Skip to content

Sankce

Po dobu své existence je KLDR vystavena mnoha druhům neustále zostřovaných sankcí, kterými se imperialisté pokoušejí zničit její samostatnost, nezávislost a socialistický systém a učinit z ní svou kolonii s ohledem na její strategickou polohu a ovládnutí jejích přírodních a lidských zdrojů.

USA uvalily první sankce na KLDR v r. 1950. Od 50. let vydaly asi 40 zákonů proti KLDR, jako je Zákon o kontrole vývozu (1950), Zákon o obchodu s nepřátelským státem (1950), Zákon o vnější pomoci (1962), Zákon o mezinárodní finanční struktuře (1994) a Wassenaarské ujednání (1996), s dopadem na všechna hospodářská odvětví KLDR. Byl zakázán obchod, finanční transakce a výměna v oblasti vědy a techniky. Rada bezpečnosti OSN přijala sankce proti KLDR pod záminkou jaderných testů a vypuštění družic v l. 2006, 2009, 2012, 2013, 2016 a 2017. Tyto sankce nedokázaly omezit ani jaderný a kosmický program KLDR, ani rozsáhlý program výstavby, na první pohled patrný například rychlým růstem mrakodrapů v Pchjongjangu.

Tvrdým sankcím a blokádě čelí KLDR prakticky od svého vzniku, navíc od konce 50. let se musela vypořádat nejen s vydíráním ze strany kapitalistických států, ale i sovětských a čínských velmocenských šovinistů a revizionistů, kteří ustoupili od své hospodářské pomoci lidové Koreji, když odmítla následovat jejich politiku. Přesto v té době KLDR dosáhla růstu průmyslové výroby až 36 % za rok (v ČR to bylo v červenci 2017 3,3 %). V 70. letech byla KLDR schopna vyrobit vlastními silami 98 % strojů a 75 % paliv a průmyslových materiálů. Zahraniční obchod představuje malé procento hrubého národního produktu, na rozdíl od jihokorejského loutkového režimu, kde činí 88 % hrubého národního produktu.

Drahý vážený vůdce soudruh Kim Čong Un zdůraznil princip samostatného rozvoje na prvním místě slovy: “Uctívání velkých zemí a závislost na zahraničních silách je cestou k národní zkáze, samostatný rozvoj je cestou k udržení důstojnosti naší země a našeho národa a dlážděním široké cesty pro revoluci a výstavbu.”

USA vynakládají ohromné prostředky na kampaně proti KLDR a financují “lidskoprávní” skupiny zaměřené proti ní. Vydírají lidovou Koreu požadavky svého pojetí “dodržování lidských práv”, tedy obnovy kapitalismu, vykořisťování a návratu buržoazní kultury a morálky. Zvláště od r. 2012 zintenzivňují své vojenské hrozby, zvyšují rozsah a intenzitu agresivních každoročních společných vojenských cvičení v jižní Koreji, vytvářejí extrémní napětí na Korejském poloostrově a přivádějí situaci na pokraj jaderné války a vážně ohrožují mír a bezpečnost v tomto regionu. Do vod kolem Korejského poloostrova umístily bitevní lodě včetně nosičů jaderných zbraní a na ostrov Guam strategické jaderné bombardéry, které několikrát odletěly do jižní Koreje pro nácvik preventivního jaderného útoku proti KLDR. Neustále umísťují nové zbraně do jižní Koreje včetně raketového systému THAAD. Jednotlivých cvičení se účastní desítky tisíc vojáků USA a stovky tisíc vojáků jižní Koreje.

KLDR si zvolila cestu vlastnictví jaderných zbraní jako sebeobranného opatření k ochraně svého státu a systému před neustálou jadernou hrozbou USA. Čelí sankcím RB OSN, USA, EU, Japonska, jižní Koreje i dalším. RB OSN dlouhodobě jedná jako loutka imperialistů USA, bezohledně usilujících o světovládu a tvrdě utlačujících většinu národů světa.

Opakované jednomyslné schválení sankcí RB OSN je zvláště zarážející ze strany států, které samy čelí výhrůžkám USA za pokusy o samostatnou politiku. Ruská federace je vystavena sankcím USA a jejich vazalů včetně Evropské unie, přesto sama opakovaně schvaluje podobné kroky proti lidové Koreji. Vlády Ruska a Číny dávají znovu najevo, že je jim bližší gangsterský imperialismus USA než nezávislý stát usilující o mír, globální nezávislost a společenský pokrok.

KLDR přijaté sankce nejrozhodněji odsuzuje a kategoricky odmítá jako protiprávní porušení suverenity země. Zároveň deklaruje, že zdvojnásobí úsilí o zvýšení své síly k ochraně svrchovanosti a práva na existenci země a k zachování míru a bezpečnosti regionu. Sankce proti KLDR jsou zbytečné jako zametání moře koštětem.

Maršál Kim Čong Un řekl v novoročním projevu 1. 1. 2017: “Budeme i nadále budovat naši schopnost sebeobrany, jejímž středem je jaderná síla, a schopnost pro preventivní úder tak dlouho, dokud Spojené státy a jejich vazalské síly budou pokračovat v jaderných hrozbách a vydírání a dokud nezastaví své válečné hry, které pořádají na našem prahu, maskujíce je jako každoroční akce. Budeme hájit mír a bezpečnost našeho státu za každou cenu a našimi vlastními silami a pozitivně přispívat k zajištění celosvětového míru a stability.”

Revoluční stanovisko socialistické Koreje ve věci války a míru shrnují slova jedné ze slavných bojových písní: “Jakkoli je mír výborný, nikdy o něj nebudeme žebrat. Mír je na našich bodácích.”