i v tom, že Sever a Jih Koreje pod ideálem „společnými silami našeho národa“ otevřely slavnou epochu jednoty 15. června. On pevně ustanovil principy nezávislosti při uskutečnění znovusjednocení země a vedl dosáhnout jej vlastními silami národa. Tak v r. 2000 byla přijatá Společná deklarace 15. června, a v r. 2007 Deklarace 4. října, což bylo vytvoření nového milníku na cestě sjednocení Koreje.

Kim Čong Il, triumfální organizátor nezávislosti korejského lidu a uskutečnění nezávislosti ve všech zemích světa, je nesmrtelný ve světové historii jako veterán nezávislé politiky.

Songunský vojevůdce a socialistická Korea

Nynější KLDR je silná a nezávislá země, je mohutná pevnost míru v severovýchodní Asii a celém světě, které se neosmělí dotknout ani USA, pokládající se za „jedinou supervelmoc světa“.

Tato podivuhodná realita je nemyslitelná bez lídra KLDR Kim Čong Una. Podíváme-li se na minulý rok, vidíme, že situace kolem Koreje byla krajně těžká. Od samého začátku roku USA pomlouvačně vydávaly vypuštění korejského mirového satelitu za „vypuštění rakety dlouhého doletu“, vyvolaly šílený rozruch ve snaze zadusit KLDR.

Oni se dovolávali korejské „hrozby“ a „provokace“, ovlivnili RB (OSN) a vypracovali rezoluci o nových sankcích proti KLDR. USA a jejich satelity počítaly s tím, že se KLDR zalekne a ustoupí zpět. Ale přepočítali se. Ve stávající situaci lídr KLDR Kim Čong Un vyjádřil své kategorické rozhodnutí přijmout praktická a tvrdá opatření důležitého státního významu. To nebyla prázdná slova. KLDR přijala opatření s cílem ukázat svoji vůli a schopnost do konce ubránit její suverenitu. Jasně se ukázaly výborné výkony různých odstrašujících prostředků. USA a jejich satelity kvílely.

Mýdlovou bublinou se stal plán USA, udusit pomocí mezinárodního nátlaku KLDR, využívaje (jako největší šancí) jejího vypuštění mírového satelitu. Místo toho, aby si z toho vzaly ponaučení, USA otevřeně obnažily své plány pro vojenskou invazi proti KLDR představováním válečných cvičení s mobilizaci obrovských ozbrojených sil.

I v Jižní Koreji ve velkém měřítku rozehrávaly společné vojenské manévry pod kódovým označením „Key Resolve“, „Foal Eagle“. Hra USA s ohněm, příprava na rozpoutání jaderné války, skutečně dosáhla nerozvážného stádia. Letky strategických bombardérů „B-52“, prohánějící se nad Jižní Koreou, intenzivně prováděly cvičení simitací napadení jaderným úderem na objekty v hlubokém zázemí KLDR. Zároveň USA přes media otevřeně propagovaly své plány bojových operací. Svět pozorně sledoval vážnou situaci na Korejském poloostrově.

V tento moment bylo vydáno Prohlášení Vrchního velitelství KLA o tom, že do prvního stupně bojové pohotovosti vstupují všechny polní dělostřelecké skupiny včetně vojska strategických raketových sil a dělostřeleckých jednotek dlouhého doletu, které jsou schopné provést úder na americkou pevninu a jejich vojenské základny na Havaji a Guam a v dalších zónách bojových činností v Tichém oceánu, také na všechny vojenské objekty v Jižní Koreji a k ní přilehlé oblasti. To bylo ostré varování proti bezohledným pokusem USA

Nicméně, USA reagovaly na to tím, že provádí cvičení v Jižní Koreji pro úder na pozemní cíle v KLDR zapojením neviditelných strategických bombardérů B-2A z americké pevniny.

Vypadalo to, jako by se vojenský konflikt, jaderná válka, bylo nevyhnutelné na Korejském poloostrově.

V souvislosti s touto těžkou situací Vrchní velitel KLA Kim Čong Un svolal mimořádnou operativní poradu, definitivně prověřil a upevnil plán zasazení úderu protivníkovi. Prohlásil: „My odpovíme na jaderné vydírání USA nemilosrdným jaderným úderem, na agresivní válku – spravedlivou totální válkou.

Takto Kim Čong Un ukázal odhodlání, pevnou vůli a připravenost odpovědět na válečnou hrozbu protivníka rozhodujícím protiúderem, na jeho tvrdé akce tvrdšími protiopatřeními. Duch amerického monstra upadl a jeho satelity byly bez sebe.

Kim Čong Un v tlaku nejhorší situace prodemonstroval suverenitu a důstojnost socialistické Koreje. Pozvedl její armádu a lid k dovršení velkého skoku vpřed při budování rozkvétajícího socialistického státu, civilizované země.

Pod jeho vedením vojska a lid KLDR vědomě spustili mnohé monumentální tvořivosti převyšující měřítka světové civilizace. Objevila se řada staveb světového ohlasu, takových jako Munsu aquapark, Mirim jezdecký klub, Masikryong lyžařský komplex.

Minulý rok 2013 byl pro korejský lid rokem hrdosti a slávy, kdy bylo dosaženo historického vítězství v boji za obranu socialismu a výstavbu mohutného rozkvétajícího státu.

Lidé ve světě nešetřili chválu nad zázrakem v pravém slova smyslu, že je to veliký triumf songunského vedení Kim Čong Una.

Ruské noviny Zavtra píší: „nehledě na nepřátelské bomby a pomluvy, veškeré výhrůžky a nesčetné propagandistické žvásty, KLDR vybudovala svoji překvapivou civilizaci, mírový rudý svět a drahocenný křišťál, který se tisíci potoky rozlévá na druhé kontinenty. KLDR se bije s nepřátelskými silami, Korea ukazuje lidstvu správnou cestu.“

Za socialistickou Koreou vedenou velikým songunským vojevůdcem je vždy vítězství a sláva.

Reálné metody sjednocení Koreje

Uběhlo téměř 70 let, kdy byla Korea vnějšími silami rozdvojena na Sever a Jih. Ty dlouhé roky přinesly korejskému národu nesčetná strádání a bolesti. Nedůvěra a konfrontace mezi Severem a Jihem zrodily nepřetržitý cyklus insinuací, pomluv a střetů. A Korejský poloostrov se stal „nejžhavějším bodem“, ohrožujícím stabilitu regionu a světový mír. Ukončení stavu konfrontace mezi Severem a Jihem se jeví jako seriózní faktor na cestě jednotného rozvoje a rozkvětu národa. Dosáhnout sjednocení Koreje – to si nepřeje pouze sám Korejský národ, ale i všechny mírumilovné národy na Zeměkouli.

Pro co nejrychlejší dosažení sjednocení Koreje je zaprvé třeba odmítnout vměšování vnějších sil a tvrdě se držet principu – „sjednocení společnými silami našeho národa“.

V září r. 1945 americká vojska pod maskou „osvoboditele“ okupovala Jižní Koreu, což zemi přivedlo k rozdělení na Sever a Jih. USA, snažíce se využít Jižní Koreu jako trampolínu k uchvácení celé Koreje a realizaci své strategie vládnout celé Asii, nepřetržitě upevňovaly vojenskou kontrolu nad Jižní Korejí. De facto, kdyby nebylo těchto obstrukcí ze strany USA, Korejský národ by dávno dosáhl sjednocení své země. Tím spíše, že nosit za hranice země raneček s národní otázkou, otázkou mezikorejských vztahů, a doprošovat se u cizích „mezinárodní podpory“ – to je hanebné poklonkování, prodejná akce toho, kdo vrhne osud národa do cizích rukou. Když se ohlédneme do historie, tak víme, že na počátku sedmdesátých let minulého století Sever a Jih, ve svém historickém Společném prohlášení 4. července, slavnostně vyhlásily pro celý svět tři principy sjednocení vlasti – nezávislost, mírové sjednocení a národní konsolidaci a vložili do srdcí Korejců novou naději a optimismus v hnutí za sjednocení země.

V r. 2000 proběhl poprvé v historii národního rozkolu mezikorejský summit a byla přijata Společná deklarace 15. června s odkazem ideálu „společnými silami našeho národa“. A v r. 2007 byl přijat její praktický program – Deklarace 4. října, což otevřelo epochu jednoty 15. června, kdy krajané na Severu a Jihu jdou cestou usmíření a sjednocení.

Všechna fakta pravdivě dokázala, že se může úspěšně uskutečnit sjednocení země, kdy bude Sever a Jih Koreje stát pevně na své pozici, odmítne vnější síly a čestně dodrží společné deklarace.

Zadruhé – je třeba vést aktivní boj za udržení bezpečnosti národa a světa.

Minulo více než 60 let po tom, kdy na Korejském poloostrově utichla kanonáda Korejské války (1950-1953). Avšak v tomto regionu doposud není skutečný mír a vládne válečné napětí – neznámo, kdy opět vypukne válka. Jasným příkladem jsou americko-jihokorejská mohutná cvičení jaderné války, probíhající kolem Korejského poloostrova. Tyto společné manévry, započaté r. 1969 pod kódem „Fokus retina“, pokračovaly celých 45 let. Pouze se přejmenovaly na – „Freedom bolt“, „Teem spirit“, „Key Resolve“, „Foal Eagle“ atd. Těchto manévrů se účastnily jaderné letadlové lodě a velké množství dalších prostředků jaderného úderu.

I v poslední době USA a Jižní Korea rozpracovaly zkoordinovanou strategii ovládnutí, to je scénář preventivního jaderného úderu na Severní Koreu, vážně ohrožující KLDR. Z toho je na Korejském poloostrově velmi nebezpečná situace, kdy může každý sevemenší náhodný vojenský střet vést k totální válce. Jestli vypukne na Korejském poloostrově nová válka, tak katastrofa bude mnohem horší, nesrovnatelná s dobou minulé Korejské války. V této válce, kdy budou použity všechny současné jaderné zbraně, nemohou USA zůstat nedotčeny. Takto žhavá vojenská konfrontace a růst nebezpečí války nikdy nedají možnost sjednocení Koreje. Vytvoření mírového prostředí je základní předpoklad pro sjednocení země.

Za třetí – je nutná atmosféra ozdravení vztahů mezi Severem a Jihem Koreje. Korejský národ je přinucen žít v rozloučení již téměř 70 let, vinou vnějších sil. To je tragédie. A ještě více tragédií může nastat, když krajané vzájemně pomlouvají a chovají se nepřátelsky. Ozdravení mezikorejských vztahů se vůbec nezdá nemožné. Svědectvím toho je praxe Epochy jednoty 15. června, kdy Sever a Jih Koreje vedly vzájemnou výměnu, spolupráci v různých sférách života, společně vystupovaly na mezinárodních soutěžích a všichni Korejci byli fanoušky.

Ozdravení mezikorejských vztahů závisí na úsilí a snaze vlád Severu a Jihu.

V tomto roce lídr KLDR Kim Čong Un, ve svém novoročním projevu, osobně podtrhl nezbytnost vytvořit atmosféru ozdravení vztahů mezi Severem a Jihem. Pro realizaci jeho záměru se Výbor státní obrany KLDR obrátil na jihokorejskou vládu s návrhem především ukončit veškeré provokace mezi Severem a Jihem, pomluvy všeho druhu a přijal jednostranné opatření za tímto účelem. Souhlasně s tím bylo v únoru v kontaktu na vysoké úrovni mezi Severem a Jihem publikováno společné prohlášení. Hovoří se v něm: pro prohloubení vzájemného porozumění a důvěry se obě strany – Sever a Jih – nebudou zabývat insinuacemi a pomluvami druh proti druhu. Budou se radit o otázkách zajímajících obě strany a věnují aktivní úsilí rozvoji mezikorejských vztahů.

Mezinárodní společenství silně podporuje tyto dohody a upřímně přeje dobrý výsledek. Korea se musí rychle sjednotit.

Jedna velká rodina

Lidé v KLDR nazývají svoji zemi jednou velkou rodinou. Tuto pravdu můžete poznat při bližším nahlédnutí do sociálního systému KLDR.

Fantastická země

Návštěvník KLDR Ju Mi Ri, žijící v Japonsku, ve svém článku nazvaném „Letní odpočinek v Pchjongjangu – mnou viděná Severní Korea“ píše: „KLDR, s tímto překrásným jménem státu, udělala na mne dobrý dojem. Pro mne je to fantastická země“.

V této zemi děvčata a matky podle příkazu svého srdce vychovávají a starají se o sirotky. Chlapci a děvčata pomáhají rodinám s válečnými invalidy, kteří ztratili zrak, nebo nemají ruce a nohy. Mladí lidé žijí v jedné rodině spolu s bezdětnými starými lidmi, starajíce se o ně, jako o svoje rodiče. Obraz jako z pohádky. Tak to může být pouze v KLDR, kde je v srdcích lidí hluboce zapečetěno heslo kolektivismu: „Jeden za všechny a všichni za jednoho“. Takové činy – to je každodenní život v KLDR. Nemusí se dále komentovat, že je tu vysoce mravní a ušlechtilá společnost, nelze ji srovnávat se společností kapitálu, kde vládne individualismus a hodnoty: „Buď ty, nebo já“.

Nebe a slunce

Korejský lid je nejlepší na světě. Pro jeho blaho jsou jeho představitelé věčně na nohou, běží a běží, jak se říká, do rozbití podrážek. Klaněj se lidu, jako nebi! Vše pro lid! Ve všem se opírej o lidové masy! To často zdůrazňuje lídr socialistické Koreje Kim Čong Un. Jeho politika je proniknutá idejí oddanosti a láskou k lidem. Tato láska je tak hřejivá, že i za zimních mrazů cítíš teplo jara.

Když se Kim Čong Un fotografuje s prostými lidmi i vojáky, vždy je k nim obrácen čelem, ruku v ruce. Děti drží ve svém náručí a nepustí je. Když se jednou vracel na lodi z inspekce obranných vojenských oddílů, soustředěných na ostrovech Čangže a Mu, doprovázeli jej vojáci i členové jejich rodin, jdouce za odplouvající lodí až po pás do moře.Dlouho jim mával a v očích se mu objevily slzy. Ano, byl to velkolepý obraz velké rodiny, jejíž členové k sobě hluboce a lidsky přilnuli. Takové teplo je možné ještě více pocítit po přečtení dopisů mezi lídrem a prostými lidmi, často zveřejňovaných na stránkách novin KLDR „Rodongsinmun“.

Vlastnoručně odepsal Japonce s korejským občanstvím. „Kdo jiný než matka, více než ostatní, se trápí neduhy dětí, připravena jim bez rozmýšlení darovat svoji krev. Duše matek na celém světě se radují z úspěchů svých dětí a jsou to pro ně největší radosti v životě. A přirozeně, naši stranu nazývají matkou“.

Je velice zaměstnán prací pro svoji zemi. Ale čte dopisy všech, od dětí až po staré lidi, o radosti i hoři, posílá jim vlastnoručně psané odpovědi plné lásky a důvěry. Budeme-li analyzovat společenské zřízení KLDR, můžeme pochopit pravý smysl slov: „Rodiče nedostávají peníze na vzdělání svých dětí“. V KLDR je základní školství ( 12 leté ) bezplatné,studenti studující na vysokých školách a technikách dostávají stipendia. Bezplatné je zdravotnictví. Nové byty poskytuje stát pracujícím též zdarma. Pro lidi z kapitalistického světa je to záhada, je to sen.

V mnohých částech země se ozývají hlasy: „Jak mohou být mezi lídrem země a lidem takové vztahy, jaké by zastínily i lásku mezi milenci“. „Taková silná pouta, podobná zemské přitažlivosti, nenaruší ani jaderná bomba“. Svého lídra, klanějícího se lidu jako nebi, Korejci velebí jako Slunce na nebi. Nazývají tyto ušlechtilé vztahy, podobající se harmonii nebe a Slunce „jediným celkem“, nebo „jednou velkou rodinou“.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

[bg_faq_end]

 

[bg_faq_start]